joe 2015-02-01 21:07:48 News
Absolutely right here nobody care about your religion, polittics or family matters. We are so free here.

വായനക്കാരൻ 2015-02-01 19:02:31 News
Exactly as I predicted. Anthappan wasted no time but, carefully avoiding. used red ink to blast 'them' who wouldn't understand the essence of this article.

This is what is meant by 'sounds like a broken record'.
വിദ്യാധരൻ 2015-02-01 19:00:14 News
നല്ലൊരു നാടാണ് ഐക്യനാട് 
എല്ല്മുറിയെപ്പണി ചെയ്യുവോർക്ക്, 
അന്തപ്പൻ മാത്തുള്ള ആണ്ട്രൂസ്
കൂടാതെ അണ്ടൻ അഴകോടൻ 
തലകുത്തി ഈ നാട്ടിൽ നിന്നീടാം 
വായനക്കാരനും നാരദർക്കും  
കൂടാതെ പാരയാം  ശകുനിക്കും 
ഉടാടി ഈ നാട്ടിൽ നടന്നീടാം 
അമ്മയെ തല്ലി ചതച്ചാലും 
അച്ഛന് രണ്ടു കൊടുത്താലും 
പക്ഷം പിടിക്കാനീനാട്ടിലാളുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയവൈരാഗ്യം മൂത്താലും 
ഉടലിനു മുകളിൽ തലകാണും 
ഖജനാവിൽ കൈഇട്ടു വാരുവോർക്ക്
കയ്യിൽ വൈകാതെ വിലങ്ങു വീഴും 
കള്ളന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങുവീണാൽ 
'പാർട്ടികൾ' കള്ളനെ തള്ളീടും 
പട്ടിയും പൂച്ചയും  കോഴികളും 
ചുറ്റിതിരിയില്ല നാട്ടിലെ പട്ടിപോലെ 
റോഡിന്റെ നടുവിലൂടായാടീം 
പാമ്പായി വഴിയുടെ നടുവിലെങ്ങും 
കള്ളുകുടിയെനേം കാണില്ല  
ഈ നാട്ടിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും 
മാലിനി മാരുടെ വിളയാട്ടം 
നാട്ടിലോ മാലിന്യകൂമ്പാരം 
ചുറ്റിലും കൊതുകിന്റെ വിളയാട്ടം
 കള്ളത്തരോം പൊളിവചനോം
ഈ നാട്ടിലും ഉണ്ടെന്നാകിൽതന്നെ 
സന്തോഷം അലതല്ലുന്നെങ്ങുമെങ്ങും.

Anthappan 2015-02-01 18:41:38 News

I don’t have any intention to sling mud on this article. It tells some of the truth .  I don’t have any problem accepting Buddha, Jesus, Mohamed Nabi, Abraham Lincoln, MLK, and all as fellow beings who were seeking justice and a fare life for their fellow beings those who were exploited systematically by the Religion.   Jesus was one of the people who criticized the religion for their atrocities on fellow beings.  Mathew chapter 23 very clearly talks about this.  Religion with its focus on the securities and identities offered by culture, even though sanctioned by Scripture and hallowed by practice as the chief rival to understand exactly what the aforesaid leaders were trying to teach the layman.  But religion using conventional wisdom brain washed people and teaching them that if one were wise, one would be religious. Or religion provided a culturally conferred source of identity and security.  One’s decent made one a child of Abraham, and thus heir to the promises of God; and one’s religious behavior numbered one among the righteous or sinful children of Abraham.  Within the framework of convention wisdom, religion easily became a means of seeking both security and an honorable identity.     It is very difficult for them to digest the essence this fine article.  

ശകുനി 2015-02-01 18:11:30 News
വായനക്കാരനും നാരദരുടെ സ്വാഭാവം അല്പം ഇല്ലാതില്ല .
A.C.George 2015-02-01 17:39:38 News
Dear Antony Sir,
It make sense and you are right M. T. Antony Sir. I am also a senior citizen of this country. I am here in USA for about 40 years. I have the same opinion, you expressed.
A.C.George 2015-02-01 17:33:23 News
Commonsense speak for itself. Vinayan and Sivankutty speak the truth. "Lalisam" people says they took only the expenses. But how much they took for the expenses? Disclose the expenses money they took? Is it 2 crores? 
In fact for getting a chance there to perform the lalism people owes money to the Goverment. In otherwords the Goverment, the tax payers of Kerala should have collected mony from Lalism people for giving a chance to perform in a lartge world audience.
Not only that, it was a failoure and this so called lalism people should reimbrse the money back to the Goverment and also plus the damgaes caused on the occassion. These Superstars also must be accountable to the tax payers. They get away with many previlages and they are like semigods. People created equal and justice for all.
വായനക്കാരൻ 2015-02-01 14:44:34 News
അന്തപ്പനും മാത്തുള്ളയും ചെളി വാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, തമ്മിലെറിയാൻ. അതിനുമുൻപ് ഈ ലേഖനത്തിനുചുറ്റും ഒരു വേലികെട്ടൂ പത്രാധിപരേ.
വായനക്കാരൻ 2015-02-01 07:26:19 News
ശ്രീ തുമ്പയിലിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ലേഖനങ്ങൾ പോലെതന്നെ സുന്ദരം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
AROOTTY 2015-01-31 22:53:36 News
കണ്ണ്, കരൾ, കിഡ്നിയൊക്കെ നൽകുന്നതു മനുഷ്യരുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ ടോപ്‌ ഐറ്റമായി പറഞ്ഞു വൻപിച്ച പ്രചരണങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് കരളു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധനായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴെ ജനം മുഴുവൻ കയ്യടിച്ചത്രെ! ലിവർ പൂളിലെ ജയിംസിനു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പരതിയിട്ടു കിട്ടാത്ത കിഡ്നി അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളുടെ കിട്ടിയത്രേ! അതാരുടെതെന്നു ആർക്കറിയണം? ദൈവസ്നേഹം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാതുകൊണ്ട് മതപുരോഹി തരും ഒന്നിച്ചുചേർന്നു അവയവദാനം റെക്കമെണ്ടു ചെയ്യുന്നു.
ഇതു രണ്ടും പോയവർ പിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാണല്ലോ പോവുക. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ദൈവത്തിനെ പോലെയിരിക്കുന്ന സായിപ്പിന് അവയവങ്ങൾ നല്കിയിട്ടു മരിക്കുക ഒരു ഭാഗ്യവുമായിരിക്കണം! ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കളായതു കൊണ്ടാവും ഇന്ത്യാക്കാരുടെ കിഡ്‌നിയും കരളിനുമാണ് മാർക്കറ്റു കൂടുതൽ.  അതുകൊണ്ടാവാം ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പ്രചരണം നല്കുന്നത്! എന്നാൽ സായിപ്പിന്റെ കിഡ്നി ഇന്ത്യാക്കാർക്കോ മറ്റു രാജ്യക്കാർക്കോ നല്കുന്നതായി അറിവില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, ലക്ഷക്കണക്കിനു കിഡ്നിയും കരളുകളും സായ്പ്പിന്റെ നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിനു കുട്ടികൾ വർഷം തോറും കാണാതെ പോവുന്നതും ബോഡി പാർട്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളും കൊള്ളകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പത്രവാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ കിഡ്നിയും കരളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാവുന്ന അവസ്ഥ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. അപകടമരണങ്ങൾ പലതും അപകടങ്ങൾ തന്നെയോ? ഒരുത്തന്റെ കിഡ്നിയും കരളും പറിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്കനോളജി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെയും തോല്പ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ കാണിക്കുന്നതും?

Paul Chacko 2015-01-31 20:03:26 News
കേട്ടപ്പോഴെ പേടിയായി പക്ഷെ ഈ സാറിനെ പേടിക്കാനുള്ള കാര്യം എനിക്കില്ല. എനിക്കിഷ്ട്ടമുള്ള പോലെ ഞാന്‍ എഴുതുന്നു...അങ്ങേരുടെ ഇഷ്ട്ടം പോലെ അങ്ങേരും. ഞാന്‍ എഴുതന്നത് ഭൂരിഭാഗവും അനുഭവങ്ങളാണ്. അത് സത്യമല്ലാ എന്ന് പറയാന്‍ ആര്‍ക്ക് സാധിക്കും?
James Thomas 2015-01-31 16:39:28 News
പൂച്ചക്കാരു മണി കെട്ടും? ജോർജ് സാർ
പറയുന്നതൊക്കെ ശരി. നമ്മൾ എലികൾ
വീണ്ടും പൂച്ചക്ക് കളി വിനോദ മാകുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2015-01-31 12:49:21 News
ശരിക്ക് കഥകളും കവിതകളും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ചന്തിക്കിട്ട് അടിക്കാൻ ബടിയുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു സാറാണ് അക്ബർ കക്കാട്ടിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻറെ അടിയുടെ ചൂടറിഞ്ഞ ഒത്തിരി അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരുണ്ട്‌ അവരോട് രഹസ്യമായി എഴുതി ചോദിച്ചാൽ വിവരം അറിയാം.  അമേരിക്കയിലെ ചിലവന്മാരുടെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി മോഹത്തിനു ഇദ്ദേഹം ഒരു പാരയാണ്. പിന്നെ നാട്ടിലെ അനുഭവങ്ങളും അമേരിക്കൻ അനുഭവങ്ങളും സങ്കലിപ്പിച്ചു എഴുതിയാൽ കക്കാട്ടിൽ സാറ് നല്ല മാർക്ക് തന്നെന്നിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് വലിയ അവാർഡ് മോഹങ്ങളില്ലാതെ, (ഇ-മലയാളി അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ വിടണ്ട. അത് വായനക്കാര് തരുന്നതാണ്)  വലിയ സംഘടനകളിൽ ചേരാതെ കഥ എഴുത്ത് തുടരുക.  കാക്കാട്ടിൽ സാറിനെ ഉണർത്തരുത്‌ 

A.C.George 2015-01-31 12:24:47 News

We do not know the full story. However we know many unethical actions are going on in these fields. At least we pravasis can do one thing. We have to stop worshipping or promoting these cine serial stars like semi human gods. Here people give millions of rupees for their glamour shows, shakes and words. Our organizations, even big national umbrella association bring them for shows by paying huge amounts for their meetings and conventions. We give awards, ponnadas to these people, sit with them, stand with them, photo session with them and give wider publicity through media. What a waste and fake it is. If we see such super, fake stars here we have to boycott such meetings and conventions. For social, religious, political, cultural, jewellary shop, textile meeting or shop inauguration we pay huge money and bring these types of people. Instead, here we have to promote our own local talent, stars and socio cultural leaders and people.

 

Vinayan 2015-01-31 11:00:43 News
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽ നഷ്ടം വരുക! ഈ പുളിച്ച വാർത്തകൾ പ്രാധാന്യമില്ലാതെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം വെടലകളായ ഒരുപാടു ചെറുപ്പക്കാരെ കേരളത്തിൽ ഇതു സ്വാധീനിക്കും. പടിഞ്ഞാറ് നിരന്തരം കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള  അളിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പ്പുകൾ അശ്ശേഷവും ഇല്ലാതെ, ഉയർന്ന ജീവിത രീതിയും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയും നിലനിർത്തിപ്പോന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ചെളിവാരിയിട്ട് അമേരിക്ക കളിച്ച ഇവരെ നിരാകരിക്കണം. അഭിനയപാടവും സൗന്ദര്യവും ഉപരി മാതൃകയായി ജീവിച്ചു കാണിക്കാൻ കഴിവുമുള്ള എത്രയോ അന്തസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്നു! എടുത്തു കളയൂ ഇവരെ സിനിമയിൽ നിന്ന്... നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപെടട്ടെ...