johnykutty 2015-08-04 13:37:57 News

അച്ഛൻറെ ലേഖനം വായിച്ചാൽ തോന്നും നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്ങിൽ അമേരിക്കയിൽ ആണെന്ന്.   കേരളത്തിൻറെ അത്ര പോലും ജനസഗ്യ ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത്, അതിൽ രണ്ടു ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്തിയൻ  വിഭാഗത്തെ ഓർത്തു അച്ചൻ ഇത്ര വിഷമിച്ചാൽ, നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്താനിൽ 25 ലക്ഷം ക്രിസ്തിയനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്.  ലോകത്ത് നേപ്പാൾ ഒഴികെ എല്ലാ രാജ്യത്തും മത സ്വാതന്ത്രിയം ഉണ്ടെന്നാണോ.  നേപ്പാൾ   2006 വരെ നേപ്പാൾ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആയിരുന്നു.  ചൈനയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു :  

 

China will create its own version of Christianity

 

China has a growing number of Christians, and that's causing increasing tensions with the officially atheistic ruling Chinese Communist Party. China's solution is if you can't beat 'em, co-opt them.

 

"Over the past decades, the Protestant churches in China have developed very quickly with the implementation of the country's religious policy," says Wang Zuoan, director of the State Administration for Religious Affairs, according to the state-run China Daily newspaper. "The construction of Chinese Christian theology should adapt to China's national condition and integrate with Chinese culture," including its path of socialism.

 

Christians in China have to worship in state-approved and supervised churches, and official estimates number the country's Protestant population at 23 million to 40 million, with 500,000 more baptized each year. Wang was speaking at an event in Shanghai to celebrate the 60th anniversary of the National Committee of the Three-Self Patriotic Movement of the Protestant Churches in China. He didn't address the estimated 12 million Catholics in China, about half of whom illegally follow the lead of the Roman Catholic Church while the other half worship in the officially sanctioned, Vatican-rejecting Catholic church.

Wang didn't elaborate on this new "Chinese Christian theology," but the Three-Self Patriotic Movement's Gu Mengfei explained that the year-old Chinese push to promote correct Christian theology encourages pastors and laypeople alike to extract moral teachings in line with Biblical times and with other religious faiths. "This will encourage more believers to make contributions to the country's harmonious social progress, cultural prosperity, and economic development," Gu added.

 - - Peter Weber
anthappan 2015-08-04 13:35:58 News

The attitudes of religions around the world are same. They don’t like each other. They are seeking out to eliminate the other religion and try to establish their kingdom of heaven on earth and place their right god in the throne. None of these religions follows what their teachers taught or their doctrines. Instead of following the teachings of their teacher, they introduce their own crooked teachings and confuse the ordinary people and loot them. They also don’t hesitate to kill their teacher also. I am not fond of any religion and their theologies.

But, since I born in a Christian family and grew up learning about Jesus, I am going to refer what Jesus said in Mathew 5:6; “ In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven” Why Christians are minority in many parts of Asia? Why they cannot influence their neighbors? Why they are getting persecuted? Jesus clearly says that let your light so shine before man so that others will see their good work and glorify the father in heaven. When the Pharisees asked him who his father was, her replied to them that whoever had seen him and his deed had seen his father too.

It is very important how we deal with others. Our love towards to our neighbor must come from our heart and our action should be consistent to demonstrate our love towards the fellow being. But, that is not what is happening with people; they want to stuff their religion into the throat of their neighbor and baptize them by dipping into to the water.

The religion all over the world is born out of ignorance with crooks in its helm. The idiots are thronging around these crooks and worship them deities. The killing, slaughtering of children, women, and old will continue in the pursuit of satisfying the blood thirst gods these morons. My dear fronts take few minutes and start thinking and get out of this mess. Nobody is superior to anyone or inferior. We are all the magnificent expression of the most intelligent spirit. Tap into the full potential of spirit enjoy it as if you were drinking vine from the chalice and get intoxicated.

editor 2015-08-04 13:28:01 News
കമന്റുകള്‍ എഴുതുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്
പടങ്ങളും ഹൈപ്പര്‍ ലിങ്കുകളും ഒഴിവാക്കുക.
മറ്റു സൈറ്റുകളില്‍ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മുന്‍പ് ആദ്യം വേര്‍ഡ് പേജില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പടവും ലിങ്കുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. അതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നു കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
ഹൈപ്പര്‍ ലിങ്കുകളും പടവും ലേ ഔട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു.
എഡിറ്റര്‍

വിദ്യാധരൻ 2015-08-04 13:26:53 News
"ആകാശത്ത് മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ 
എന്റെ ഹൃദയം തുള്ളിച്ചാടുന്നു 
എന്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 
അങ്ങനെയായിരുന്നു 
പ്രായം ആകുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ 
ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ 
മരിക്കാൻ അനുവദിക്കു 
മനുഷ്യരുടെ പിതാവ് കുട്ടികളാണ് 
ധാർമ്മികതകൊണ്ട് എന്റ ദിവസങ്ങൾ 
കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു "

വേഡ്സ് വർത്തിന്റെ മേല്പ്പറഞ്ഞ കവിതയും യേശുവിന്റെ ശിശുക്കളെ എന്റെ അരികിൽ വരുവാൻ അനുവദിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇവരെപ്പോലെ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തി പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന' വാക്കുകളും നിഷ്കളങ്കമായ ശൈശവത്തിന്റെ മധുര്യത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.  ശ്രീ നടവയലിന്റെ കവിതയുടെ ആദ്യഭാഗം ശൈശവത്തിന്റെ നിഷക്കപടതയിലേക്ക് വായനക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നീട് സാമൂഹ്യ ജിവിതത്തിലേക്ക് കാലുവച്ചു കേറുമ്പോശേക്കും അവന്റ് ഭാവം മാറുന്നു.  തരൂരിനെ പോലെ കപടത ഉള്ളിലും നിഷ്കളങ്കത്വം പുറമെയും നടിച്ചു നടനം ആടുകയാണ്. ചങ്ങമ്പുഴ പാടിയതുപോലെ 'കാപട്യകണ്ടകം കർക്ക ശത കൊടും കാളാശ്മകണ്ഡം' നിറഞ്ഞ നടനം. ഒരു കവിയോ സാഹിത്യകാരനോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷമമായ നിരീക്ഷണമാണ് ആവശ്യം.  അത്തരം കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്താൽ മലീമസമായ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനു നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ കുട്ടികാലത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക ഭാവങ്ങളെ നിലനിറുത്തി നല്ല പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല കവിതക്ക് അഭിനന്ദനം .
Innocent 2015-08-04 07:35:01 News
ഒരുത്തൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ജനം! കാലം എത്ര മാറിപോയിരിക്കുന്നു ?  പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയേം മാണി യേം ഒക്കെ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറ?  
നാരദർ 2015-08-04 07:01:09 News
അന്ത്രയോസിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ?
കള്ളൻ വാസു 2015-08-04 06:59:30 News
കള്ളൻ കപ്പലിലും ആകാം !
WMA 2015-08-04 06:16:37 News
It is a great story. very interesting.

mvabraham 2015-08-04 06:09:28 News
Smart guy! Making use of stolen money instantaneously! Lesson: Cameras are all over. Be careful.
Anthappan 2015-08-03 12:25:00 News
I agree with the poet and the commentator Vidyaadharan. These are stories written by people to help the humankind. People must learn from the past mistake and follies and improve the present life. The God and seitan lives in our own heart. Respect and love our fellow beings despite their sexual orientation, color, creed, and race. Find out our potentials as individuals and tap into it. Heaven and hell is a myth. There is no such thing as God and Seitan. It is an illusion driven into your mind by the most crooked people in the world and their doctrines. Our forefathers have been trying hard to make us understand that we are spiritual beings with human experience and we belong to one tribe and that is human tribe. Most of the behaviors of Raman are the reflections of our own behavior. The God we created have all the good and bad characteristics of human beings. And, that is why in Christian Bible the God is characterized as jealous God, God with vengeance, and punishing God. The God we created does not give anything but takes away everything and make us fail. That is why many people don’t get their prayer answered. Instead of using our freedom of thinking and working hard, we spend our time in temples, churches, and mosque and waste the valuable time. We ultimately contend with by saying that everything is fate. You are the author of your own destiny. If you free yourself from the clutches of religion and think independently, I can assure you, that you are on the door step of Heaven on earth. “Never try to discourage thinking, for you are sure to succeed.” ― Bertrand Russell
വിദ്യാധരൻ 2015-08-03 09:17:07 News
ദൈവത്തെം രാമനേം  ഹിന്ദുക്കലെളേം   സൃഷ്ടിച്ച 
മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാചോദ്യം ?
ഋഷികളായി ചിലോരോക്കെ കാട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ടു 
കുത്തികുറിച്ച കഥകളാണെല്ലാം, 
വരുംതലമുറ വായിച്ചു പഠിക്കുവാനായിട്ടും
ജീവിത കുതന്ത്രങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിടാനും.
കുടിലബുദ്ധിയാം മനുഷ്യരോ ഉടൻ തന്നെ 
രാമനേം സീതെയേം ദൈവമാക്കി 
മുക്കിനും മൂലയിലും ദൈവങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് 
മനുഷ്യനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നൂ.. മനുഷ്യനെ കൊള്ള ....
നാരദർ 2015-08-03 08:02:26 News
എന്റെ കേരളീയ തലക്കത്ത് നിലവിളക്ക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണെല്ലാം 
വിദ്യാധരൻ 2015-08-03 06:45:53 News
വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും !
Ponmelil Abraham 2015-08-03 05:21:08 News
Best wishes and good luck.
Ponmelil Abraham 2015-08-03 05:18:09 News
Congratulations.