സംശയം 2014-08-12 16:34:07 News
അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പരോക്ഷമായി അക്ബർ കക്കാട് പറഞ്ഞതിലും വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതിലും എന്താണ് തെറ്റ്? നല്പ്പതും അൻപതും വർഷമായിട്ട് എഴുതി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇനി എന്നാണു എഴുതി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുക? ഓരോ എഴുത്തുകാരുടെ പല്ലും മുടിയും കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ? അമേരിക്കയിൽ ത്രൈമാസിക അവാർഡു വാങ്ങി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് മങ്ങി നില്ക്കുന്നു? ഒരു സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഇവർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ? ആരോടെങ്കിലും ചോതിചിട്ടാണോ ഇവരൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്? ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ കേറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
Jose 2014-08-12 13:18:57 News
Did Syro Malabar church become champions before ? No
Anthappan 2014-08-12 12:21:50 News
RSS is nothing different from ISIS. They both have similar demand. RSS wants Hindu India and the ISIS wants an Islamic State by wiping out the minority. What a tragedy for humanity? I am curious to know Modi's stand on this issue. Where are we heading towards?
Anil 2014-08-12 11:08:50 News
"തെക്കനെ വഴിയിൽ വച്ചും വടക്കനെ വീട്ടില് ചെന്നും കാണണം"

ഇതെല്ലാം  തികച്ചും അർത്ഥമില്ലാത്ത പൂർണമല്ലാത്ത ചൊല്ലുകൾ ആണ്. എല്ലാ തെക്കുകളും വടക്കുകളും ഒരുപോലല്ലല്ലോ? അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ  ശൂന്യമായ ചൊല്ലുകൾ വെച്ചു അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന തിന്റെ ഔചിത്യമെന്ത്? ആത്മാർഥത ഇല്ലായ്മയും, 'ദർശന'മില്ലായ്മയും എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ടാവും.

"ഇവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് പറയാൻ വളരെ ചാതുര്യമാണ്താനും"

അതൊന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല. അങ്ങനെ ധരിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല. എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ എവിടെയാണെങ്കിലും എഴുതും. എഴുതി തെളിയേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്, അതിനവരെ അനുവദിക്കണം.
Dr. Know 2014-08-12 11:04:39 News
To check before marriage whether the girl is virgin or not you send me a money order for$50 and I will ship you a virgin test kit with instructions. The money is not refundable. once bouht then it is your problem. Dr. Know P.O. Box 69 Hew Harlm, New york
Rajesh A. 2014-08-12 11:00:40 News
എന്നത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും ലേഖകന്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചായ്‌വ്‌ തുറന്നുകാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലേഖനം കൂടി എഴുതി .എന്നെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയില്‍ ഒരു നാല് വരി കുറിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? കാലഹരണപെട്ട ഇടതുപക്ഷ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ലേഖനങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ മടുത്തു. രാജ്യത്തിനും സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന എന്തെങ്കില്ലും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വെയ്ക്കൂ...അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള ഇത്തരം തരംതാണ ശ്രമങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തൂ.........
Anthappan 2014-08-12 10:53:51 News
I have almost booked a ticket to Virgin Island and then realized that it is a hoax
Insight 2014-08-12 09:59:03 News
To get virgins go to Virginea or Virgin Island
Varughese N Mathew 2014-08-12 08:53:43 News
If majority is supporting sexual relationship prior to marriage, how can all the men expect to marry a virgin girl? This is quite contradictory!!

Varughese N Mathew, US Tribune.
വിദ്യാധരൻ 2014-08-12 08:50:56 News
പ്രവാസി മലയാളികൾ അവരുടെ സ്വന്തം കഥ എഴുതുമ്പോൾ സത്യം മറച്ചു വച്ച് എഴുതാൻ ഇഷ്ടപെടുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല ദുരഭിമാനം. "തെക്കനെ വഴിയിൽ വച്ചും വടക്കനെ വീട്ടില് ചെന്നും കാണണം" എന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നതിൽ അവൻ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. വടക്കനാകട്ടെ കയ്യില കാശുണ്ടായിട്ടും ജീവിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണ്. ഒരു കൂട്ടർക്ക് ആത്മാർഥത ഇല്ലായ്മയാണെങ്കിൽ മട്ടുരു കൂട്ടർക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം ഇല്ലായിമയാണ്. ഇവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് പറയാൻ വളരെ ചാതുര്യമാണ്താനും. ഇത്തരം ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലായ്മ അമേരിക്കാൻ പ്രവാസികളുടെ കഥയിലും കവിതയിലും കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ആര്ക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കഥകളും കവിതകളും പുറത്തിറക്കി, ആധുനികതയുടെം, ശൈലികളുടെയും, അതിനെ പിന്താങ്ങുന്ന ചില ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെയുമൊക്കെ മറവിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് സാഹിത്യകാരികളാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനുവേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആത്മാർഥതയോടെ കഥകളും കവിതകളും ആക്കുംമ്പോൾ അത് വായനക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി ചേര്ത്തു വായിക്കാനും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കും വഴി തെളിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ചില്ല് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആട് ജീവിതത്തിന്റെ കഥ എഴുതിയാൽ അതെങ്ങനെ വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കും? ആത്മാർഥത ഇല്ലാത്ത സ്രിഷിട്ടികൾ കുറെനാൾ അവാർഡിന്റെ കാലുകളിൽ പൊക്കിനിറുത്താം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു ഈ ഈയലുക്ൾ അല്പ്പായ്സുകളാണ്
കഷണ്ടി മത്തായി 2014-08-12 07:23:29 News
അതെങ്ങനാ പിള്ളേച്ച അസൂയ ഒരു പുതിയ വിഷയമാകുന്നത്? ചെകുത്താന് ദൈവത്തോട് അസൂയ തോന്നി അവൻ സ്വന്ത സാമ്ബ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. പാമ്പിന് നഗ്നരായി എതെൻ തോട്ടത്തിൽ കറങ്ങി നടന്ന ആദമിനോടും അസൂയ തോന്നി? അങ്ങനെ അസൂയ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി പിള്ളേച്ച? പിന്നിൽ ഇതിൽ എന്തിത്ര പുതുമ?
Roy Chengannur 2014-08-12 01:46:20 News
In this situation My opinion is that no matter what Modi now he is the prime minister of India and the US government can't do anything against him except his us visa. I have a question about that why dont the UDF Government  take any action against him before  last  30 years time .Now Modi is the prome minister of India and number one powerful man in the world and we have to accept that thing. 
തൊരപ്പൻ 2014-08-11 19:57:22 News
അമ്പെട വിക്രമാ!!
വിദ്യാധരൻ 2014-08-11 17:08:32 News
ഇ-മലയാളി പത്ര ധര്മ്മം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മോഡി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്‌, 'എന്റെ നിലനില്പ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വാർത്ത ഇടുന്നതോ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമല്ല' അതുകൊണ്ട് ഈ-മലയാളി ആ വാർത്ത പിൻവലിച്ചു ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രാധിപ കുറിപ്പ് ഇറക്കണമെന്നും, അതിനെ തുടർന്ന് പത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് പത്ര അധർമ്മമായി മാറും. ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥതിയിൽ ജനം തിരെഞ്ഞെടുക്കപെട്ട നേതാക്കളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. പത്രത്തിന്റെ ഒരു ധർമ്മം എതൊന്നിന്റെയും നിജസ്ഥിതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും അധികാരത്തിന്റെ മറവിൽ ഇരുന്നു ഭീഷണിയുടെയും അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഭരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ മറവിൽ ഇരുന്നു സ്ഥാപിത താത്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മത നേതാക്കൾ, സംഘടന നേതാക്കൾ എന്നിവരെ പത്രവും, അനീതിക്കെതിരെ തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും, ഭയ രഹിതമായി പത്ര ധർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു, പത്രം പ്രുബുദ്ധരാക്കുന്ന വായനക്കാരും ചേർന്ന് കെട്ട് കേട്ടിക്കെണ്ടാതാണ്. കുഞ്ഞുമോൻ എഴുനേറ്റു കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇ-മലയാളി ഒരു പരിതി വരെ ചെയ്യുന്നത് (ചിലരുടെ സാമൂഹ്യ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അലപ്പായുസുകളായ ലെഖനമോഴിച്ചാൽ- അത് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും ) ശരിയാണ്.
Rajan 2014-08-11 15:28:42 News
Kunjumon don't blame emalayalee for the petition.every one has freedom.Now modi visiting USA as the Priminister of india that doesn't mean he wasn't responsible for that genocide