ഒരു എളിയ വായനക്കാരൻ 2018-08-08 19:45:42 News
വായനക്കാരൻ പറഞ്ഞ മിക്ക അഭിപ്രായത്തോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു.  എന്നാൽ എനിക്ക് മനസിലാകാത്ത ഒന്ന് രണ്ടു പേരാണ് ആൻഡ്‌റൂസും ഡോക്ടർ ശശിധരനും .  അറിവുണ്ടായിട്ടും ഇവരുടെ ഈഗോയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും കാണുന്നില്ല .  അറിവ് നേടും തോറും ഈഗോ ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് .  ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ -മലയാളിയുടെ താളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടുംപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോഴിപ്പോര് കാണാം . ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവർ ആക്രമിക്കുന്നു . ഈഗോ ഇല്ലാതെ ഒരാളുടെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കഴിയില്ല . കാരണം അറിവും നേടിയിട്ടും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത അഹങ്കാരത്തിന്റെ തീപ്പൊരികൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് . പഴം മുറിക്കാൻ വളരെ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ആധുനികത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസിലാക്കാത്തെ രീതിയിൽ എഴുതിവിടുന്ന കവിതകളെ തന്റെ മഹാപാണ്ഡ്യത്ത്യം ഉപയോഗിച്ച്, കവിത എഴുതിയവർപോലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ കയറ്റി  ഡോക്റ്റർ ശശിധരൻ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ പലപ്പോഴും മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് .   ശ്രീ .വിദ്യാധരൻ ഈ മലയാളിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അജ്ഞാതനായ ഒരു വിദ്യാധരനാണ്  . കടുവകളെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കിടുവയാണ് ഇദ്ദേഹം .   അദ്ദേഹം ആരായാലും, മലയാളത്തിലെ   അമൂല്യശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പല  മുത്തുകൾ എടുത്ത്  ഉദ്ധരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ, അത് അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് സംശയമില്ലാത്തെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.  സംസ്‌കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ അതിന്റെ അർഥം പറഞ്ഞ്  ഉദ്ധരിക്കുകയും സന്ദർഭോചിതമായി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ പലതും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു.  നിരൂപണം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രീ . സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെ തിളങ്ങുന്നു . വളരെ വിശാലമായ ഒരു വായനാശീലമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും വിശകലന മനോഭാവത്തോടെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വിനയ സ്വാഭാവമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സുധീരപണിക്കവീട്ടിലിനെപ്പോലെ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളു . വിനയം ഒരു ശക്തിയാണ് ബലഹീനത അല്ലായെന്ന് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും   ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെങ്കിലും ശ്രീ ആംഡ്‌റൂസിന്റെയും ഡോക്റ്റർ ശശിധരന്റെയും എഴുത്തുകൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അഭിപ്രായകോളത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളാണ് വായിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം. മതത്തിന്റയും ദൈവത്തിന്റയും പേരിലൊക്കെ  നടക്കുന്ന പല അതിക്രമങ്ങളുടെ ഉള്ളു പൊളിച്ചുകാണിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനം സഹായിക്കുന്നു.  മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ പോയി നോക്കി എന്റെ കുറവുകളെ കാണാൻ   ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്    എഴുത്തുകാർ അവരുടെ 'ഞാൻ' എന്ന ഭാവം വിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ എഴുത്തുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സംഭാവന നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല . അതില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോക്കെ പോയി സ്ഥിരം അവാർഡ് വാങ്ങികൊണ്ടുവന്ന് പടം ഒക്കെ കാണിച്ചു സ്വായം പുച്‌ഛിക്കപ്പെടാം എന്ന് മാത്രമേയുള്ളു   ഒരു യഥാർത്ഥ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുത്തുകാരന് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ട നേടണമെങ്കിൽ അവർ അഹങ്കാര രഹിതരായിരിക്കണം .  

സ്നേഹത്തോടെ 
ഒരു എളിയ വായനക്കാരൻ 
Dr.Sasidharan 2018-08-08 17:57:57 News
Love  your soul !
Body is nothing !
(Dr.Sasidharan)
Love Your Body 2018-08-08 17:32:32 News

We are a product of Nature. The body must be given its due respect and taken care wisely. If we ignore our body regarding it as just chemical elements or waste products or just a temporary stage we are abusing our own existence.  We can argue Philosophically or religiously that body is just a shelter or whatever. A healthy mind can survive only in a healthy body. Our thoughts, attitude, art; including writings are directly related and reflects our body health.

 Yes! We came into being without our knowledge, wish or desire. Our life is an accidental incident.  We are born rich, poor, handicapped, in the street, in the castle….all are not our choice. It is not Karma or good deeds or bad deeds of our previous life or of our parents that we are born wherever. They are all foolish dogmas of religion fabricated to keep the humans in their prison cells.

 We need to take care of our body, keep it healthy for our own good and comfort and not to be a burden to the rest of the Society.

 In Ethical concepts, it may be a good idea to regard your body as the temple of your god. In that case, you do have to admit and respect others to as temples of god. if we can Love & Respect others as we do ourselves we can eliminate most of the problems of the World. Love and respect your body, listen to its inner voice. 

Love and respect yourself first
then only you can love & respect others.

andrew

snair 2018-08-08 17:01:39 News

Jaranara badikatha Swami.

Swami looks more handsome & young than before.


True Patriot 2018-08-08 16:58:14 News
This due to the vast increase of Racism under trump. Isn't it is sad many Indians and few malayalees are still trump supporters
വിശ്വാസി 2018-08-08 16:32:46 News
അങ്ങനെ എങ്കില്‍ സ്ഥിരം കുംബസാരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടി  ഇതില്‍ ചേര്‍ക്കണം, അവരും പണി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ 
ജോസഫ് നന്പിമഠം 2018-08-08 15:40:13 News
 പരന്പരാഗതമായി ഉള്ള കുടുംബ പേരാണ് നന്പിമഠം എന്നത്‌. അത് അമേരിക്കയിൽവന്നിട്ടും കൈവിട്ടിട്ടില്ല. ഗൂഗിളിൽമലയാളം ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുന്പോൾഎത്ര സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്താലും പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഗവേഷണം നടത്താൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു കോപവും ഇല്ല. ഞാനാരാണെന്നു എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ, ഞാനാരാണെന്ന്  ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ! അൽപ്പം തമാശ കലർത്തി മറുപടി കുറിച്ചു എന്നേയുള്ളു. നാരദനും, വിദ്യാധരനും, ലേഖനം എഴുതിയ സുധീറിനും നന്ദി.
ജോസഫ് നന്പിമഠം  
vayankaaran 2018-08-08 15:22:58 News
അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു നിരൂപണ ശാഖയുണ്ടോ
ഇല്ലയോ എന്ന് തർക്കിക്കാൻ സമയമില്ല.എന്നാൽ
ഇ മലയാളിയിൽ നിരൂപണത്തിന്റെ നല്ല മാതൃകകൾ
ഉണ്ട്. ശ്രീ വിദ്യാധരൻ  ഇ മലയാളിയുടെ ആരംഭം
മുതലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പണ്ഡിത ശ്രെഷ്ഠനായ
ശ്രീ ആൻഡ്രുസ്സുമുണ്ട്. സുധീറിന്റെ മുഴുനീള നിരൂപണങ്ങളും, ഇതേപോലെയുള്ള
ഹൃസ്വ കുറിപ്പുകളും വായിക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശശിധരൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നിരൂപണങ്ങൾ
നിരൂപണം ചെയ്തു എഴുതാറുണ്ട്. ശ്രീ പുത്തങ്കുരിസും, ശ്രീ
പടന്നമാക്കലും  അവരുടേതായ  സർഗാത്മക നിരൂപണങ്ങൾ
തുടരുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുന്നവർ ഡോക്ടർ പൂമൊട്ടിൽ, ജ്യോ തിലക്ഷ്മി
നമ്പ്യാർ, പി.ആർ. ഗിരീഷ് നായർ, എന്നിവരാണ്. പേര്
വയ്ക്കാതെ നിരവധി പേര് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഓർത്ത  പേരുകൾ. ഇനിയും വിട്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ്  ചെയ്തു  ഇത് വായിക്കുന്നവർ എഴുതുക.
നിരൂപണ ശാഖക്ക് ഇവരുടെ സംഭാവന ഇ മലയാളിയുടെ
സ്ഥിരം വായനക്കാർ ഓർക്കാതിരിക്കില്ല.

ബിന്ദു ടി.ജി യുടെ കവിതകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലളിതവും
ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ സാരഗംഭീരവുമാണ്.  അവർക്ക് അഭിനന്ദനങൾ !
Bindu Tiji 2018-08-08 14:00:43 News

കവിത വായിച്ച് ആഴത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ തുറന്നെടുത്തതിന്

ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി .

കവിതകളിൽ ഒരു  നിമിഷത്തിന്റെ പുണ്യമെന്നോണം 

ഈശ്വരൻ തന്നെ ദാന മായി തരുന്ന അവ്യക്ത സ്വപ്നങ്ങളോ

കാഴ്ചകളോ ഒളിച്ചും പാത്തും വെച്ച് തെല്ലൊരു ആശ്വാസം എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു .

അത് വേണ്ട അറകൾ വേണ്ട പോലെ മാത്രം തുറന്ന്

ജനസമക്ഷം നൽ കിയ സർഗ്ഗാത്മക നൈപുണ്യത്തിനു മുന്നിൽ തൊഴുകൈയ്യോടെ

ബിന്ദു ടിജി


നാരദന്‍ 2018-08-08 13:38:22 News

വിധ്യദരന്‍ മാഷേ, നമ്പിമഠം മാഷേ ഡാലസില്‍ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അനേകം വ്യാജര്‍

അവര്‍ ആരോ ജോസഫ്‌ നമ്പി മഠം എന്ന പേരില്‍ എഴുതുന്നുവോ എന്ന് അറിയുവാന്‍ വേണ്ടി ചെറുതായി ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു നോക്കി എന്ന് മാത്രം.

കോപം എന്മേല് അരുതേ പ്രിയരേ

ദാള്ളസില്‍ ൧൦൨ ഡിഗ്രീ ചൂടില്‍ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാട്ടുന്നു വോഡ്ക തന്‍ സ്പിരിറ്റില്‍

ഒരു ഡാല്ലാസ് ഫോമാക്കാരന്‍ അങ്ങ് ന്യൂ യോര്‍കില്‍ ചെന്ന് ഒരു തോറ്റ സ്ഥാനാര്‍ഥി തന്‍ പിടലിക്ക് പിടിച്ചെന്നും അടി കൊടുത്തു എന്നും അറിയുന്നു നാരദന്‍ 

Sad Hindu 2018-08-08 13:29:27 News
Best report!!! Could have included at least one sentence for what Udit Chaithanya said in one whole week. Nothing in the report.
Christian 2018-08-08 09:48:05 News
Best.  Hindus deserve samuel koodal. He says christ came to india and learned things from there.  Then he says christ is god. 
So god needs to visit some place to know things! 
Dr.Sasidharan 2018-08-08 09:43:14 News
That is what they are talking about !
(Dr.Sasidharan)
Dr George Abraham 2018-08-08 08:06:36 News
Congratulations to all the New Office Bearers of the Chicago Malayali Association. Greetings & All the Best.
Dr George Abraham - Member Loka Kerala Sabha representing Newealand.
www.george4TRUTHandJUSTICE.com  Mob : 0091 - 9074 63 9253

Sudhir Panikkaveetil 2018-08-08 06:33:48 News
ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ നനവ് പകരുന്ന കവിത. വർത്തമാനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ആശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഒരു നിശ്വാസം ഉണരുന്നു. അതാണ് ഗൃഹാതുരത്വം.  ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ അളവുകോലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂതകാലം മെച്ചമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ കുറവുകൾ ചില മനോഹര നിമിഷങ്ങളെ സമ്മാനിച്ചു.  ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അവയെ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല. പൊട്ടിയ ഓടിനിടയിലൂടെ ഒരേ താളത്തിൽ വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളിയും, ജന്നൽ വഴി
വരുന്ന ജല ബിന്ദുക്കളും, അടുപ്പിലെ തീ കെടുത്തുന്ന കാറ്റും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മനസ്സിന് അവ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.  ഊതിക്കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പിലെ തീനാളങ്ങൾ പകരുന്ന ചൂടിൽ കുളിരകലുന്ന നിർവൃതി കാലം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതേക്കുറിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൃഹാതുരത്വമെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു  ശോക പ്രവണതാഭാവം ആണ്   ( melancholy temperament )  എന്നാൽ ഇവിടെ മനസ്സ് അനുഭൂതി നുകരുകയാണ്. മനസ്സ് ഒരു താരതമ്യം നട ത്തുന്നു. ഈ കവിതയിൽ മനസ്സിന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ അത് വിശ്രമിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നത് പഴയകാല വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ തന്നെയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒപ്പം തുലാവർഷം പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ഒരപരാഹ്നത്തിൽ സ്വപനങ്ങളുടെ
 അടുപ്പ് ഊതുന്ന സ്ത്രീഹൃദയങ്ങളിലെ ചിന്താനാളങ്ങളുടെ ചൂടും തൊട്ടുപൊള്ളിച്ചു .