Sex Education. We need to start ‘sex education’ from very early age. It must be Scientific & gradual in a way it can be comprehensible. Now a day’s children are learning about sex from perverted sources and they grow up with those false notions. Parents too need Scientific, Psychological training & awareness to be compactable. Religion must be kept miles away from the education system too.-andrew 
 വാഴ വെട്ടാന്‍ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു, പല അടവും നോക്കി വാഴ വെട്ടാന്‍, അവസാനം വാഴ വെട്ടി എന്നിട്ട്  പുര കത്തിച്ചു - അതാണ് മാഷേ രാഷ്ട്രീയം.-ചാണക്യന്‍ 
 നാടു കടത്തപെട്ടവര്‍, തിരികെ നാട്ടിലേക്കു അയച്ചവര്‍ - ഇവരില്‍ എത്ര പേര്‍ ട്രുംപ് മലയാളികളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ എന്ന് കൂടി പറയാമോ? ട്രുംപ് ഭക്തന്‍ എന്ത് പറയുന്നു?
അയ്യോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് യേശുവിനെ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. യേശുവിനെയും അമ്മയേയും പിതാവിനെയും ഒരു ദൂതൻ കിഡ്നാപ്പ് ചെയിതു ഈജിപ്റ്റിൽ കൊണ്ടു പോയി എന്ന് മത്തായിച്ചൻ  പറയുന്നു. മത്തായി ൨: -ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോടുകൂടെ കണ്ടു, വീണു അവനെ നമസ്കരിച്ചു; നിക്ഷേപപാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന്നു പൊന്നും കുന്തുരുക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു.12 ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുതു എന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.13 അവർ പോയശേഷം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ യോസേഫിന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി: നീ എഴുന്നേറ്റു ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മിസ്രയീമിലേക്കു ഓടിപ്പോയി, ഞാൻ നിന്നോടു പറയുംവരെ അവിടെ പാർക്കുക. ഹെരോദാവു ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.14 അവൻ എഴുന്നേറ്റു ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും രാത്രിയിൽ തന്നേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു മിസ്രയീമിലേക്കു പോയി.15 ഹെരോദാവിന്റെ മരണത്തോളം അവൻ അവിടെ പാർത്തു: “മിസ്രയീമിൽ നിന്നു ഞാൻ എന്റെ മകനെ വിളിച്ചുവരുത്തി” എന്നു കർത്താവു പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതു നിവൃത്തിയാകുവാൻ സംഗതിവന്നു'നിങ്ങൾ കാലി തൊഴുത്തിൽ കണ്ടത് വേറെ ആരെയോ ആണ് കവി! നോക്കു ഇ യേശു ജനിച്ചത്‌ ഒരു വീട്ടില്‍ ആണ്.
 ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയൊത്തിരി മുട്ടാടുകള്‍ ഉണ്ട് പിടിക്കപെടാതെ അതില്‍ നിങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രുമ്പും ഉള്‍പ്പെടും.- സരസമ്മ NY
എത്ര മനോഹര ലേഖനം. നല്ല മലയാളം എഴുതാൻ ഇത് വായിക്കണം 
Why do Indians migrate to America and then campaign for socialism? Huge mistake. If they want socialism, they should have stayed in India. India has the best example of socialism. Indians are capitalists with their own money, but socialists with other people's money. I know Indians who listened to the experts like Nobel prize winning Paul Krugman and took their money out of stock market when they heard Trump won. Many of them bought stocks back at a higher price later. I have friends who shouted they will move to Canada if Trump wins. Not a single one left. They are just trying to import Indian politics into America while enjoying all the comforts America provides.
സാർ ഉറച്ച ഒരു കൃസ്തീയ വിശ്വാസിയാണ്.  യേശു ദൈവപുത്രനാണ്, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മനുഷ്യരാശിയ്ക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു  സാർ പറയുമെങ്കിലും സ്വയം നമ്പൂതിരിയാണെന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നതായി നമ്മൾ വായിച്ചു. അതിൽ കുഴപ്പമില്ല നംപൂതിരി കൃസ്ത്യൻ എന്ന് പറയാം.പിന്നെ അന്തപ്പനും ആൻഡ്രുസും കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായങ്ങൾ രണ്ടായിരം വര്ഷങ്ങളായി മനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നത് മാറ്റാൻ ശക്തമല്ല. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് കൃസ്ത്യാനിയല്ലാത്തവൻ കൂടി പറയില്ല. അത്രക്ക് മനുഷ്യമനസ്സിൽ അത് ഉറച്ചതാണ്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.  ആൻഡ്രുസും അന്തപ്പനും തക്കതായ തെളിവുകൾ നൽകണം. വാദങ്ങളല്ല .കാരണം വാദങ്ങൾ ആരോ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്.  അന്തപ്പനും ആൻഡ്രുസും വായിച്ച പുസ്തകമല്ല മാത്തുള്ള സാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കൃസ്തുമസ് കാലത്ത് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഇ മലയാളി വായനക്കാരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.
അമെരിക്ക ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും ഇവിടുത്തെ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക്ഇല്ല.എന്നാൽ ഇന്നുള്ള മത സ്വാതന്ദ്ര്യം തുടർന്നുംനിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹംഉണ്ട്.കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തു കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാവര്ക്കും നല്ലത്.ചില പ്രത്യേക മതസ്ഥർ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അടുത്തകാലത്ത് ചില യൂറോപ്പ്യൻനഗരങ്ങളിൽ കണ്ട പ്രക്ഷോപണങ്ങളിളിൽ നിന്നും മനസ്സ്സിലാക്കം.നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പള്ളികൾതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം ആക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് പുതുതായി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ മതക്കാരുടെ ആവശ്യം.അവർ നിർണായക ശക്തി ആകുന്നതുവരെ ലിബറലുകളോടൊപ്പം നിൽക്കും.നിർണായക ശക്തിയായാൽ അവരുടേതായ പാർട്ടി രൂപികരിക്കും.അതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം.അവരുടെ പാർട്ടിയും മതവുംഒന്നായിരിക്കും.അവരുടെ മത നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തു നടപ്പാക്കും.പിന്നീട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പം.തൊഴിൽ ഇല്യായ്മ ഏറ്റവും കുറവ്.സാമ്പത്തിക നില മെച്ചം.             
BRIBERY (18 U.S.C. § 201)—It is a felony offense for a public official to corruptly seek anything of value in return for taking an official action. Offenders can be fined, imprisoned for up to 15 years, and disqualified from holding future public office.Sex Education. We need to start ‘sex education’ from very early age. It must be Scientific & gradual in a way it can be comprehensible. Now a day’s children are learning about sex from perverted sources and they grow up with those false notions. Parents too need Scientific, Psychological training & awareness to be compactable. Religion must be kept miles away from the education system too.-andrew 
 വാഴ വെട്ടാന്‍ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു, പല അടവും നോക്കി വാഴ വെട്ടാന്‍, അവസാനം വാഴ വെട്ടി എന്നിട്ട്  പുര കത്തിച്ചു - അതാണ് മാഷേ രാഷ്ട്രീയം.-ചാണക്യന്‍ 
 നാടു കടത്തപെട്ടവര്‍, തിരികെ നാട്ടിലേക്കു അയച്ചവര്‍ - ഇവരില്‍ എത്ര പേര്‍ ട്രുംപ് മലയാളികളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ എന്ന് കൂടി പറയാമോ? ട്രുംപ് ഭക്തന്‍ എന്ത് പറയുന്നു?
അയ്യോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് യേശുവിനെ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. യേശുവിനെയും അമ്മയേയും പിതാവിനെയും ഒരു ദൂതൻ കിഡ്നാപ്പ് ചെയിതു ഈജിപ്റ്റിൽ കൊണ്ടു പോയി എന്ന് മത്തായിച്ചൻ  പറയുന്നു. മത്തായി ൨: -ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോടുകൂടെ കണ്ടു, വീണു അവനെ നമസ്കരിച്ചു; നിക്ഷേപപാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന്നു പൊന്നും കുന്തുരുക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു.12 ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുതു എന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.13 അവർ പോയശേഷം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ യോസേഫിന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി: നീ എഴുന്നേറ്റു ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മിസ്രയീമിലേക്കു ഓടിപ്പോയി, ഞാൻ നിന്നോടു പറയുംവരെ അവിടെ പാർക്കുക. ഹെരോദാവു ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.14 അവൻ എഴുന്നേറ്റു ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും രാത്രിയിൽ തന്നേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു മിസ്രയീമിലേക്കു പോയി.15 ഹെരോദാവിന്റെ മരണത്തോളം അവൻ അവിടെ പാർത്തു: “മിസ്രയീമിൽ നിന്നു ഞാൻ എന്റെ മകനെ വിളിച്ചുവരുത്തി” എന്നു കർത്താവു പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതു നിവൃത്തിയാകുവാൻ സംഗതിവന്നു'നിങ്ങൾ കാലി തൊഴുത്തിൽ കണ്ടത് വേറെ ആരെയോ ആണ് കവി! നോക്കു ഇ യേശു ജനിച്ചത്‌ ഒരു വീട്ടില്‍ ആണ്.
 ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയൊത്തിരി മുട്ടാടുകള്‍ ഉണ്ട് പിടിക്കപെടാതെ അതില്‍ നിങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രുമ്പും ഉള്‍പ്പെടും.- സരസമ്മ NY
എത്ര മനോഹര ലേഖനം. നല്ല മലയാളം എഴുതാൻ ഇത് വായിക്കണം 
Why do Indians migrate to America and then campaign for socialism? Huge mistake. If they want socialism, they should have stayed in India. India has the best example of socialism. Indians are capitalists with their own money, but socialists with other people's money. I know Indians who listened to the experts like Nobel prize winning Paul Krugman and took their money out of stock market when they heard Trump won. Many of them bought stocks back at a higher price later. I have friends who shouted they will move to Canada if Trump wins. Not a single one left. They are just trying to import Indian politics into America while enjoying all the comforts America provides.
സാർ ഉറച്ച ഒരു കൃസ്തീയ വിശ്വാസിയാണ്.  യേശു ദൈവപുത്രനാണ്, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മനുഷ്യരാശിയ്ക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു  സാർ പറയുമെങ്കിലും സ്വയം നമ്പൂതിരിയാണെന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നതായി നമ്മൾ വായിച്ചു. അതിൽ കുഴപ്പമില്ല നംപൂതിരി കൃസ്ത്യൻ എന്ന് പറയാം.പിന്നെ അന്തപ്പനും ആൻഡ്രുസും കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായങ്ങൾ രണ്ടായിരം വര്ഷങ്ങളായി മനുഷ്യർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നത് മാറ്റാൻ ശക്തമല്ല. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് കൃസ്ത്യാനിയല്ലാത്തവൻ കൂടി പറയില്ല. അത്രക്ക് മനുഷ്യമനസ്സിൽ അത് ഉറച്ചതാണ്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.  ആൻഡ്രുസും അന്തപ്പനും തക്കതായ തെളിവുകൾ നൽകണം. വാദങ്ങളല്ല .കാരണം വാദങ്ങൾ ആരോ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്.  അന്തപ്പനും ആൻഡ്രുസും വായിച്ച പുസ്തകമല്ല മാത്തുള്ള സാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കൃസ്തുമസ് കാലത്ത് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഇ മലയാളി വായനക്കാരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.
അമെരിക്ക ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും ഇവിടുത്തെ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക്ഇല്ല.എന്നാൽ ഇന്നുള്ള മത സ്വാതന്ദ്ര്യം തുടർന്നുംനിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹംഉണ്ട്.കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തു കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാവര്ക്കും നല്ലത്.ചില പ്രത്യേക മതസ്ഥർ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അടുത്തകാലത്ത് ചില യൂറോപ്പ്യൻനഗരങ്ങളിൽ കണ്ട പ്രക്ഷോപണങ്ങളിളിൽ നിന്നും മനസ്സ്സിലാക്കം.നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പള്ളികൾതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയം ആക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് പുതുതായി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ മതക്കാരുടെ ആവശ്യം.അവർ നിർണായക ശക്തി ആകുന്നതുവരെ ലിബറലുകളോടൊപ്പം നിൽക്കും.നിർണായക ശക്തിയായാൽ അവരുടേതായ പാർട്ടി രൂപികരിക്കും.അതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം.അവരുടെ പാർട്ടിയും മതവുംഒന്നായിരിക്കും.അവരുടെ മത നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തു നടപ്പാക്കും.പിന്നീട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പം.തൊഴിൽ ഇല്യായ്മ ഏറ്റവും കുറവ്.സാമ്പത്തിക നില മെച്ചം.             
BRIBERY (18 U.S.C. § 201)—It is a felony offense for a public official to corruptly seek anything of value in return for taking an official action. Offenders can be fined, imprisoned for up to 15 years, and disqualified from holding future public office.