harry 2015-04-30 09:00:48 News
Just letting you know that anyone employing currrently with stae,local, public agencies, etc. must have waiver for dual employment to do business. Otherwise one could get into trouble......
വിക്രമൻ 2015-04-30 06:54:56 News
കെട്ട മുട്ട തിന്നു നീ 
പെട്ടുപോയാലെന്തു ചെയ്യും, 
തട്ടുമോ മുട്ടയിട്ട കോഴിയെ ?
വിദ്യാധരൻ 2015-04-30 06:22:29 News
തെറ്റ് തിരുത്താതെ കവി 
കുറ്റം നിരൂപകരിൽ ചാർത്തി ചീഞ്ഞ -
മുട്ടകൊണ്ടെറിയുന്നത് 
കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ പിന്നെയെന്ത് ചൊല്ലേണ്ടൂ?
വായനക്കാരൻ 2015-04-30 05:33:47 News
മുട്ടയൊന്നിടാനായെനി- 
ക്കൊട്ടുമറിയില്ലയെങ്കിലും 
ഇട്ടമുട്ട രുചിച്ചു ഞാൻ  
കെട്ടതോയെന്നു ചൊല്ലിടാം.
Pramod 2015-04-29 23:54:02 News
 ചെടികളും, മരങ്ങളും, അതിന്റെയൊക്കെ പൂവ്, കായ്, വേരുകളും  കൊണ്ടുള്ള പൊടിയും, എണ്ണ, കുഴമ്പ്, കഷായങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള  മരുന്നും, തിരുമും,രോഗചികിത്സയും ആണല്ലോ ആയുർവേദ ചികിത്സാ.  ഇംഗ്ലീഷു മരുന്നെന്നും, "മോഡേണ്‍-മെഡിസിൻ", എന്നും "അലോപ്പതി" ചികിത്സാരീതിയെ വിളിക്കുന്നു. അലോപ്പതിയിലുള്ള മരുന്നും ചികിത്സയും  കൂടുതലായി ലൊകമൊട്ടാകെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റു രീതികളെയെല്ലാം അവർ 'ആൾട്ടർനേറ്റിവ്' മെഡിസിൻ എന്നും കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഓരോ നാട്ടിലും അവരുടെതായ നാടൻ ചികിത്സ ലോകമൊട്ടാകെ തുടരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവയൊന്നും തന്നെ, ഇന്ത്യയിലെ ആയൂർവേദം പോലെ, വേദങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടമായി വിശദമായ പഠനവും ഗവേഷണവും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി വികസിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. മോഡേണ്‍-ചികിത്സാ രീതി പുരോഗമിച്ചതോടെ നാടൻ ചികിത്സാരീതി പലേടത്തും പുറം തള്ളപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലും ആയൂർവേദത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു വൈദ്യന്മാരും രോഗികളും സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, കാര്യമായ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 'മോഡേണ്‍-ചികിത്സ'യിലേക്ക് (അലോപ്പതി) കടന്നുപോവുന്നതാണ് കാണുന്നത്.
നാടൻ മരുന്നുകൾ പലതു കഴിച്ചിട്ടും,  മാറാതെയിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി യുടെ വയറ്റുവേദന, 'ഇംഗ്ലീഷു' മരുന്നുകൊണ്ട് ('അലോപ്പതി') മാറിയതോടെ യാണ് ഇന്ത്യയിൽ മോഡേണ്‍ മെഡിസിനു വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടതെന്നും കഥയുണ്ട്.
ഫലത്തിൽ വിപുലമായ മരുന്നും ചികിത്സാരീതികളും അലോപ്പതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ, പഴമക്കാരുടെ "നാടൻ മരുന്നു"കളും ചികിത്സയും പലയിടത്തും മന്ദിച്ചു. ആയുർവേദമുൾപ്പടെ 'ആൾട്ടർനേറ്റിവ്' ചികിത്സയും മരുന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിക്കയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ആയുർവേദ കോളേജു ഡിഗ്രിയും, മാസ്റ്റെഴ്സും, പീ.എച്ചു. ഡി. ഉണ്ടെങ്കിലും  ഡോക്ടർ എന്നു വിളിക്കാനോ, മരുന്നും, ചികിത്സയും നല്കാനോ അമേരിക്കയിൽ സാധിക്കില്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ആയുർവേദ മരുന്നും ചികിത്സയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ലൈസന്സും നല്കുന്നില്ല. യു.എസ്സിൽ പഠിച്ചവരും പരിശീലനം നേടിയവരുമായ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് ആയുർവേദം പഠിക്കാനും ചികിത്സ നടത്താനും സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിനു ശ്രമിക്കാൻ സമയവും പണവും ചിലവഴിക്കാൻ തക്ക മാർക്കറ്റില്ലാത്തതു കൊണ്ടാവാം അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയ ശേഷം ആയുർവേദത്തിനു തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നവരെ അധികം കാണാനില്ല. ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആയുർവേദം പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നാൽ നഴ്സിംഗ്, തിരുമു ചികിത്സാ വേദികളിൽ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അമേരിക്കയിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
ഈ സ്ഥിതി മാറാത്തിടത്തോളം, "ആയൂർ വേദത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു"വെന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ കഴമ്പില്ല.

വിദ്യാധരൻ 2015-04-29 20:23:07 News
സുനിൽ 

കവികളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ മോചിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ  രസാത്മകതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് . അങ്ങനെയുള്ള കവികളെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള വായനക്കാർക്ക്, നിഷേധാത്മകമായ കവിതകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവില്ല.  ആശാൻ എന്ന കവിയെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സില്ലാക്കാൻ കഴിയും 

ഏകാന്തം സുഖമിങ്ങു, നിത്യമഴലാം 
         ത്താഴെ തമോ ഭൂമിയിൽ 
പോകാ സക്തി തമ:പ്രകാശശബള -
         ശ്രീയൊത്ത മദ്ധ്യോർവ്വിയിൽ 
ഛെകാത്മാ ചലഭോഗഭൂവിൽ നിമിഷ -
         ന്തോറും രസോന്മേഷിയാം, 
ശ്രീകാളും രസകാമധേനു രസയാ -
          മോർക്കിൽ കവിക്കെന്നുമേ ( പ്രരോദനം -ആശാൻ )

ജീവിതം രസാത്മകമാണെന്ന് ആശാൻ എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു . നിരഞ്ജനത്വമായിരുന്നില്ല  ആശാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന ജീവിത ശൈലിയെ ധന്യമാക്കിയിരുന്നത്‌, മറിച്ച് രസോന്മേഷമായിരുന്നു.  സ്വർഗ്ഗത്തിൽപോയി മറയുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യമായി കണ്ടിരുന്നത്‌ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്നവതിരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയായിരുന്നു 

കവികൾക്ക് എന്തും എഴുതാം പക്ഷെ അത് മനുഷ്യ സംസ്കൃതിക്ക് എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.  മരണവും രോഗവും അതിനെ തരണം ചെയ്യലും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിരാശയ്ക്ക് വഴിയില്ല.  

Sivadasan 2015-04-29 18:21:14 News
I am really sorry for all of you. Malayalee is always malayalee even in America too ( I am not talking about all Mallus in the world,Sorry) Why not let us appreciate some doing something? Or just simply stop insulting ... please...
വായനക്കാരൻ 2015-04-29 13:48:54 News
ജാതകത്തില്‍ പത്താം ഭാവധിപതി ഏതു ഗ്രഹമാണെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഗ്രഹത്തില്‍ പറയുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ നോക്കുക. അവയില്‍ എന്തിനോടാണോ അഭിരുചി, അത്‌ സ്‌ഥിര പ്രവൃത്തിയായി സ്വീകരിക്കുക. പത്താം ഭാവാധിപതി ഏതു ഭാവത്തിലാണോ നില്‌ക്കുന്നത്‌ ആ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച രീതിയായിരിക്കും ഉത്തമമെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കുക.  

ഉദാഹരണം - പത്താം ഭാവാധിപതി ശനിയായാല്‍: ധാന്യ വ്യാപാരം, വളം ഡിപ്പോ, നാല്‍ക്കാലി കച്ചവടം, കൃഷി, കിഴങ്ങു വര്‍ഗക്കച്ചവടം, ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വ്യാപാരം, മരപ്പണി, കൂലിക്കാരെവച്ച്‌ പണിയെടുപ്പിക്കല്‍, ചുമട്ടു വ്യാപാരം.

ചിലരുടെ ജാതകപ്രകാരം പത്താം ഭാവാധിപതി ദുര്‍ബലനായിരിക്കും. ഏത്‌ പ്രവൃത്തി ചെയ്‌താലും ഉപജീവനത്തിന്‌ ഞെരുക്കം നേരിടും. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ പത്താം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെയോ, രണ്ടാം ഭാവാധിപതിയുടെയോ പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപതിയുടേയോ തൊഴില്‍ മുറയില്‍ ഇഷ്‌ടമുള്ളത്‌ സ്വീകരിക്കണം. പരിഹാര ക്രിയകളും ചെയ്യണം.
(മംഗളം)
സുനിൽ 2015-04-29 13:47:50 News
വിദ്യാധരൻ:
നിരാശാബോധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഒരാഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമായ വിശപ്പിന്റെ പരിഹാരത്തിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരിശ്രമിക്കുന്നു. സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയോ, പിടിച്ചുപറിച്ചോ, ചൂഷണം ചെയ്തോ, കൊല ചെയ്തോ ജീവജാലങ്ങൾ അതു സാധിക്കുന്നു. വീണ്ടു വിശക്കുന്നു. പ്രയത്നം വീണ്ടും തുടരുന്നു. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിരാശയിൽ നിന്നു മോചനത്തിന് ഒരു പരിഹാരാമില്ലാത്ത ലോകത്ത് പരിഹാരം നിഷേധാത്മകമോ അല്ലയോ എന്നു കവി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതില്ല. അനുഭവിക്കുന്ന ആളിന് ഗതി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഫലം സ്വാഭാവികവും, പ്രതികരണം അത്തരത്തിലുമാവുന്നു. പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
ഒരു രോഗം മാറിയാൽ മറ്റൊന്നു വന്നു ചേരും. പ്രായം ചെന്നു ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതും തടയാനാവില്ല. അവസാനം വേണ്ടാത്ത മരണത്തെ അതിജീവിക്കാനും പറ്റാതെ വരുന്നു. എവിടെയും എന്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇതു നേരിടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ പരലോകത്തേക്കു വലിച്ചോണ്ട് പോവുന്നത്. മരണശേഷം പരിഹാരം അവിടെയുണ്ട് എന്നു സങ്കല്പ്പിച്ചു സമാധാനപ്പെടുക.
നിഷേധാന്മ്കമായോ അല്ലാതെയോ കവിതയിൽ അതു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല.

P.T. KURIAN 2015-04-29 12:38:58 News
JUST CURIOUS TO SEE KOSHY OMMEN - THE TREASURER. IF HE IS THE SAME
KOSHY WHO WAS A FRIEND OF MINE IN THE SIXTEES IN NEW DELHI,INDIA.
IF SO , I APPRECIATE IF HE RESPONDS THRU THIS COLUMN.

GOOD TO SEE THE PICTURES OF MALAYALEE CHAMBER OF COMMERCE FAMILY
GETOGHTHER.

j
പ്രവീണ്‍ സന്തോഷ്‌ 2015-04-29 11:53:49 News
ഈ കുറ്റാരോപണങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും നമ്മൾ എത്രയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ചൈനയിലെ പോലെ, കുറ്റം ചെയ്തവരെ നിരത്തി നിറുത്തി നിറയൊഴിക്കാൻ തന്റേടമുള്ള ഒരു ജനതയും ഭരണവും ഉണ്ടാവാതെ മാറ്റം വരില്ല.
അതുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ആയിരക്കണക്കിനു ദൈവങ്ങളും ആരാധനാലയ ങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി മാനസിക ധൈര്യവും തന്റേടവും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുർബലരായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കള്ളപ്പണ ശേഖരം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ആശയവിനിമയത്തിന് ഉത്തമമായ അനേകം ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അറിയാൻ മേലാത്ത ഇംഗ്ലീഷു പറഞ്ഞു എന്തിനാണിവർ പരിഹിസതരാവുന്നത്? സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യവും, ഭാഷയും സംസ്കാരവും മെച്ചമായ ഒരു ജീവിതരീതിയും ഉണ്ടെന്നു പറയുയുന്നുവെങ്കിലും വളർന്നുവരുന്ന സമൂഹത്തെ നൊക്കൂ. ഇവർ യൂറോപ്പിലെയോ അമേരിക്കയിലെയോ സമൂഹത്തെ പോലെ തന്നെയോ? പടിഞ്ഞാറിന്റെ മാലിന്യം പേറി, അവർക്കു വിഴുപ്പലക്കി, പ്രയത്നവും സ്വത്തും അവർക്കു നല്കി ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധി നേടും?  

Truthman 2015-04-29 11:05:21 News
No grass is going to walk here/ I know that.
andrew 2015-04-29 10:11:26 News
Beat ജാതകം . Take the retirement and enjoy the rest of life.
Rajan 2015-04-29 10:08:22 News

എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം. കൊമേഴ്സ്‌, ചെയ്മ്ബെര്‍ എന്നിവയുടെ അര്‍ത്ഥം അറിയണം എന്നില്ല. ചൈമ്ബറില്‍ കിടന്നവനും കൊമെര്സ് സ്കൂളിന്‍റെ മുന്നില്‍ കൂടി പോയവര്‍ക് മുന്‍ഗണന

അല്ല പിന്നെ

മലയാള രണ്ടാന എന്നു വായിക്കാന്‍ അറിയാം എങ്കില്‍ പ്രസ്‌ ക്ലബ്‌ തുടങ്ങുന്നതുപോലെ

JOHNY KUTTY 2015-04-29 10:02:17 News
ചിറകുകൾ പറക്കുന്ന ചേട്ടാ/ചേച്ചി, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായവും ഒരു മാതിരി മനസ്സിൽ എഴുതുകാരനോടുള്ള ഒരു തരം വിധുവെഷം അല്ലെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ താങ്കളും അവരും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ പച്ച/നീല/ഓറഞ്ച് അഭിപ്രായം അര്ഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളുന്നതിൽ കുഴപ്പം ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ?