CID Moosa 2018-10-19 11:48:51 News
ഈ ലോകത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം കുന്തറയ്ക്കറിയില്ലേ ?  അത് രാജകുമാരൻ പയർ അരിയുന്നപോലെ അറിഞ്ഞു ദൂരെ എറിഞ്ഞു .  ഇനി സൗദി എംമ്പസ്സിയിൽ പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം 

വിദ്യാധരൻ 2018-10-19 11:44:01 News
അര ചക്രത്തിന്റ കോണകം മേടിക്കാൻ ഒന്നര ചക്രം മുടക്കി കൊച്ചിക്ക് പോയെന്നു പറഞ്ഞപോലെയുണ്ട് ആപ്പിൾ പറിക്ക് പോയത് . പറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചീത്ത വാക്കാണ് . ഇപ്പോളാണ് മനസിലായത് ആപ്പിൾ പറി ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായത് 
വിദ്യാധരൻ 2018-10-19 11:39:36 News
തിരികെ വിളിക്കു 'തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരനെ' 
സ്ത്രീയുടെ മനഃശാസ്ത്രം അറിയുന്നവൻ  
ശബരിമല ശ്രീകോവിലവൻ സ്ത്രീകൾക്കായി തുറന്നിടും 
Mathew V. Zacharia, New Yorker 2018-10-19 10:41:00 News
Apple Picking by Raju Myelapra: Humorous! I live close to Apple picking ( soons Orchard ).upstate New York. Much better price and fun. Welcome.
Mathew V. Zacharia, New Yorker 
Great Job 2018-10-19 05:46:28 News
Great Job Mr.Korasan
Continue on your paths to bring out the biased hypocrites. There are many like her. They have a degree in something then they think they are 'know it all'. 
Salutations to the Truth Seeker in you.
andrew
Best Wishes 2018-10-19 05:40:46 News
Best Wishes & Congratulations!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
andrew
observer 2018-10-18 23:31:31 News
misogynist Trump supporters are popping up!
Anthappan 2018-10-18 23:27:41 News
The so called ayyppa devotees are nothing other than rowdies. If the government arrest them, they should be levied the money  to repair it. 
വിദ്യാധരൻ 2018-10-18 23:16:49 News
അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കും ട്രമ്പിനും  രോഗം ഒന്നു തന്നെ 
സ്ത്രീകളവർക്ക് തരം താണ വർഗ്ഗമെന്നും 
പുരുഷാധീശത്വത്തിൻ ബിംബമായിരിക്കുന്നു,   
ശബരിമലയിൽ , അയ്യപ്പൻ  നിശബ്ദനായ് 
ട്രമ്പിന്റെ രോഗം ജന്മസിദ്ധമാണെന്നാൽ
അയ്യപ്പന്റെമേൽ അത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാ 
കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ച അയ്യപ്പൻ വെറും പാവം 
സ്ത്രീകളെ   ഒരിക്കലും  അവമാനിക്കില്ലവൻ 
ട്രമ്പിനെ പോലുള്ളയ്യപ്പന്മാർ  മലയ്ക്ക് പോയീടുകിൽ 
അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം അവതാളത്തിൽ 
സാക്ഷരത്വത്തിൽ കൈരളി മുന്നിലാണെങ്കിലും 
ബോധം തൊട്ടു തീണ്ടിട്ടിലൊരുത്തനെ പോലും
മതവും രാഷ്ട്രീയക്കാരും കറക്കുന്ന് ജനങ്ങളെ 
അജ്ഞതയുടെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഇട്ട് പൂട്ടുന്നു 
സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ജനം 
മുഴു ഭ്രാന്തരായി ചുറ്റി കറങ്ങിടുന്നു നാട്ടിൽ 
നശിപ്പിക്കുന്നു  പൊതുമുതൽ സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കുന്നു
ചെത്തില പട്ടികളെ പോലെ അലയുന്നെങ്ങും 
മുടിക്കെട്ടിൽ കുറുവടി വടിവാള് വെട്ടുകത്തി 
കലികേറി അയ്യപ്പന്മാർ ശരണം വിളിച്ചിടുന്നു 
'തല വെട്ടും സ്ത്രീകളുടെ, അയ്യപ്പാ,  ഞങ്ങൾ തീർച്ച 
 കാത്തിടും നിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം ജീവൻ വച്ചും  ഞങ്ങൾ'
ഇതുപോലെ ചൊല്ലി ജനം മുഴുഭ്രാന്ത് മൂത്തു നാട്ടിൽ 
നശിപ്പിക്കുന്നു സർവ്വോം  ലങ്കാ ദഹനംപോലെ 
Sudhir Panikkaveetil 2018-10-18 22:45:57 News
Dear Shri Korason - Hearty congratulations and best wishes
josecheripuram 2018-10-18 20:30:11 News
Where our country especially Kerala is heading,If an issue comes up can't we talk it out as civilized,educated people.Why we take in to violence.Are we going backward instead of going forward.These type of behavior will only ruin the progress of the country.
Reader 2018-10-18 19:53:10 News
ഇതുപോലെ പണ്ഡിതരാണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുവന്ന് 'ഉള്ള് പൊള്ള'യാണെന്ന് തൊലി ഉരിച്ചു കാണിക്കുന്ന കോരസന് അഭിനന്ദനം.  
കീലേരി ഗോപാലൻ 2018-10-18 17:14:05 News
ഡോക്‌ടറെ,  ചരിത്രം പഠിക്കാതെ അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുക.
Jack Daniel 2018-10-18 13:58:37 News
വെള്ളം അടിച്ചാൽ വയറ്റിൽ കിടക്കെട്ടെടാ ക്രിസ്റ്റിയൻ ബ്രോതെര്സ് .    അമേരിക്ക നയിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ആൾക്കാർ 
അടിമകൾ 2018-10-18 13:17:47 News
'പിള്ള' മനസ്സിൽ കള്ളമില്ലൊട്ടും  
ഉള്ളതോ പൊള്ള മനസ്സുമാത്രം
ഭള്ളു വിളിക്കുന്നു 
കള്ളു കുടിച്ചാണുങ്ങൾ 
തള്ളേടേം പിള്ളേടേം 
പള്ളക്ക്  താങ്ങുന്നു
തൊള്ള തുറന്നിട്ട് തല്ലിടുന്നു 
എടുത്തിട്ട് തൊഴിച്ചിട്ടും
അടികൊണ്ടു തൂറീട്ടും  
അടിച്ചമർത്തലില്ലയെന്നോ?
അടിമകളായി ജനിക്കുന്നു ചിലർ 
അടിമകളായി മരിച്ചിടുന്നു
മതി നിങ്ങടെ ഭാഷണമൊക്കയും 
മതിയാക്കി ഒന്ന് പോയിടുമോ ?