mvabraham 2015-09-08 09:24:16 News
Wait and see, these guys will be getting another so called Award from US President or UN General Secretary soon.
വിദ്യാധരൻ 2015-09-08 08:41:37 News
സാറിന്റെ കൈൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചു മാർക്ക് വാങ്ങി രക്ഷപെട്ട് വന്ന പലരും അമേരിക്കയിൽ എഴുത്തുകാരായി മലയാളഭാഷയുടെ ഘാതകന്മാരായിട്ടുണ്ട്.  ചിലെരെല്ലാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കഞ്ഞീം കറീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വിറക് (പ്ലാക്ക് ) അലമാരയിൽ കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതുകൂടാതെ ഔര് ജൗളി കട തുടങ്ങാനുള്ള പൊന്നാടയും.  പിന്നെ ചിലർ ക്ലാസിക്ക് പദവിയിലെത്തി വായനക്കാരെക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.  ചില അവന്മാര് ഐ എൻ ഓസി എന്നും പറഞ്ഞു കാസര്ക്കുന്നു.  മൂന്നു കളറിലുള്ള ഒരു തുണിക്കഷണം കഴുത്തിൽ ഇട്ട് അഴകിയ രാവണന്മാരെപ്പോലെ ചുറ്റി നടപ്പുണ്ട്.

ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ. 'മൈൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്' എന്ന ഒരു തുടർ പരിപാടി കണ്ടതായി ഓർമ്മ വരുന്നു.  അതിൽ വിവിധ ദേശക്കാർ സംസാരിക്കുംമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെ വളരെ സരസമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 'സ്വരശാസ്ത്രം' പഠിപ്പിക്കൽ പണ്ട് കാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല.  ഒഷ്ട്യം, ദന്ത്യം, താലവ്യം എന്താണെന്ന് ചോതിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മലയാളം മുൻഷി പറഞു അത് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു കാര്യം ഇല്ല, നിന്റെ നാക്കിന്റെ അടിയിൽ കെട്ടുള്ളത്കൊണ്ട് ഒട്ടും ശരിയാകില്ല.  മഴ എന്ന് സാറ് എനിക്ക് പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിലും ഞാൻ 'മശ' എന്നെ പറയത്തുള്ളായിരുന്നു.  'ശ' യിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളോട് എനിക്ക് വളരെ പ്രതിപത്തിയായിരുന്നു.  യേശുദാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് സലിംകുമാറിനോട് ചോതിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി. "യേശുദാസിനു അക്ഷര 'സുപ്ഷ'തയോടെ പാടാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണു.  

ആംഗ്ലേയ ഭാഷയിൽ സ്വരശാസ്ത്രം വളരെ സമഗ്രമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടെ ഉപരിപഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുള്ളൂ.  ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരിക്ക് നാലക്ഷരം കൂട്ടിവായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഈ അടുത്ത ഇടക്ക് അവന്റെ ഭാഷ ബ്രിട്ടീഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അമേരിക്കനുമായി ഗുസ്തി പിടിക്കുന്നത്‌ കണ്ടു.  അവസാനം അമേരിക്കൻ 'ശുദ്ധിയില്ലാത്ത' ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ 'ഷിറ്റും , ഫക്കും ' പറഞ്ഞപ്പോളാണ് മലയാളി ഒന്നടങ്ങിയത്.  ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത അദ്ധ്യാപകരും ഒരിക്കലും ശരിക്ക് പഠിക്കാത്ത വിദ്യാർത്തികളും കൂടി ഭാഷ കൊളം ആക്കി . 'അപകടകാരിയായ അല്പം അറിവും അതിലും മുഴുത്ത ഞാനെന്ന ഭാവവും ചേർന്ന മലയാളി ഭാഷയുടെ കഴുത്തു പിടിച്ചു തിരിച്ചു ആർക്കും മനസിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ വൃകൃതംമാക്കും. കൂനിന്മേൽ കുരു എന്നപോലെ, ഭാഷയുടെ വ്യാകരണവും, ഉള്ളും പുറവും അറിയാവുന്ന ചില അദ്ധ്യാപകർ,  മലയാളഭാഷയുടെ എല്ലാം അറിയാവുന്നവന്മാർ എന്ന് നടിച്ചു നടക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഗതിപിടിക്കെരുതെന്നപോലെ ' രസതന്ത്ര സമവാക്ക്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് മുസിക്ക് പോലെ വാക്കുകൾ കൂട്ടികൊരുത്തു, കഥാകവിത എന്ന പേരിൽ ഇറക്കി വിടും.  ഒരു ദിവസം വീടിന്റെ പൂമുഖത്തിരുന്നു ഉറക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ ഓടി വന്നു ചോദിച്ചു അരുമായിട്ടാണ് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്.  

കാവ്യദേവത 
കള്ളിയങ്കാട്ടു നീലി 
കടമ്പ ചാടി 
പന ഉലഞ്ഞാടി 
നാടിളകി
ജനം പുറകെ ഓടി "  ഇതാണ് കവിത.  മുൻഷി തങ്കപ്പൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു താൻ കൂടുതൽ അർത്ഥം തിരയണ്ടാ, അത് തനിക്ക് മനസിലാകില്ല.  മുൻ ഷിയും പുറകെ ഓടുന്നത് കണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോതിച്ചപ്പോളാണ് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്ക് മാനസിലായത്. എടോ ശിഷ്യ മുൻഷിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് ?  കാവ്യദേവതയുടെ കരംഗുലികൾ പതിഞ്ഞു ഉണ്ടായ അംഗവടിവും, ചന്തിലുള്ള നട നിലമുട്ടുന്ന കാർകുന്തൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ അവളുടെ പുറകെ ഓടിയതാണ്. അവൾ കടമ്പ ചാടി ഓടി, അവളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ പന ഇളകിയാടി. ജനം പുറകെ ഓടി. അങ്ങനെയാണ് താൻ എന്നെ കാണാൻ ഇടയായത് . എന്തായാലും പാവം സാറ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞു ആ പനയുടെ ചുവട്ടിൽ രക്തം മുഴുവൻ വറ്റിയ ഒരു അസ്ഥിപഞ്ജരമായി മരിച്ചു കിടന്നു.

പ്രഫസ്സർ ആന്റണിയുടെ വാക്കുകൾ, ഗുരു മുഖത്തു നിന്ന് വരുന്നതായി കരുതി അമേരിക്കയിലെ സർവ്വ എഴുത്ത്കാരും നിലത്ത് എഴുത്തിനു ഇരിക്കണം എന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം .  നല്ല ഒരു എഴുത്ത് വരുത്തി വച്ച വിനയെ.  അല്പം കൂടിപോയി എന്നാലും കിടക്കട്ടെ.  
വായനക്കാരൻ 2015-09-08 08:19:02 News
പ്രവാസി മലയാളികൽ    
സർവ്വത്ര കോമാളികൾ
ശ്യാമളൻ . 2015-09-08 07:33:47 News
എന്തൊക്കെ കാണണം എന്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർഅമ്മെ. (ശരിക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാനുള്ള പച്ച തെറികൾ നാവിന്റെ തുമ്പത്ത് ഭഗവതി തരണേ?
Mohan Parakovil 2015-09-08 07:19:30 News
പ്രശസ്തരായ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ അവരുടെ ഓർമ്മകുർരിപ്പുകൾ സ്വയം എഴുതുകയോ, വല്ലവരെയുംകൊണ്ട് എഴുതിക്കായോ ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഒരാള് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അനുകരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണല്ലോ. തന്നെയുമല്ല ഇത്തരം കുറിപ്പുകള പുതിയ തലമുരക്കാർക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമാകും.അമേരിക്കൻ മലയാളികളെകുരിച്ച് നാട്ടിൽ കേള്ക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, എല്ലാവരും സാഹിത്യകാരന്മാരാണു, പിന്നെ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും. അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ നിങ്ങളീ ഭൂമിയില ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ...നിശ്ചലം ഈ സമൂഹം.
josy 2015-09-08 05:18:35 News
This is rehashed news under another headline; Award for doing what? People are getting fed up of these egomaniacs!
എസ് കെ 2015-09-08 03:40:42 News
ഇവരെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ശല്യം കൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തമിഴ് നാട്ടിലോ സിലോണിലോ പോയി സ്ഥിരമായി താമസിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത്. 
kalathoork@yahoo.com 2015-09-07 20:06:30 News
Thank you for bringing up the facts.   We deserve the polluted politicians because we are selfish and lazy to protest against the wrong doings.   We are lazy to think and understand the real capable leaders like late Dr.J.Abdulkalam.   He was great.  Political and religious Leaders 
  have to follow his simple life.  
Dr.Mathu 2015-09-07 08:45:13 News
കര്‍ത്താവായ  യേശുവില്‍  വിസ്യസിക്കുക. ബന്ടുക്കള്‍  മിത്രങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉപേഷിച്ചാലും യേശു നമ്മെ കൈ വിടില്ല .
Dr.Pashanam 2015-09-07 07:57:25 News
Please bring as much cheemutta and rotten tomatoes
jayan 2015-09-07 07:46:04 News
മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഇറക്കി വക്കുവാൻ ഒരു അത്താണി തേടി അലയുകയാണ് ഇന്ന് പലരും. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിനിടയിൽ, സ്വന്തക്കാർ പോലും ശത്രുക്കള ആകുമ്പോൾ, ആരെ വിശ്വസിക്കാം ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നറിയാതെ പകച്ചു നില്ക്കുന്ന നിസ്സഹായർ ആയ ചില മനുഷ്യക്കോലങ്ങൾ. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ, കുറെ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച മനസ്സുകൾ മാത്രം ആണെന്ന് പലരും ഇതിനോടകം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.
newyorker 2015-09-07 07:44:39 News
Dr & Prof Antony ! we like to have some ഉഗ്രന്‍ ബിരിയാണി .
Dr.Sudhir!  താങ്കളുടെ എഴുത്ത്  തുടരുക . ഉഗ്രന്‍ മാത്രം അല്ല  വളരെ രസം .
പാവം കളിച്ചിരിക്കുന്ന  Dr Antony  ഒരു പൊടി  പുലി തന്നെ .
എസ് കെ 2015-09-07 07:22:23 News
രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ജാതിമത സംഘടനകളെയും ജാതിമത നേതാക്കള്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും പരസ്പരം പ്രീണിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കേരളം നന്നാവുകയില്ല. 
Sudhir Panikkaveetil 2015-09-07 05:52:58 News
very beautiful !
Blesson 2015-09-06 20:53:08 News
Thanks George uncle and Biju Cherian for the nice comments . Blesson