benny 2013-07-03 07:08:15 News
Congrats sir!
Mathew Varughese, Canada 2013-07-03 06:36:43 News
വിധ്യധര്ന്റെ കവിത കമന്റു അടിപൊളി കൂടിയവർ ഒക്കെ മേനോണ്‍ മാരാണോ അതോ ജാതിയിൽ കൂടിയവർ മേനോൻ ആണോ എന്ന് അതിനു ധ്വനി ഉണ്ടോ? ഈച്ച പോതിയുംപോലെ അല്ലെ കേരളത്തിൽ കാരണം ഇല്ലാതെ ജനം പൊതിയുന്നത്. പാവം അയ്യാപ്പനെ പൊതിയാൻ ഈച്ചകൾ മാത്രവും
Raju Thomas 2013-07-03 05:21:35 News
Dr K, I am glad for you. You are doing it. You have always shown that it is not enough for one to know, but that one has to take pains and make something of his talents.
Anthappan 2013-07-03 04:15:04 News
Some poems are associated with power and when the power ceases the poems ceases too. But some poems lives on even after the death of poets. Ayyappan and Changanpuzha are couple of examples.  
K. S. Gopalakrishnan 2013-07-02 21:58:12 News
ഭൂമിയിലെ ആറു ബില്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഒന്നേകാലിനു മുകളിൽ വരും ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ എന്നൊരു കണക്കു കണ്ടു. ആവോ? എവിടെത്തിരിഞ്ഞു  നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങൾ മാത്രം! എന്നാൽ അവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളോ? അല്ല, എണ്‍പതോ എണ്‍പത്തിയഞ്ചൊ ശതമാനം ജനങ്ങൾ  ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഉവ്വോ? കൊള്ളാമല്ലോ, അവരുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവിതരീതിയുമൊക്കെ ഒന്നറിയണമെന്നു കരുതി  ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗത്തുള്ളവർ ശ്രമിച്ചാൽ വ്യക്തമായി, സത്യസന്ധമായി സാധാരണക്കാർക്ക് വായിച്ചു മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?  ധാരാളം!  അറിവുകളുടെ ഒരു മായാലോകം തന്നെ ലഭ്യമാണ്!

സ്വദേശികളായ ഭൂരിഭാഗം ഭാരതീയർക്കും ഇന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത - ഗ്രന്ഥങ്ങളും താളിയോല ലിഖിതങ്ങളും ആണവകൾ എന്നു അതെപ്പറ്റി പഠിച്ചു   മനസ്സിലാക്കി വിവരിക്കുന്നവരുടെ - പണ്ഡിതരുടെ- എഴുത്തുകളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട്.
ഭാരതമക്കൾ പലരും അവരുടെ 'ഋഗ്വേദ സംഹിതകളും', 'ഉപനിഷത്തുക്കളും' രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ തപ്പിയാൽ കുഴയുമേന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതിനാൽ ഈ അറിവുകൾ മിനക്കെട്ടു പഠിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞപണ്ഡിതന്മാരുടെ എഴുത്തുകളെ ആശ്രയിക്കുകയെ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അവരാകട്ടെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പലതും ചേർത്തു അവരുടെ അജണ്ടക്കനുസരിച്ചും വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും നമുക്കു പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാവട്ടെ, ഒരാളുടെതും മറ്റൊന്നുമായി ഒക്കാതെ വരുന്നതായിട്ടും  കാണാം. അങ്ങനെ നന്നായി മനസിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത തത്വസംഹിതകൾ ഊതി വീർപ്പിച്ചു അവെയെല്ലാം ലോകൊത്തരമെന്നും, എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണെന്നും വീമ്പു പറഞ്ഞു നവീന ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ പോലും സ്വാഭിമാനികളായ ഭാരതീയർ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിപ്പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരു കുളിർമ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു സമൂഹം!  നമുക്കറിയാൻ മേലാത്തത് എന്ത്വാ ലോകത്തുള്ളത്?

അങ്ങനെ അറിവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിദേശികൾ പലപ്പോഴും അതൊന്നും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചു നിറുത്തി മടങ്ങുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഭാരതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ത്യുന്നത ഭാഷയെന്നു  നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന, ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന, സംസ്കൃതത്തിലാണ്
അറിവുകൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതം വലിയ വിഭാഗം ഇന്ത്യാക്കാരും പഠിക്കുന്നില്ല, അത്തരത്തിൽ അതൊരു പഠനവിഷയവുമല്ല. ഒരു ദേശീയ ഭാഷയായി ഹിന്ദി പോലെ സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വിദേശികൾ നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നു പറയേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ സ്വദേശികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്രിയം?

എത്രപേർ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ? സംസ്കൃതം പഠിച്ചവർ മേല്പ്പറഞ്ഞ അറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയോ?  അവരുടെ പഠനത്തിലൂടെ നേടിയ അറിവിലൂടെ എന്ത് മാറ്റം  അവർ സ്വന്ത ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കി? നേടിയ അറിവുകൾ മഹത്തരങ്ങൾ എങ്കിൽ അതു വ്യക്തികളിൽ കൂടി സമൂഹത്തിൽ പ്രകാശിക്കണം. അതു കാണുന്നില്ല.

മറ്റൊന്നു കൂടി ശ്രദ്ധെയമാണ്. എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൌരന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം? ഇപ്പോൾ 'എക്സിറ്റ്' വിസക്കും, തല്ക്കാലം പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ എന്ത് തൊഴിലിനും സന്നദ്ധരായി സൗദിയിലും, കുവെയിറ്റിലും അറബിയുടെ കാലുപിടിച്ചു തന്റെ ഊർജ്ജത്തിനെ മുക്കാലും അറബിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിനു കേഴുന്ന ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ചിത്രം മീഡിയകളിൽ തിളങ്ങുന്നു. യൂറോപ്പും  ആസ്ട്രെലിയായും അമേരിക്കയും സ്വപ്നം കാണുന്ന  പ്രൊഫഷണലുകൾ ആയ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ എമ്പസ്സികളുടെ വാതുക്കൽ വെയിലും മഴയും തണുപ്പും കൊണ്ട് നീണ്ട ക്യൂ നില്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ മഹത്തരങ്ങളായ അറിവുകൾ ആണോ ഇവർ ജോലി നേടാൻ കൊണ്ട് പോവുന്നത്? തീർച്ചയായും അല്ല. എന്നാൽ അവരുടെ പണിചെയ്തു തഴംബുള്ള കൈകൾ മഹത്തരമാവുന്നു. നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കുത്തിയിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾ എഴുതുകയോ, ആഴ്ച്ചയിൽ 80 മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്ത വിധം ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളുടെ വിഴുപ്പലക്കുകയോ ചെയ്യണ്ടേ ജോലികൾ  കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ ചെയ്യാൻ തള്ളുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമൂഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാരതം! അനേകം പേരുടെ ജീവിതത്തിനും അത്താണിയായി അവരുടെ പ്രവർത്തി മാറുന്നതാണ് നമുക്കു മുൻപിൽ കാണുന്നത്. നല്ല ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും, മരുന്നിനും, യാത്ര ചെയ്യാനും, എന്തിനു പാർപ്പിടത്തിനും നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു പകുതിയിൽക്കൂടുതൽ ഭാരതീയർ! നമ്മൾ നേടിയ ഈ അറിവുകളുടെ ആകെ സത്തയുടെ ഒരു തെളിച്ചം ശബരിമല വിളക്കുപോലെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ തെളിയുന്നില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായാൽ?

വിദ്യാധരൻ 2013-07-02 20:03:33 News
ഇന്ന്  ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെയോ എഴുത്തുകാരന്റെയോ സർഗ്ഗ പ്രതിഭയെക്കാൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പിടിപാടുക്ളാണ്  കവികളെയും എഴുത്തുകാരെയും സൃഷ്ദിക്കുന്നതു." മാളിക മുകൾ ഏറുന്ന മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാൻ" എന്നത് പോലെ മീഡിയാക്കാരും  പത്രക്കാരുമായിരിക്കും ഇനി സാഹിത്യലോകത്തിന്റെ. വിധി കർത്താക്കൾ. നിരുപമറാവു അവരുടെ മേഖലയിൽ പ്രവീണ ആയിരിക്കും അത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.  അവരുടെ പരിഭാഷ കവിത കമ്പോളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുന്ന പുസ്തകം അത് വാങ്ങാൻ തടിച്ചു കൂടിയ ജനം ഇത് ഈ വായനക്കാരനെയും വല്ലാതെ ചിന്താ കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കി.  ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണൻ പുറത്തു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചൂടപ്പം പോലെ അത് വിറ്റഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.  കാരണം അത് പച്ചയാ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും തനി ആവിഷ്ക്കാരം ആയിരുന്നു.  ചങ്ങമ്പുഴയും കവിതകള പരിഭാഷ ചെയിതിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും ഓര്ക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കേരളത്തെ ഇളക്കി മരിക്കുന്ന നിരുപമ റാവുവിന്റെ കവിത അവർ ആംഗ്ലേയ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റ് ആരെയോക്കൊണ്ട്  പരിഭാഷ ചെയ്യിതിരിക്കുന്നു എന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു വൈകല്യം ആണ്. ഒരു പരിഭാഷ കവിതകളും ഇന്ന് വരെയും ആരുടേയും ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്രേതിഷ്ട നേടിയുട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വായനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാതി ചിന്തകൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യപെടട്ടെ എന്ന് നമ്മള്ക്ക്  സ്വപ്നം കാണാം.
"എത്ര പെരുമാക്കൾ ശങ്കരാചാര്യന്മാ- 
രെത്രയൊ തുഞ്ചൻമ്മാർ കുഞ്ചന്മാരും 
ക്രൂരയാം ജാതിയാൽ നൂനം അലസിപ്പോയി 
കേരള മാതാവേ നിൻ വയറ്റിൽ " (ദുരവസ്ഥ )  വായനക്കാരന്റെ എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എഴുതിയെന്നെയുള്ളൂ 

 
Sudhir Panikkaveetil 2013-07-02 19:27:31 News
Congratulations !
വിദ്യാധരൻ 2013-07-02 18:52:14 News
ഗോപാലകൃഷ്ണ്ണാ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലുണ്ട് കാര്യം 
ആപാലവൃദ്ധജനം അവരെ പോതിയുന്നതെന്തേ? 
കൂടിയവർ ഒക്കയും മേനോന്മാരോ അതോ
ഓടി നടന്നു വിളിച്ചു കൂട്ടിയോരോ?
കവിതയിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരോ അവർ 
അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടം എടുക്കാൻ വന്നോരോ
എന്തായാലും ഇതെന്തെന്നറിയാതെ ഞാനും 
ചിന്തിച്ചു തല മണ്ട പുണ്ണാക്കുന്നു  വൃതാ 
പൊതിയിലെന്തെന്നറിയാതെ ജനം ഇങ്ങനെ 
പൊതിയുമെങ്കിൽ പൊതി അഴിക്കുമ്പോൾ നാളെ 
എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വല്ലാതെ 
ചിന്തിച്ചു  തല മണ്ട പുണ്ണാക്കുന്നു ഞാൻ  വൃതാ 
അയ്യപ്പെനെന്ന കവി ചത്തു മലച്ചപ്പോൾ 
മെയ്യാകെ പൊതിഞ്ഞത് ഈച്ചകൾ മാത്രമേ 
ഈച്ചയും മർത്ത്യരും ഒന്നായി മാറുന്നു 
ആശ്ചര്യം അത് കേരളം മാത്ര
vayanakkaran 2013-07-02 17:28:22 News
വിവാഹത്തിന് മുൻ‌പുള്ള ലാസ്റ്റ് നെയിം വിവാഹശേഷം മിഡിൽ നെയിം ആക്കുകയെന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ പതിവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 1973ലെ അഖിലേന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ടോപ്പറായ നിരുപമ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ രചിച്ച, ചൈനീസ്, റഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

മലയാളിയുടെ മനസ്സ് ജാതിയാൽ മലീനസമാണെന്നു കാണിക്കുന്ന കമന്റ് ദുഖകരമാണ്!

K. S. Gopalakrishnan 2013-07-02 11:21:08 News
മേനോൻ 'ചായം' പൂശി ജാതിയിൽ "കൂടിയവരാ" എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിത്തന്നു!  ഇവരുടെ നോട്ടത്തിൽ ജാതിയിൽ "പുലയനായ" ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് ഒബാമ നയിക്കുന്ന (എല്ലാ വിധത്തിലും ഇവരേക്കാൾ അറിവും കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള) അമേരിക്കയിൽ പിറന്ന ഒരു മലയാളിക്കൊച്ചു 'കഷ്ടം' എന്നു പറയും മേനോൻ ജാതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ! ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി യാവാൻ കഴിഞ്ഞ, കേരളത്തിനപ്പുറത്തും, ജാതികോട്ടയ്ക്കു പുറത്തും, അന്തസും, അറിവും, കഴിവും ഉളളവർ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, തന്റെ കവിതപ്പുറത്തു താനൊരു മേനോൻ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൾ എന്നു ചേർത്തതു അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ (കുറച്ചു കൂറ-മലയാളികൾ ഒഴികെ) അഭിലഷണീയമോ?  അത്രയും ലോകപരിജ്ഞാനമേ ഇവർക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ അതു കാണിക്കുന്നതും? ആരും ചോദിക്കാതെ തന്നെ, താനൊരു മേനോൻ ജാതിയിൽ ഉള്ളവളെന്നു ജാതി ചേർത്തു പെരെഴുതി നിരുപമ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു!  അമേരിക്കയെയും!
Alex Vilanilam 2013-07-02 10:44:12 News

An excellent write up on the wisdom of the people who lived in Sindu river delta and flourished more than 5000 years. The science of mind and the divine wisdom revealed in the Vedas are unparallel. Most of the leading present day religious philosophy are based on that. However the institutionalized religions and their commercial greed keep the masses under generations of brain washing for supermacy and political gains on earth. They keep the humanity under their spell and scare and blind their eyes from the truth and basic wisdom of God and the relationship of human being with the Brahmam.

The Bible reveals the truth, The Quran reveals it. But the power monkers of the material world always hide the truth! Christ rebelled against that and even his own disciples did not understand it properly. The priesthood manipulated the people against him and crucified him! The same situation is being repeated centuries after centuries all over the world. But those human beings who can understand and learn the words of wisdom given by the divinity can extract themselves from the grip of vested interests and power monkers. 

The greatness of 5000 years' old Vedas that was transferred down to humanity must be recognized by all faith followers. We all must lift up ourselves to a higher plane of understanding to experience the wisdom of God through the words of Vedas, especially that in the Geetha, for a peaceful and harmonious life on earth and beyond.

No body taking the title as'Hindu' or 'Christian' or 'Muslim' should claim any supermacy over other faith followers, but develop an 'Eye' to see all are fellow human beings carrying the divinity of God within him/her. In the case of people of India, all are the discendents of the great 'Sindhu'/'HINDU' culture and values following different institutionalized faith orientation. Once every one realizes this truth there will be total harmony and peaceful coexistence in India to be a role model for the whole world.

Sincerely appreciate the group that call itself 'Kerala Hindus of North America' for holding seminars on Vedas to share the wisdom of God with fellow beings.

 

Alex Vilanilam, New Jersey, USA

 

Special note for Swamy Udit Chaithanyaji: Sincere thanks for your TV show on Asianet from Monday to Friday. There are hundreds, other than in 'Hindu' faith , closely watching it and adopting your teachings in their daily life. It helps them to compare and understand the basic philosophy /wisdom of words in their own religious books, and get into the truth of divine wisdom given to humanity . You are truly in the foot steps of Swami Vivekananda and Swami Chinmayanatha. 

SIJIN RAJ, INDIA 2013-07-02 08:36:17 News

HI,

        I THINK IT'S A GOOD POEM WHICH SHOWS THE ENTIRE ATTITUDE OF MALAYALEES TOWARDS FILM STARS/TV ANCHORS. IT'S A GOOD ONE THAT DESCRIBES RECENT INCIDENTS THAT HAPPENING AROUND US DAY BY DAY,,, CONGRATS FOR THIS GOOD ONE.
benny 2013-07-02 07:57:56 News
It was a great seminar!
Sudhir Panikkaveetil 2013-07-02 03:26:44 News
കവിയുടെ ഭാവനകൾ അതിനു മാത്രം അതിരില്ലല്ലോ?ഈ വരികൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണു. സിന്ദൂരചെപ്പിലെ വര്‍ണ്ണം വിതറുന്ന
സൂര്യന്റെ തെരിലെ സൂതനാകാം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ !
Jack Daniel 2013-07-01 19:03:32 News
എല്ലാരും ഇപ്പോൾ മുദ്രയിൽ കൂടിയാണ്  സംസാരിക്കുന്നത് . സരിത,  കുഞ്ഞാലി ഇനി ആരോക്കെയാണോ വരാൻ ഇരിക്കണതു? ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ