വിദ്യാധരൻ 2014-07-17 10:49:44 News
പണ്ടെങ്ങോ വായിച്ചു മറന്ന കഥക്ക് മലയാളത്തിലൂടെ കവി പുനർജ്ജന്മം നലികിയിരിക്കുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷയും കവിതയുടെ ഒഴുക്കും വായന അനായസമാക്കുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-17 10:18:06 News
വായിക്കാത്തതും ചിന്തിക്കാത്തതുമായ ഒരു സമൂഹവും, നേതൃത്വവും, സാഹിത്യകാരന്മാരും മനുഷ്യജീവിതം എത്രമാത്രം ദുഷ്ക്കരം ആക്കുമെന്ന് വായിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാകും. ഇന്റെർനെറ്റിലൂടെ എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുമെന്നു വാധിക്കുന്നവരുണ്ട് , ഇന്റർനെറ്റ് അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം ആണെന്നെങ്കിലും അത് വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തള്ളുകയല്ല കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങെനെ വായിച്ചറിഞ്ഞവരുടെ കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും എത്ര കടിനഹൃടയത്തെയും മ്രിദുത്വമുള്ളതാക്കി മറ്റും. പ്രോഫെസ്സർ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അറിവിന്റെ ഒരു സാഹരം ഇരമ്പുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. അത് ലളിതമായ ഭാഷയിലും എന്നാൽ കുളിർമ ന്ഷടപ്പെടാതയും ഒരു ചാരുകാറ്റായി വരുമ്പോൾ ആ സാഹരത്തിന്റെ തീരത്ത്‌ കാറ്റ്കൊള്ളാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെപോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരന് ആ കുളുർമയുടെ ഒരു ഭാഗം ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കും. നല്ല ഒരു ഉപദേശത്തിനും കവിതക്കും നന്ദി. "വായിപ്പോർക്കരുളുന്നു അനേകവിധമാം വിജ്ഞാനവും, ഏതെങ്കിലും ചോടിപ്പോർക്കുചിതോത്തരങ്ങൾ അരുളി തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും, വാദിപ്പൊർക്കുതകുന്ന യുക്ത്തി ചൂണ്ടിക്കൊടുക്കും, വൃദാഖേദിപ്പോർക്കരുളുന്നു സ്വാന്തനവചസ്സുൽകൃഷ്ടമാം പുസ്തകം"
KRISHNA 2014-07-17 07:01:03 News
Good Story. 
Jose Sebastian 2014-07-16 21:45:43 News
What this samiti done. Firstly scare the people and after that acting as their savour. Innocent people who doesn't seen any other world other than Idukki has been misleaded.
Truth man 2014-07-16 20:33:57 News
Is it true ,.............I don,t say anything now. Other readers will
response it
Sudhir Panikkaveettil 2014-07-16 19:20:47 News
ഫോമയിൽ നിന്നും ഫൊക്കാനയിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
എന്ന് അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം പേരിൽ എത്ര പേർ മറുപടി പറയും.  രണ്ടു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ
ഒരു വേദി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു. ആരെങ്കിലും സന്തോഷിക്കെന്നെങ്കിൽ അതിനു എന്തിനു വിലങ്ങ് തടിയാകുന്നു.      മരുനാടാൻ മലയാളികൾ അന്യനാട്ടിലെ പൌരത്വം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പാസ്സ്പോര്ട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യതിരുന്ന്തിനു  വന്തുക ഈടാക്കാൻ ഭാരത സർക്കാർ
നോക്കിയപ്പോൾ ഫോമയും ഫൊക്കാന്യുമൊക്കെ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതായി പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടു. ഇവിടത്തെ ഒരു മലയാളി സംഘടനക്ക്
നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാശുണ്ടാക്കൻ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങല്ക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ധാരാളം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനു പരിപാടികൾ നടത്തി ആനന്ദിക്കട്ടെ.  അത് കൊണ്ട് ആര്ക്കും നഷ്ടമില്ലല്ലോ.   നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ഫൊക്കാനയും ഫോമയും ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ആര്ക്കെങ്കിലും രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫൊക്കാനയും, ഫോമയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്. 
IDEA 2014-07-16 16:31:26 News
ഡോണ്ട് ബി സ്ടുപ്പിട്  ജോസഫ്‌ എബ്രഹാം എഴുതിയ വില കുറഞ്ഞ കമന്റുകൾ വായിച്ചു. നിങ്ങള്ക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ? ആരെങ്കിലും ആര്ക്കെങ്കിലും എന്തെക്കിലും ഗുണം ചെയ്യാനും സമ്മതി ക്ക ത്തി ല്ലേ  വിവരമില്ലാത്തവരെ. 
മാത്യൂവിന്റെ കൂടെ നടന്നു എല്ലാം കണ്ടെന്നു തോന്നും നിങ്ങളെ കമന്റ് കേട്ടാൽ. പട്ടി തിന്നുകയുമില്ലാ തീറ്റി ക്കയുമില്ല .വിവരമുള്ളവരെ  ഫൂളാക്കല്ലേ!  ജോസഫ്‌ മാത്യൂ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടു പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. ഗോ ഫോർവേഡ് . - 
ഐഡിയ 
Thomas 2014-07-16 15:28:53 News
Congratulations Monachan Muthalaly!! Truth and you said NOTHING but the truth. These are simply paper organizations with NO effective leadership. So-called "leaders" are some people with some extra cash and extra time because their wives are doing double and triple duty. Reason why there is no impact after 30 or 35 years in existence. It is a real shame and there must be a REAL DEBATE as to the motto and the future of Malayalee organizations.
Joseph Abraham 2014-07-16 13:00:51 News
Please do not try to play with minority card. If so others like Raj Rajaratnam and Rajat Gupta can also pull that same card. This is just a desperate attempt to whitewash Mathew Marthoma, which is very hard to fly….
അനാഥൻ ഹസ്ബെന്റ് 2014-07-16 12:31:26 News
ജോചേട്ടൻ ചൂടാകാതെ. വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഇരുത്താത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മീറ്റിങ്ങിനു വരുന്നത്? അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ ശരിയാകുന്നത്? അവളുടെ തൊഴികൊണ്ട് മടുത്തു.
പാപ്പൻ 2014-07-16 12:26:17 News
നമ്മൾക്ക് ഇത് പിളർക്കണം ചേട്ടാ. ഫോമയുടെ തലവെട്ടി ഫൊക്കാനയുടെ നാട് വെട്ടി നമ്മൾക്ക് അല്ല്പം കള്ളടിച്ചു 'ഫൊക്കാട്ടെ' എന്ന സ്മ്ഘടനയുണ്ടാണം . പ്രസംഗിക്കാനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായും കറങ്ങി നടക്കുന്നവരും, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാർ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ളവരം ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കണം. പത്തു മിനിട്ട് എന്ന് പറഞാൽ പതിനഞ്ചു മിനിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകണം. തെറി പറഞ്ഞാൽ മുരിപത്തൽകൊണ്ട് ഉത്തരം. കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ തുണി പൊക്കി കാണിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ കാണാം
JOE 2014-07-16 11:44:31 News
If somebody doesn't get invited they talk garbage all are same stay with your family
Sreekumar Purushothaman 2014-07-16 11:26:24 News
Well said...
Koshy Mathew 2014-07-16 09:38:33 News
You are right Rajan. Title is also so funny "Idukki's Role Model" NSS Gen. Secretary and SNDP leader are also role model for them. Not others.
dont be stupid 2014-07-16 09:07:56 News
Who is this Joseph Mathew? a super judge? The case was heard by a jury. Martoma was represented by good lawyers. Yet he lost. Now this guy says some big things af if new. These things were argued before a jury, but lost. Now, just ask for lenience of the judge rather than creating meaningless noise.