BENNY 2013-06-29 12:40:05 News
We  should be ashamed with our rulers for not knowing these cheatings!  
Anthappan 2013-06-29 09:09:00 News
Kurian has been given a clean chit to continue what he has been doing. Dharmarajan was under the influence of alcohol when he made the remarks then. He might have been under the influence of drug when he made the remarks now. What a joke?
Babu Thekkekara 2013-06-29 06:07:02 News
If they started this job instead of going for nursing, they could have made lots of money by this time.  
Philip Cherian 2013-06-29 02:24:18 News
എല്ലാം നന്നായി നടക്കട്ടെ. എന്നാൽ നേരെത്തെ എഴുതികൊണ്ടുവന്നെ ഇനിയും വരുന്ന കന്വേന്ഷനുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ ലിസ്റ്റ് ജനറൽ ബോടിയിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതെ അന്ഗീകരിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു. ജനറൽ ബോടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മെംബെർസിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങണം. അല്ലാതെ ജനറൽ ബോ ടിയിൽ നേരെത്തെ തയാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു കേള്കാൻ മാത്രമാണോ മെംബേർസ് വരുന്നതെ. അത് കേള്കലാണോ മെംബെർസിന്റെ പണി. നേതാക്കളെ, അസോസിയേഷൻ ആരുടേയും കുടുമ സ്വത്തല്ല. കണ്ടു മുരടിച്ച നേതാക്കളെ മാറ്റണം. മാറ്റീയെ തീരു. പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടു നിന്ന നനിത മെമ്പർ പോലും, പ്രീതിഷിക്കാതെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പതറി. ഇതെന്തിന് വേണ്ടി. പഴയ ഭരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാര്ബോണ്‍ കോപ്പി. 

SM 2013-06-28 20:33:04 News
viswasthanam azhuthukarane sathyathilarum thiricharinchilla. um Kochu kallan...
Tom Abraham 2013-06-28 12:55:55 News
It is very tough posting a comment here, I'd etc.
Second time I am trying to thank mr babu Paul for his
Erudite article, clarifications. Only a doubt why India law commission s 
2008 recommendation to lower male age for marriage from to 18.
What does mr Paul say about it ?
Anthappan 2013-06-27 19:59:26 News
The 'Pally perunnaal' written by Gracy George and it's dissection by Vidhyadharan with his poem bring out the contrast of the society where we live in. The two innocent sisters trying to buy the bangles with the little money they have and getting  exploited by the bangle seller is the true reflection of what was happening in the Church surroundings and temple.  Only a brilliant critique can pick it up and enhance it to show the big picture of what is happening in the contempory  society  by cleaving it with the story of Jesus expelling the traders from the Jeruselem Church.  And, Vidhyadharan has done it well. Congratulations
വിദ്യാധരൻ 2013-06-27 18:49:49 News
"കള്ളന്മാർ വാഴുമാ ഗുഹയിൽ 
ഉള്ളം കലങ്ങി വന്നു 
ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ യേശു 
ചാട്ടവാറുമായോരിക്കൽ"  എന്ന് വായിക്കുക 
വിദ്യാധരൻ 2013-06-27 17:16:45 News
ഭാവപൂർണ്ണമായ കവിത മോനോരോഗത്തിനു  ഒരൗഷധമാണ് . പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ  മനോരോഗികക്ക്.  കാടും പുഴകളും തോടും തൊടികളും കേരവൃക്ഷങ്ങളും മണല് വാരിയും, ഇപ്പോൾ ആറുമുള തുടങ്ങിയ മനോഹര ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ തീറെഴുതി കൊടുത്ത്  നശിപ്പിച്ചും മനോരോഗം അതിന്റെ മൂർദ്ദന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിര്ക്കുകയാണ്.  ഒരു കവിയുടെയോ കവിയിത്രിയുടെയോ ഇടപെടൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ നിർണ്ണായകമാണ് . സ്നേഹ നിര്ഭരമായ ഭാഷയിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന കവിത ഒരു മന്ത്രമാണ് . എപ്പോഴാണ് ഈ മന്ത്രം ഫലിക്കുന്നെതു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭാവപൂർണ്ണവും സ്നേഹ നിർഭരവുമായ നിങ്ങളുടെ കവിത തെഞ്ഞുമാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയാൽ ആരദ്രവുമാണ് . ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം, വൃത്തം ഇവയാൽ കവിത മനോഹരവുമാണ്.

"താമരപൂക്കളും  ഞാനുമോന്നിച്ചാണ് 
താമസിക്കുന്നതി നാട്ടിൽ 
കന്നിനിലാവും ഇളംവെയിലും വന്നു 
ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന നാട്ടിൽ"  എന്ന് പാടിയ വയലാറിന്റെ കാലത്ത് നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട്  കേരളം അരാചകത്തിനെറ്റെയും നാശത്തിന്റെയും വാക്കിലേക്ക് അതിവേഗം വന്നടുത്തിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഈ കവിത ശ്രിമതി എൽസിയൊഹന്നാനു എന്റെ കൂപ്പുകയ്യ് 


വിദ്യാധരൻ 2013-06-27 15:35:41 News
താളത്തിൽ എത്തിയോരിക്കവിത  (താളം എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ )
ഓളം ഇളക്കി ഉള്ളിൽ (ഞാൻ ഇളക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് )
നല്ലൊരു കവിത കണ്ടാൽ 
ഉള്ളം കുളിർക്കുമെന്റെ 
കാട് കയറുകയില്ല (ഞാൻ കാടുകയറുന്നു എന്നും പരാതി )
ചാടുവാക്കും ചുരുക്കും 
പള്ളികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം 
കള്ളന്മാർ മേയുന്ന വേദി 
പള്ളി പെരുന്നാളിൻ പേരിൽ 
കൊള്ളയടിപ്പവർ ഏറെ 
തന്ത്രികൾ വൈദികർ കപ്പ്യാർ 
തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ 
തരിവള കരിവള കിലുക്കി 
തരികട കാട്ടുവോർ പുറമെ 
കയ്യിൽ തരിവള കേറ്റി 
പയ്യെ കീശകൾ തപ്പും 
കള്ളന്മാർ വാഴുമാ ഗുഹയിൽ 
ഉള്ളം കലങ്ങി വന്നു 
ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ യേശു 
ചാട്ടവാറു മായ് 
തട്ടിതെറിപ്പച്ചവനെല്ലാം 
തട്ടിപ്പുകാരുടെ മേശേം 
തരിവള കരിവള പൊട്ടി 
തരികടക്കാരുമോടി 
തന്ത്രികൾ വൈദികർ കപ്പ്യാർ 
തന്ത്രത്തിൽ മെല്ലെ വലിഞ്ഞു 
കുതന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് മെനെഞ്ഞു 
ചതിയിൽ യേശുവേ കൊല്ലാൻ 
തൂക്കി അവനെ ക്രൂശിൽ 
തൂക്കി തിരുടരിൻ നടുവിൽ 
കാലങ്ങൾ മെല്ലെ നീങ്ങി 
കോലങ്ങൾ എല്ലാം മാറി 
പള്ളിപെരുനാളും പോയി 
എല്ലാം സിനിമാറ്റിക്കായി 
തരിവള കരിവള കിലുങ്ങി 
തരുണിമണികൾ എത്തി 
യേശുവിൻ പേരിൽ ഓരോ 
ആശിർവാദവും ചൊല്ലി 
ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗംമെത്തി 
ആമേൻ എല്ലാരും  ചൊല്ലി 

Mathew Varghese, Canada 2013-06-27 11:19:27 News
വിദ്യാധരൻ പണ്ട് വെബ് മലയാളിയിൽ കുറെ ഇളക്കു ഇളക്കിയതാ. എന്തായാലും ഈ-മലയാളിയും ഇളകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
teresa 2013-06-27 08:08:05 News
rukulam school. I commend all who have been responsible to start the school, maintain our Kerala cultlure and give opportunity for all kerala children and adults to learn the language and cultural of Kerala and feel proud of their inheritance and culture and religions. I wish all the teachers, staff and parents lots of luck and Gods blessing to continue their selfless work teresa antony
Raju Thomas 2013-06-27 05:27:06 News
ഹാവൂ! ഇതാൻ കവിതയ്ക്ക് താളമുണ്ടായാലുള്ള ഗുണം.
Soby Joseph 2013-06-26 20:10:27 News

The palliperunal poem is a good one. The poet saw god in bangle (Vala) merchant. Normally many of our people attend churches and temples to see god up there. There they see the god’s men in the form of priests. But many of them are after the money and power and they are not even role models. But the poet here sees reflections of god by the actions of a poor bagel merchant. 

soman sunder 2013-06-26 20:07:23 News
Ok, Vidhya dhara