Your Neighbor 2019-05-02 23:19:30 News
  ഡെമോക്രസികൾക്കു തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടപ്പോൾ  കിട്ടിയ കച്ചി തുരുമ്പാണ് മുള്ളർ അച്ചായന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്.  അതിനകത്ത് എന്തെങ്കി ലും  തടയുമെന്നു വെറുതെ മോഹിച്ചു പോയി.  കാത്ത് കാത്തിരുന്നു, ഒന്നല്ല, രണ്ടു വര്ഷം.  ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇനി എന്താ ചെയ്ക. അത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ലെന്ന്‌ പറയുന്നവനെ ഇനി മെക്കിടാമെന്നു വച്ചാൽ അയാൾ, സാക്ഷാൽ ബാർ,  വെറും പുലിയല്ല. പുപ്പുലിയാണ്-  ഇനി സപ്പീനാ, സപ്പീനാ എന്ന് പറഞ്ഞു മോങ്ങി മോങ്ങി നടക്കാം. കുറച്ചു നാൾ. കഷ്ടം  തന്നെ.!!
ചുമ്മാതല്ല ഡെമോക്രസികൾ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി  വിടുന്നത്. കൂട്ടത്തോടെ.  എല്ലാവര്ക്കും ഇപ്പോ ട്രംപ് മതി.  2020 -ൽ   ട്രംപിന് ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് തീർച്ച.
Is Trump really honest? 2019-05-02 21:52:24 News
If Trump is not guilty of anything why he is stopping his officials from Testifying the congress?  
The drama is heating up on Capitol Hill after US Attorney General William Barr flaked out on a House hearing over the Mueller report.

Now the country's top law enforcement officer could be found in contempt of Congress.
Wait. What?
Here's what that means, and what could happen next:
What is contempt of Congress?
It means someone has obstructed the work of either Congress or a congressional committee.
House Judiciary Chairman Jerry Nadler has threatened to hold Barr in contempt of Congress -- not because he skipped the hearing, but over a subpoena to obtain the unredacted version of special counsel Robert Mueller's report on Russian interference in the 2016 election.
While there are many ways someone can be in contempt of Congress, these days it usually happens when someone doesn't comply with a congressional subpoena, the nonpartisan Congressional Research Service said.
Sometimes that disobedience means refusing to appear before a committee to testify, and sometimes that means refusing to pony up requested documents.
What's the point of holding someone in contempt of Congress?
"Contempt may be used either to coerce compliance, to punish the contemnor, and/or to remove the obstruction," the Congressional Research Service said.
There are several ways members of Congress can do this:

1) They can tell the House or Senate sergeant at arms to detain or imprison the person in contempt until he or she honors congressional demands. This is called "inherent contempt." But it's super rare and hasn't happened in modern times.
2) Congress can certify a contempt citation to the executive branch -- headed by the President -- to try to get the person criminally prosecuted.
3) Congress can ask the judicial branch to enforce a congressional subpoena. In other words, Congress can seek a federal court's civil judgment saying the person is legally obligated to comply with the subpoena.
What are the challenges of holding someone in contempt of Congress?
If an official refuses to disclose information after the President says it's protected under executive privilege, "past practice suggests that the Department of Justice (DOJ) will not pursue a prosecution for criminal contempt," the Congressional Research Service said.

It can also be hard to get the executive branch to help. If the person in contempt is an executive branch official, efforts to punish him or her for not complying with a subpoena fail in many cases, the research center said.
So why don't members of Congress just use "inherent contempt" and tell their sergeant at arms to arrest the offender?
"Although the contemnor can be incarcerated until he agrees to comply with the subpoena, imprisonment may not extend beyond the end of the current session of Congress," the Congressional Research Service said.
"Moreover, inherent contempt has been described as 'unseemly,' cumbersome, time-consuming, and relatively ineffective, especially for a modern Congress with a heavy legislative workload that would be interrupted by a trial at the bar."
And that's why no one has gone down that route since 1935.
Jack Daniel 2019-05-02 19:46:05 News
It is Thursday evening Cheripuram. Time to write your comment bro.
Jack Daniel 2019-05-02 19:45:10 News
Muller report is not done boy. it just started 
A Republican 2019-05-02 19:16:19 News
Not only democrat but republicans also except Trumps uneducated base want him to get lost with 4 years. Let us take back the greatness of this country. 
"When our land is illumined with Liberty's smile,
If a foe from within strike a blow at her glory,
Down, down with the traitor that dares to defile
The flag of her stars and the page of her story!
By the millions unchained, who our birthright have gained,
We will keep her bright blazon forever unstained!
And the Star-Spangled Banner in triumph shall wave
While the land of the free is the home of the brave."
Curious 2019-05-02 19:11:32 News
Why Trump is hiding his Tax returns ? Why can't he release it as all the previous presidents had done ? What he is trying to hide? Can the tax expert explain?
LUCIFER 2019-05-02 14:51:30 News

DEMOCRATS  DONT  WANT  TRUMP  TO  WIN  SECOND  TIME.

THEY  WANT MORE  LATINOS  TO  TAKE OVER THIS  COUNTY.

OPEN  THE BORDER  SO MORE  MEASLES  CAN  BE  SPREAD  AROUND .

MORE   FOOD  STAMPS  ,  MORE  VOTES  FOR  DEMO  DICK  HEADS

TAKE  OUT  MORE TAX MONEY  FROM  WORKING  PARENTS  AND  DISTRIBUTE  TO  OTHERS.യേശു 2019-05-02 13:44:26 News
മത്തായി അദ്ധ്യായം 6

1 “മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ നീതിയെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ; അല്ലാഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ നിങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലമില്ല. 
2 ആകയാൽ ഭിക്ഷകൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ മാനം ലഭിപ്പാൻ പള്ളികളിലും വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതിക്കരുതു; അവർക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു 
3 നീയോ ഭിക്ഷകൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന്നു വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു ഇടങ്കൈ അറിയരുതു. 
 
എന്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരിയെ നിങ്ങളുടെ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു .  സ്വന്തം ശബ്ദം ആലേഖനം ചെയത് മരണശേഷം പുറത്തുവിടാൻ സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന തല തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യരെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരേ കാളവണ്ടിയിൽ കെട്ടി അടയ്ക്കണം.  സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു  നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ  പടിവാതിൽ കാണുകില്ല 
Philanthropist 2019-05-02 12:47:40 News
St. Luke’s Gospel Chapter 21: 1. Then Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury, 2. and He saw a poorwidow put in two small copper coins 3. “Truly I tell you,” He said, “this poor widow has put in more than all the others.…
ജ്ഞാനിയുടെ മാർഗ്ഗം 2019-05-02 10:18:06 News
 മുള്ളർ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെടിമരുന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് . ഒന്ന് തീരുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് തീ പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പതിനാല് കേസ്സുകൾ വിവിധ സ്റ്റേറ്റേകളിലായി കത്തി കയറുന്നു . കൂടാതെ മാലപ്പടക്കംപോലെ കേറി വരുന്ന സുപ്പീനകൾ . അങ്ങനെ പണ്ട് അനേകരെ ലോ സൂട്ടിലൂടെ വലച്ച ട്രംപിന് ഇപ്പോൾ പത്തിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കിട്ടുകായണ് . വാൾ എടുക്കുന്നവർ വാളാലെ . ഒരുത്തൻ ജീവിതം കള്ളത്തരത്തിലൂടെ പടുത്തുയർത്തിയാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും നേരായിരിക്കില്ല .  അമേരിക്കയെ ഗ്രെറ്റാക്കാം എന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർഥം അയാളെപ്പോലെ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് കേസ് വഴക്ക് പീഡനം തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് .  അപ്പോൾ ഇവനെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ സ്വഭാവം വായനക്കാർക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതേയുള്ളു . കുന്തവും ബോബനും ജേക്കബും ഒക്കെ പോകുന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പോകണം എങ്കിൽ പൊക്കൊളു . കുടുംബം കുട്ടി ചോറാകും .  രണ്ടുമൂന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാം സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് . 

ദുഷ്ടന്റെ വഴിയിൽ നടക്കാതെയും പാപികളുടെ ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കാത്തവരും ഭാഗ്യവാന്മാ
Boby Varghese 2019-05-02 09:34:21 News
Mueller report is done. The latest letter from Mueller specifically stated that Barr's summary is totally accurate and not "misleading". The fake news and the Democrats owe a huge apology to Trump and to the Americans. They have been bombarding the country with Russia, Russia, Russia. According to Mueller, after investigating two years, there was no collusion with Russia and there is not a trace of obstruction of justice.
k. Pallickal 2019-05-02 07:26:09 News
Sad to hear passing away of Mr. Thomas, my coworker at Bowen tools and also a co member of Trinity Marthoma church until 1987. Death thou shall not be proud,  one short sleep past, we wake eternally.
Ponmelil Abraham 2019-05-02 06:46:38 News
A super message and analysis of the current situations surrounding the present election. 
Your Neighbor 2019-05-01 20:48:59 News
Trump can be the Santiago, democrats =sharks, Marlin = Mlar report in question. Since there was nothing in the report, the Sharks will go after someone else now. Look TRUMP, ALWAYS WINS. MAY GOD BLESS TRUMP AND THIS GREAT NATION. old man and the see
NEWS Alert 2019-05-01 19:50:39 News
"How Trump Co-opts Leaders Like Bill Barr
Accomplished people lacking inner strength can’t resist the compromises necessary to survive this president.
People have been asking me hard questions. What happened to the leaders in the Trump administration, especially the attorney general, Bill Barr, who I have said was due the benefit of the doubt?

How could Mr. Barr, a bright and accomplished lawyer, start channeling the president in using words like “no collusion” and F.B.I. “spying”? And downplaying acts of obstruction of justice as products of the president’s being “frustrated and angry,” something he would never say to justify the thousands of crimes prosecuted every day that are the product of frustration and anger?

How could he write and say things about the report by Robert Mueller, the special counsel, that were apparently so misleading that they prompted written protest from the special counsel himself?

How could Mr. Barr go before the Senate Judiciary Committee on Wednesday and downplay President Trump’s attempt to fire Mr. Mueller before he completed his work?" (James Comy)