വിദ്യാധരൻ 2014-10-08 09:52:46 News
ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പൗരനും അവന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കിയാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുചിത്വം ഉള്ള രാജ്യം ഭാരതമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ അവനു മനസിലായത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതായത് അവനവന്റെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കീട്ടു അയൽവക്കകാരന്റെ മുറ്റത്തേക്ക്‌ എറിയുക എന്നാണു. അത് വളരെ ഭംഗിയായി കേരള ജനത ചെയുന്നുണ്ട്. വഴിയിൽ തുപ്പുക, രണ്ടു കൈവിരലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ നീളത്തിൽ മുറുക്കി തുപ്പുക, റോഡിലും പറമ്പിലും കാളയും പശുവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുക, എന്ന് വേണ്ട എന്തെല്ലാം ശുചിത്വം ഇല്ലായിമ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യും. ചില മൃഗങ്ങൾ പോലും അപ്പി ഇട്ടതിനു ശേഷം മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടുമ്പോൾ മൃഗത്തേക്കാൾ സവിശേഷത ഉണ്ടെന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനു, ഇതൊന്നും പ്രശ്നം അല്ല. അവനു ഒന്നേ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണകം പുരപ്പുറത്തു കിടക്കണം. സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നിലകൊണ്ടവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ ലോകം ഒരിക്കലും അമാന്തം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യത , മലമൂത്ര വിസർചനത്തിനള്ള സൗകര്യം, ശുചിതബോധം ഇവയെല്ലാം ഭാരതത്തെ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിറുത്തും എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല
Shaji M. Kozhencherry. 2014-10-08 05:53:49 News
We know the day will come but death always leaves us with grief!!!
Tom Abraham 2014-10-08 05:31:05 News
I disagree with the view above. Sashi Tharroor should have asked Modi Govt. if they have in three months accomplished anything ? Why all these Pak firing on our border patrol ?
Why communal riots ? Why retaliatory moves, breaking with Shiv
Sena in Maharashtra ? Just POWER mongers..... 
Thomas Koshy 2014-10-08 05:22:06 News
What a great loss! We have lost an incredibly beautiful person. My heartfelt condolences. May God give Tomy's family the strength and the courage to bear this irreparable loss and may his soul rest in peace.
varughese Philip 2014-10-08 03:27:02 News
It is a shocking news. Tomy was a true exponent of love, friendship and leadership.
Tomy, we miss you.
My heartfelt condolence to Tomy's family.
Vinson Palathingal 2014-10-08 01:07:29 News
OMG.. what are we hearing! He was such a positive and pleasant presence everywhere. My condolences and prayers to Sheeba & children and his extended family.
SABU KUTTICKAL PURAKKAD 2014-10-07 22:23:43 News
It is a shock for me to hear about Tomi's death.He was so loving to me and I know to every one and agreat personality.You will be in our prayers always.My heartfelt condolences to Sheeba and family.
വിദ്യാധരൻ 2014-10-07 19:52:50 News
'ജടില മതത്തിന്റെ മേലുടുപ്പും, ഉടവാളും ചെങ്കോലുമേന്തിയോരെ," മതി മതി നിങ്ങടെ വേദം ഓതൽ, മതിയാക്കു നിങ്ങടെ അഴിമതികൾ. നേരായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിട്ടു നിങ്ങൾ പിൻ വാതിലിലൂടുള്ളിൽ കയറിടുന്ന കള്ളന്മാർ കവർച്ചക്കാരാണ് നിങ്ങൾ സ്വവർഗ്ഗ രതിവൈകൃത സന്യാസിമാർ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച കൊച്ചു പിള്ളേർ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു പാരിലെല്ലാം എന്ന് നീ എത്തിടും യേശുദേവ കുറ്റബോധ നിവർത്തി അവർക്ക് നൽകാൻ ?
Thomas Paul 2014-10-07 17:48:20 News
Heartfelt condolence to Tomy's family. may Almighty God give strenght for the grieving family. Thomas Paul
Syriac Kurian, President SMCC 2014-10-07 15:26:30 News
I'm shocked and saddened by this news. On behalf SMCC I express heartfelt condolences to Tomy's family. May his soul rest in peace. May the lord comfort the grieving family and give them strength to get through the difficult days ahead.
കാലമാടൻ 2014-10-07 12:25:17 News
അഥവാ പോങ്ങിയാലും ഇനി ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാല്ലോ? അതുകാരണം എല്ലാവരും പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്.
Fany 2014-10-07 11:58:46 News
എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ന്ഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? അത് മഹതി
anti-modi 2014-10-07 10:53:36 News
Modi came to power on a fanatic religious ideology. Those who support fanaticism are not loving the country. They are not patriots. They want to divide the  country on religious basis, which is not acceptable. In such a situation, why say unnecessary things about Modi?
Tharoor thinks that it is like in the US. No. In India, BJP-RSS are out to make the country a religious nation. Clean India and good words are a ploy to attract more people. Dont fall prey to such things, Tharoor.
ഓ സി മത്തായി 2014-10-07 10:07:33 News
ഇവിടെ ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞരിക്കുന്നതുപോലെ, അവ്യക്തമായ ഒരു ലേഖനമാണിത്. മോഡി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിവിടുന്നത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കാനെ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. നിജാവസ്ഥ ആദ്യം മനസിലാക്കുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക. വെറുതെ ഞങ്ങളെ ഇട്ടു കറക്കാതെ. പീ ഓ കാർഡു, ഓ സി കാർഡു, ഇരട്ട പൌരത്വ കാർഡു, റേഷൻ കാർഡു, ഗ്രീൻ കാർഡു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡു, അങ്ങനെ ച്ന്തിയുടെ ഒരു വശത്തുള്ള പോക്കെറ്റ് കരടു കേറ്റി വീർത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടു ഭാര്യ ഹെർണിയയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയതാ. നിങ്ങൾ ന്യുയോര്ക്ക്കാര്ക്ക് എന്തിനെ കേടാ? അറിയാം വയ്യാഞ്ഞിട്ടു ചോദിക്കുക.
keralite 2014-10-07 08:46:48 News
This is illogical. write with facts. There are lakhs of PIOs. This is nonesense