വിദ്യാധരൻ 2013-07-19 06:53:13 News
ലളിതമായ ഒരു കവിത കൊണ്ട് ഹൃദയ സ്പര്ശിയായ ഒരു വലിയ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഭിനദനങ്ങൾ
John Varghese 2013-07-18 18:23:31 News
Let it be moved to the backyard of the author of this article.
RAJAN MATHEW DALLAS 2013-07-18 17:21:53 News
Aranmula Airport is a big joke...Pure land mafia...
We need a Nedunbasserry style Airport somewhere in Pathanamthitta Dist. That will reduce the road traffic, accidents, injuries, death, stress...
Jack Daniel 2013-07-18 16:10:08 News
With one 'spirit' we will be able to drive out these Mafias and the supporters out of Armula.
George Cherian 2013-07-18 12:21:24 News
കേരളം പോലൊരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്‍തന്നെ 3 എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്; കൂടാത് നാലാമത്തെ കണ്ണൂരില്‍ വരാന്‍പോകുന്നു. ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞ്‌ ആറന്മുളയില്‍ മറ്റൊന്ന് കൂടി വേണമെന്ന് ശടിക്കുന്നതില്‍ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. എയര്‍പോര്‍ട്ട് വന്നാല്‍ സമീപത്തുള്ള റോഡ്കള്‍ നന്നാകുമെന്നും, നാല്‌ അവശ ജില്ലകള്‍ മുന്നോക്ക നിലവാരത്തില്‍ എത്തുമെന്നും ഒക്കയൂള്ള വാദങ്ങള്‍ തികച്ചും കാമ്പില്ലാത്തവയാണ്. റോഡ്കള്‍ നന്നാകുന്നതിനും, പിന്നോക്ക ജില്ലകളെ മുന്നോക്കം ആക്കുന്നതിനും ഒക്കെ മറ്റു പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്കരികണം; എയര്‍പോര്‍ട്ട് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതല്ല അതിനുള്ള പോംവഴി. 72 MLA മാര്‍ ഒപിട്ട മേമോറാണ്ടും അധികാരികള്‍ക്ക് കൊടുത്തു എന്നതു ജനഹിതം ഈ വികലമായ നയപരിപടിക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കുറെ തല്പര കക്ഷികളും, ഭൂമി മാഫിയകളും മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്‌. കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന അടിയന്തര പ്രാതാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒരു പദ്ദതിയാണ് “ആറന്മുളതാവളം” എന്ന് നെഞ്ചില്‍ കൈവച്ച്‌ ആര്കെങ്കിലും പറയാന്‍ സാധിക്കുമോ??
Mr. Suspecious 2013-07-18 11:06:35 News
കവി ഈയെടെ ആയി വളരെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. എന്തിന്റെ പുറപ്പാടാണോ? "സുകുമാര വദനത്തിൽ ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ" വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഭാര്യ കാണരുത് അയൽവക്കക്കാരനും. കവി ജീവിച്ചിരുന്നാലല്ലെ ഞങ്ങള്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു രസിക്കാൻ പറ്റത്തള്ള്. ഞങ്ങളുടെ മരം പൂക്കും പൂക്കൾ കൊഴിയുന്നതിനു മുൻപ് കവിത എഴുതുകയും ചെയ്യും
murali 2013-07-18 11:03:05 News
Muttathu Varkey shoulld be considered for Nobel prize..because he is so romantic and wise.. I don't know why janapeettam was not conferred upon or why universities around the world conferred Doctorate.  Joesph good work you should try to translate his works so that world will know his greatness... 
Antahappan 2013-07-18 10:42:19 News
Keralam is distroyed with Harthaal. It is better to punish this culprits and put them away in jail rather than killing Kerala with one more Harthaal. Harthaal distroys the economy and devastate the hard working people. Keralam is a land of injustice and corruption. To add fuel to fire there are so many notorious politicians corrupted to the core.
ആറുമുള കൃഷ്ണൻ 2013-07-18 10:20:57 News
ആറുമുള എന്റെ നാടാണേ നാടാണേ അതെൻ നാടാണേ അവിടെ വരത്തൻമ്മാർ വന്നിട്ട് കുട്ടിച്ചോരാക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല പറ്റൂല ആ പണി അവിടെ പറ്റൂല അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവർ ഞങ്ങൾ അവിടത്തെ കാറ്റ് ശ്വസിച്ചവർ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ തോടുകൾ പാഠങ്ങൾ തെങ്ങുകൾ ഞങ്ങടെ ആതമാവിൻ ഭാഗമാണെ അവിടെ വരത്തൻമ്മാർ വന്നിട്ട് കുട്ടിച്ചോരാക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല പറ്റൂല ആ പണി അവിടെ പറ്റൂല വികസനം എന്ന പ്രകസനം കൊണ്ട് വേലയിറക്കാൻ വാന്നാൽ ഞങ്ങൾ പാര തിരിച്ചു പണിയും ഞങ്ങൾ എല്ലുമുറിയെ പണിചെയ്യും കയ്യിൻ ചൂടരിയെണ്ടേ പൊക്കൊ നിങ്ങൾ ആറുമുള എന്റെ നാടാണേ നാടാണേ അതെൻ നാടാണേ അവിടെ വരത്തൻമ്മാർ വന്നിട്ട് കുട്ടിച്ചോരാക്കാൻ പറ്റൂല
Roy chengannur 2013-07-18 10:14:02 News
Where is all  Rastriya party ? Call at least a Benth for one day
Professor Kunjappu 2013-07-18 09:45:35 News
Please read the seventh line as in the PDF.
tom 2013-07-18 06:22:54 News
great article. More people shouild come forward supporting these
cmc 2013-07-18 02:42:13 News
why don't you call a "harthal" on account of this?
Anthappan 2013-07-17 20:15:41 News

Those who admit the mistake should be given a second chance and such people in the past were proved to be successful.  But the worst people are Kunjaali, Joseph, and kurian who never even stand up and face the women those who were victimized by them.  Spitzer and Weiner is brilliant people and they can offer a lot if another chance is given. I will vote for them.

Sudhir Panikkaveetil 2013-07-17 18:50:41 News
പീറ്റർ നീണ്ടൂരിനു കവിത തന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാദ്ധ്യമം ആണു. അതിനായി അദ്ദേഹം കവിതയിലെ പഴയ കലാരൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.  അത്കൊണ്ട് അനുവാചകനിലേക്ക് അത് എളുപ്പം എത്തിച്ചേരും. കവിക്ക് ഭാവുകങ്ങൾ