തരികട വാസു 2013-11-04 16:58:13 News
പത്രങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ കാശുണ്ടാക്കണം, പിന്നെ സംഘടനകൾ ചാക്കാത്തിൽ പത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപാടി നിറുത്തണം. അമേരിക്കയിൽ  കപ്പലിലും ശൂന്യാകാശത്തും ഒക്കെ വച്ച് സമ്മേളനം നടത്തുകയും, കേരളത്തിൽ പോയി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി സമ്മേളനം നടത്തി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഫൊക്കാന ഫോമാക്കാർ നയം മാറ്റിയില്ലങ്കിൽ പത്രക്കാരും അമേരിക്കൻ പ്രവാസികളും ഈ സംഘടനകളെ ബഹിഷ്ക്കരിക്കണം.  പിന്നെ ചില അവന്മാർ പത്രം നടത്തുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ വളർത്താൻ ആണ്.  അല്ലാതെ ഇവിടെ എല്ലാം സംസ്കരിച്ചു ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സ്രിഷ്ടിക്കാനല്ല. നമ്മള്ക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം ഉണ്ട് അതായതു ഇതെല്ലാം കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗം ആണെന്ന്. അൽപ്പം വിട്ടു വീഴ്ച്ചയോടെ ചെയ്യതാൽ നമ്മെൾക്ക് എല്ലാം ജീവിച്ചുപോകാം. എല്ലാ തരികടകളും ഒത്തു ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ തരികട പരിപാടി തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാം 


വിദ്യാധരൻ 2013-11-04 11:47:15 News
കോഴി കട്ടവന്റെ തലയിൽ പപ്പ്‌. ഓരോ ഓസ്സ് പാർട്ടികൾ സഘടനകളെം കവിത എഴുതുന്നവനെ, കഥ എഴുതുന്നവനേം, പള്ളിക്കാരേം, അടച്ചു ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവൻ ഒരു ഓസ്സ് പാര്ട്ടിയാനെന്നതിനു സ്മശയം ഇല്ല. ഇവാൻ അതിനപ്പുറത്തെ വിളഞ്ഞ പാര്ര്ട്ടിയാ. അടുത്ത വീട്ടിലെ പേപ്പര് അടിച്ചു മാറ്റി വായിക്കുന്ന പാര്ട്ടിയാണ് സംഘടനകളെയും പള്ളിക്കാരെയും ജനമാണ് കൈക്കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എഴുത്തുകാരെ വായനക്കാര് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. അതൊന്നും പത്രം വായിക്കുന്നവൻ പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ല. പൈസ കൊടുത്ത് പത്രം വായിച്ചിട്ട് ആരെ വേണേലും ചീത്ത വിളിച്ചോ മോനെ മാത്തച്ച.
Raju Mathew 2013-11-04 09:35:52 News
സംഘടന വാര്ത്തകളും പള്ളി വാര്ത്തകളും പീറ കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും കുത്തി നിറച്ച് അമേരിക്കയിൽ മലയാള പ്രസിധ്ധീകരണങ്ങൾ മുടിഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, വായനക്കാര് മണ്ടന്മാരല്ലെന്നും അവർ പത്ര മുതലാളിമാരേക്കാളും മിടുക്കന്മാരുമാണെന്നുള്ള  വസ്തുത.
Moncy kodumon 2013-11-04 07:39:43 News
Very good your valuable words
Sudhir Panikkaveetil 2013-11-04 07:23:22 News
പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന ഒരു കടലാസ് കഷണമാകാതെ അതിനൊക്കെ( ഒരെണ്ണത്തിനെകിലും)  എന്തെങ്കിലും
പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പത്രങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പ് കൂടുതൽ   ഭദ്രമായേക്കാം. ആളില്ലാ കസേരകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ
ചുവപ്പ നാട അഴിഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ?

 

Haridas 2013-11-04 06:37:10 News
പാവം പട്ടി. ഇതുപോലുള്ള എത്ര പട്ടികൾ നാട്ടിൽ ഉദ്ടെനാരിയുമോ. ഓരോ പട്ടികല്കുല്കും ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ പറയനുദ്ദവും.
വയലാർ 2013-11-04 05:11:36 News
"സ്വർഗ്ഗം മറ്റൊരു ദേശത്താണെന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നവരെ 
വെറുതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ 
ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ....."


A.C.George 2013-11-03 20:20:07 News

Thank you, Vidhyadharn Guruji for supporting my opinion. If you do not have some kind of power, celebrity status or backing, your literary works will end up in waste box basket.  On the contrary, if you have some kind of celebrity status, money power, even if you write some garbage it will appear in prominent places of many publications.  This is one of the best examples in her case, because she is a lady celebrity. Hypocrisy is wining and prevailing. Up to certain extent face book like social media is the solution.

വിദ്യാധരൻ 2013-11-03 17:47:45 News
നിരുപമ റോയിയുടെ കവിതയെ കവിത എന്ന് വിളിക്കുന്നവനെ തല്ലണം.  അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവൻ അത് കൊളം ആക്കുകയും ചെയ്യുത്.  എ. സി. ജോർജ്ജിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോചിക്കുന്നു 
Anthappan 2013-11-03 16:58:45 News
Why can't these sexual perverts go to rehabilitation center and get treatment?  It is very difficult to educate them  about sex now as Andrews suggested because they are screwed up pretty good. 
Ramachandran Nair 2013-11-03 16:52:20 News
"ത്ലാപ്പിട്ടു കേറുന്നു നേതാക്കൾ   തെങ്ങിന്മേൽ  
പ്ലക്കോന്നു അതുപോലെ    താഴേക്കു വന്നിടുന്നു"

'പ്ലക്കോന്നു' എന്നൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിവില്ല. എങ്കിലും വളരെ ഉചിതമായി വിദ്യാധരൻ അത് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ, നേതാവ് താഴേക്കു വരുന്നതിന്റെ സ്പീഡും  രസവും ചന്തികുത്തിയുള്ള വീഴ്ചയുടെയും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം മനസിൽ നിരൂപിക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു 


Terminator 2013-11-03 15:23:57 News
ബസിൽ കയറി സ്ത്രീകളുടെ ചന്തിക്കു പിടിച്ചു നടന്നവന്മാർ എം.പി., എം.എല്ലെം ഒക്കെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും 

കുറുപ്പ് 
കുരിയൻ
കുഞ്ഞാലി 
നാടാർ 
ജോസഫ്‌ 

അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവന്മാരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ.   നമ്മുടെ നാട് ശരിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.  വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവനൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേല നോക്കി കൂടെ? ദയവു ചെയ്യുത് ഫോമാ ഫൊക്കാനാ മീറ്റിങ്ങിനു ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരരുത് 

andrews 2013-11-03 08:38:10 News
the modern humans are a clear proof that humans evolved from animals. but animal instincts are very closely associated with nature. Humans as they went through various stages of evolution lost the real touch with nature. Man was a primitive hunter. Now he don't have to use the same energy to seek food. Humans has a lot of trapped energy. This energy has to be diverted to positive and creative paths. other wise all the trapped energy flows to sexual  sentiments. Progressive sex education must be given to humans from the very childhood days. Sex education must be scientific. Boys and girls must attend school together. Then they will realize the difference  and accept and respect it. Society regarded sex as a taboo and religion preached sex is sin. parents without knowing the consequences repeated the stupid idea. Children must learn sex education from parents. you cannot tell your kid that sex is a sin and then you do it. kids are not stupid. They observe you a lot and imitate you a lot. So educate them in the right way. Otherwise sooner or later they learn perverted sex from ignorant friends, media, blue films and so on. Religion teaches that sex is sin. Sin is punished. the punishment is very severe, eternal torture in hell.
It is natural for a kids to love their parents. Now they are confused. They are taught that sex is sin and at the same time they see mother or father dragging the other to do sin. That is one of the reason for kids; when they grow up to hate one or both parents. They get confused, so they seek short cuts for relief of energy and frustration. That is why they seek salvation in drugs and suicide.
Sex in its right path is a divine inspiration. It is sublimated love. Animals, before they engage in sex they attract each other and love and respect each other. They don't have the capacity to mate all year around. Sex is  a divine thrive and energy in animals to keep its species continue. But humans on the course of evolution achieved the capacity to engage in sex, 24 hrs, and 365 1/4 days a year. That means for humans, there is no season for sex. What is it revealing ? humans has a lot of sleeping and suppressed energy in them. Every human is a walking volcano. Humans must be given the right education and many vents instead of suppressing sex. Suppressed sex will find its way out. It will be perverted.
Religion, politics, society, parents- all are responsible for this mess.

A M 2013-11-03 07:06:24 News
 God Bless you for bringing an awareness to this problem.I hope more people will get involved and find a solution to these evil deeds to mothers who sacrificed their whole life for their kids.Your article brought tears to my eyes.My mother was one of the lucky ones
because I loved my mother and I am greateful to her.God have mercy on these poor mothers
Mathew Varghese, Canada 2013-11-03 05:27:36 News
Brilliant and satirical, Vidhyadharan!