വിഘടൻ 2014-06-30 06:53:46 News
ഫോമ സമ്മേളനത്തിന് പോയും ഇലെക്ഷിനിൽ പരാജയപ്പെട്ടും നിരാശരായി കഴിയുന്ന അനേകം സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടെന്നു എനിക്കറിയാം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുരുത്. ഈ ലോകം വളെരെ വിശാലമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്കും മൂന്നാമതൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലവും അവസരവും ഉണ്ട്. മലയാളി എന്ന വാക്ക് തന്നെ 'അളിപുളി' എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതായാത് തമിഴനും ദ്രാവിഡനും ബ്രാഹ്മണനും എല്ലാം ചേർന്ന്. അതുകൊണ്ട് 'അളിയും' പുളിയും ആക്കി മാറ്റണ്ട സമയം അടുത്തുവരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? പക്ഷെ സമയം ആയിട്ടില്ല നമ്മൾക്കു ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം. ഫൊക്കാനയിൽ നിന്ന് എത്ര നിരാശരെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം? ഒരു മൂന്നാം സംഘടനക്കു സമയം ആയി വരുന്നതിന്റെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോമയുടെയും ഫോക്കാനയുടെയും പേരിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാം ശക്തിയുടെ ഉയര്ത്തെഴുന്നെല്പ്പിനു സമയം ആയി വരുന്നു. അതിനു നമ്മൾക്കു 'മാഫോ' എന്ന് പേരുകൊടുക്കാം. 'മഫോയിൽ' കസേരകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. ആർക്കും എപ്പഴും ഇല്ക്ഷിനില്ലാതെ കേറിയിരിക്കാവുന്ന കസേരകൾ! ഒരു ജനാതിപത്യ വ്യ്വസ്ഥിര്തിയിൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. പണ്ഡിതനും പാമരനും അണ്ടനും അഴകൊടനും ഒരേ സ്ഥാനം. എല്ലാവർക്കും അവാർഡു. വിധികർത്താകൾക്കും അവാർഡു. വടെക്കെ അമേരിക്കയിൽ അവാർഡു കിട്ടാതെ ആരും മരിക്കാൻ പാടില്ല. അവാർഡിന്റെ പ്രളയത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരും കാരികളും കവികളും കവയിത്രികളും കയികാലിട്ടടിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രിമാർക്കൊ സാഹിത്യകാന്മാർക്കോ അവസരം കൊടുക്കില്ല. ചിരിയരങ്ങിനു അച്ചുംമാമനെ മാത്രം കൊണ്ടുവരും. "നമ്മുളുടെ നിലത്തു നമ്മൾ വിധക്കും നമ്മൾ കൊയ്യും" ഇതായിരിക്കും മാഫോയുടെ മുദ്രാവാക്ക്യം. നിങ്ങൾ ആരും നിരാശർ ആകരുത്
Mathew Thengumuttil 2014-06-30 06:17:20 News
It was one of the best convention FOMAA ever had, more than 3000 people attended the Saturday Banquet including Youth Banquet. Lot of entertaintment, VIPs like minister, M.P, MLAs, 2 top Film stars, Ambassodor T.P. Sreenivasan, Kairalai T.V. M.D John Britas, from Manorama Santhosh and Fransis, Film Board Chairman Sabu,2 Jilla Panchayant Presidents, Top Malayalee in OBAMA Administartion Dr. Arun Kumar....man ....it is was an Amazing convention. John Britas was the "Tharam" . Miss FOMAA crowened by Actress Mamta Mohandas was the best program. George Mathew and Gladson Varghese took the FOMAA to a new level. Kudos to both of your leadership. The only bad part was the food. Otherwise it was one of the memorable and well attended FOMAA ever had.
Malayalimankan 2014-06-30 06:03:12 News
I do not know what to say. I am not a FOMA or FOKANA supporter or wellwisher. I was just there because of one of my close family member asked me to go because his wife cancelled at the last minute. I was silent participant. What a waste of time, resources, money and talents. Totally disorganized. I do not know what the leaders were doing for the last 2 years to make this happen. None of the programs started on time. The seminars were done for the sake of doing it. I should say there a couple, just a couple, of seminars that was good. Everything else was waste. Why do we bring Kerala politicians and musicians here? As emalayalee reported, John Brittas did some comments, which may entertain American Malayalees, but not so entertaining to the politicians on stage at that time. In short, I believe this was a total waste of time and money (not very much) for me.
Johnson Mathew 2014-06-30 05:10:04 News
I was at the convention, it is true that some of the leaders who broke FOKANA and made FOMAA is still controlling the organization. Anadan, Shaji, Vinson, Josey etc... was their candidate, only Josey lost the election because of Niveda. All other candidates of this group won. This is going in the direction of Old FOKANA. This is dangerous for FOMAA. George Mathew and Gladson Varghese did an excellent job last 2 years, I think the new team has no vision, in the election debate all they said is we will do a convention in Florida. They did not say what they are going to do for the community or FOMAA and its member association. Very weak leadership, now FOMAA going to decline for next 2 years.
keralite 2014-06-30 04:54:45 News
കയ്യിട്ടു വാരാനും കാശു മേടിച്ച് ആളെ കടത്താനും റെഡിയായി നില്ക്കുന്നവര്‍ പിന്നിലുണ്ട്. അവരെ ജനങ്ങള്‍ക്കറിയാം.
Jenny Matthew 2014-06-30 04:52:54 News

YES! you are right with leaders like these I don't think there will be much of a change you can't just buy, lie and cheat your way to victory shame on you. I stay strong for the team that lost because I know that they fought the battle the right way and that is why my opinion stays positive with their team because I know they would of finished their term in a right and positive way for our FOMMA community

വിദ്യാധരൻ 2014-06-30 04:51:58 News

കവിത എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ദ്വിദീയ പ്രാസവും, അലങ്കാരവും മാത്രമല്ല. അതിൽ നല്ലൊരു ആശയം വേണം ഉപമയുണ്ടാകാം ഇതിലുപരിയായി ഒരു വൃത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുതിയ തലമുറയും മലയാള കാവ്യ സംമസ്ക്കാരത്തെ എന്ത് വിലകൊടുത്തും നശിപ്പിക്കും എന്ന് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരും, ആധൂനികരും അവരുടെ വാക്താക്കളും ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവരും, കാവ്യ ബോധം ഇല്ലാത്തവറോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെങ്കിലും ആര്ക്കെങ്കിലും പ്രയോചനപെട്ടാൽ, പെടട്ടെ എന്നതുകൊണ്ട്മാത്രം എഴുതുന്നു എന്നേയുള്ളൂ . ഉത്തമമായ കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവാച്യമായ ആഹ്ലാദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനു കാരണം ചമത്ക്കാരമാണ്. ഇത് രണ്ടു ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു . 1) ഒന്ന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കാൻ കാവ്യ്ത്തിനുള്ള കഴിവ് 2) അത് അനുഭവിക്കാൻ അനുവാച്ചകാനുള്ള കഴിവ്. അലങ്കാരങ്ങൾ രണ്ടു വിധം. 1) ശബ്ദാലങ്കാരം 2) അർഥാലങ്കാരം. ശബ്ദാലന്കാരങ്ങളെക്കാൾ അർഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അതിശയോക്തി, സാമ്യോക്തി, വാസവോക്തി, സ്ലേഷോക്തി എന്നിങ്ങനെ നാല് അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ സാമ്യോക്തിക്ക് ഉദാഹരണമായി ഒരു കവിത ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു, ഇതിൽ ആശയം ഉണ്ട്, അലങ്കാരം ഉണ്ട്, ഉപമയുണ്ട് കൂടാതെ ദ്വിദീയക്ഷര പ്രാസം ഉണ്ട് (മകാരം മത്തായി ഉപയോഗിച്ച ' ' അല്ല. നേരായി വിടർന്നീ നറുമുല്ലയിന്മേൽ (1 ) ധാരാളമായി പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പൂ (2) നീരാടി നല്ലൊരു വെളുത്ത മുണ്ട് (3) തോരാനൊരാൾ കൊണ്ട് വിരിച്ചപോലെ (4 ) ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രേം മതി. കൂടുതൽ പഠിച്ചു തലമണ്ട കേടാക്കണ്ട.

yes panel 2014-06-30 03:57:50 News
Vinson was out of panel. Anandan announced long ago the secretary and treasurer candidates. Is not that the panel. The only qualification he wanted in the secretary is one who will work with him!
Some leaders imposing others as leaders on Malayallee community is not acceptable. We need organizations not controlled by a group.
Vinson X. Palathingal 2014-06-30 01:43:53 News
I was a completely independent candidate for Vice President in a 3 way contest and I have won the election with a wide margin. First of all, I thank all the delegates who voted for me. I am concerned why the media is not publishing such news, and instead is only interested in spreading the rumors that FOMAA election is always about clicks and groups. What I have done is possible in President and Secretary elections as well, provided you are ready for the aggressive campaign fight. Capable leaders should come forward, contest the elections independently and prove your stuff to help the community. Elections without panels is the only way to have a fair and level playing field where individuals get to prove their eligibility to win people's trust. My only fear during the election process was aboout the possibility of my opponents getting on the panel. I have great respect for both James Illikkal and Anandan Niravel,who kept their words and didn't project anyone as their preferred Vice President. Media, would you please broadcast such rays of hope to the public to encourage capable and willing leaders to come forward and serve the community instead of always reading between the lines, and spreading conspiracy theories. A big thank you to my media friends for all the support during my campaign.
Jenny Matthew 2014-06-29 21:21:27 News
Hopefully these new members will be able to step up and open their eyes and actually lead us to the right path for the future of our community!
Malayalee voice 2014-06-29 21:16:19 News
Fomaa is FoMafia now. Run by non selling realestate mafia. They destroyed fomaa.The useless election commissioners destroyed the whole program. no place to vote . no place to count. walking back and forth with ballots. anyone checked the ballot box. card box ??  Food was like "yuchakanji" in Kerala.shame shameon you.  mike eating new jersy man. these godfathers  never learn. public will teach them. 
Fomaa Secretary 2014-06-29 20:47:32 News
This FOMAA Convention was poorly organiized. People spent thousands of dollars; they didn't get good food...many of them had to go out and eat. All programs were started atleast two or more hours late. 
so I give this convention, 0 ...a big zero.   Dear Fomaa don;t let the 2014 Convention chairman hijack the FOMAA. 
What happened to General Coordinator? Nobody even mentioned his name....


വിദ്യാധരൻ 2014-06-29 20:26:37 News
കാണുന്നു സത്യവാനിൽ ഞാനും, കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില അസത്യമൊക്കെ. കൊടുത്തിരിന്നിരിക്കാം ഒരു കവിത അവാർഡിനായി, എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാമവർ അത് ചീഞ്ഞ മത്തിപോലെ. വായനക്കാരാ നീ ചോന്നതിലും ന്യായമില്ലാതില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ മോങ്ങാതെ സത്യവാനെ എങ്ങാനും പോയി ചുരുണ്ടിരുന്നു കൂടെ?
Prasanth V. 2014-06-29 19:58:04 News

The fault is with the editor of this paper.  Although most of us are not good communicators in English, a minimum level of writing ability is essential to write a comment. So they should restrict writings that are below standard. They are not doing it; they don’t want to lose a daily reader of their paper, may be. But his writing is horrible to read and understand!

This man should try to use ‘Malayalam Font’ option to write his comments; the paper is providing it free. He should spend some time to learn it – 15 minutes or so daily for a week and he should be writing good Malayalam with, I believe.

well wisher 2014-06-29 19:39:25 News
ഫോമാ ഏതാനും പണക്കാരുടെയും അവരുടെ ബിനാമികളുടെയും കച്ചവട താല്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനയായി. ഇതു ശരിയല്ല