Sudhir Panikkaveetil 2014-12-14 08:04:31 News
“The Greek word for "return" is nostos. Algos means "suffering." So nostalgia is the suffering caused by an unappeased yearning to return - Milan Kundera
Very beautiful poem - congratulations - Sudhir Panikkaveetil
vayanakaran 2014-12-14 07:57:24 News
ഉപനിഷദ് വചനമായ സ്വര്ണ പാത്രം കൊണ്ട് സത്യത്തെ മൂടി വച്ച് ഡോക്ടർ ഭീരുത്വത്തോടെ
എഴുതിയ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന
ബോംബ് എന്താണു. ഏത്  സാഹിത്യ വേദി
ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപെടുത്തും

Unnikrishnan Narikot 2014-12-14 04:33:48 News
Well written,though I am not known to him well,your expressions gives me more about him.thank you . 
pappy 2014-12-13 22:27:24 News
താങ്ക് യു തോമാച്ചാ... കള്ളിന്റെ സുലഭത മാത്രം നല്ലൊരു കാരണം എത്തിച്ചേരാൻ!  എഗൈൻ, ആ പുഴുങ്ങുന്ന കാര്യം വല്ലതും കേട്ടോന്നു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ... എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. കപ്പേം മീനും ഒണ്ടേ... അത്രേം മതി. പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണേ...
പക്കാ പടക്കം 2014-12-13 22:16:19 News
ഇതൊന്നും വിശ്വസ്നീയമല്ല. മികച്ച പരിശീലനവും കമാന്ടോ കളിയുമൊക്കെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അമേരിക്ക കളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പാക്കിസ്ഥാനകത്ത് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാല്മുട്ടിടിക്കുന്ന കമാന്റോകളാണ്  നമുക്കുള്ളതെന്നു ആരോടും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇവന്മാരെപ്പറ്റി അറിവുള്ള നമുക്കറിയാം. സുഖിമാന്മാർ. അവസാന നിമിഷം എന്തോ മെസ്സേജു വന്നത്രേ 'വേണ്ടാ തിരിച്ചു പോരെന്നും" പറഞ്ഞു! ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ ഇളക്കി കൊണ്ടുവരുന്നെ? ആര്ക്ക് എന്ത് ഗുണം? തീറ്റീം തിന്നു കോട്ടും പൂട്ടീസും ഇട്ടു തൊപ്പീം വെച്ചു സര്ക്കാരിന്റെ സ്വത്തു നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട്  ഇബ്രാഹിമിനെ പിടിചേച്ചു വിട്ടു എന്നൊരു കഥ!  അതെഴുതാൻ പത്രങ്ങളും!
വിദ്യാധരൻ 2014-12-13 21:16:10 News
മതവും അതിന്റെ നേതാക്കളും യഥാർഥമായ സന്ദേശത്തിലെ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നത്കൊണ്ടാണ് മാത്തുള്ളയുടെ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്തപ്പന് കഴിയാതെ പോകുന്നത്.  

"എത്രയോ പാവന പ്രേമസ്വരൂപിക-
ളെത്തി ലോകത്തെ തുടച്ചു നന്നാക്കുവാൻ,
നിർദ്ദയവഞ്ചനതൻ കുരിശിൽത്തറ -
ച്ചുദ്ധതമർത്ത്യനവരെ ഹിംസിക്കയാൽ,
ചിന്നിപ്പരന്നൊരു ചെന്നിണം ചേർത്തിട്ടു 
മന്നിൽകളങ്കമിരട്ടിച്ചതെ ഫലം " (വിദ്വാൻ പി .ആർ .വാര്യർ )

കവി ഇവിടെ ദൈവ കൃപയുടെ ആധാരത്തെ സാധാരണ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളല്ല കരുണ എന്ന സുകുമാര ഗുണമാണ് ദൈവ കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സമ്മർദ്ധിക്കുന്നു.  'നിന്നെപ്പോലെ നിൻ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭിന്ന മതസ്ഥർ' വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വരിയാണ്. ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ അയൽക്കാരൻ ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ അവൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കില്ല. ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ക്രൈസ്തവന്റെ അടുത്തു ഒരു പെന്തികൊസ്തുകാരനാണ് തമ്സിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂശു മരണം കൂടി തീർച്ച. സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെ മാന ദണ്ഡം എന്താണെന്ന് കവി യേശു ദേവൻ കാണിച്ച പ്രവർത്തിയെ എടുത്തുകാട്ടി വർണ്ണിക്കുന്നതോടോപ്പം, ഉറപ്പില്ലാത്ത നാളയെക്കുറിച്ച്‌ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തോദ്ദീപകമായ കവിത. കവിക്ക് അഭിനന്ദനം.

Varghese Chamathil 2014-12-13 20:48:39 News
 Dr. Babu Paul's view 100% correct in this matter.
വിദ്യാധരൻ 2014-12-13 20:03:27 News
മനോഹരമായ നിങ്ങളുടെ കവിത വായിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് 1978 ൽ സുഗതകുമാരി എഴുതിയ 'അമേരിക്കയിലെ മലയാളിക്കൊരു കത്ത് ' എന്ന കവിതയാണ് 

'ആഴിക്കുമപ്പുറത്തൈശ്വര്യലഷ്മിതൻ 
ആകാശചുംബികൾ മിന്നുമാ ഭൂമിയിൽ 
ഇമ്മലനാടിന്റെ ദാരിദ്ര്യതപ്തമാം 
നൻമടിത്തട്ട് വിട്ടെത്തിയ കൂട്ടരേ 
ഏതുപരിഷ്കാര മോടിയിലും, നവ്യ 
ഭോഗലഹരികൾ നീട്ടും സുഖത്തിലും 
നിങ്ങൾ തന്നുള്ളിലോരെകാകിയാം ശിശു 
ഇന്നുമുറങ്ങാതിരിക്കുന്നു, മൂകമാ -
യിന്നും കുരുന്നു കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നിതെ" 

ഒരു പരിതിവരെ  ഗൃഹാതുരത്വ ചിന്തകൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.  "മായപോൽ സർവ്വ സുഖങ്ങളും നൽകുമാ ഡോളറിന്നൈശ്വര്യ സാമ്രാജ്യവേദിയിൽ " കാലിടാറാതെ പിടിച്ചു നിറുത്തുന്ന അദൃശ്യ പാശങ്ങളാണ്'
നല്ല കവിത അഭിനന്ദനം.

V.S.Balakrishna pillai 2014-12-13 09:54:30 News
Kalakki, valare nannaayirikkunnu. Congratulations, Balakrishna pillai
Gopinathan 2014-12-13 08:45:03 News
I like Anthappan.  He gets people engaged and for that he uses different tactics.  Mathulla sticks with his conservative thinking and never willing to get out of the Box. 
വിദ്യാധരൻ 2014-12-12 21:20:52 News
 "യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗാ 
വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവെഗാ 
അന്തപ്പ മാത്തുള്ള  നാശായ വിശന്തി ലോകാ-
സ്തവാപി വ്ക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ"   (ഭഗവദ് ഗീത -വിഭൂദി യോഗം 29)

ഈയ്യാമ്പാറ്റകൾ ഏതു പ്രകാരം തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ അധിവേഗം ചെന്ന് ചാടുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെയാണ് അന്തപ്പനും മാത്തുള്ളയും നശിക്കാനായി അങ്ങയുടെ വായിൽ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്നത്.  അതുകൊണ്ട് വായനക്കാരൻ എഴുതിയ 'ദൈവമെ കൈതൊഴാം എന്ന സ്തുതിഗീതം നാശ നിവർത്തിക്കായി ഉരുവിട്ട്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. 

പരേതനായ കള്ളൻ തോമാച്ചൻ 2014-12-12 19:29:13 News
പാപ്പിക്ക് 

കള്ളിന് ഇവിടെ ഒരു കുറവും ഇല്ല പാപ്പി . നല്ല ഒന്നാന്തരം സ്വയമ്പൻ സാധാനം! യേശു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉള്ളടത്തോളം കാലം അതിനെക്കുരിച്ചോർത്ത് ദുഖിക്കണ്ട എന്ന്.  പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ  കൽ ഭരണികൾ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.വൈൻ  കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കൽഭരണിയിൽ നിന്ന്  മുക്കി കുടിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ഉടനെ പൈപ്പ് തുറന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് വരും. കനാവിലെ കല്യാണത്തിനു ഉപയോഗിച്ച റസപ്പി എന്ന് എല്ലായിടത്തും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്.  കുറെ അകത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അടുത്തു നില്ക്കുന്ന മറിയിടേം അമ്മിണിയു ഒക്കെ ചന്തിക്ക് പിടിക്കണം എന്ന് തോന്നും (പണ്ട് ബസേൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടി ആയിരുന്നു) എന്ത് ചെയ്യാം. ചത്തെന്നു പറഞ്ഞാലും പഴെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റോം, കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ചന്തിക്ക് പിടിക്കാൻ കയ്യില്ലല്ലോ.  എല്ലാം  ആ ആറടി മണ്ണിൽ ആഴുക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ആതാമാവയി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ള്.  ചിലപ്പോൾ തോന്നും അങ്ങോട്ട്‌ തിരിച്ചു വരണം എന്ന്. ആ ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ബസും, ഉന്തും തള്ളും ഒക്കെ ഓർത്ത്‌ വല്ലാത്ത നഷ്ട ബോധം. {ആ കള്ള പോലീസ്കാരു ചെയ്യത പണിയാ അവനു കിട്ടാനുള്ളത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തിട്ടു ചവുട്ടിയത ഞാൻ ഇങ്ങനെയായത്)  പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നത് ആ മോഹം അങ്ങ് കളഞ്ഞെക്കാനാണ്.  പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഒരുത്തനും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലെന്നു, എല്ലാം തനി കറക്കു കമ്പനിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.  സമയം കളയാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല പണ്ടൊക്കെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് എത്ര മോഷണം നടത്തുമായിരുന്നു.  ഒരു കാര്യം മാത്തുള്ളയും അന്തപ്പനും  ഓർത്തോണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല. അതോര്പ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ എല്ലാ മുപ്പതു മിനിറ്റിലും ആ കോളാമ്പി പോലത്തെ മൈക്ക് വച്ച് വയലാറിന്റെ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും 

"കപട ഭക്തരെ പരീശരെ 
നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 
എത്തും ചുങ്കക്കാരും പാപികളും "  അതുമാത്രമേ ഒരു ആശ്വാസമുള്ള. കള്ളനായിരുന്നെങ്കിലും പറുദീസായിൽ വരാൻ പറ്റിയല്ലോ. എത്ര പേരാ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്നത്. മാത്തുള്ളേ നോക്ക്. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു ബഹളമാ.  അന്തപ്പ്നന്റെ കാര്യം കട്ട പുക. സമയം ഒത്തിരിയായി. പാപ്പി ഇടക്ക് വിളിക്കണം കേട്ടോ. കൂട്ടിൽ കേറാൻ സമയം ആയി. ഏതെങ്കിലും കൽഭരണിയുടെ മുകളിൽ പറന്നു പോയിരിക്കട്ടെ 
വായനക്കാരൻ 2014-12-12 16:59:02 News
നല്ല ആസ്വാദനം. കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് കുടിയേറിയ സിക്കുകാരുടെ രണ്ടു തലമുറയുടെ കഥാ‍ാണ് Under the Lemon Tree by Bhira Backhaus.

Pappy 2014-12-12 14:35:27 News
പരേതനായ തോമാച്ചാ... ഒള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതിന് നന്ദി. ന്യൂഈയർ പാർട്ടികളുടെ  നടുക്കായിരിക്കുമല്ലോ? ക്രിസ്തൂം കൃഷ്ണരും മമ്മദും എല്ലാം ഒണ്ടേ? എനിക്കങ്ങട് വന്നു പാർട്ടീൽ ചേർന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്... എന്നാലൊരു ഒരു പേടി... അങ്ങട് വരും മുമ്പ് ശരിക്കു പുഴുങ്ങും എന്നു കേട്ട്. അതു ശരിയോ?  അയ്യോ... അതോർക്കാൻ കൂടി വയ്യ.  2014 മുതൽ അതു വേണ്ടാന്നു വെക്കാൻ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു കേട്ടിരുന്നു. അതെന്തായീ? വല്ലതും തീരുമാനിച്ചോ? അറീയ്യോ? ആവോ? അതൊന്നു കടന്നു കിട്ടിയാൽ  ഒത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ, തോമാച്ചാ, മറ്റേതില്ലാതെ ആത്മാവിയിട്ടു തന്നെ തോമാച്ചാൻ ഇപ്പോഴും കിടക്കണേ? ഇതെല്ലാം കൂട്ടി, ഒന്നൂടി വിശദീരിച്ചു എഴുതോ?
വായനക്കാരൻ 2014-12-12 14:09:50 News
ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം
പാവമാം ഞങ്ങളെ കാക്കുമാറാകണം
മാത്തുള്ളയെ സത്യം കാണുമാറാക്കണം
അന്തപ്പൻ നിന്മുഖം കാണുമാറാകണം
ഒന്നേയുള്ളു സത്യമെന്നു കാണിക്കണം
വാദപ്രതിവാദം നിർത്തുമാറാക്കണം
മറ്റെക്കരണം കാണിക്കുമാറാകണം
മാത്തുള്ള അന്തപ്പൻ തോഴരായീടണം
വായനക്കാരെ വെറുതെ വിട്ടീടണം
ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം
പാവമാം ഞങ്ങളെ കാക്കുമാറാകണം 
(കടപ്പാട്: പന്തളം കേരള വർമ്മ)