Curious 2017-09-08 08:58:34 News
ഈ പുള്ളി ഇപ്പഴും ഇവിടുണ്ടോ? അതോ തിരിച്ചു വന്നതാണോ ?  നാട്ടുകാര് സ്വീകരണം കൊടുക്കല് നിര്ത്തിയെന്നു തോന്നുന്നു

സഞ്ചാരി 2017-09-08 06:48:36 News
ഇന്ത്യ മാറ്റത്തിന്റെ മുഴക്കം' എഴുതിയ ഇയാൾ ഇനി അതിന്റെ പേരുമാറ്റി 'ഇന്ത്യ നാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം' എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതാൻ സമയമായി .  എന്നോണോ ഇനി കോഴിയെ ദൈവമായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ?  
വിദ്യാധരൻ 2017-09-07 23:08:22 News
പാടത്തിൻകര നീളെ നീലനിറമായ് 
     വേലിക്കൊരാഘോഷമായ് 
ആടിത്തൂങ്ങിയലഞ്ഞുലഞ്ഞു സുകൃതം 
      കൈകൊണ്ടു നിൽക്കും വിധൗ 
വാടാതെ വരികെന്റെ കൈലധൂനാ 
      പീയൂഷ ഡംഭത്തെയും 
ഭേദിച്ചൻപൊടു കയ്യപ്പവല്ലി തരസാ
      പെറ്റുള്ള പൈതങ്ങളെ  (ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി )

(പാടത്തിന്റെ കരയിലൂടെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു വേലിയിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന പാവൽ വള്ളിയിൽ നിന്നും പാവയ്ക്ക പറിക്കാൻ കവി ശ്രമിച്ചെന്നും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പദ്യം ചൊല്ലിയിട്ടേ  പറിക്കാവു എന്ന് സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പദ്യം നിർമ്മിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ) 

പാടത്തിന്റെ കരയിൽ പടർന്നു വേലിക്ക് അലങ്കാരമായി ആടിതൂങ്ങി അലഞ്ഞുലഞ്ഞ് സുകൃതം ഉൾക്കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാവൽ വള്ളി പെറ്റുണ്ടായവയും സ്വാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമൃതിന്റെ അഹന്ത ശമിപ്പിച്ചവയുമായ  കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വരിക

നിങ്ങളുടെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പാവക്കകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കവിത ഓർമയിൽ വന്നു   
വിദ്യാധരൻ 2017-09-07 22:37:47 News
"ഏകാന്തം വിഷമമൃതാക്കിയും വെറും പാ-
ഴാകാശങ്ങളിൽലലർവാദിയാരചിച്ചും 
ലോകാനുഗ്രപരയായെഴും കലെ നിൻ 
ശ്രീകാൽത്താരിണയടിയങ്ങൾ  കുമ്പിടുന്നു " (കാവ്യകല -ആശാ )

തനിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത വിഷലിപ്‌തമാണ്. അതിനുള്ള നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് കാവ്യകല. അതിന് ആ വിഷലിപ്‌ത ചിന്തയെ അമൃതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും 
വിദ്യാധരൻ 2017-09-07 22:28:53 News
ജാതിമത ചിന്തകളുടെ അതിരുകൾ വിട്ട് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കേ മറ്റൊരാൾക്ക് വൃക്ക നല്കാനാവുകയുള്ളു. എന്നാൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞതുപോലെ , "ഞാൻ യഹൂദനാണെന്ന് ഇസ്രയേലും  ,അല്ല  ജർമ്മൻ കാരൻ ആണെന്ന് ജർമ്മനീയും,   അമേരിക്കൻ ആണെന്ന് അമേരിക്കക്കാരും പറയും " ( ജന്മം കൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ യഹൂദ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിച്ചത് ജർമ്മനിയിലും അവിടെനിന്നു ഹിറ്റ്‌ലർ നാടുകടത്തിയപ്പോൾ   ന്യൂജേഴ്സിയിൽ    സ്ഥിര താമസം ആക്കുകയും ചെയ്തു ) . അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യർക്കെല്ലാം മാതൃക ആകത്തക്ക രീതിയിൽ സർവ്വ മതസ്ഥരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ ആദരിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹിയോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ  ഉപചാര പ്രവർത്തി ആയിരിക്കും.  ക്രൈസ്തവരെന്നും, ഹൈന്ദവരെന്നും, മഹമ്മദിയരെന്നും ഉള്ള വേർ തിരിവികൾ അസഹനീയമായി തോന്നുന്നു.  ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ, ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യായാണ് ഇവർ അഭ്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. 

"ഭിന്നവർണ്ണങ്ങൾ പൂക്കൾക്ക് 
ഭഗവൻ ചിത്രഭാനുതാൻ 
ഔദാര്യമാർന്നു നൽകുന്നു 
നിങ്ങൾക്കുത്സാഹമേറ്റുവാൻ 

തുല്യമായി സർവ്വസുമവും 
തലോടി മണമാർന്നിതാ 
പ്രഭാതവായു പോകുന്നു 
പോവിൻ നിങ്ങളെ അതേവഴി 

ചെന്നമ്മലരിനെല്ലാവും 
ദളം ദ്വിഗുണമാർന്നപോൽ 
ചിറകർപ്പിച്ചു ലോകർക്ക് 
ചേർപ്പീൻ കണ്ണിന് കൗതകം" (ഒരു ഉദ്‌ബോധനം -ആശാൻ )
pappu 2017-09-07 19:07:31 News
We should do this type of things in onam or any other function. This type of human being are honored and not  the kerala political people like swaraj,rajesh,suresh, George, etc. who spent so much money for bring these politicians to USA. That money should have given to some charity organization  and  bringing these politicial persons to US  IS A TOTAL WASTE. Some people  have their own profits  from these politicians. Pl keep that is kerala not in USA. I hope everybody will agree this 
Anthappan 2017-09-07 16:30:25 News
Journalism can never be silent: that is its greatest virtue and its greatest fault. It must speak, and speak immediately, while the echoes of wonder, the claims of triumph and the signs of horror are still in the air. -Henry Anatole Grunwald
 
Anthappan 2017-09-07 15:56:16 News
There are 800 thousand Dreamers filed under DACA (Differed Action for Childhood Arrival). They are working hard for their livelihood, pay Tax, (estimated 2 billion dollar tax annually) and not involved in any crime.  If these people want to be deported government has to spend 60 billion dollars.   Instead of making use of their talents for the benefits of this country, some of the hard liners in GOP want to deport them  mercilessly.  America is a compassionate country and the world always benefited out of it as America did too.  Trump seems like working with Democrat to get the debt ceiling   extended until December 2017 when Paul Ryan and Mitch MaChanel  failed to do it . He tweeted this morning that the dreamers doesn't have to worry even after six moths under the pressure of Pelosi. (probably he wants to do something before the Russian investigation catch up with him) Yes it is important to have an emigration law for this country to prevent this from happening again and for that both parties have to work together by keeping their vested interests away.  
Johny Walker 2017-09-07 15:33:38 News
ഇങ്ങേരേം കൂട്ടി പ്രസ്ക്ളബ് മീറ്റിംങ്ങിനു കൊണ്ടുപോയ് വെള്ളത്തിലാക്കിയവന്മാരാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ. 
മുത്തച്ഛൻ 2017-09-07 14:45:41 News
ചെറുപ്പക്കാരായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം. ശരീരം ഇളകി വേല ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളും നേതാക്കൾ ആയത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കുറേക്കൂടി കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും നേരിടട്ടെ എന്നിട്ടേ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളു അധികാരം. അലീഷ്യ, റീത്ത, കത്രീന, ഐക്ക് അങ്ങനെ പലതും വന്നു ഞങ്ങളെ ഇളക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇളകിയില്ല. അപ്പോഴാണ് തൂമ്പയും മൺവെട്ടിയും പൊക്കി കാട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ കസേരയിൽ കേറണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത് തന്നെ പുതിയ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നു. മനുഷ്യന് നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മലയാളി അസോസിയേഷൻ പോലെയുള്ള സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരെ. അല്ലാതെ സാമ ആമ എന്നൊക്കെ സംഘടനയുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനേം പിടിച്ചു ഹ്യുസ്റ്റൺ വൺ ആൻഡ് ഒൺലി വൺ സംഘടനയെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംഘടനയെ ശക്തികരിക്കാൻ? വെറുതെ എരി തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കല്ലേ മോനെ? മുത്തച്ഛൻ അറിയാം കാള  എന്തിനാ വാല് പോകുന്നതെന്ന് '
Anthappan 2017-09-07 13:36:29 News
Less talk and more action! Kudos
Jack Daniel 2017-09-07 13:16:14 News

പ്രിയപ്പെട്ട \ തുമ്മാരുകുടിക്ക് (നല്ല പേര്. കള്ള് അലർജിയാണോ? അല്ല  പേര് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ) സ്നേഹിതൻ ജാക്ക് ഡാനിയേൽ എഴുതുന്ന ഒരു തുറന്ന കത്ത്

സ്നേഹിത നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടമുണ്ട്.   നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും കള്ളുകുടി എവിടെ തുടങ്ങി എന്ന് ഓര്മയില്ലാതെയാണ് ജനിച്ചത്. എങ്കിലും ക്നാനായകാരനായ എന്റെ കുടുംബ ചരിത്രം വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് കള്ളു കുടിയന്മാരായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ മിശിഹാ തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിവച്ച പാരമ്പര്യം നീയായിട്ടു മുടക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്ന്. വേണേൽ അല്പം കുടിച്ചു പോയി കിടാക്കാൻ നോക്കെന്ന്  വല്യപ്പച്ചൻ കാനാവിലെ കള്ളു വാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ പേര്മാറ്റി ഞാൻ ജാക്ക് ഡാനിയേലായി മാറി. ഞാൻ എവിടെ ക്നാനായക്കാര് കൂടിയാലും അവരുടെ മദ്യത്തിലുണ്ട് . രണ്ടോ മൂന്നോപേർ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ അവരുടെ 'മദ്യ'ത്തിലുണ്ട് എന്നാണോല്ലോ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണല്ലോ നല്ല മദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. ഇതെല്ലാം സ്പിരിറ്റെന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. സ്പിരിറ്റ് കേറുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാതിയൊക്കെ മറന്ന് ഒന്നായി തീരുന്നു. തമ്പുരാൻ മുരളിയേയും ജാക്ക് ഡാനിയേലിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗ്ഗം അപാരം,  ഞങ്ങളുടെ അച്ചന്മാർ മിക്കവരും സ്പിരിറ്റിലാണ്. അവർക്ക് സ്പിരിറ്റ് കേറിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടവകക്കാർക്കും സ്പിരിറ്റ്‌ കേറും. ബസിലോ ട്രെയിനിലോ പ്ലെയിനിലോ ഒക്കെ സ്പിരിറ്റ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ  കേറാൻ പറ്റും. ചാടി കേറാൻ പറ്റും
സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളാരല്ലേ. ആരാധനാലയവും പാഠശാലകളും അടുത്തിരുന്നാലേ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത തലമുറയെ സ്പിരിച്ചലായി വളർത്തികൊണ്ട് വരാൻ പട്ടത്തുള്ളൂ . അതുകൊണ്ട് തുരുത്തികുടി അതിന്റെ അകലം വെട്ടിക്കുറക്കാൻ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിറുത്തുന്നു
നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്തുതി ഗാനം
കള്ളോളം നല്ലൊരു വസ്തു
ഭൂലോകത്തില്ലട കുട്ടാ
എള്ളോളം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ
ഭൂലോകം തരികിട തിമിർതയ് 

Observer 2017-09-07 10:58:00 News
He is another BS
john kunthara 2017-09-07 10:39:04 News
How about Dhileep? He is too....
വിദ്യാധരൻ 2017-09-07 10:03:37 News

ഉൽപ്പത്തിശാസ്ത്ര ബോധന
തന്മാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു
അജ്ഞതയും വിജ്ഞാനവും
അജ്ഞതയ്ക്കില്ലൊരു ജനതികം
ജനതികത്തിലൊളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
വിജ്ഞാനവും അനബിജ്ഞതയും 
'കുശവൻ കൗശലക്കാരൻ'
കുശവനെ (ഈശ്വരനെ) തേടുന്നു ജനം
സ്വന്ത ജനിതകത്തിൽ തിരയാതെ
ഇരിക്കുന്നവൻ തമോഗർത്തങ്ങളുടെ
കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിൽ, ഇരുന്നു
കാണുന്നു അജ്ഞതയുടെ വിളയാട്ടം
ഇത്തിരയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ
മൗഢ്യ പരാക്രമങ്ങൾ
ജിജ്ഞാസ(കുളിപ്പിച്ച്)യാലൊരുപക്ഷെ
വിജ്ഞാനിയായി മാറിയേക്കാം
അരുതൊരിക്കലും ക്ളോറോക്സിനാൽ
കുളിപ്പിക്കരുത് ജനിതകത്തെ!