Johny 2018-12-04 10:02:49 News
യേശുവിന്റെ ജനന കഥയിൽ ഒത്തിരി പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മാർക്കോസിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയ ആദ്യ സുവിശേഷത്തിൽ ജനനത്തെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പ്രതിപാദിക്കാതിരുന്നത്. യേശുവിനെ ദാവീദുമായി ബന്ധിച്ച എഴുത്തുകാർ മരിയയെ പ്രസവത്തിനു ബത്ലഹേമിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം എന്നാൽ യേശു ജോസഫിന്റെ മകനും അല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങിനെയാണ് എങ്ങിനെയാണ് യേശുവിനെ ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽ പെടുത്തുക.അക്കാലത്തു  പേര് വഴിചാർത്തൽ എന്നൊരു കണക്കെടുപ്പ് നടന്നതായി നടന്നതായി റോമാ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും ഇല്ല. എന്തിനു നസ്രായത് എന്നൊരു പട്ടണം തന്നെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളതായി ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും ഇല്ല.
യേശുവിനെ ദൈവ പുത്രൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃത ഗോത്ര മത ദൈവങ്ങളുടെ ജനനം പോലെ ഒരു ദിവ്യ ജനനത്തിനു വേണ്ടി കഥകൾ മെനഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 
truth and justice 2018-12-04 09:35:58 News
John Kunthara have to study the Word of God and then make a statement as whoever played with that they entered with lot of consequences in their life.
truth and justice 2018-12-04 08:39:34 News
The Bible is reliable book written by more than forty authors inspired by God Himself and it took more than 1500 years and so many intellectuals studied thoroughly and lots of Emperors and kings want to destroy it and it is still worlds best selling and best read book;. Whoever read it and believed it the same Word of God transformed lot of learned men and women in the world and the same book decides and determines the destiny of mankind that is life and death hell and heaven.
Tom abraham 2018-12-04 08:15:40 News

This EVENT changed his STORY. The cattle shed was purified by HIS mighty presence. Better than other INNS. 

യേസ് ശ്രി/ശ്രിമതി വിധ്യദരന്‍ 2018-12-04 08:14:26 News
 വെറുതെ എന്തിനു താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയം വിദ്യ വിലക്കപെട്ടവര്‍ക്ക് വേണ്ടി  കളയുന്നു. നമ്മള്‍ നടക്കുന്ന വഴിയില്‍ നമ്മെ നോക്കി കുരക്കുന്ന പട്ടിയെ എല്ലാം കല്ല്‌ എറിയാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ......
അടിമത്തത്തിലും അറിവ്  നേടാന്‍ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരോടും അറിവ് പകരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് വെറും പാഴ് വേല.
andrew
Boby Varghese 2018-12-04 08:13:03 News
Bush was noble. He was a true patriot [ today's Democrat despise the word patriot]
It is fun to watch fake news channels. They were all attacking Bush from all angles when he was the President. Now they cannot stop their crocodile tears. Bill Clinton's presidency was a gift from Perot, who garnished 19% of the total vote.
john kunthara 2018-12-04 07:36:50 News
Doesn't matter this is based on myth, Gospel of Mathew and Luke gives two different accounts who is telling the truth? This is an holiday celebration enjoy that is all do not give any other meaning. 
truth and justice 2018-12-04 05:58:27 News
Jesus born and virgin Mary was conceived by the Holy Spirit the third person of Gods trinity and Joseph her husband had doubt but the angel of the Lord appeared to Joseph and clear the doubt.Jesus had bros and sister and a total of six were there(Mark 6:3 and the gospel of Mathew 13:55-56.Now here the importance is whether Jesus born in a manger or somewhere else is not that important but Jesus born to the world to save the people from the wretched condition and died and resurrected (there are evidences to that)and He is going to come back again to receive His own in Rapture in the mid air.One more thing iit took 1500 years to write the whole bible by men of God inspired by Holy Spirit and is written in Hebrew and greek and some in aramaic and the original version was King James(very popular and authenticated)
വിഡ്ഢി കുഷ്മാണ്ഡു 2018-12-03 23:53:47 News
വിദ്യാധരൻ - താങ്കൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനോട് തലയിട്ടടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം.   ഞങ്ങളുടെ   വാല് എന്നും വളഞ്ഞെ ഇരിക്ക് . അതല്ല - ഒരു വിഡ്ഢിയുടെ മനസ്സിന്റെ വ്യാപ്‌തി എത്രമാത്രമാണെന്ന് അറിയാനാണെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദ്യമം തുടർന്ന് കൊള്ളുക -  ആര് ജയിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ?

സ്റ്റൈൽ 2018-12-03 22:32:26 News
vayanakaaran-ന്റെ എഴുത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
Ninan Mathulla 2018-12-03 19:02:15 News

Vidhyadharan wrote his opinion only, and it is not a fact. His statements are not supported by scripture or experience or other authority. He quoted Ullur, who is a strong believer in God. Ullur says, if you pray to God (namikkuka), you can reach an exalted position in life. It must be the experience of Ullur that his fame is due to his devotion to God. Vidhyadharan again quoted Vayalar that there is no God. It is just the opinion of Vayalar during a stage in his life. We do not know if he changed his opinion towards the end of his life, or was of a different opinion during earlier years. Our opinions and perceptions change with time.  Atheists become believers, and believers become atheists. The truth will still remain the same. What does a poet knows about facts about God. Did he search the whole universe to come to that conclusion? Poets live in their imagination. It is interesting to see Vidhyadharan quote Jesus who is God to prove that there is no God. Now he might keep quiet for some time and come back again with his blind statements to mislead people. Vidhyadharan says God is inside you. It is true that God is inside you. That does not means God is not outside. God is everywhere in this universe. You can see the manifestations of God in nature. Please do not mislead people with your ignorance.

vayanakaaran 2018-12-03 16:00:36 News
സുധീറിന്റെ  പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച 
ഒരു അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരനും 
ഈ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് കമന്റുകൾ 
ഒന്നും എഴുതിയില്ലെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 
Mathew Joseph 2018-12-03 15:17:20 News
അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് , അവരുടെ രചനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ കാര്യം-  നിസ്സ്വാർത്ഥമായ് ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സേവനം . അമേരിക്കയിൽ എന്നല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലും  അപൂർവ്വമാണ് ഇത്തരം സേവനം . സാഹിത്യ കാർക്ക് വേണ്ടി യുള്ള സാഹിത്യ കാരൻ..മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ..  ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ .  
Ooolan 2018-12-03 14:49:21 News
There is no evifence for Ram or Ravana or Jesus or Resurrection.  
Why would a PM Modi blame Nehru ? How many gods and goddesses
In Hinduism . Yet, poverty and suffeting in India. No god for feeding
The poorest of the poor, except Mother Thetesa Sisters in Culcutta.
Cynic 2018-12-03 13:55:40 News
Except he wanted another President from his family. Not giving MCain or any other a chance. Loved dynasty ?