sudhir 2017-05-12 13:42:26 News
നർമ്മത്തിൽ കലർന്ന ആക്ഷേപ ഹാസ്യങ്ങൾ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഇരുനൂറോളം
എഴുത്തുകാരും വെറും ഏഴു വായനക്കാരുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തെഴുതിയാലും
എന്ത് കാര്യം. മഹത് ദ്‌വചനകൾക്ക് മാർദ്ദവമില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിക്ക്
മാപ്പു നൽകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാരന് പിന്മാറാമെന്നു മാത്രം. ജോണി
ചേട്ടന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ !
Rani Mary 2017-05-12 13:13:25 News
Such a horrible show, just a waste of money & time. Rimi is good though 
നാരദന്‍ 2017-05-12 11:39:53 News
ഇനിയും  കവിത അയക്കുമ്പോള്‍  ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിന്‍ പടവും , ഗായത്രി  വാരിയര്‍  എന്ന പേരും വയുക്കുക . ഇളമത  പറയുംപോലെ  എഡിറ്റര്‍  തുള്ളി ചാടി കുമ്പിടും 
തുരപ്പൻ വാസു 2017-05-12 09:56:32 News
പണ്ട് നാട്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ നാട്ടിലെ ചില പത്രക്കാർ എന്റെ ചില കൃതികളും കൊള്ളൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുപ്പയിൽ  ഇടുകയാണന്നു പറഞ്ഞു . പക്ഷേ പിന്നിടത്തെല്ലാം പലപ്പോഴായി പത്രാധിപരുടേയും അവരുടെ ശില്പന്ധികളുടെയൂം പേരിൽ അച്ചടിഞ്ഞു വന്നു ചില ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളോടെ . ചിലതു നല്ല അവാർഡും കരസ്ത മാക്കി . എന്ന പറയാനാ. താങ്കൾ സത്യം പറഞ്ഞത് നന്നായി . പിന്നെ ഇപ്പോഴും ചില നല്ല രചനകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല . ചില ചെതുക്കു രചനകൾ ടോപ്പിൽ വരുന്നു.
cmc 2017-05-12 08:45:32 News
May the almighty keep her in good health and spirit.
വിദ്യാധരൻ 2017-05-12 05:51:36 News
കള്ളുള്ളിൽ ചെന്നാൽ 
വെളിച്ചപ്പാടും തുള്ളും 
പള്ളീലച്ചൻ തുള്ളും 
കാവിയുടുത്തോർ തുള്ളും 
കൊച്ചിന്റച്ഛൻ തുള്ളും
കള്ളു കുടിക്കാത്തോർ തുള്ളും 
ഭാര്യ കലികേറി തുള്ളും  
തുള്ളി തുള്ളി തൊള്ള തുറക്കും 
ഭള്ളു വിളിക്കും 
തള്ളാകും ഒടുവിൽ തല്ലാകും
കല്ലേറാകും പല്ലും പോകും 
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കണ്ണും തള്ളും 
ALS 2017-05-12 05:38:04 News

What is amyotrophic lateral sclerosis?

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a rare group of neurological diseases that mainly involve the nerve cells (neurons) responsible for controlling voluntary muscle movement. Voluntary muscles produce movements like chewing, walking, breathing and talking. The disease is progressive, meaning the symptoms get worse over time. Currently, there is no cure for ALS and no effective treatment to halt, or reverse, the progression of the disease.

ALS belongs to a wider group of disorders known as motor neuron diseases, which are caused by gradual deterioration (degeneration) and death of motor neurons. Motor neurons are nerve cells that extend from the brain to the spinal cord and to muscles throughout the body. These motor neurons initiate and provide vital communication links between the brain and the voluntary muscles.

Messages from motor neurons in the brain (called upper motor neurons) are transmitted to motor neurons in the spinal cord and to motor nuclei of brain (called lower motor neurons) and from the spinal cord and motor nuclei of brain to a particular muscle or muscles.

In ALS, both the upper motor neurons and the lower motor neurons degenerate or die, and stop sending messages to the muscles. Unable to function, the muscles gradually weaken, start to twitch (called fasciculations), and waste away (atrophy). Eventually, the brain loses its ability to initiate and control voluntary movements.

Early symptoms of ALS usually include muscle weakness or stiffness. Gradually all muscles under voluntary control are affected, and individuals lose their strength and the ability to speak, eat, move, and even breathe.

വെളിച്ചപ്പാട് 2017-05-11 21:15:38 News
ഉള്ളിലെല്ലാം വെറും പൊള്ളയാണെ 
ഉള്ളി പൊളിച്ചാലതുപോലിരിക്കും 
കള്ളേലൊരല്പം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ 
തുള്ളൽ പാട്ടായ്‌ പിന്നെ തുള്ളലായി 
തുള്ളി തുള്ളി കളികാര്യമാകും 
ഉള്ളീന്ന് വാളു പുറത്തുവരും 
പിള്ളേര് സ്ഥലം കാലിയാകും 
തള്ളമാർ  തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കും
മുള്ളാൻ തുടങ്ങും അതുകഴിഞ്ഞു 
കള്ള കാള മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോലെ
കള്ളും മൂത്രോം കൂടി കലർന്നവിടെ 
വല്ലാത്ത നാറ്റം മൂക്ക് തെറിച്ചുപോകും 
ചെള്ളക്കിട്ടു രണ്ടടി കൊടുത്താൽ 
എല്ലാം ശരിയാകും നേരെയാകും 

andrew 2017-05-11 14:20:24 News
Who took the sword ?
First the Hebrews, then the Christians, now the Islam.
few others were  calling for the holy war in their comments
അന്ട്രു 2017-05-11 14:00:52 News

Truth is like the milestones by the road; you may kick them, urinate on them if you don’t like it, but it stays unaffected.

സത്യം വഴി അരികിലെ മയില്‍ കല്ലുപോലെ. നിങ്ങള്‍ക്ക്  അതിനെ തോഴിക്കാം, കാലുപൊക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കാം, എന്നാലും മയില്‍ കല്ല്‌ .........

 

Democrat 2017-05-11 13:18:18 News
You and your sword is going down with Trump
വിദ്യാധരൻ 2017-05-11 13:14:53 News

പണ്ടെങ്ങോ തുള്ളിയെന്നു വച്ച്
ഇന്നെന്നാ തുള്ളാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ?
തുള്ളട്ടെ തുള്ളി കളിച്ചിടുമ്പോൾ
ഉള്ളിലുള്ളൊതൊക്കെ പുറത്തുചാടും


Tom abraham 2017-05-11 11:21:45 News

For centuries, this killing call is going on. But, the caller's are getting killed. Less said, the better 

" Those who take sword, "..........?

Joseph Kothazathu 2017-05-11 10:58:55 News
ഇവരൊക്കെ ആരാ സാർ . ചുമ്മാ അതാ ഇതാ ജീവ കരുണ്ണ്യമാ  എന്നും പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ കളിപ്പിക്കുന്നു. ചുമ്മാ സ്വന്ത  കാര തന്നെ നിയമിക്കുന്നു . പിന്നെ കൊല്ലങ്ങളായി ഭാരവാഹിയായ കുത്തി ഇരിക്കുന്നതും ശരിയല്ല . 
vayanakkaran 2017-05-11 10:48:43 News
Nice Twinkiling suite. Foma will do that. Foma will do this. We did that we are great and we are the voice of malayaless. Very big inflated claims. Not even .0001 percent of US Malayalees are behind you.