വിദ്യാധരൻ 2013-07-13 06:00:11 News
വേണ്ടാ നമുക്കിനി മറ്റൊരു താവളം 
വിമാനം ഇറക്കാനായി  കേരളത്തിൽ 
ചേരാം നമുക്കും ഇവർക്കൊപ്പം കൂട്ടരേ 
നാടും മുടിക്കുന്ന കൂട്ടർകെതിരായി
കാടും മലകളും തോടും തൊടികളും 
കാക്കണം എന്ത് വില കൊടുത്താണെങ്കിലും 
നന്മ നേരുന്നു വാസു കുറുപ്പ് സുഗതകുമാരി 
കൂടാതെ ഗോപാല കൃഷ്ണനും 
കണ്ണ് തുറക്കുക പ്രവാസ മലയാളികളെ 
തിന്നു തടിച്ചു കൊഴുത്തതാം കൂട്ടരേ 
ആഹന്തകൊണ്ട് പുണ്ണ് പിടിച്ച മനസ്സും
ആരെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ഭാവവും 
ദൂരെ കളഞ്ഞു വരുവീൻ ഏകരായി 
എന്നിട്ട് എതിർക്കുക നാടും മുടിക്കുമീ 
ദുഷ്ടാത്മ ശക്തിയെ ഒന്നായി 
Jack Daniel 2013-07-13 05:42:40 News
All the doubts will be cleared when the bad spirit leaves. For that you have to have good spirit.
Joseph Mullappallil 2013-07-13 05:33:14 News
Hello Leaders of K A N A
Your plan seems to be good. This kind of open Floor will help to interact better among the members and non-members as well as to clear any doubt someone may have in those subjects. Good luck to all. I will be there 
A.C.George 2013-07-12 23:24:03 News

Thank you Mr. Vidyadharan Sir/ Raju Thomas Sir/ all or any other remarks whether positive or negative all are valuable and encouraging to me. Please keep responding to my little work. I am just an ordinary reader and writer, like to relate every day American Malayalee life here.

Thank you ladies and gentle men.

A.C.George

 

sam cyril 2013-07-12 21:40:14 News
Inspiring,I'm gonna get a copy.
George Kutty 2013-07-12 20:43:22 News
aasamsakal


Raju Thomas 2013-07-12 05:19:58 News
This is hilarious. I have read Mr. George's fine articles, listened to his informed talk, watched his impressive emceeing--he is a man of many hats; but now I accept him as a 'saahithyakaaran.'
Abraham K. Abraham 2013-07-11 21:21:58 News
Thanks for the news coverage. Nice pictures.
(Aniyankunju, Chicago)
വിദ്യാധരൻ 2013-07-11 19:49:12 News
അണ്ണാൻ മൂത്താലും മരം കേറ്റം നിറുത്തില്ല. ചില അവന്മാര് അമേരിക്കയല്ല അന്റാർട്ടിക്കെ പോയാലും നാട്ടിൽ ചെന്ന്  ബസേൽ കേറികഴിഞ്ഞാൽ അവനു ഉരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.പഠിച്ചതല്ലേ പാടൂ  ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു ഒരുത്താൻ ഉറുമാൻ പോയി അവന്റെ കിടുങ്ങാമണിക്ക് ചുറ്റും സൂചി കൊണ്ട് കുത്ത് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം സൈഡിൽ കൂടി ചില ചെടി നനക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുളയുള്ള ഹോസ് പോലെ എല്ലാ വശത്തുകൂടെം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കിളവന്മാർ സൂക്ഷിക്കുക.  ചക്കപഴോം മാങ്ങേം ഒക്കെ കഴിച്ചു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. തടി കേടാകത്തില്ല.
vayanakkaran 2013-07-11 19:16:21 News
Where is Justice For All?
vayanakkaran 2013-07-11 19:03:53 News
Investment returns as heat or electricity or just rupees?
vayanakkaran 2013-07-11 18:58:03 News
ലഹരീ ലഹരീ ലഹരീ
ലാസ്യ രഹരി ലാവണ്യ ലഹരി
ലഹരി ലഹരി ലഹരി

Lambu John 2013-07-11 16:15:36 News
I am willing to invest on Shalu Menon's solar panel 
Jack Daniel 2013-07-11 12:50:37 News
മതം ഏതായാലും കള്ള് നന്നായാൽ മതി
Toma Thomas 2013-07-11 10:27:59 News
കരൂര് സോമൻ, വെള്ളപ്പില്ലി നടേശനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുക.