RoyChengannur 2014-07-03 01:41:33 News
Please support Mathew Marthoma  Good luck    ROMA President  Roy Chengannur
പരമേശ്വരൻ 2014-07-02 22:30:54 News
Mathew Vargese, Canada:

നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധികൾക്ക് താൻ പിടിച്ച മുയലുകൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്ന വിദ്വാന്റെ വാചാലതയുണ്ടാവുന്നതു സ്വാഭാവികം. "പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു...." എന്നു തുടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട്‌ ഉരുട്ടിയാൽ, അങ്ങനെയല്ലാതെയും (ബന്ധപ്പെടാതെയും) ഉണ്ട് എന്നു വിവരിക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട്. അതു പ്രായോഗികമല്ല പത്രത്തിലൂടെ.  പ്രകൃതിയിലെ, രണ്ടു വാതകങ്ങൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ("എച്-റ്റു-ഒ") ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ദ്രവ്യമായി മാറിയ (വെള്ളം) അവസ്ഥ പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാതകാവസ്ഥയോടോ വേറെ 'ആരോടെങ്കിലുമോ' ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നിൽപ്പ്. നീരാവിയായി മാറി കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു വെള്ളമായി വീണ്ടുമതു വരുംവരെ, വേറിട്ടുതന്നെ അതിന്റെ നിൽപ്പ്. "അതെന്താ...?", എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്.  മണ്ണ്, അതുപോലെ മണ്ണുതന്നെ!  മണ്ണിനോട് പലതും ചേരുന്നു, ചേർക്കുന്നു. മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ മണ്ണിനു ആരോടും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതില്ല മണ്ണായിക്കിടക്കാൻ! നിങ്ങൾക്കു കടിച്ചു വലിക്കാൻ ഒത്തിരിയുള്ള വിഷയമാണിതെന്ന് ഊഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് പത്രത്തിലൂടെ ഇവ കയറ്റിവിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടു സായിപ്പ് പറയുമ്പോലെ, "it depends...", എന്നു ചുരുക്കമായി അതേപ്പറ്റി പറയട്ടെ.

നിങ്ങളെപ്പോലെ, 'കാനഡക്കാരൻ ഒരു മാത്യു വർഗീസെ'ന്നു പറയും പോലെയല്ല 'ചുള്ളിക്കാടിനെയും', 'സച്ചിതാനന്ദനെയും' മലയാളികൾ അറിയുക. കാരണമുണ്ട്, അവരുടെ കൃതികൾ രുചിച്ചിട്ടുള്ളവരും, അങ്ങനെ ഇന്നും ചെയ്തുപോരുന്നവരുമായ അവരെ അറിയുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം മലയാളികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നുതന്നെയല്ലേ, പ്രിയപ്പെട്ടവനേ, അതു കാട്ടുന്നത്?  അവരെ 'അവരാക്കിയത്' അവരുടെ പ്രത്യേക 'സ്റ്റയിലു'കളാണ്. നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ അതില്ല. നിങ്ങളൊരു വർഗീസ്, കാനഡ, ഞാനൊരു (വെറും) പരമു ഇവിടെ! അതുകൊണ്ടവരെ നിങ്ങളുടെ 'നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന കാവ്യസമ്പത്തി'ൽ ഇട്ടു ഉരച്ചു നോക്കി ഗുണമില്ലാന്നു പറഞ്ഞു തഴയേണ്ടതില്ല. ഒരുപാട് പേർക്കവരെ വലിയ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്.
"...കവിത എഴുത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി പുതുമ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു" വലിയ അപരാധമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പലതും കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിയും, പുതുമ സൃഷ്ടിച്ചും തന്നെ ലോകം വളർന്നിട്ടുള്ളത്‌, ബ്രദർ... നന്നായി തോന്നിയിരുന്ന പലതും മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മെച്ചമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കവിതകളിലും മറ്റും നിങ്ങളുടെ 'മാനദണ്ഡങ്ങൾ' ഒരു 'സ്റ്റയിൽ' എന്നേ കണക്കാക്കാനാവൂ. അല്ലാതെയും, ഭംഗിയായി 'നാലായിരവും', കൂടുതലും വർഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ - ഒന്നാംതരം കലാസൃഷ്ടികൾ - ഭാഷയിൽ എത്രയോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സിനിമയിലും, സ്വതന്ത്ര വിഡിയോകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ, വ്യക്തികളുടെ ഗാനാലാപനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടു എത്രയോ നല്ല സൃഷ്ടികൾ പുറത്തു വരാതെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവണം. കാരണം, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കകത്തൂടെ കയറ്റിയിറക്കാൻ ഒക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട്!  ആ സ്ഥിതി മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട ശേഷം  ലക്ഷക്കണക്കിനു സൃഷ്ടികൾ ഇരച്ചു കയറിയത് നിങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഒരു 'ജ്ഞാനി' കളിക്കാൻ 'മാനദണ്ഡങ്ങൾ' കൊണ്ടുള്ള ചെണ്ടയടി പലപ്പോഴും പലരും നടത്തുന്നുണ്ട്, പലരും അതംഗീകരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിനു പുറത്ത് എത്രയോ കാവ്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി വളരെ ഇമ്പകരവും ശ്രവണസുഖം നല്കുന്നതും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവുമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാനാവുന്നില്ലാ?
   
വാശിയോടെ, മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകാട്ടി അപരിചിതരെ കണ്ടു കുതിക്കുന്ന ശ്വാനനെപ്പോലെ കടിച്ചുകീറാൻ ശ്രമിക്കാതെ, യൂട്ട്യൂബിനു മുമ്പും വായന തുടങ്ങിപ്പോയി എന്നു കരുതി അതു വിട്ടുകളയേണ്ട. കോടിക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അതിലൂടെ അറിവുകളും ആന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞാലും.

വിദ്യാധരൻ 2014-07-02 20:31:21 News
സാധാരണക്കാരന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവുട്ടി നിന്നാണ് ഇന്ന് പലരും തുമ്പിയെ പറപ്പിക്കുന്നത്. നിയമത്തിന്റെ, നികുതിയുടെയും, വിയര്പ്പിനോപ്പം വേതനം കൊടുക്കാതെയും വലിയ് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ എടുക്കാനായി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും. വലിയോരാശയത്തെ ചെറിയ കവിതയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു . നന്നായിരിക്കുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-02 20:18:03 News
"എന്നാൽ സമാഹിത മനസ്സൊടു വിശ്വരൂപം നന്നായ് ഗ്രഹിച്ചു പരിശോധന ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്നിന്നതിന്നതരമെന്നു തിരിച്ചുരപ്പാൻ നന്നേ പ്രയാസമറി വുള്ളവരും ചുരുക്കം ആദ്യത്തനൊ ധരണിയോ ഗതിചെയ്വതെന്നു വാദിച്ചു വാങ്മഴ പൊഴിപ്പെതെളുപ്പമെന്നാൽ വാദത്തിനൊത്തൊരു പരീക്ഷ കഴിച്ചു കാര്യം സാധിയ്ക്കയെന്നത് നമുക്ക് ഞ്ഞെരുക്കമല്ലോ " 1910-ൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധികരിച്ച വിശ്വമൂർത്തിയാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആധ്യരൂപമെന്നു പീ. വീ. കൃഷ്ണവാര്യർ പറയുന്നു. എന്തായാലും മനുഷ്യനു ഏതുകാലത്തും ഉതകുന്ന വസ്തു വകകൾ അതിൽ ഉണ്ട്. വിശ്വരൂപം വായിച്ചു തുടങ്ങി അലപ്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ കവിതയുടെ വശ്യതയിൽ വായനക്കാരൻ " അനന്തമജ്ഞാതാമവർണ്ണനീയം " ആയ ഏതോ ലോകത്തിൽ ആകുകയും നാം അനുഭൂതിയിൽ ആമഗ്നരാവുകുയും ചെയ്യുന്നു. "കവിതയുടെ കൈകളിൽ അവർ വിലങ്ങു വയ്ക്കുന്നു വിരലുകൾ തീ നാളങ്ങളായി മാറി വിലങ്ങുരുക്കി കളയുന്നു ലാത്തികളൊന്നായി കവിതയെ തല്ലി ചതക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു (ഉദാഹരണം -പച്ച എന്ന കവിത വായിക്കുക) കവിത വാക്ക് വാക്കായിച്ചിതറിവീണ് ലാത്തികളിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നു " കവിതയും പോലീസും എന്ന ഈ കവിതയിൽ, കവിതയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പോലീസുകാരായി ചിത്രീകരിച്ചു സച്ചിദാനന്ദൻ കവ്യാംഗനയുടെ ഉടയാട വലിച്ചു പറിക്കുന്നു. അവളെ ആ 'ഇടനാഴി' യിൽ (ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിത ) തള്ളിയിട്ടു സ്ഥലം വിടുന്നു . " ഇടനാഴിയുടെ തണുത്ത നിലത്തു വാർന്നുപോയ ചോരപോലെ കവിതകൾ കറുത്തു കറുത്തു കിടക്കുന്നു കഫവും രക്തവും പുരണ്ട ബിംബങ്ങളെ എറുമ്പ്കൾ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു - സ്വപനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത മഞ്ഞുകാലത്തെക്കു തിന്നാൻ കരുതി വയ്ക്കുന്നു " അത് അഴുകി നാരി "പച്ച ' പോലത്തെ കവിതകൾ ജനിക്കുന്നു. ആ പച്ചക്കറി കൂട്ടി പാവം വായനക്കാരന ശർദ്ദിച്ചു വശം കെടുന്നു. മാത്യു വറുഗീസെന്ന കാനഡ ക്കാരൻ സുഹൃത്തിന് അഭിവാദനങ്ങൾ
Anthappan 2014-07-02 19:41:11 News
Mr. Ninan Matthulla made a good point. Our community is so disorganized and there is no vision and no message. Most of the leaders think the best convention is judged based on how many politicians are brought from Kerala and projected here. Some of these leaders may have investments in Kerala and their association with the politicians is beneficial for them to protect their wealth. For that, they are using some of the scapegoats helter-skelter to become an under Secretary or a VP. There were so many incident happened in our community and parents are looking for answers from the authorities but no avail. As Matthulla said, there is nobody there to speak for them. FOAMMA & FOKKANA names are disgusting and it doesn’t make any sense. Many people laugh at Karampans and their behavior but when it comes to their community and issues; they are united and the reverberation can be heard at Washington D.C. Read the plea of a sister (E-malayaalee) for finding out her brother disappeared in Florida without any leaving any clue. I haven’t even seen a comment on it. Where is the Justice of Peace? Where is FOAMMA? Where is FOKKANA? Where is World Malayaalee Council? Where are those Bishops, Saniyaasises, Mullahs, pasters and all guardian angels? Where are they? Are they sitting in their thrones and waiting for revelation! Time and again we proved beyond doubt that the Malayaalee community is so screwed up and they cannot do any damn thing here. Most Malayalees are mentally at Kerala and their dead bodies are walking around in USA. Please go back to Kerala, if you cannot get integrated with this community, with your Chenda and Mutthu Kuda.
Ninan Mathulla 2014-07-02 18:49:53 News

Sorry to hear of the complaints expressed in this forum about the FOMAA convention. It is lots of hard work to conduct a convention. The organizers try to make the convention go smooth and pleasant. Sometimes situations beyond control of organizers can arise. So we might give the benefit of doubt to the organizers, and try to make it better next time. 

Conventions are important to organize the community here. But if the organizers lose focus of the goal and purpose of conventions, it can be a waste of time, money and energy. 

I was involved with FOMAA in the beginning with the bylaw committee. I got disenchanted with the lack of leadership and vision. This reminds me of a person who got elected as a city mayor. Once elected, he doesn’t know what a Mayor is supposed to do. There are many who get elected for media coverage, publicity, photo opportunities and the recognition that come with it. They do not know how to strengthen the community here.

I expressed my opposition to the name FOMAA at the first meeting in New Jersey. The word ‘Malayalee’ is from the language Malayalam. Our children do not know this language, and so they can’t identify as Malayalees. They do not call themselves Malayalees. You can’t join an organization, if you can’t identify with it. We do not join an organization that is named ‘Black American’. ‘American Keralites’ is a name our children can identify with, for a sense of belonging. If we can’t organize our children here, our future is bleak here.

The second objection I had with the leadership was in selecting the city of Las Vegas for the first convention after the formation of FOMAA. What benefit our community gain in conducting a convention in Las Vegas? What is the symbolism of Las Vegas? Spending our hard earned money on five star hotels and entertainment, will it strengthen our community here?  

We all work hard, and pay a lot of money as taxes and fees to the government. Are we not concerned that we are not getting a share of the tax money back into our community to strengthen our economic base here?  Who gets what percentage of this tax money (politics) is decided in the school board, or city council or congress, or by the people in the administration. If want to see our community strong here, we need to strengthen our economic and political base. The strength of the white community is that they get Lion’s share of the construction and other contracts. Money is raised through bonds, and this money goes to selected businesses. Our job is to work hard and pay taxes. 

The primary goal of the leadership of Malayalee Associations in cities and FOMAA and FOKANA must be to strengthen the community here. Conventions and cultural programs are to organize the community here and to educate them, and to send the right messages to them. What is the message that people took home after the convention. If the leadership has no vision then these conventions are a waste. 

If we have to live here with dignity, our community needs to get organized. Recently we had incidents in which our children got killed and we didn’t get justice. When we approach politicians, they will check how organized our community is. They will check how many people from our community voted in the past elections. If our people do not vote in the election, they might think, why I should help them as I am not going to get any vote from them. 

So we need a rethinking as to the goal and purpose of these conventions to benefit our larger community here. 

Ninan Mathullah

സംശയം 2014-07-02 17:12:07 News
പീഡനം ഒഴിവാക്കാൻ ആണുങ്ങൾ നല്ല മുറുക്കമുള്ള അണ്ടർവെയർ ഇട്ടാൽ പോരെ ?
A participant. 2014-07-02 17:06:20 News
Many people were drunk and sitting in the room and that is why they didn't get food and don't blame others for that. Once people are drunk they think they are VIP's and security is not for them. Many people were doing bla bla bla after taking too much alcohol and nobody did understand what they were asking for. One guy was shouting for Kappa Kari and black Label. First learn how to attend a large meeting like this and then there won't be much to complaint about. Typical Malayaalees and kabhi bhee sudereka nahi.
John Kalathil 2014-07-02 12:24:52 News
It was too much security for a $5 food. On Friday some people did not even get the food. We went outside and eat. However one thing I agree, I attended all the 4 convention of FOMAA, This was the best convention of all the other conventions. Lot more people (3000 plus), more political leaders, lot more intersting discussions, professional summit, Volleyball, basket ball and chess games...... Kudos to Gladson, Aniyan and George.
Mathew Varghese, Canada 2014-07-02 09:13:34 News
പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു. ആ ബന്ധങ്ങൾ അറുത്തു മുറിച്ചുകൊണ്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ചുള്ളിക്കാടിന്റെയും സച്ചിതാനന്ദന്റെയും കവിതകൾ വായിച്ചിട്ട്തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം എഴുതിയത്. പക്ഷെ ആ കവിതകൾ ഒന്നും കാലത്തെ അതിജീവിക്കില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. കുറെ വിധികർത്താക്കൾ ചേർന്ന് അവാർഡുകൾ നല്കിയതുകൊണ്ടു ആ കവിത നല്ലതായിരിക്കണം എന്നില്ല. 'പച്ച' എന്ന ഒരു കവിത ഈ-താളുകളിൽ ഒരു വിദ്വാൻ അടിച്ചുകേറ്റി വിട്ടിണ്ട് അതുപോലെ ഏഴാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുതിയ ഒരു കവിത 'വായനക്കാരനും' അഭിപ്രായ കോളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോലാണ് 'പച്ച' എന്ന കവിത വെറും മൂന്നാം തരമാണെന്ന് മനസിലാകുന്നത്. ഇതിനു കാരാണം കവിത എഴുത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി പുതുമ സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കവിത എഴുത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പഴമയോ പുതുമയോ എന്നില്ല. അത് ഏതു കാലാത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വിവാഹം എന്നത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേർന്നതാണ്. അത് സൃഷ്ടിയുടെ അനിഷേധ്യമായ നിയമമാണ്. ഒരു ദിവസം കുറെപ്പേർ വന്നു പുരുഷനും പുരുഷനും ചേർന്നതാണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടക്കില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കവിതയെ ചിലർ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാലം അതിനു മറുപടി നല്കും. പക്ഷെ മൂവായിരവും നാലായിരവും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാലം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത കാവിയ സമ്പത്ത് ഭാരതത്തിനുണ്ടന്നു 'മുടിയൻ പുത്രന്മാർ' നേരെത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌ നല്ലതായിരിക്കും. പന്നികൂട്ടങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം എങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാം. ഞാൻ യു-ട്യൂബ് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുവായനക്കാരനാണ്. കാരണം പല ആവർത്തി വായിക്കാനും അർഥം മനസിലാക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ്‌.
Kuttappan 2014-07-02 07:20:00 News
പട്ടാളച്ചിട്ട പാവങ്ങള പട്ടിണിയാക്കി പച്ച വെള്ളത്തിനും സെക്യൂരിറ്റി മുന്ന് ഡോളർ പോലും വിലയില്ലാത്ത ഫുഡ്‌ .കണ്‍വെൻഷൻ വിജയിച്ചു . നാണം ഇല്ലാത്ത കമന്റ്സ് .
pappy 2014-07-02 06:22:55 News
ഇവന്റെ ഒരു വിമാനം.... ഇവന്മാരുടെ ഒരു സംശയമേ...! ഇവന്റെ വിമാനത്തിൽ കയറിയാൽ, "ഇതെന്താ പറക്കാത്തെ, ഇവിടെക്കിടന്നാ മതിയോ", എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ വയ്യാ? പോലീസ് ഉടനെ വിമാനം താഴ്ത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും? ഇവന്മാർക്ക് കാപ്പിക്കമ്പ് കഷായം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
പരമേശ്വരൻ 2014-07-02 05:26:55 News
മാത്യു വർഗീസ്‌ കാനഡ:
എല്ലായിടത്തും, എവിടെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാവും. പഴയ ചട്ടങ്ങൾ  മാത്രമേ തുടരാവൂ എന്നോ മാറ്റങ്ങൾ കൊള്ളില്ലാന്നോ കരുതേണ്ടതില്ല. മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ചീത്തയാണെന്നും ധരിക്കരുത്‌. മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പഴയത് ചീത്തയാവുന്നുമില്ല. ചുള്ളിക്കാടും സച്ചിതാന്ദനും പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നും കരുതുന്നതും ശരിയല്ല. ഇതാ ഈ ചാറ്റ് കേള്ക്കൂ:
https://www.youtube.com/watch?v=p9lEL8Uz-V4

കുറച്ചു നല്ല കാവ്യാലാപനങ്ങളും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളൂ - (ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കവിതകൾ) - ഇവിടെ:
http://kavyamsugeyam.blogspot.in/

Rajesh Nair 2014-07-02 05:17:09 News
Congratulations FOMAA. Thank you for giving me an opportunity to be part of the Team. For the last 2 years, it was a great Journey and I would like to take a moment to Congratulate Mr. Gladson Varghese for his immense efferort in coordinating the team and executing tasks to closure. He was simply Superub in his position!!! It was a great experience for me personally from these individuals esapecially Tresurer, Sebastian Joseph, Korah Abraham, Josey Kurushinkal amd Aniyan George during convention time. Finally congratulate President for his leadeship. Overall convention was a huge sucess, it is not easy to bring more than 3000 people, Several Prominent political leaders,film stars, U.S. Political leaders, Entertainers etc.... under one roof. Ofcourse there may some small Glitches when you run a large convention like this. It is Silly to complain about that. Thanks Again Rajesh Nair RVP- Great lakes Region.
vaayanakkaaran 2014-07-01 21:20:44 News
മലയാളം (കവിത) 
(സൂര്യ കെ. ഏഴാം തരം, മാതൃഭൂമി വാരിക ബാലപംക്തി) 

ആദ്യമായ് കേട്ടതു- 
മാദ്യമായ് ചൊന്നതും 
മാധുര്യമൂറുന്ന മലയാളം! 

അമ്മയാം മലയാളം 
നന്മയാം മലയാളം 
നാവിലെ തേനാകും‌ മലയാളം! 

മാറ്റും തമസ്സിനെ 
പോറ്റും മനസ്സിനെ 
വെട്ടം പരത്തുന്ന മലയാളം 

വള്ളത്തോളാ, ശാനും 
ഉള്ളൂരും കുഞ്ചനും 
പാടിപ്പറത്തിയ മലയാളം 

തുഞ്ചൻ വളർത്തിയ 
ശാരിക പാടിയ 
നേർ‌വഴി നേരുന്ന മലയാളം! 

നാവേറെ ചൊല്ലട്ടെ 
വാനോളം പൊങ്ങട്ടെ 
പാടിപ്പുകഴ്തട്ടെ മലയാളം!