വിദ്യാധരൻ 2013-07-02 18:52:14 News
ഗോപാലകൃഷ്ണ്ണാ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലുണ്ട് കാര്യം 
ആപാലവൃദ്ധജനം അവരെ പോതിയുന്നതെന്തേ? 
കൂടിയവർ ഒക്കയും മേനോന്മാരോ അതോ
ഓടി നടന്നു വിളിച്ചു കൂട്ടിയോരോ?
കവിതയിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരോ അവർ 
അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടം എടുക്കാൻ വന്നോരോ
എന്തായാലും ഇതെന്തെന്നറിയാതെ ഞാനും 
ചിന്തിച്ചു തല മണ്ട പുണ്ണാക്കുന്നു  വൃതാ 
പൊതിയിലെന്തെന്നറിയാതെ ജനം ഇങ്ങനെ 
പൊതിയുമെങ്കിൽ പൊതി അഴിക്കുമ്പോൾ നാളെ 
എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വല്ലാതെ 
ചിന്തിച്ചു  തല മണ്ട പുണ്ണാക്കുന്നു ഞാൻ  വൃതാ 
അയ്യപ്പെനെന്ന കവി ചത്തു മലച്ചപ്പോൾ 
മെയ്യാകെ പൊതിഞ്ഞത് ഈച്ചകൾ മാത്രമേ 
ഈച്ചയും മർത്ത്യരും ഒന്നായി മാറുന്നു 
ആശ്ചര്യം അത് കേരളം മാത്ര
vayanakkaran 2013-07-02 17:28:22 News
വിവാഹത്തിന് മുൻ‌പുള്ള ലാസ്റ്റ് നെയിം വിവാഹശേഷം മിഡിൽ നെയിം ആക്കുകയെന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ പതിവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 1973ലെ അഖിലേന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ടോപ്പറായ നിരുപമ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ രചിച്ച, ചൈനീസ്, റഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

മലയാളിയുടെ മനസ്സ് ജാതിയാൽ മലീനസമാണെന്നു കാണിക്കുന്ന കമന്റ് ദുഖകരമാണ്!

K. S. Gopalakrishnan 2013-07-02 11:21:08 News
മേനോൻ 'ചായം' പൂശി ജാതിയിൽ "കൂടിയവരാ" എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിത്തന്നു!  ഇവരുടെ നോട്ടത്തിൽ ജാതിയിൽ "പുലയനായ" ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് ഒബാമ നയിക്കുന്ന (എല്ലാ വിധത്തിലും ഇവരേക്കാൾ അറിവും കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള) അമേരിക്കയിൽ പിറന്ന ഒരു മലയാളിക്കൊച്ചു 'കഷ്ടം' എന്നു പറയും മേനോൻ ജാതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ! ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി യാവാൻ കഴിഞ്ഞ, കേരളത്തിനപ്പുറത്തും, ജാതികോട്ടയ്ക്കു പുറത്തും, അന്തസും, അറിവും, കഴിവും ഉളളവർ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും, തന്റെ കവിതപ്പുറത്തു താനൊരു മേനോൻ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൾ എന്നു ചേർത്തതു അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ (കുറച്ചു കൂറ-മലയാളികൾ ഒഴികെ) അഭിലഷണീയമോ?  അത്രയും ലോകപരിജ്ഞാനമേ ഇവർക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ അതു കാണിക്കുന്നതും? ആരും ചോദിക്കാതെ തന്നെ, താനൊരു മേനോൻ ജാതിയിൽ ഉള്ളവളെന്നു ജാതി ചേർത്തു പെരെഴുതി നിരുപമ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു!  അമേരിക്കയെയും!
Alex Vilanilam 2013-07-02 10:44:12 News

An excellent write up on the wisdom of the people who lived in Sindu river delta and flourished more than 5000 years. The science of mind and the divine wisdom revealed in the Vedas are unparallel. Most of the leading present day religious philosophy are based on that. However the institutionalized religions and their commercial greed keep the masses under generations of brain washing for supermacy and political gains on earth. They keep the humanity under their spell and scare and blind their eyes from the truth and basic wisdom of God and the relationship of human being with the Brahmam.

The Bible reveals the truth, The Quran reveals it. But the power monkers of the material world always hide the truth! Christ rebelled against that and even his own disciples did not understand it properly. The priesthood manipulated the people against him and crucified him! The same situation is being repeated centuries after centuries all over the world. But those human beings who can understand and learn the words of wisdom given by the divinity can extract themselves from the grip of vested interests and power monkers. 

The greatness of 5000 years' old Vedas that was transferred down to humanity must be recognized by all faith followers. We all must lift up ourselves to a higher plane of understanding to experience the wisdom of God through the words of Vedas, especially that in the Geetha, for a peaceful and harmonious life on earth and beyond.

No body taking the title as'Hindu' or 'Christian' or 'Muslim' should claim any supermacy over other faith followers, but develop an 'Eye' to see all are fellow human beings carrying the divinity of God within him/her. In the case of people of India, all are the discendents of the great 'Sindhu'/'HINDU' culture and values following different institutionalized faith orientation. Once every one realizes this truth there will be total harmony and peaceful coexistence in India to be a role model for the whole world.

Sincerely appreciate the group that call itself 'Kerala Hindus of North America' for holding seminars on Vedas to share the wisdom of God with fellow beings.

 

Alex Vilanilam, New Jersey, USA

 

Special note for Swamy Udit Chaithanyaji: Sincere thanks for your TV show on Asianet from Monday to Friday. There are hundreds, other than in 'Hindu' faith , closely watching it and adopting your teachings in their daily life. It helps them to compare and understand the basic philosophy /wisdom of words in their own religious books, and get into the truth of divine wisdom given to humanity . You are truly in the foot steps of Swami Vivekananda and Swami Chinmayanatha. 

SIJIN RAJ, INDIA 2013-07-02 08:36:17 News

HI,

        I THINK IT'S A GOOD POEM WHICH SHOWS THE ENTIRE ATTITUDE OF MALAYALEES TOWARDS FILM STARS/TV ANCHORS. IT'S A GOOD ONE THAT DESCRIBES RECENT INCIDENTS THAT HAPPENING AROUND US DAY BY DAY,,, CONGRATS FOR THIS GOOD ONE.
benny 2013-07-02 07:57:56 News
It was a great seminar!
Sudhir Panikkaveetil 2013-07-02 03:26:44 News
കവിയുടെ ഭാവനകൾ അതിനു മാത്രം അതിരില്ലല്ലോ?ഈ വരികൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണു. സിന്ദൂരചെപ്പിലെ വര്‍ണ്ണം വിതറുന്ന
സൂര്യന്റെ തെരിലെ സൂതനാകാം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ !
Jack Daniel 2013-07-01 19:03:32 News
എല്ലാരും ഇപ്പോൾ മുദ്രയിൽ കൂടിയാണ്  സംസാരിക്കുന്നത് . സരിത,  കുഞ്ഞാലി ഇനി ആരോക്കെയാണോ വരാൻ ഇരിക്കണതു? ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ 
John Varghese 2013-07-01 17:49:51 News
What you are going to do about it? Tell us first. We will follow the leader 
ഫാത്തിമാ 2013-07-01 17:46:54 News
ഐസ്ക്രീം ഇമ്മക്ക് ബലിയ പുടുത്വാം
വിദ്യാധരൻ 2013-07-01 17:06:16 News
 മുത്തശികഥയെ സ്വർണ്ണത്തേരാക്കി മാനത്തൂടെ പറത്തി പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കി പിന്നെ താമര പോയികയിൽ ചാടിച്ചു ഇന്ദ്രധനുസും കുലച്ചു പിന്നെ ഇന്ദീവരം (കരിംകൂവളം എന്ന് അർഥം ഉണ്ട് ) ശയ്യയിൽ കിടന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇത്രേം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദേഹം വേദന എടുത്തു കാണും അപ്പോൾ കരിംകൂവള ശയ്യയിൽ കിടന്നു (എന്തെങ്കിലും ഔഷധ ഗുണം കാണുമായിരിക്കും) വേദനമാറ്റി പല്ലവ തൽപ്പത്തിൽ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങി.
A reader 2013-07-01 13:08:41 News
Could you please take a look at the dates?Kindly proof read before it is posted. Thanks.
Rose Mathew 2013-07-01 11:45:09 News
Kanaka Swapnanmgal (Gold Dreams) good poem mind soothing effects, we can always dream about for the time being. Good luck with our golden dreams.
Thomas T Oommen, President ICF 2013-06-30 15:26:06 News
It is high time that the world community address the persecution of minorities in Pakistan. Hindus, Sikhs, Christians and other minorities are being treated as less than human.  World community should rise up against this.  If the teenager  Malala could stand up to the radicals why can't  the rest of us stand up against the persecution of minorities. 
Kunjunni 2013-06-30 09:27:31 News
മുദ്ര വലിയ നിശ്ചയമില്ലാത്ത പാർട്ടിയാവണം... ചെണ്ടക്കോലും അക്ഷരശ്ലോകവും ഒത്താൽ അല്ലെങ്കിലാരാ അങ്ങവിശ്വസിക്കാ?