പാഷാണം 2015-08-06 09:35:05 News
നാട്ടിലെ കാടെല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ചു
പാറ പൊട്ടിച്ചു,, പാടം നികത്തി
മണല് വാരി നദി ഉണങ്ങി .
നാട്ടിലെ കാടന്മാര്‍* മാഫിയ ആയി
വന്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍  പൊട്ടി ആടുന്നു ഒലിക്കുന്നു
മലവും മാലിന്നവും കെട്ടികടക്കുന്നു
തമിഴു നാട്ടിന്‍ വിഷം തിന്നും മലയാളിക്  ഒന്നും പ്രശ്നം അല്ല.
നാരദന്‍ 2015-08-06 09:23:18 News
Where did you get this idea from ? Indians don't support him. He don't like his Indian Heritage. He ridiculed his own background and stated he became a christian to attract white christians.
 just because his parents from India, do not support him. That is not good for democracy.
Stop writing articles like this.
Mathu 2015-08-06 09:06:44 News
All his wealth must be confiscated. All the money he took from Nurses must be returned, any left over must be used to build homes for the homeless.
 
വിദ്യാധരൻ 2015-08-06 09:05:23 News
കാടും പോയി മേടും പോയി 
കാട്ടു പുൽത്തകിടിയും പോയി 
കാട്ടു പൂഞ്ചോലയും പോയി 
കാറ്റ് പുലരുന്ന പൂങ്കാവും  പോയി 
കുട്ടിം കരിം കുയിൽ കൂവാതെയായി 
കുട്ടനാട്പുഞ്ച മാറ്റി പറമ്പാക്കി 
കാടന്മാർ കേരളത്തിൽ ബാക്കിയായി 
വെറും കാടന്മാർ ബാക്കിയായി 

1. കേരളത്തിൽ പറമ്പ് എന്ന് ആധാരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വില കിട്ടില്ല 
    കേരളത്തിൽ പലരും വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് 
   പാടം, കണ്ടം, പുഞ്ച ഇവയൊക്കെ പറമ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ വില്പന 
   നടക്കുകയുള്ളു.

2. കാടന്മാർ എന്ന വാക്ക് ' ഭാവനയും വിവേകവും, മുൻപിൻ ചിന്തകൾ  ഇല്ലാത്തവരും 
   എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം. കാട്ടിൽ പ്രകൃതിയോടു ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കാപട്യം          ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. അവരുമായി ദയവ് ചെയുത് നാട്ടിലെ കാടന്മാരുമായി 
താരതമ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നു   അപേക്ഷിക്കുന്നു .
GEORGE V 2015-08-06 07:23:11 News

കാടെവിടെ മക്കളേ? മേടെവിടെ മക്കളേ?

കാട്ടു പുല്ത്തകിടിയുടെ വേരെവിടെ മക്കളേ?

കാട്ടുപൂഞ്ചോലയുടെ കുളിരെവിടെ മക്കളേ!

കാറ്റുകള്പുലര്ന്ന പൂങ്കാവെവിടെ മക്കളേ?

കുട്ടിക്കരിംകുയില്കൂവിത്തിമിര്ക്കുന്ന

കുട്ടനാടന്പുഞ്ചയെവിടെന്റെ മക്കളേ?

 

അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്


ജോണി കുട്ടി 2015-08-06 07:13:00 News

അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചില പള്ളികളിൽ വായിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു മടയ ലേഖനം (കൽപന):  സഭയുടെ കമാണ്ടർ പദവിയിൽ ഉള്ള നിരപരാധി ആയ ശ്രീ ഉതുപ്പിനെ യു ഡി എഫ് സർകാരും ബി ജെ പി സർകാരും ചേർന്ന് വേട്ടയാടുകയാണ്. ഇത് സഭയെ കരിവാരി തേക്കാൻ മനപൂർവം ചില ബാഹ്യശക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേസ് ആണ്. ഇതിനു പിന്നിലുള്ള ഗൂഡാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറാവണം. ഇത് പോലുള്ള നീതി നിഷേദം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവതിരിക്കെണ്ടാതിനു  എല്ലാ സഭ മക്കളും ഒന്നുച്ചു പൊരുതണം.  


Anthappan 2015-08-06 06:35:38 News

 "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." (JFK)

Reghunathan Nair 2015-08-06 06:25:32 News
What the Pakistan terrorists had done to Indian citizen, the same way to their terrorists.  No exemption.
CHARUMMOOD JOSE 2015-08-06 05:35:11 News
good job. .DO NOT  send him to Kerala. KEEP HIM IN UAE JAIL
വിദ്യാധരൻ 2015-08-05 21:18:06 News
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം വിഷം കഴിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൂപ്പ് കൈ.  ഇനി അമേരിക്കയിലെ വിഷ ദ്രാവകങ്ങൾ തൂവിയ പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ചാൽ താഴെ പോകാത്തവണ്ണം നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധന ശക്തിയും വർദ്ധിച്ചു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷം കൊളിനോസ്കൊപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ച പല പച്ചക്കറികളും കേടുകൂടാതെ എടുത്തു വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് ഇന്ന് ചിലവാക്കിയതിന്റെ ഒരംശം എങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും  .  അതുപോലെ ഇ-മലയാളിയിൽ വരുന്ന വിമര്ശനങ്ങൾ നിങ്ങളെ എശാതെ ഒരു ബൂമരാങ്ങുപോലെ തിരിച്ചു പോയി അതയച്ചവന്റ്റ് നെഞ്ചത്ത് കൊള്ളത്തക്ക വണ്ണം തൊലി കട്ടിയും കൂടി കാണുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
വായനക്കാരൻ 2015-08-05 17:22:38 News
നീ മന്ത്രിച്ചു
മേനികൾ ചേരുന്ന ഗന്ധമില്ല.
നിന്നിലെ കുഷ്ഠത്തിൻ ഗന്ധമെല്ലാം
നിത്യേന കഴുകിത്തുടച്ചു തന്നു.

നീ മന്ത്രിച്ചു
നിന്നിലെ കാമത്തിൽ കലയില്ല.
നാലുചക്ര വണ്ടിയിലുന്തി
നിന്നെയഭിസാരികയിലെത്തിച്ചു.

നീ മന്ത്രിച്ചു 
സൂര്യോദയമിനി കാണുകില്ല.
എന്റെ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ
സൂര്യാസ്തമനം തടഞ്ഞു വച്ചു.

ഞാനിതെല്ലാം നിനനക്കു വേണ്ടി
മാത്രം ചെയ്തെന്നൊരു പൂതി വേണ്ട.
എന്നെനീയൊട്ടുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല
‘യദാ യദാഹി ധർമസ്യ’ പോൽ ഞാൻ.
വായനക്കാരൻ 2015-08-05 16:14:42 News
രാമരാജ്യത്തിന്റെ മേന്മകണ്ടോ?
ആര്‍ക്കാനുമെങ്ങാനും അല്ലലുണ്ടോ?
കള്ളവും കൊള്ളയും നാട്ടിലുണ്ടോ?
നല്ലതല്ലാതൊരു കാര്യമുണ്ടോ?

പാട്ടുപാടും പറവകളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമരുവികളും
പച്ചയുടുപ്പിട്ടു നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന കൊച്ചുമലരണിക്കാടുകളും
രാമരാജ്യത്തിന്റെ ...

വിളവില്ലാതൊരുവയലുണ്ടോ?
കനിയില്ലാതൊരു മരമുണ്ടോ?
പണിചെയ്യാതാരാനുമുണ്ടോ?
മണ്ണില്‍ മണിമുത്തു വിളയുന്ന കണ്ടോ?

രോഗമില്ല ശോകമില്ല സുഖമെല്ലാം
ഏഴയില്ല ജന്മിയില്ല സമമാണെല്ലാം
ആനന്ദം ആനന്ദം നാടെങ്ങും പരമാനന്ദം
ആ...........

വേലയിറക്കുന്നോരില്ല വേലചെയ്താല്‍
കൂലികുറയ്ക്കുന്നോരില്ല
കൈത്തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ മാനം നടിക്കുന്നോരില്ല

ജീവിതത്തിന്നലകടലില്‍ നീങ്ങിടുമീ വഞ്ചികള്‍
മറിയുകില്ല തിരിയുകില്ല അണയുമൊരു തീരത്ത്
ഓ........    
(അഭയദേവ് - സീത)
Thomas T Oommen 2015-08-05 16:05:34 News
സത്യസന്ധമായ വിവരണത്തിന് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. 
നാറാണത്ത് ഭ 2015-08-05 13:20:07 News
ഭ്രാന്തന്മാരെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇളകീട്ടുണ്ടന്നു തോന്നുന്നല്ലോ? വിഭ്രമന് കൂട്ട് പപ്പു!!
പപ്പു 2015-08-05 13:11:08 News
ഹി ഹി ഹി ഹിഹിഹി പ്ഷ്ടിയ പേര്! വിഭ്രമൻ ! എവിടുന്നാ? കുതിരവട്ടത്തൂന്നാണോ?