Ponmelil Abraham 2017-11-01 07:54:48 News
Happy Keraladinam to one and all. Beautiful poem.
Ponmelil Abraham 2017-11-01 07:45:48 News
Happy birthday, Pathenamthitta District.
വിദ്യാധരൻ 2017-10-31 23:25:13 News
എവിടെ എന്നറിയില്ല നീ വിശ്രമിപ്പത് 
അവിടെ എത്താനും കഴിയില്ല സാരമില്ല 
ഒരു നീഹാര ബിന്ദുപോലെ വന്നു നീ 
മറഞ്ഞുപോയെവിടയോ  പൊടുന്നനെ

" ഇപ്പശ്ചിമാപ്തിയിലണഞ്ഞൊരു താരമാരാ-
ലുല്പന്നശോഭമുദയാദ്രിയിലെത്തിടുമ്പോൽ 
സൽപുഷ്പമായിവിടെമാഞ്ഞു സുമേരുവിന്മേൽ 
കല്പദ്രുമത്തിനുടെ കൊമ്പിൽ വിടർന്നിടാം നീ "  (ആശാൻ -വീണപൂവ് )
യേശു 2017-10-31 22:56:10 News
മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലും ഹാലോവീൻ ആഘോഷവും നിറുത്തി  നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്ക  : ഞാൻ മുമ്പെ പോയി എന്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അനുവാദം തരേണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ടു  മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടട്ടെ; നീയോ പോയി ദൈവരാജ്യം അറിയിക്ക.   കലപ്പെക്കു കൈ വെച്ച ശേഷം പുറകോട്ടു നോക്കുന്നവൻ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിന്നു കൊള്ളാകുന്നവനല്ല . ലൂക്കോസ് 9 -,.60 61 62 -ൽ  ഇതിനെ കുറിച്ച് രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . അതറിയാമായിരുന്നിട്ടും അറിയില്ലാ എന്ന് നടിച്ച് മനുഷ്യരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം .  
Vayanqkkqri 2017-10-31 22:42:35 News
Excellent Blessen! Very truthful writing! God bless you!
vincent emmanuel 2017-10-31 14:19:56 News
she nationalized all the banks. gave full throttle for 5 year plans with such red tape beaurocracy.  Everything  owned by govt which became useless, in efficient and slow. She won the most seats of  any elections. But the poor guy is still poor. Sure she is a big name. But as a leader of the largest democracy her legacy is not all that great.The same legacy follows. Kiss ass politicians and in efficient leaders.
vincent emmanuel 2017-10-31 14:02:46 News
The president comes to Philadelphia to meet the Press club members. Those who write, and produce news and such events. What seems to the problem here. These people gets to you, without any fee anything which happens in Philadelphia. We all are grown people. Rule is that, If you cannot say anything nice, don't say it all. So please, in all fairness, let them do what they want. You have the freedom to do the same.
Donald 2017-10-31 13:30:34 News
What is wrong in it? it is good information to the public.  Some people even bother to look at the information available there.  Sad  
മിടുക്കർ 2017-10-31 11:57:45 News
മലയാളികൾ മിടുക്കർ തന്നെ. മറ്റാരേക്കാളും മുമ്പേ Literary Association of North America(LANA), India Press Club of North America മുതലായ പേരുകൾ അടിച്ചുമാറ്റി. അതോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയമില്ലേ?
Wikipedia 2017-10-31 11:48:38 News
വിക്കിപ്പീഡിയപ്പൻ കോപ്പി പേസ്റ്റു തുടരുന്നു?
Mathew joseph 2017-10-31 11:01:21 News
only 9 people in Philadephia, when the Big President come all the way from NJ?
Joseph 2017-10-31 11:00:39 News
മാർട്ടിൻ ലൂഥറിനെപ്പറ്റി എഴുതിയ ശ്രീ ജോർജ് നെടുവേലിയുടെ ലേഖനം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. 2017 ഒക്ടോബർ 31 പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളുടെ അഞ്ഞൂറാം ജന്മദിനമാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയിൽനിന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ പിരിഞ്ഞുപോയ ദിനം.

ദണ്ഡവിമോചനം കൊണ്ട് പാപ പരിഹാരം നേടാമെന്നുള്ള പോപ്പിന്റെ കൽപ്പനയെ ലൂഥർ നിഷേധിച്ചു. പണം കൊടുത്തല്ല കൃപകൊണ്ടാണ് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. വത്തിക്കാൻ കൊട്ടാരം പണിതുയർത്തിയത് ദണ്ഡവിമോചനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ മാർപ്പാപ്പയ്‌ക്കെതിരെ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ 95 കാനോനകൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സഭകളുടെ ഈ വിഭജനത്തെ നവോധ്വാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 

അന്നത്തെ പോപ്പ് ലൂഥറിനെ പീഡിപ്പിക്കാവുന്നതിൽ പരമാവധി പീഡിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷകണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പട വെട്ടി മരിച്ചു വീണു. രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പ്പരം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി. ഒരേ ദൈവത്തിനും ഒരേ കൃസ്തുവിനുമെന്നാണ് ഇതിന്റെയെല്ലാം പേര്. എങ്കിലും ഫ്രാൻസീസ് മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞകാല സഭകളുടെ ചെയ്തികൾ തെറ്റെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മതം മനുഷ്യരെ മൃഗതുല്യമാക്കുന്നുവെന്ന തെളിവാണ് കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുണ്ടായ ചരിത്രത്തിലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ. 

യഹൂദർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശത്രുക്കളെന്നു ലൂഥർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഹിറ്റ്ലറിന് പ്രചോദനം അരുളിയതും ലൂഥറിന്റ നവോധ്വാന ചിന്തകളായിരുന്നു. അതുമൂലം ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദ വിരോധിയായി തീർന്നു. യഹൂദ രക്തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒഴുകി. മതമാണ് ലോകത്തിലെ അസമാധാനത്തിന് കാരണമെന്നു കത്തോലിക്കാ സഭയുടെയും നവീകരണ സഭകളുടെയും ചരിത്രം വായിച്ചാൽ മനസിലാകും. ഇന്നും ലോകത്ത് അസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മതം തന്നെ. അത് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ്, ആർ.എസ്.എസ്, താലിബാൻ എന്നിങ്ങനെ ഭീകര പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.  
Anthappan 2017-10-31 11:00:24 News
Suicide is the act of intentionally causing one's own death.Risk factors include mental disorders such as depression, bipolar disorder, schizophrenia, personality disorders, and substance abuse, including alcoholism and use of benzodiazepines. Other suicides are impulsive acts due to stress such as from financial difficulties, troubles with relationships, or from bullying. Those who have previously attempted suicide are at higher risk for future attempts. Suicide prevention efforts include limiting access to methods of suicide, such as firearms, drugs, and poisons, treating mental disorders and substance misuse, proper media reporting of suicide, and improving economic conditions. Although crisis hotlines are common, there is little evidence for their effectiveness.

The most commonly used method of suicide varies between countries, and is partly related to the availability of effective means. Common methods include hanging, pesticide poisoning, and firearms. Suicide resulted in 828,000 deaths globally in 2015 (up from 712,000 deaths in 1990). This makes it the 10th leading cause of death worldwide.

Approximately 0.5% to 1.4% of people die by suicide, about 12 per 100,000 persons per year. Three quarters of suicides globally occur in the developing world. Rates of completed suicides are generally higher in men than in women, ranging from 1.5 times as much in the developing world to 3.5 times in the developed world. Suicide is generally most common among those over the age of 70; however, in certain countries those aged between 15 and 30 are at highest risk. There are an estimated 10 to 20 million non-fatal attempted suicides every year. Non-fatal suicide attempts may lead to injury and long-term disabilities. In the Western world, attempts are more common in young people and females.

Views on suicide have been influenced by broad existential themes such as religion, honor, and the meaning of life.The Abrahamic religions traditionally consider suicide an offense towards God due to the belief in the sanctity of life. During the samurai era in Japan, a form of suicide known as seppuku (harakiri) was respected as a means of making up for failure or as a form of protest.Sati, a practice outlawed by the British Raj, expected the Indian widow to kill herself on her husband's funeral fire, either willingly or under pressure from the family and society. Suicide and attempted suicide, while previously illegal, are no longer so in most Western countries. It remains a criminal offense in many countries. In the 20th and 21st centuries, suicide has been used on rare occasions as a form of protest, and kamikaze and suicide bombings have been used as a military or terrorist tactic
J.Mathew 2017-10-31 10:48:17 News
പേരും നാളും ഇല്ലാത്ത മുറി വൈദ്യാ താങ്കൾക്കാണ് ചികിത്സ ആവശ്യം.മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്നാണു പഴമൊഴി.മുറി വൈദ്യന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നവന്റെ ഗതി അധോഗതി.ജോണിക്കുട്ടി, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രർ ആക്കും.അതുതന്നെ ആണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്.യഹോവ ഭക്തി യാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം.അതില്ലാതെ എന്ത് നേടിയിട്ടും കാര്യം ഇല്ല.ഞാനൊരു പുരോഹിതൻ അല്ല.വെറുമൊരു അല്മായൻ മാത്രം.എന്നാൽ സാത്താന്റെ അടിമ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും.ആൾക്കൂട്ടം ആക്രോശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സത്യത്തിനുവേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.മറ്റുള്ളവരെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും  .അതുകൊണ്ട്ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും മാറി സത്യത്തിനുവേണ്ടി നില കൊള്ളുക.    
ബെന്നി ന്യൂ ജേഴ്‌സി 2017-10-31 09:32:38 News
Manohar, thank you for sharing your warm memories.