വിദ്യാധരൻ 2014-10-15 13:07:22 News
എന്റെ വാര്ത്തയോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ 'ഈ വാര്ത്ത ഇട്ടവരോട് അവഞ്ഞ തോന്നി' എന്നത് ന്യുയോര്ക്ക് റ്റൈംസിനെ ഉദ്യശിച്ചാണ് എഴുതിയത് ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചല്ല
John K. 2014-10-15 12:51:50 News
Gay sex കത്തോലിക്കാ സഭ അന്ഗീകരിച്ചുവോ??? …... പാപിനി ആയിരുന്ന മറിയം മഗ്ദലെനയെ യേശുവും വിധിക്കാതെ, ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് ", എന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഒരു വിശുദ്ധ ആക്കിയതുപോലെ, same sex marriage കാരെ സഭയിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളയാതെ അവരെക്കൂടി യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാലഖട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം ആണെന്നാണ്‌ മാർപാപാ പറഞ്ഞത്. നാം ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ, മാര്പാപ്പായുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു വിധത്തില ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ അവരെ സഭയില്ക്കൂടി പശ്ചാതാപതിലെക്കും , മാനസാന്തരതിലെക്കും കൂടി നയിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ മാര്ഗ്ഗം കാണിച്ചുകൊടുതും പഠിപ്പിച്ചും യേശുവിലെക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരല്ലേ? അങ്ങനെ ധാരാളം പേരെ ഈ തിന്മയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാം എന്നാണ് മാർപാപ്പാ കരുതുന്നത്. അത് തെറ്റോ ശരിയോ ആകാം.അഥവാ ഈ തീരുമാനം പരിശുധാല്മാ പ്രേരിതമോ ദൈവ നിശ്ചയമോ അല്ലാ എങ്കിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം തന്റെ മണവാട്ടി ആയ സഭയെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിൽ വീഴ്തുകയില്ല. മുൻപ് എന്നപോലെ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം തീര്ച്ചയായും ഇടപെടും. 
എന്നാൽ ഇതിനോടകം സഭയുടെ തകര്ച്ച സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാതാന്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സഭ same sex maariage അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും, മറ്റും ഉള്ള മ്ലേഛ മായ pablicity തിടുക്കത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വിഡ്ഢികൾ ഒരു പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ലോകത്തിൽ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പതനം തുടങ്ങിയാൽ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനുള്ള ഈറ്റുനോവ് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സത്യം....
വിദ്യാധരൻ 2014-10-15 12:25:25 News
സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്‌ വെറും അറുപത്തി ഏഴു വയസ്സ്മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിൽ നല്ല ഭാഗവും രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകർ എന്ന് 'വിളിച്ചു കൂവി' നടക്കുന്നവരാൽ പീഡിപ്പിക്കപെട്ടും, കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടും നശിച്ചു. ന്യുയോർക്ക് റ്റൈമസ് എത്ര ഭാരതത്തെ അവരുടെ കാർട്ടൂണിലൂടെ അടിച്ചു അമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അറുനൂറ്റി എഴുപതു മില്ലിയ്ണ്‍ ഡോളറിന്റെ സ്ഥാനത്തു 67 മില്ലിയ്ണ്‍ ഡോളർ ചിലവാക്കി 'മംഗ്ലായ്ൻ' മംഗ്ലാകരമായി ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങി നല്ല കുട്ടപ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സത്യം ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ലല്ലോ? ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരം വാർത്ത ഇട്ടവരോടാണ് അവഞ്ഞ തോന്നിയത്. ഭാരതത്തിന്‌ അവളുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്കഷെ അത് വികസനത്തിന് ഒരു തടസ്സം അല്ല. ആഗോള വത്കരണത്തിലൂടെ വളരെ അധികം പ്രശ്നങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ചൈനയ്ക്കു പുരോഹതിയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്‌ ആയികൂടാ? രാഷ്ട്ര സ്നേഹമുള്ളവരും, ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും, നിസ്വാർതരുമായ നേതാക്കൾക്ക് ഭാരതത്തെ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന് ഒട്ടും ശങ്ക വേണ്ട. ജയലളിത്യേപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കളാണ് ഭാരതത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടി. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്വാഭിമാന ബോധവും സ്വന്ത കഴിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇല്ലായിമയും നമ്മളെ നഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഓർ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. "ഭാരതമെന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമകട്ടെ സർവ്വ ഭാരതീയരും.
Anthappan 2014-10-15 11:50:39 News
You love the sinners and hate the sin. Jesus loved the sinners in such a way so that the sinner could be completely de-addicted and be free from the clutches of sin. Stop calling them gays, lesbians, Homosexuals; rather call them brothers, sisters, men or woman. Jesus never addressed the prostitute, ‘Prostitute’ rather he called her, ‘Woman’. I know it is hard for Christians to understand because they don’t know who they are in the first place.
Ninan Mathullah, 2014-10-15 09:47:34 News
Jesus never encourages the sinners to continue their sinful life style. Homosexuals continue in their life style, and they do not repent about their sin. So there is no hope for them.
Vinod Rajan 2014-10-15 07:21:52 News
"ഞാനൊരു മിടുക്കനാണേ... ദാ, എല്ലാവരും നോക്ക്..." എന്നു കൂവി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുക -  പ്രകടിപ്പിക്കുക ബാലമനസ്സുകളുടെ രീതിയാണ്. അതിനെ മാതാപിതാക്കൾ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. നല്ലത്.  ഒരു സമൂഹമതു ചെയ്യുക പക്വത കൈവരിച്ച മാനസികാവസ്ഥയായി കാണാനോ പുകഴ്ത്താനോ സാധിക്കില്ല. അമേരിക്കയും റഷ്യയും യൂറോപ്പും ഒറ്റക്കും യോചിച്ചും ബഹിരാകാശതലത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന പണവും അദ്ധ്വാനവും, വളരെ മികവുള്ളതു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ സ്വന്തമായും, ലോകസമൂഹത്തിനും മൊത്തത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുക്കയും അഭിനന്ദിക്കയും ആവേശത്തോടെ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ വീക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കഴിവുകേടുകൊണ്ട് നാനാവിധത്തിൽ ജീവിതം കുത്തുപാളയെടുത്തു മനുഷ്യജീവിതം  പരമദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ, ലോകസമൂഹം മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ദാരിദ്യത്തിലും ബാക്കി ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഏതാണ്ടു കഷ്ടി നിന്നു പോവാനും തക്കവിധം ജീവിതസൌകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം പെട്ടെന്നു ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയൊരുക്കി എല്ലാവരേയും അതിൽ പങ്കുചേരാൻ വിളിച്ചാൽ സമൃദ്ധിയോടെ കഴിയുന്ന വ്യക്തികകൾക്കുണ്ടാവുന്ന വെറുപ്പാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ലോകസമൂഹത്തെ നോക്കി മറ്റാരേക്കാളും ചെലവ് ചുരുക്കി തങ്ങളും ചൊവ്വയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നു പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു പല്ലിളിക്കുന്നതല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാക്കപ്പലായാ മംഗളായൻ ചൊവ്വയിൽ എത്തിയ വാർത്ത ന്യൂയോർക്ക് റ്റൈംസ് പള്ളക്ക് കുത്തി 'ഷട്ടപ്പ്' പറയും വരെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്?
Anthappan 2014-10-15 06:27:38 News
What would have Jesus done in this case? For me, I don’t have any doubt as some of the Christian mongers have. If Jesus was able to accept the worst people as his disciples and if Jesus was able to accept the prostitute without asking questions; I don’t think what Pope Francis has done is wrong. Most of the Christians are self-righteous people and it is difficult for them to follow Jesus. Get out of your little fortress and meet ordinary people which includes the people you are rejecting based on sin.
Ninan Mathullah 2014-10-15 03:35:53 News

Just because a Catholic Church council took a decision it will not change God's Natural laws, and make it acceptable to everybody. Right and wrong is not decided by majority/minority opinion. Do not be surprised if Gay rights activists gain acceptance for their position from the establishment because they have influence, money, power and media with them to support them, and most of us do not care and do not respond to it.

വിദ്യാധരൻ 2014-10-14 20:48:00 News
എന്റെ മനസ്സിൻ അകത്തളത്തിൽ ഒട്ടേറെയുണ്ട് കൊഴിഞ്ഞപൂക്കൾ ചിക്കിചികഞ്ഞങ്ങു നോക്കിടുകിൽ ഉണ്ടവയ്ക്കൊക്കെ കഥ പറയാൻ അതിലൊരു കൊച്ചു കഥ പറയാം അതുകേട്ടു നിങ്ങൾ കരയരുതേ കണ്മണി അമ്മിണി മാന്മിഴിയാൾ പൂപോലെ മൃദുലമാം മേനിയുള്ളോൾ ഒരു കൊച്ചു പൂവ് ഞാൻ വച്ച് നീട്ടി നടന്നു ഞാൻ പിന്നാലെ വലിച്ചു നീട്ടി നടന്നു നടന്നു ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീണു എൻ കയ്യിലെ പൂവും കൊഴിഞ്ഞു വീണു
Ninan Mathulla 2014-10-14 19:26:19 News

 Just because a Catholic church council took a decision will not change God's Natural laws, and make it acceptable to everybody. Right and wrong is not decided by majority/minority opinion. Do not be surprised if Gay rights activists gain acceptance for their position from the establishment because they have influence, money, power and media with them to support them

vaayanakkaaran 2014-10-14 16:57:25 News
പനിനീർ റൊജാ മലരല്ല അത്  
പാരിജാതപ്പൂവല്ല  
പാതിരാക്കുയിൽ പാടിയുണർത്തും  
പാലപ്പൂവുമല്ല....
..........   
പറുദീസയിലെ പൂവല്ല അത്  
പവിഴമല്ലിപ്പൂവല്ല...  
കായാമ്പൂവൊ കനകാമ്പരമോ 
കാനനപ്പൂവൊ അല്ല........... 
(മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളിൽ - ഒ. എൻ. വി)
വിദ്യാധരൻ 2014-10-14 15:50:57 News
വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന നാരദർക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു "ഉപ്പു ചുമന്നു നടക്കുനവനൊരു കപ്പല് കടലിൽ ഇറക്കാൻ മോഹം അണ്ടികൾ ചപ്പി നടക്കുന്നവനൊരു തണ്ടിലിരിപ്പാൻ ആശ കണക്കെ കുണ്ടുകുളത്തിൽ തവള കുഞ്ഞിനു കുന്നിനു മീതെ പറക്കാൻ മോഹം ചൊട്ടച്ചാണ്‍വഴി ദൂരം മാത്രം കഷ്ടിച്ചങ്ങ് പറക്കും കോഴികൾ ഗരുഡനു പിറകെ ചിറകും വീശി ഗ്ഗഗനെ ഗമനം വാഞ്ചിക്കുന്നു "
Pavanan P.K. 2014-10-14 14:37:09 News
അങ്ങനെയൊരു 'കൃഷ്ണ കുമാര'നും വന്നു 'കൂലിധരനു' ചെണ്ടയുമായി! ആകട്ട്‌... എഴുതിയത് വായിക്കാനെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ... അല്ലെങ്കിൽ ബിജുണ്ണിയും നാരദനും ഒക്കെ വന്നു മോങ്ങുന്ന പോലെ രണ്ടും നാലും വാക്ക് എഴുതീട്ടിരിപ്പാ രാവിലെതന്നെ പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ്... ആരെങ്കിലും പറയുന്നതു കേൾക്കാൻ...  ബൈബിൾ പോലെ എഴുതിയാലെ വായിക്കൂ... യേശു ദാസന്മാരാ... വൈകിട്ട് അതെല്ലാം പാടി ഉറങ്ങാനായിരിക്കും!  ബാക്കിയൊക്കെ വെട്ടിയേക്കാൻ... റിട്ടയർ ചെയ്തു ഒത്തിരി നാട്ടിലേക്ക് പോയി... റബ്ബറിന് വില പോയെന്നു പറഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കു ചേരാൻ. കൂലീധരനുണ്ടോ ഇതുവെല്ലതും മനസ്സിലാവൂ... ഇ-മലയാളിക്കു കാശുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ... കൊടുകൊട്... അല്ല, പറഞ്ഞേത്‌...
bijuny 2014-10-14 11:04:36 News
പത്രാധിപരെ  വായനക്കാരുടെ വിമര്ശനം എത്ര കടുതതായാലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ. ഭാഷ തരo  താഴ്ന്നതനെങ്കിൽ ദയവു ചെയ്തു പ്രസിധീകരിക്കതിരികൂ.  എത്ര തരാം താഴ്ന്ന കള്ള്  ഷാപ്പ്‌ ഭാഷയാണ് ചിലരൊക്കെ താഴെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ..
നാരദർ 2014-10-14 10:53:56 News
എന്താണെന്നറിയില്ല, മനസ്സിന് ഒരു സുഖോം തോന്നുന്നില്ല.