Teresa Antony 2015-02-05 13:24:17 News
I applaud saroja for the article regarding the lonely state of many of our compatriots. I also applaud Mr VMChako for taking the initiative to assemble volunteers who are willing to help such lonely people. Even though I may not be able to personally take people to their needed destinations, I am willing to talk to lonely people, read to them if they like from inspiring books etc
സിസ്റ്റർ മറിയാമ്മ 2015-02-05 11:50:45 News
നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും മതത്തിന്റെ ലഹരി ഒന്ന് വേറെയാണ്.  കറുത്ത തൊപ്പിയും ചുമന്ന ളോഹയും, കഴുത്തിൽ സ്വർണ്ണ മാലയും, നരച്ച താടി രോമങ്ങളുമായി ചില ബിഷപ്പ് കേറി വരുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ കർത്താവ് വരുന്നതുപോലെയാണ്. അവരുടെ സാനിദ്ധ്യം ഭക്തർക്ക്‌ അനുഗ്രഹകരം തന്നെയാണ്. ദൈവം അവരോടുകൂടി തന്നെയാണ്. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ്. അവരെ ബഹുമാനിച്ചു പരിപാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും .
thampi 2015-02-05 11:45:36 News
Nice and well respected article. It is not only the people in India who "gossip" about thier little knowledge but also the "respected" community leaders from here too. They go to kerala and publicize themselves like they are the leaders who give jobs and provide food to all of us here. I recall one guy said he is equal to the chief minister of kerala here. Ignorancy starts right from here...
Ninan Mathulla 2015-02-05 10:25:06 News
I have problem only using my name for propaganda, knowing well that I do not belong to the group. The honest thing to do when a mistake is made is to admit it and try not to repeat it.
ശകുനി 2015-02-05 10:12:48 News
അതെന്തു പരിപാടിയാ വായനക്കാരാ നിങ്ങൾ ചെയ്യ്തത്? ആ താമരപൂവിന്റ്റ് വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടോ അവിടെ 
വിദ്യാധരൻ 2015-02-05 09:52:44 News
മനുഷ്യരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കവിതകൾ ലളിതമായും വായനക്കാർക്ക് മനസിലാകുന്ന രീതിയിൽ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. കവി ആക്കാര്യത്തിൽ,  വിവർത്തനത്തിൽ നീതി പുലർത്തിയിരിക്കുന്നു.  മതം മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മണ്‍ മറഞ്ഞുപോയവരും, സാമൂഹ്യ അനീതികൾക്കും, തട്ടിപ്പിനും നേരെ (സിനിമയിൽ അഭിനിയിക്കുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളും ) എന്നും ശബ്ദം ഉയർതതിയിരുന്നവരുമായവരുടെ കവിതകൾ, കഴിവുള്ളവർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  ഈ കവിതയുടെ  ചുവടു പിടിച്ചു അന്തപ്പൻ ഉദ്ദരിച്ച ടാഗോറിന്റെ വരികൾക്ക് ഒരു പരിഭാഷ.

എന്തിനി ആലയത്തിൽ വാതിലും പൂട്ടി നിങ്ങൾ 
മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കയ്യടിച്ചു പാട്ടും പാടി 
ആരെയാണ് ധാനിപ്പത് ഈശ്വനവിടില്ല അറിഞ്ഞില്ലേ നീ?
കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ദൈവം എവിടെയെന്നു മനുജാ നീ?
കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കൂ പിന്നെ നോക്കിടൂ നന്നാ ചുറ്റും 
കൃഷിക്കാരൻ കൽപ്പണിക്കാർ എല്ലുമുറിയെ പണിയുന്നോർ 
അവുരുടെ മദ്ധ്യെ ദൈവം അപ്പത്തിനായി പണിയുന്നു 
പൊടിപടലങ്ങളാലെ അവന്റെ വസ്ത്രം മലിനമാ 
പൊടിയുന്നു നെറ്റിത്തടം വിയർപ്പിനാൽ കുളിക്കുന്നു 
വന്നിടു പുറത്തേക്ക് ആലയങ്ങൾ വിട്ടു നിങ്ങൾ 
സുഗന്ധങ്ങൾ പരത്തുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ തട്ടി തൂവി 
പുരളട്ടെ അഴുക്കിനാൽ കാവിവസ്ത്രം ളോഹയൊക്കെ 
ദേഹമൊക്കെ അനങ്ങട്ടെ വിയർക്കട്ടെ ദൈവത്തെപ്പൊൽ  (കരുണ എന്ന കവിതയുടെ രീതി )

വായനക്കാരൻ 2015-02-05 09:01:52 News
നാരദരെ, അവരെ താമരത്തണ്ടുകൊണ്ട് തുടക്ക് തല്ലി നേരെയാക്കാം. 
നാരദർ 2015-02-05 08:15:21 News
വായനക്കാരൻ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിൽ താമരപൂവ് കേറ്റിയതെന്തിനാണ്? ഇനി അത് ആർ, എസ് .എസിന്റെ അടയാളം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് 

വായനക്കാരൻ 2015-02-05 08:00:59 News
ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളോട് പ്രവാചകന്‍ സംസാരിച്ചു: ''ഞാന്‍ സത്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത്. മറിച്ച്, ഞാനും ഒരു സത്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുക. ഞാന്‍ ആത്മാവിന്റെ പാതയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത്. എന്റെ പാതയിലൂടെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ നടത്തം ഞാന്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുക. കാരണം ആത്മാവിന്റെ വിടരല്‍ താമരപ്പൂവ് പോലെ അനേകം ഇതളുകളിലൂടെയായിരിക്കും.''  
(പ്രവാചകൻ - ജിബ്രാൻ)
Anthappan 2015-02-05 07:58:31 News

The poet has done a great work in translating the great work of Khalil Gibran.  One of the comments I have seen in this column, under another article is, ‘Don’t blame the innocent priests there are so many of them leading a saintly life,” pointing the fact that most of the saints are detached from the day to day life of ordinary people those who are struggling to meet both end meet.  Do we really need these saints live in monasteries and tell us how to deal with problems, resolve it and move forward?    As Khalil Gibran said, out of suffering have emerged the strongest souls; the most massive characters are seared with scars.  Most of the working men and women are strong all over the world and they don’t need these saints and their agents who don’t have any sears of life to tell them that the life on earth is worthless but hope for a better one in another world.  Jesus’s ministry on earth was about justice for oppressed and poor not about building multibillion dollar Christian corporations and wine and dine the lazy priests and saints.

See what Rabindranath Tagore thought about the religious scandal;

 

Leave this chanting and singing and telling of beads!

Whom dost thou worship in this lonely dark corner

of a temple with doors all shut?

Open thine eyes and see thy God is not before thee!

 

He is there where the tiller is tilling the hard ground

and where the pathmaker is breaking stones.

He is with them in sun and in shower,

and his garment is covered with dust.

Put of thy holy mantle and even like him

come down on the dusty soil!

 

Deliverance? Where is this deliverance to be found?

Our master himself has joyfully taken upon him

the bonds of creation;

he is bound with us all forever.

 

Come out of thy meditations

and leave aside thy flowers and incense!

What harm is there if thy clothes become tattered and stained?

Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

 

My friends don’t worry about God & Heaven because, as Tagore says, God is bound with us all forever.

George Texas 2015-02-05 07:30:18 News
mmmm....മോഡിയോടുള്ള അസൂയ മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ലേഖനം ..ആം ആദ്മി എന്ന കട്ടിലു കണ്ടു പനി പിടിച്ചു സ്വപ്നം കാണുന്നു ചിലർ ....49 ദിവസം തെളിയിച്ചതല്ലേ ...ഇനിയും തെളിയക്കട്ടെ ....വിവരം ഉള്ളത് ആർ ക്കാണെന്ന് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ .... 
ANIL GEORGE 2015-02-05 05:35:03 News
Dont blame innocents priests as you all know well about America. There are lakhs pf priests doing great works and living saintly life, always try to know the truth before we all speak much. Thank you .
Johnny Black 2015-02-04 23:51:25 News
യേതു... സ... സണുപ്പാണേലും  ഷൂഡാണേലും കൂളായിട്ടുവേണം  ശെയ്യാൻ...എല്ലാം ടെൻ മിനിട്ടു... വെറും ടെൻ...ഓക്കേ...
Viswas A.M. 2015-02-04 23:25:11 News
എന്താണ് 'ലാലിസം'?
'കമ്മ്യൂണിസം', 'ഹിന്ദുയിസം', ബാപ്റ്റിസം, ജൂദയിസം, റേസിസം എന്നെല്ലാം 'ഇസ'ങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാ ത്തവിധം വിശദീകരണങ്ങൾ ഉള്ളതുമാണ്. 'ലാലിസം' എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സിനിമാരംഗത്തു പ്രശസ്തനായ ഒരു നടനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അടുത്തകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പേരു മാത്രമാണെന്നു കാണുന്നു. എന്താണ് 'കമ്മ്യൂണിസം', 'ഹിന്ദുയിസം', 'ബാപ്റ്റിസം' ഒക്കെ പോലെ ലാൽ-ഇസം കാണിച്ചു തരുന്ന ക്രിയ, തത്വം, അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മ്യം എന്നതു വ്യക്തമല്ല. മോഹന ലാൽ സിനിമയിൽ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടൻ എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു  ഇസമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർ വിശദീകരിക്കുമോ?
'ലാൽ ഷോ', 'ലാൽ നൈറ്റ്‌',  'ലാൽ തിമിർപ്പ്',  'ലാൽ പ്രകടനം', ലാൽ വിളി' എന്നൊക്കെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യമുണ്ടാവില്ല. സോഷ്യൽ ആയിട്ടോ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടോ ഒരു നാമം ഉണ്ടാക്കി മോഹന ലാലിനെ ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചെതെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പേരുകൾ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഇടേണ്ടിയിരു ന്നത്. മോഹനലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കാണ്‌ 'ലാലിസം'. പത്രക്കാരും ഭാഷാപണ്ഡിതരും ഒക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നെ?

paul chacko 2015-02-04 21:07:35 News
രാജു പറഞ്ഞത് മുഴുവന്‍ ശരിയാണ്. സ്വയം ഇളിഭ്യനാകുക എന്നതിലുപരി ഒന്നും ലാല്‍ നേടിയിട്ടില്ല ഈ ലാലിസം പരിപാടിയിലൂടെ. സ്വന്തം വില കളഞ്ഞു എന്നത് തന്നെ ബോട്ടം ലൈന്‍.