Manimala Mathai 2015-09-18 14:34:43 News
congratulation for organizing one of the most crowded onam in the history of Philadelphia. Jai Jai Pathnamthitta and its beloved leaders.

sajikeekkadan 2015-09-18 14:08:45 News
Congratulations!!!!!!!!!!!!!! Well deserved.

Saji Keekkadan

വിക്രമൻ 2015-09-18 13:01:20 News
മതത്തോടു കളിച്ചവാരരും തന്നെ 
പിറ്റേന്ന് സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണും ദൈവമെല്ലാം 
ഞങ്ങടെ താളത്തിൽ തുള്ളിടുന്നു .
കല്ലായി മരമായി കാട്ടിൽ കിടന്നോർ 
ഞങ്ങടെ കൃപയിൽ കഴിഞ്ഞിടുന്നു 
അതുകൊണ്ട് അടുപ്പിൽ വച്ച വെള്ളം 
പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലേൽ 
കളി കാര്യമായി മാറിടുമേ 
വിദ്യാധരൻ 2015-09-18 10:12:13 News
ഇരൂട്ട് പൂർണ്ണമായി മാറിപോകാൻ, രാമ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനു പകരം  താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മന്ത്രം ദുർബലന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാദാ ഉരുക്കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക 

അസതോ മാ സദ് ഗമയ, 
തമസോ മാ ജ്യോതിർഗമയ, 
മൃത്യോർ മാ അമൃതം ഗമയ 
വിദ്യാധരൻ 2015-09-18 09:41:32 News
അപ്പോൾ ബുദ്ധമതക്കാർ വിവര ധോഷികൾ അല്ലെ ? ന്യുന വർഗ്ഗത്തെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും, അള്ളായിക്കുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ കഴുത്തു വെട്ടുന്നവരും, ലോകം നരകം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, മറ്റുള്ളവരുമായി സ്നേഹത്തിൽ കഴിയാതെ, സ്വര്ഗ്ഗത്തിലെക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും  വിവരം ഉള്ളവർ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വായനക്കാരാ ?
Mohan Parakovil 2015-09-18 09:05:23 News
മതത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ സുരക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കൃതികളാണ് രാമായണവും, ഭാരതവും. മതം വിട്ടു കളഞ്ഞാൽ കാണാം നിരൂപകാൻ വാളുമായി വരുന്നത്. ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ രാമനെ വച്ചേക്കില്ല. വിദ്യാധരന്റെ കമന്റ് "ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും" മതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാകുമ്പോൽ ചിന്ത രാമാ രാമാ എന്നാകും. എന്തായാലും അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ഇക്കാലത്ത് രാമായണം ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദു ത്രീവ്രവാദികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇതിഹാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് വിചാരവേദിയിലെ ഇരുട്ട് അകന്നുപോയോ?
Tom Abraham 2015-09-18 04:29:36 News

Ant happening means creation of Ant, itself is a mystery. We need to learn a lot from This ANT.


mylapra 2015-09-17 22:14:47 News
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.  അര്ഹിക്കുന്ന അങീകാരം.  മൈലപ്രയിൽ നിന്നും മൈലപ്ര.  
Anthappan 2015-09-17 19:09:21 News

For Rev. George

Leave this chanting and singing and telling of beads!

Whom dost thou worship in this lonely dark corner

of a temple with doors all shut?

Open thine eyes and see thy God is not before thee!

 

He is there where the tiller is tilling the hard ground

and where the path maker is breaking stones.

He is with them in sun and in shower,

and his garment is covered with dust.

Put of thy holy mantle and even like him

come down on the dusty soil!

 

Deliverance? Where is this deliverance to be found?

Our master himself has joyfully taken upon him

the bonds of creation;

he is bound with us all forever.

 

Come out of thy meditations

and leave aside thy flowers and incense!

What harm is there if thy clothes become tattered and stained?

Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. (Tagore)

 

CID Moosa 2015-09-17 17:17:53 News
ഈ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ ഏതു പിതാവാണ് ഇതിനു ഉത്തരവാദി എന്ന് കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് താത്പര്യം.    പക്ഷെ ഒരേ സമയത്ത ആഞ്ചാറു പരിശുദ്ധാത്മാക്കള് കേറിയാൽ കള്ളിയംങ്കാട്ടു നീലി പോലും തറ പറ്റും. അത് കേസന്വേഷണത്തെ കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കും
വിദ്യാധരൻ 2015-09-17 16:58:49 News
ക്ലാസിൽ ക്ലോക്ക് കൊണ്ടുവാനവനെ ബോംബാണന്നു പറഞ്ഞു പോലീസിനെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റു ചെയ്യിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ലോകമാണിത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പി . പങ്കജാക്ഷിയുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ?
പങ്കജാക്ഷിയെ  ക്ലാസിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് ആരാണന്നു  പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ? വരേണ്യവർഗ്ഗം ടെലിഫോണ്‍ വിളിച്ചു പത്രാധിപരെ പീഡിപ്പിച്ചു കാണും പത്രാധിപർ പങ്കജാക്ഷിയെ  തൊഴിച്ചു പുറത്താക്കി.  ഈ വരേണ്യ വർഗ്ഗം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച രാമനെ സീതെയേം അതേപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണ്ട് തുടങ്ങി ഈ വർഗ്ഗം അത്തരക്കാരെ ഒതുക്കിയ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്.  ഡോക്ടർ ഷീല പറഞ്ഞതിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതോ പുരുഷ മേധാവി ചേർത്തതാണ് ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ രാമായണം ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഒതുങ്ങാത്ത വിധം ചീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും.   ഇങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പങ്കജാക്ഷിമാരാണ് രാക്ഷസിമാരായും യക്ഷികളുംമായി പുനർ ജനിച്ചു പാവം പല ആണുങ്ങളുടെ രക്തം കുടിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഉടാടി നടക്കുന്നത്. വായനക്കാരൻ  സൂക്ഷിക്കണം.  വായനാക്കരാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള അന്വേഷണം എഫ് ഐ ക്ക് കൈമാറി കാണും. എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെ ഫയൽ എഫ് ഐ, സി ഐ എ എന്ന് തുടങ്ങി പല എജെൻസി കയ്യിലും ഉണ്ട്.  
Tom Abraham 2015-09-17 16:26:21 News
Why worry only about Jesus face ? Do we know our ancestor s faces ?
Do we question the Krishna or Buddha faces or pictures ? Doctor, just don't create more confusion. You ended very well. Thanks. Anyone having questions about Christian Faith, call a pundit Rev George at 954 704 3863
You need to listen.
വായനക്കാരൻ 2015-09-17 14:24:46 News
സംശയം ചോദിച്ച പങ്കജാക്ഷി പി.യെ  
സാറുമ്മാർ ക്ലാസീന്നിറക്കി വിട്ടോ?
വിദ്യാധരൻ 2015-09-17 12:47:27 News
മദ്യപിച്ചു വന്നു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ അനുരാഗ വായ്പ്പോടെ അവളുമായ് ബന്ധപെട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇന്നും കേരളത്തിൽ മാറിയിട്ടില്ല.  ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ കവി ഗുഢോക്തി കലർത്തി " പുനരപി കലഹം പുനരപി പ്രസവം എന്ന് എഴുതി വച്ചത് "  ദൈവവും ദേവനും ഒക്കെ പുരുഷ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രാമാണികത്വത്തെ നില നിർത്താൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. സത്യാവസ്ഥ മനസിലാക്കാതെ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ച രാമന് ' ഉള്ളിൽ അനുരാഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും മദ്യപിച്ചു വന്നു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച് അവളെ ബലമായി പിടിച്ചു കൂടെ കിടത്തുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്.  അല്ലാതെ രാമനായത് കൊണ്ട് അതിനു മഹത്വവും അടുത്ത വീട്ടിലെ ചാത്തൻ പുലയനായ്തു കൊണ്ട് അത് പീഡനവും ആകുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ രണ്ടും മഹത്വതാരമായ പ്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പീഡനം. അനുരാഗത്തിന്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനം കാമം തന്നെ. രാമൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ദൈവത്തിന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നു സാധാരണ മനുഷ്യനാക്കി രാമായണം ആകപ്പാടെ മാറ്റി എഴുതണം എന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം.  സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എഴുതി വിടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്നു.  
support Rahman 2015-09-17 11:23:59 News

Teesta Setalvad <https://www.facebook.com/teesta.setalvad.9?fref=nf>
5 hrs <https://www.facebook.com/teesta.setalvad.9/posts/10153623730493627>
·

Statement supporting A.R.Rahman

The following statement is being issued today at 3 pm. Please send your endorsement as soon as possible.
We welcome and whole-heartedly support the statement of musician AR Rahman where he speaks about his decision to compose music for the Iranian film ‘Muhammad: Messenger of God”’. He has thoughtfully struck the right note as he has answered questions raised (completely out of line) by the Raza Academy, about why he chose to compose songs for the film.
We strongly disapprove of the diktat or ‘fatwa’ issued by the Raza Academy, to curb AR Rahman’s creative pursuit. Rahman, is one of India and the world’s finest composers, whose repertoire has spanned a whole range and one who is proud to call himself a Muslim. When organisations like Raza Academy, try to curb an artiste's freedom and conscious choice for creative expression, using religion as an excuse, it has serious and damaging implications for India.
Rahman has underlined that we are “indeed fortunate and blessed to live in a country like India where religious freedom is practiced and where the aim of all communities is to live in peace and harmony sans confusion and violence.”
We stand by AR Rahman as he restates the basic principles of our Constitution and join him in the hope that India will continue to stand by the essence of our Constitutional freedoms, "sans confusion and violence" in these difficult times. We hope that no fatwas, diktats or even bullets, will be allowed to be directed against those who dare to speak the truth, paint a picture or compose a tune.
Romila Thapar, Irfan Habib, Gulammohammed Sheikh, Vivan Sundaram, Geeta
Kapur, Nilima Sheikh, Ram Rahman, M.K.Raina, Madangopal Singh, Sohail
Hashmi, Parthiv Shah, D.N.Jha, Prabhat Patnaik, C.P.Chandrasekhar, Jayati
Ghosh, B.P.Sahu, Vidya Shah, Indira Chandrasekhar, Sashi Kumar, Utsa
Patnaik, Amar Farooqui, Arjun Dev, Mihir Bhattacharya, Anees Azmi, Anil
Bhatti, Badri Raina