വാസു കിണറ്റിൽ 2018-08-04 18:36:31 News
ചുമ്മാ ബോറിംഗ്  ഉടായിപ്പു  പരിപാടി .  ഭാഷ  പഠിപ്പിക്കൽ . ചുമ്മ  അറിവില്ലാത്തവരുടെ  ഒരു തരം  ഫോൺ  വിളയിടല് .
John 2018-08-04 17:42:48 News
ശ്രി ആൻഡ്രൂസിനോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. അക്കാലത്തു ആ പ്രദേശത്തു വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള പേര് ആയിരുന്നു യേശൂ. മരണ ശേഷം  അൻപതും നൂറും വര്ഷം കഴിഞ്ഞു കേട്ടു കേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയ സുവിശേഷങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പല സംഭവങ്ങളിലും വൈരുധ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. പുരോഹിതർ വിളമ്പുന്ന യേശു കഥകൾ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്ന  ആളുകൾക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു കാണും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അസംബന്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആക്രോശിക്കുന്നത്.  
Varughese George 2018-08-04 12:55:09 News
Hello Achayans- Wax Museum is a better idea. No need to elevator knee kicks. Build a wax museum somewhere in New York-New Jersey area. Make your wax statue with your ponnada and place it there. Go there once in a while to enjoy it. Next generation will also appreciate it. Fist fighting in FoAna, FoAma all make you so ridiculous. Wax statue will stay there for ever. Who want this two year FoAna-FoAma president, secretary, president positions. Get your place in the ever living wax museum. Achayans KeeJai.
Boby Varghese 2018-08-04 12:47:17 News
I listen to him whenever I get a chance. He is very, very sharp but funny. He always make fun of " Black Caucasians " in congress as well as " Limousine Liberals ". Some Democrat leaders openly wished that he is dead.


ഡോ .ശശിധരൻ 2018-08-04 11:55:33 News

ശ്രീമതി നിർമ്മലയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ കഥകളും വായിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . കഥാകൃത്തുക്കളുടെ എഴുത്തിനും ജീവിതത്തിനും തമ്മിൽ പ്രായേണ ഒരുപാടു അന്തർവ്യത്യാസങ്ങളും ,അന്തർവൈകല്യങ്ങളും സാധാരണയായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്.എന്നാൽ ചില കഥാകൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതവും എഴുത്തും ഒരുപോലെ നിർമ്മലവും,അസാധാരണമായ ആകർഷണവും വികാരതരളിതവുമാണ് .അത്തരത്തിലുള്ള വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാകാരിയാണ് ശ്രീമതി നിർമ്മലയെന്ന മാലിനി.എന്തിലും ,ഏതിലും ,സ്നേഹവും നൻമ്മയും കാണുന്ന കപടതയില്ലാത്ത കനകകാന്തിയോടെയുള്ള വേറിട്ടൊരു ജീവിതം നിർമ്മലയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താതെ വയ്യ .

സരളസ്നേഹം തന്നെയാണ് ദുഷ്ടനായ യുദാസിലും യൂദാസിന്റെ അമ്മയിലും വേറിട്ടൊരു നൻമ്മയും കാണുന്നത്.നിർമ്മലയെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും  ചെയ്യാം.ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് പിടികൊടുക്കാതെ  ,പിടിക്കപ്പെടാത്ത വഞ്ചകരായ യൂദാസുകൾ സരള ഹൃദയന്മാരായി ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ പലപ്രകാരത്തിൽ ,പലവേഷങ്ങളിൽ മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞു വിലസുന്നുണ്ട്.അവർ പ്രിയപെട്ടവരാണെങ്കിലും ഹിതമായ സാമൂഹ്യനമ്മക്ക് വേണ്ടി സാഹചര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖംമൂടി തുറന്ന് കാണിക്കാതെ വയ്യ . കഥയിലൂടെ നല്ലൊരു  സംവാദം സമ്മാനിച്ച നിർമ്മലക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹവും ബഹുമാനവും .

(ഡോ .ശശിധരൻ)

Ninan Mathulla 2018-08-04 11:45:17 News
Thanks for the thought provoking story. Nobody can say for sure how Jesus (God) will react to this request. Many situations are there in Bible where God changed his mind. According to Christian faith Jesus is the only way to salvation. But who will go to heaven or hell is in the authority of God as heaven and hell belongs to God. It is better we do not put our hand on the authority of God, to say who will go there or who will not go. About praying for a person already dead, nobody dies. The spirit is immortal. That is the reason Book of Hebrews talk about the 'cloud of great witness' that includes both dead and alive. If Judas mother pray to God, and God grant that prayer, you and I are nobody to say anything about it. So those who believe in praying for their dear ones that are dead, let them pray, and those who do not believe that God will not listen to their prayer they need not pray. We are nobody to say that God will listen to a prayer or not. Besides,  Bible talk about rewards only when it talk about death and work, and not about salvation. Our work here determines our reward only in the afterlife, and not our salvation which is in the authority of God. But work is also important that reflect our faith, as faith without work is dead. But God can bring to life even dead ones.
GEORGE 2018-08-04 09:41:24 News
ആയിരം പുരോഹിതർ കുറ്റം ചെയ്താലും ഒരു പുരോഹിതൻ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നാണല്ലോ കാനോൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. നാല് വോട്ടിനു വേണ്ടി നിയമ വ്യവസ്ഥയെ വ്യഭിചാരിക്കുന്ന ഇടതു വലതു ഭരണങ്ങൾ. ഇനി ബി ജെ പി വന്നാലോ അരമമനയിൽ പോയി മാപ്പും കൂടി പറഞ്ഞേക്കും. 
George V 2018-08-04 08:11:18 News
ബൈബിളിലും ചരിത്രത്തിലും ശ്രി ആൻഡ്രൂസിനുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കുക. പിന്നെ ഇല്ലാത്തതു ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതില്ലാത്തതു നന്നായി എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു 
V.George 2018-08-04 07:49:33 News
What Malayalee Achayans need is a wax museum to place their statues so that they can be immortalised. Just getting a photo opportunity for emalayalee will not be sufficient for the new generation to remember them. I pledge the first $100 for the wax museum. Let us unite and build it. So that we can remember all our achayan-chechi leaders for ever. Build the museum, not the new organizations.
BENNY KURIAN 2018-08-04 05:10:37 News
എല്ലാം അച്ചായന്റെ ഒരു നേരംപോക്ക്...!
ഹേയ്...  ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നാ ഫൊക്കാന സമ്മേളനം.. ഇതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത്!! 
andrew 2018-08-04 00:33:25 News
Who the hell you think to write comments with no sense at all?
Your ego has infested your brain.
ഡോ .ശശിധരൻ 2018-08-03 21:26:03 News

Stop this nonsense.You  have to be a little more efficient person to talk about THE BIBLE.

(ഡോ .ശശിധരൻ)

യുദ ഒരു വെക്തി അല്ല 2018-08-03 20:14:33 News

The comment writers, the readers or the author- who is confused here. Judas was not a single person.

The gospels are simply metaphors, not history. They were edited and re-written to justify and propagate the political agenda at the time of edition.

The gospels were written at a time period when the ‘Jesus cults’ were anti-Roman like few sects among the Hebrews. Those revolutionary Hebrews were given the wrong name Jews. Like the present-day media which refuse to tell the truth but gives perverted false news and politically motivated propaganda, the gospels were yellow news of the time. The Hebrews had 4 divisions among them depending on their philosophy, faith & way of life. They were the Pharisees, Sadducees, Essenes & Zealots.

None of the gospels, rest of new testament or old testament ever mention the name -Essenes even though they were the vast majority. The prophet Isaiah groups, John the Baptist group, the Dead Sea Scroll group- belonged to Essenes. When the gospel authors completely ignored the vast majority, we can realize how prejudicial they were. The Zealots are the heroes here. They were the revolutionary group originated during   King Herod’s time and got destroyed in CE 73 in the Masada fortress. As per the gospels, Jesus too one time belonged to Iscariots – another name of Zealots. A close analysis of the gospels reveals that later Jesus got separated from the Iscariots. The Hebrews were forbidden to gather or bear arms during the Roman occupation. The Iscariots carried hidden long daggers under their long clocks sneaked and mingled among crowds and stabbed a few and fled; whoever got caught were killed. Remember men who accompanied Jesus carried swords.

 The gospel writers were not ‘Jews’ and were ignorant of their religion and traditions and even the landscape of the places Jesus said to have travelled. They regarded the Zealots as the entire Hebrews [ Jews] and blamed the reason for Roman torture on them. The gospel writers wrote, the Jews killed our Jesus and so we hate them and was pleading with the Romans to torture the Jesus killer Jews and not Jesus cults. For the Romans, the Jews and Jesus cults were the same and did not buy into the gospel propaganda. The Romans killed Jesus because he claimed to be the king of Jews meanwhile there was a Roman-appointed king for the Jews. Jesus was not the only ‘king of Jews or Messiah’ who got killed. There were several who claimed to be so and the Romans simply butchered them.

 Judas is not a single person’s name. Judas is a common name for the entire Jews- the money keeper, traitor, revolutionary. Jews were a small sect when compared to the rest of the Hebrews. They claim their origin from one of the 12 sons of Jacob; Juda, -the son of Isaac, the son of Abraham. Juda was the 4 th son of Jacob, the descendants of the 11 other sons too were there. Only the descendants of Juda were supposed to be Jews. So, they were supposed to be a closed paternal group. But later historians and new testament writers addressed all the Hebrews as Jews. Jews are not a race, Judaism is the common religion of the Hebrews with several sects and divisions like other religious groups. Now the modern-day Israelites, all are not Jews or Hebrews, they mingled, intermarried & the majority of them are immigrants/ settlers from Babylon, Caspian and Black sea area.

 Judaism is an open religion, anyone can become a ‘Jew’. You don’t have to be a son of Abraham, Isaac or Jacob. Remember, historical Jesus was not a ‘son of David’- from the patriarch Juda. Jesus was not a Judean, he would have been from the Joseph or Levite tribe.

Remember! Judas is not a single person, it is a common name for all the Jews, Judas/ Jews did not betray Jesus, Jews did not kill Jesus, they had no political power to kill anyone at the time, The Roman’s Killed Jesus for revolting against the Roman Emperor  who claimed to be god or god’s son.

andrew

Ninan Mathulla 2018-08-03 18:46:13 News
The judges appointed by the majority community always follows the agenda and interests of the majority community. We have seen this in the USA supreme court appointments. The fight to appoint a judge is decided by political parties mostly based on party affiliation and it is natural that many judges can become partisan in their decisions. Those days where judges used to decide based on justice and principle are scarce to see. In India also judges are decided by the party that rule, especially if they can manage two third majority. Recently a judge that the panel of supreme court judges approved, the government was not ready to appoint as he was from a different religion (?) and the ruling party might not not trust him to be the judge on the supreme court. Can we say that the supreme court of a country is impartial in decisions that affect the day to day life of citizens and especially minorities? India saw some changes from the thousands of years of religious traditions when British came here and forced change. Sometimes force is only the language for some people to change their behavior.
ഡോ .ശശിധരൻ 2018-08-03 14:06:53 News

പ്രമയെജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രമാണം.പാമ്പിന് തൻ കുഞ്ഞു പൊൻ കുഞ്ഞു എന്ന പ്രയോഗം പ്രമാണമാകുന്നതെങ്ങനെ? കാഴ്ചപ്പാടാണ് സർവ്വ അധർമ്മകൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. നീതിയും അനീതിയും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് .അമ്മയും കുഞ്ഞും(യൂദായും)എന്ന വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക്‌ ,ഇവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല , ന്യായവുമില്ല. കഥ അനീതി ,അധർമ്മം ,ദൗർബല്യങ്ങൾ ,എന്നീ  രക്ഷസന്നാഹങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രതന്നെ ശക്തമാക്കിയാലും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിവേകത്തിന്റെ സഹായം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണാം .എന്റെ എന്ന മമത്വ ബോധമാണ് കഥയുടെ ആധാരം .അവനെ കൊല്ലരുതെന്നറിയാം മാഷെ ,എന്നാലും എന്റെ പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ലെ .അരുതാത്തതെന്നറിയാം മാഷെ എന്നാലും എന്റെ മോന് വേണ്ടിയല്ലേ .പറയരുതെന്ന് അറിയാം മാഷെ ,എന്നാലും എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ .യേശുവിനെ പത്തു വെള്ളിക്കാശിനു ഒറ്റുകൊടുത്തു ചതിച്ചു കൊന്നവനെന്നറിയാം മാഷെ ,എന്നാലും എന്റെ മോനല്ലേ , അവാർഡ് കൊടുക്കരുതെന്ന് അറിയാം മാഷെ ,എന്നാലും എന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളല്ലെ .മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആക്കുന്നതിനു യോഗിനല്ലായെന്നറിയാം മാഷെ ,എന്നാലും എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനല്ലേ.ഇവിടെയാണ് പ്രിയമായതും ഹിതമായതും എന്തെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ തിരഞ്ഞെടുക്കന്നത് .പ്രിയമായത്‌ തികച്ചും വ്യക്തിപരം എന്നാൽ ഹിതമായത്  തികച്ചും സാമുഹ്യപരം .അനീതിയുടെയും, അത്യാർത്ഥിയുടെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ വഞ്ചനയുടെയും പ്രതീകമായ യൂദാസും -അമ്മയും  സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.

(ഡോ .ശശിധരൻ)