Babu Jacob Nadayil 2016-02-14 14:13:28 News
Good Luck Jose. May your social spirit be fortified

ഒരു വായനകാരി 2016-02-14 13:32:07 News
പ്രിയ  വായനകാര !
ചിലര്‍ കാടു കാണാന്‍ പോകും. മരങ്ങള്‍ ചെടികള്‍ പുഴകള്‍ പൂകള്‍ മിര്‍ഗങ്ങള്‍  ഒക്കെ കാണും , കാടു മാത്രം കാണില്ല. ചിലര്‍ കാട് കാണാന്‍ പോകും. കല്ലുകള്‍ കൂടി  കുു‍‌ററി അടിചു  സൊന്തം  ആക്കും .
നടക്കാന്‍ പോകുന്ന വഴി  ശ്രദിച്ചാല്‍  പല കാണാത്ത കാഴ്ചകള്‍ കാണാം 
Good Luck and happy  Valan......day
Revathi 2016-02-14 11:01:09 News
Very fine trick. There are lot couch potato  Malayalees and  won't go for a walk even if the Doctor tells them several times. Now all these Achayans are going to start walking as soon as snow melts.
Wish you all good luck. There are a lot out there looking for men., but men are inside house. So go out and reap. Like the bible says- there is lot to reap but not enough men 
Anthappan 2016-02-14 10:46:36 News
How the hell Bujumbura and Indian got visa here.  Why are you guys leading double life? If you guys are US citizens then you are violating the oath you have taken to uphold the constitution of this country by relinquishing the loyalty to your mother country.  Not only you both are violating that but you  are interfering in another nations internal affairs. Can you both go back to ending this double life? Fon
Indian 2016-02-14 08:49:32 News
Bijunny's rajysneha is the RSS version. Even when people speak agaiunst the country or its policies, it is not rajyadroha. It is free speech. Even supreme court said so in many verdicts. But RSS groups want to curtail the freedoms simply using an emotional term like rajydroha. When RSS opposed and venomously attacked the Manmohan govt they too were committing rajyadroha? when they destoryed the babri masjid ignoring the orders of thye supreme court, was it not rajydroha.
Dont try to teach rajyasneha to Indians. RSSS_BJP version of rajysneha is no good
bijuny 2016-02-14 08:22:47 News
"indian" you sound so funny and out of touch with reality.  Sitting here in USA you say something  in favor of the enemy country and see the consequences, then talk. These "rajya droham " talk and cases not your usual abhipraya swathantryam or against Modi talk.
Yes Mahatma got us freedom. But then there are thousands of poor true "Indian" soldiers losing/lost their lives even as we speak in Siachin/Cargil/Pak border fighting against these enemies , for who these "students" say Zindabad.  That too for a person responsible for attacking Indian parliament. Shame on you 'indian'.
NG JEROME 2016-02-14 08:16:48 News
My deepest condolences
NG Jerome
vayanakaran 2016-02-14 07:04:15 News
പ്രിയ ആൻഡ്രുസ് - വഴിയിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന
ഒരു മദാമ്മ കൂടെ വന്ന് സഹശയനത്തിനു
തയ്യാറാകുക. അത് കൊള്ളാമല്ലോ? എന്താണു
ഇതിന്റെ ഗുട്ടൻസ്.
discussion 2016-02-14 06:28:29 News
The Gita is essentially a debate.
Arjun argues that it is wrong to kill one's loved ones for attaining wealth. Krishna argues that it is OK to kill your even your loved ones in the line of duty. In spite of Krishna's verbal skills and persuasions Arjuna is not convinced and in order to convince Arjuna Krishna takes out his trump card 'the Viswaroop' and that floors Arjuna. Sanjaya and Arjuna see the Viswaroop and if they see it the soldiers on both sides would have seen the Viswaroop too. But they stay firm and fight. Obviously their sense of duty overcame their fear of god in the viswaroop. This leads us to conclude that even the common soldiers knew the message of the Geetha that duty is paramount even before Krishna announced it. So I wonder why attribute the geetha message to Krishna when the whole world including ignorant soldiers knew it?
Orthodox Hindus and ignorant ones often cite the Geethaic verse 'Sambavaami Yuge Yuge' as if it is some magic word of great wisdom. But in plain language it only means what will be will be which is the same message that is rendered by the kindergarten song 'Che Sara Sara, What will be will be"
It is not only the Hindu scriptures which make so much of empty words with no meaning or evidence. Thus the Gospel saying "Behold the birds of the air! neither do they sow or reap. Yet their father in heaven takes care of them. Behold the Lilies of the field ..." This romantic statement has caught the fancy of many a young man especially of those who are not interested in taking up any productive work. Christian priests preach this solemnly in church and starry-eyed young men who do not want to sweat for a living drink this in without questioning the priests as to how so many species of animals, birds, fish and reptiles have become extinct if their father in heaven takes care of everything. That is the problem with most people in the world. They take everything at face value especially statements in dead languages which sound great but mean nothing.
I had posted an article titled 'Charisma Vs Logic.' Leaders with charisma such as Jesus and Krishna have taken in ordinary people with their eloquence and power persuasion. But when we make an assessment of the outcome of their works one wonders whether the net effect has been negative or positive. 

Kankipati  wrote:
The most absurd thing in the Gita is that Krishna tells Arjuna that He has already killed Kauravas and that Arjuna's fighting is only a formality. At the end of communication of the teaching of Krishna to Arjuna, Sanjaya, who was giving a running commentary to the blind King Dhritharashtra, asks the king to tell his sons to avoid the war and save their lives. If they are already killed, then how can they be saved? Further if they are already killed, why should Krishna spend so much time on the battlefield to reveal to Arjuna the utmost secrets of Atma, Nishkama karma, Mukti etc, which, with due respect to Krishna, are most irrelevant, given the time, context and place in which they were delivered.
Dont worry Mr Xavier, in a hundred years, all these cock-and-bull stories will fade away, despite the energetic efforts of bigots in telling gullible people about the "divinity" of the stories, which are all born of the fertile imagination of Vyasa.
Krishna says in the Gita that after eating the remains in a Yagna and drinking Somarasa, one attains Mukti. Vyasa himself must have followed this advice. On account of insufficiency of Somarasa, I dont know whether he attained Moksha but he definitely got intoxicated enough to weave many cock-and-bull stories for our consumption.
The idea of the Lord of the Universe Himself appearing before a particular person and revealing to him so-called spiritual secrets, with the further advice that this sacred teaching is delivered to him because he is a dear disciple of His, is itself absurd, even if He has taken a holiday from the duty of running the universe. Other religions also abound in such absurdities, like virgin birth and Sermon on the Mount, and Allah employing only Prophet Mahamad to tell others to kill all non-believers. 
All religions will disappear in three or four generations. We may only retain God or dismiss God as the Being who started the Universe and dispensed the rules under which it works, and never interferes personally in their operation under fear or favour. But we may never know whether such a God exists at all. Stephen Hawking said one week ago that Heaven is a fairy tale. Once Heaven is dismissed, the craze among people to live there after death will vanish, and all people will try to make peace among themselves and create a heaven right here on earth while they are living.
സകുണ്ണി 2016-02-14 06:20:24 News
ഇപ്പോള്‍ പിടികിട്ടി . ഈ പാതിരിമാരുടെ  മോര്‍ണിംഗ്  നടതത്തിന്‍ രഹസിയം .
മരണം വരെ പുരുഷന്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇന്തിരിയ  വികാരം 
കൊള്ളം കൊള്ളം 
indian 2016-02-14 06:19:33 News
ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ രാജ്യദ്രോഹികളല്ലാത്തവര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്.എസുകാര്‍ മാത്രമാകും. ഇതാണൊ ജനാധിപത്യം? ഇതിനെതിരെ മിണ്ടിയവരെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അസഹിഷ്ണുതയല്ല.
ഗുജറത്തിലെ നിരപരാധികളെ കൊന്നതിനെയും നിര്‍ലജ്ജം ന്യായീകരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോദ്രയില്‍ കൊന്നതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം ആയിരുന്നു അതെന്നു!
ഇന്ത്യ ഒരു മോബോക്രസി ആയി മാറുന്നു. മോഡി അതിനു മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. മഹാത്മജിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ഇതിനാണോ? 
Sudhir Panikkaveetil 2016-02-14 05:05:53 News
നല്ല കവിത. അഭിനന്ദനങ്ങൾ .
വിദ്യാധരൻ 2016-02-13 22:11:30 News

           ഭ്രമകല്പന
എന്തെ ഈ വീഞ്ഞിനിന്നത്ര ചോപ്പ് 
പെണ്ണെ നിൻ  കവിളിലെ അരുണിമയോ?
കാലങ്ങൾലെത്ര കൊഴിഞ്ഞെന്നാലും 
ചോക്ലേറ്റെ നിന്നെ മറന്നിടുമോ ?
നമ്മളിൽ അന്തര ഗ്രന്ഥിസ്രാവം 
അണപൊട്ടി ഒഴുകിയ കാലമല്ലേ 
അനുരാഗരാഗ തരംഗങ്ങളിൽ 
ഒഴുകി നടന്നൊരു കാലമല്ലേ 
നിന്നെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയെന്നെ 
വല്ലാതെ വന്നലട്ടിടുമ്പോൾ 
ഏകനായി ഞാനി രാവിലിപ്പോൾ 
മുത്തിക്കുടിക്കുന്നു ഈ ചോന്ന വീഞ്ഞ് 
അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും 
പാനംചെയ്തോരാ ലഹരി തന്നെ (സ്വന്തം )
വിദ്യാധരൻ 2016-02-13 21:36:33 News
"അനുരാഗ ഗാനംപോലെ 
അഴകിന്റെ അലപോലെ 
ആരു നീ ആരു നീ ദേവദി 
കാവ്യ ദേവതെ .............." (യുസഫലി )  

കാല്പനികതയുടെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന നല്ലൊരു കവിത.

Sudhir Panikkaveetil 2016-02-13 21:08:28 News
Heartfelt condolences to Pastor James and children