വിക്രമൻ 2014-08-06 06:31:46 News
റാന്നിക്കാര് പുലികളെപോലെ കടിച്ചു കീറുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരെ മനുഷ്യരാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
Thomas Thekkan 2014-08-05 21:27:19 News
ലേഖനത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറുപടിയാണ് വിദ്യാധരന്റെത്. 'മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ' എന്ന മഹാ ധ്വനിയാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കൂ. സഭയുടെ ബില്ല്യൻ സ്വത്തുക്കൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ധനികർക്ക് മാത്രം. ഒരു മിഷ്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പാവപ്പെട്ടവനോ ഒരു ദളിതനോ ചീകത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഭീമമായ കോഴ കാരണം പാവങ്ങൾക്ക് സഭാവക സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൂരിഭാഗം ദളിതരുള്ള കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തിൽ അവർ നടത്തി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ജോലികളുള്ള എത്ര ദളിതരുണ്ട്.? കത്തോലിക്കാ സ്കൂളുകളിൽ കോഴ കൊടുക്കാതെ ജോലി കൊടുക്കുമോ? ദളിതർക്ക് ഈ പുരോഹിതർ പ്യൂണ്‍ ജോലിയോ കുശിനിക്കാരനായോ കൊടുത്താലായി. ഇവിടെ പോപ്പും, ലളിതമായ ജീവിതവും, സഭ പാവങ്ങൾക്ക് എന്ന വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ 'ആൾ ദൈവം വിഷയം' അല്ല എടുത്തിടേണ്ടതെന്ന് ' ക്രിസ്ത്യൻ' എന്ന അജ്ഞാത കമന്റ് എഴുത്തുകാരൻ മനസിലാക്കണം. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവായ വിദ്യാധരന്റെ നേരെ തനി മതഭ്രാന്തന്റെ വിഷപ്പുക ചീറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അറിവിന്റെ പാപ്പരത്തമാണ്.
A.C.George, Houston 2014-08-05 21:07:56 News
My heart felt condolences and prayers
വിദ്യാധരൻ 2014-08-05 20:07:39 News
ക്രിസ്ത്യന് - ആചാര്യ രജനീഷ്, സത്യസായിബാബ, മാതാ അമ്രിതമായി എന്നീ പേരുകേട്ട ആള്ദൈവങ്ങളടക്കം ഇന്ന് നാം ലോകത്ത് കാണുന്ന ഒരുത്തർക്കും നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ ഇല്ലാത്ത ശക്തിയില്ല. മനുഷ്യന്റെ ദുർബലതയെ മുതെലെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന വെറും രക്ത അട്ടകലാണിവർ. ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുപോലും അവസരം ഇല്ലാത്തവരുടെ രക്തം കുടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരുതരം ക്ഷുദ്ര ജീവികൾ. ഇവരിലുള്ള ശക്തി നമ്മളിലും ഉണ്ട്. നമ്മളിലെ ശക്തിയുടെ അളവുകോൽ കൊട്ടാര സദർശമായ വീടുകളോ വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെയോ, കാറുകളുടെയോ, അവരെ പിന്തുടരുന്ന ജനകോടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കരുതെന്നു മാത്രം. ഓരോ മനുഷ്യരും ഈശ്വരൻറെ മന്ദിരങ്ങളാണ്. ഈ സത്യം ജനങ്ങളെ മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞത് 'എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം അത് നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി കളഞ്ഞു എന്നാണു " നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കും അതല്ല യേശു ഉദ്ദേശിച്ച അർഥമെന്നു. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു അതു, ദിവ്യമായ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം ആകുന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്തെന്നാണ് . ക്രൈസത്വരുടെ വേദം ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നവർക്കും അകക്കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുള്ളവർക്കും യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ മനസിലാകും. ഹിന്ദു വേദത്തിലെ 'തത്വമസിയും' ഇതാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എതോന്നിനെയാണോ പുറത്തോ, ആൾ ദൈവങ്ങളിലോ തിരയുന്നത് അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട്‌. കുമാരനാശാന്റെ മനോഹരമായ സംകീർത്തനം എന്ന കവിത ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. "ചന്തം ഏറിയ പൂവിലും ശഭളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരിയിന്ന ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്ത! കടാക്ഷ മാലകൾ അർക്ക രസ്മിയിൽ നീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ." ഈശ്വരൻ ചിന്തയുടെ മന്ദിരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾദൈവങ്ങൾക്കും നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ക്രിസ്തിയൻ. മതത്തെ നമ്മൾക്ക് തടുക്കാൻ ആവില്ല പക്ഷെ, ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടയുന്ന ഒരാളെ വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കാൻ കഴിയും.
Voice for Justice 2014-08-05 19:33:30 News
അമേരിക്കയിലെ യാക്കൊബാ സഭ മാര്ത്തോമ സഭ ഇവക്കെല്ലാം മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ഭദ്രാസനങ്ങളാനുള്ളത്. ഇതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഇവർ പോപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ചെറിയ അപ്പർറ്റുമെന്റിൽ താമസിച്ചു ഇടയവൃത്തി ചെയ്ണം അന്ന്മാത്രമേ ഇവരെ യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു. പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ടെ പോകത്തുള്ള്. പല ബിഷപ്പ്മാരും മണിമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിന്റെ ജീവിത ശൈലികൾ വരച്ചുകാട്ടി ലേഖന കർത്താവ് അരമന രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന ലേഖനം നന്നായിരിക്കുന്നു.
Hunter 2014-08-05 18:40:32 News
WOODBURY, N.J. — Catholics in South Jersey were quick to point out Jesus was born in a manger not a mansion after reports the Camden diocese had plunked down half a million dollars for Bishop Dennis Sullivan's new digs here.The 6,000-square-foot mansion was once the residence of Rowan University President Donald Farish. Sullivan, who took over leadership of the diocese after Bishop Joseph Galante retired in 2012, sought the new home for meetings with church donors and dignitaries. STORY: Vatican suspends German 'Bishop of Bling' STORY: Pope Francis' contrasts to Benedict Before coming to Camden, N.J., Sullivan, 68, worked as vicar general and auxiliary bishop of the Archdiocese of New York. He lived and worked in midtown Manhattan, in a particularly posh neighborhood near Rockefeller Center. Sullivan, whom Pope Benedict appointed Jan. 8, 2013, and who was installed Feb. 12, now lives in an apartment off the St. Pius X Retreat House in Blackwood, N.J. "This is a joke," said John Miller of Deptford, N.J. "Jesus was born in a stable. "We have a rectory right there in Camden, the headquarters of the diocese, where the bishop could live. If I'm a benefactor, I want to give money to a humble man, not because he is throwing this lavish affair." Amazing that the Catholic Church has money for this extravagant home despite the apparent financial crisis that has led to the closing of many Catholic schools and several churches. Ron Johnson, Woodbury, N.J. Ron Johnson of Woodbury said the diocese should have used the $500,000 to help restore churches and schools that have closed. From 2008 to 2010, the diocese shrunk its number of parishes by more than 40%, going from 124 to about 70. The diocese, made up of New Jersey's six most southern counties, has about a half million Catholics but fewer than a quarter go to Mass regularly. "Amazing that the Catholic Church has money for this extravagant home despite the apparent financial crisis that has led to the closing of many Catholic schools (including St. Patrick's in Woodbury) and several churches," he said. Frank H. Stewart built the mansion in 1908. The three-story gray stone house, whose listing mentioned five bedrooms and six bathrooms has been described as one of the grandest homes in this city of about 10,000 about 7 miles south of Camden. The house on more than an acre of land also has a three-car garage, game room and in-ground pool. The diocese purchased the home Dec. 23 from Rowan University for $500,000. The public university bought the property, midway between campuses in Glassboro, N.J. and Camden, for Farish in 2000 but put it on the market when he left there in June 2011 and it has been vacant since. "The diocese purchased the property because the bishop needs a residence and space to hold meetings with potential donors and benefactors," diocesan spokesman Peter Feuerherd said. "It will well pay for itself and more. We realize others may have a different opinion, but that was the rationale behind the purchase." Rutgers-Camden professor of religion Stuart Charmé noted that Pope Francis has set a tone for the church regarding concern for the poor and service to them. And the pontiff personally has shunned most of the amenities of his office. It will well pay for itself and more. We realize others may have a different opinion, but that was the rationale behind the purchase. Peter Feuerherd, Diocese of Camden "So others in the church need to be particularly careful about any actions that might give the impression church leaders live lives of luxury paid for by the donations of common people," the professor said. "At a time when there is a greater disparity in wealth between those at the top and those at the bottom, it would be disappointing, to say the least, if that phenomenon were also found in religious institutions." But Kevin Fine took to Facebook to say he thought the transaction was a good deal. "The Catholic Church sure knows how to do its real estate!" he wrote. The Cooper Street mansion originally was listed for about $800,000. Feuerherd also noted the diocese will finalize the sale of its Blackwood property for $395,000 in early January. The diocese will have to furnish the Woodbury mansion, and Feuerherd was unsure if the property would be tax exempt. According to property records, taxes are $31,000 annually. "I'm guessing the Diocese of Camden is going to plead poverty and get tax-free treatment," Woodbury's Johnson said. "If so, another nail in the coffin of my hometown."
Christain 2014-08-05 18:19:02 News
Did Vidhyadharan comment about human gods, who collect money claiming false powers? There were no comments about a book by former disciple too
Abilash 2014-08-05 17:46:07 News
മറുനാട്ടിലെ മലയാളികളെ മൂല്യബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ ആത്മീയസഘടനകൾ തിരുവനന്തപുരത്താണോ ഉണ്ടാക്കുക?  കൊല്ലം, പാലക്കാട്, ഏറണാകുളം, കോട്ടയം, ഗോവ, ബാംഗ്ലൂര് ഓകെ വലിയ പട്ടണങ്ങളാണ്. അക്കൂടെ റാന്നിയും ചേർത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഔചിത്യമെന്താണോ? റാന്നി അയ്യപ്പ ഭക്തർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമോ? കൂടാതെ ഇവിടങ്ങളിൽ അയ്യപ്പസേവ നടത്താൻ നന്നേ ചെലവ് കുറഞ്ഞു എക്സ്പെർട്ടുകൾ ധാരാളം ലഭ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നു പോയി സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ എന്താണ് മേന്മ? എന്നാൽ  അമേരിക്കയിൽ ഇതിനൊന്നും അറിവും പരിചയവും ഇല്ലാത്ത സിറ്റികളിൽ ഈ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ പ്രയോജനകരമാണ്? പ്രത്യേകിച്ചു അനവധി സിറ്റികളിൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ? 
വിദ്യാധരൻ 2014-08-05 17:30:22 News
യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ അറിയിക്കാനും ആടുകളെ നയിക്കാനും വേണ്ടി തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇടയന്മാർക്കു അവർ കാട്ടികൂട്ടുന്ന അഴുമതികളെക്കുറിച്ചോ തോന്നിയവാസങ്ങളെക്കുരിച്ചോ ആരെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസ്വസ്ഥരായി. മാധ്യമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നിവ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഇവരെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയും? ["സ്വപ്നങ്ങൾ വാർക്കും മനുഷ്യമനസ്സിൻറെ ശില്പമിന്നേവരെ മാറിയില്ല . നിങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റിയില്ലിന്നവ നിങ്ങളെ മാറ്റാനോരുങ്ങിനിൽപ്പൂ ഉഗ്രപ്രതികാരമൂർത്തികളായ് രക്ത ദുർഗ്ഗകളെപ്പോലോരുങ്ങി നിൽപ്പൂ "മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളി നിങ്ങളെത്താൻ "] -വയലാർ
W.W.W. Pilla 2014-08-05 13:48:25 News
ഏടോ ചാത്തൻ നായരെ... ഇയാളിവിടെ വന്നു വെള്ളക്കാരിയെക്കെട്ടി നീലക്കണ്ണുള്ള പിള്ളാരെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നു വിചാരിച്ചു നേരം വെളുക്കില്ല. ഇത്തരം അലപലാതിയിൽപ്പെട്ടു വലയാതെയിരിക്കാനാ  ഞങ്ങളു നോക്കുന്നെ. വെള്ളക്കാരും ഞങ്ങളും കൂടി ഒരു ഐക്യ സംഘടനയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെ. എന്നു വിചാരിച്ചു കറമ്പരെ അങ്ങു തഴഞ്ഞു എന്നല്ല. ഇച്ചിരി മാറ്റി നിറുത്തും. അതിനെന്താ? ഇതമേരിക്കയാ, കറമ്പനെ എടുത്തു തലേ വെക്കണോന്നൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ, ഈഴവരോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നോം ഇല്ല. കറുത്തിട്ടും മറ്റും കുറച്ചു പേരു ഞങ്ങടെ കൂടെയും ഉണ്ട്. അവന്മാരെ ഞങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ കറംബന്മാരും ഹിസ്പാനികളും കൂടിയൊരു ഒത്തുകളി  നടത്തുന്നുണ്ട്. അതു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈഴവരും വേണം. ആരോമച്ചേവകരുടെ പാരമ്പര്യക്കാരല്ലേ? ചിലവന്മാരെക്കണ്ടാൽ ആ മട്ടൊക്കെയുണ്ടുതാനും. വാളും പരിചകയും ഒക്കെ ഇവിടെ ബ്രൂക്കിലിനിലെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നു ഒരുത്തൻ മക്ഡോണാസിലിരുന്നു ഹാംബർഗറടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു. വീട്ടിലോട്ടു ചെന്നാൽ കാണിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞപ്പം അവളു പറഞ്ഞത് എഴുതാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ പിന്നെ വേണ്ടാന്നു വെച്ചു. എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടു... എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ബന്ധോം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നു ഞങ്ങടെ പിള്ളാരെം പെണ്ണുങ്ങളേം വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ പറ്റ്വൊ?  അല്ല പറ. എവിടാ വീട്?
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-08-05 13:29:20 News
Thank you for posting this.Expect more Sanskrit Slokas and their Malayalam Translations
Curious 2014-08-05 12:53:07 News
Is this violate the freedom of Speach in India?
Anthappan 2014-08-05 11:40:45 News
Pope Francis looks ordinary without any pomp and proud of his predecessors. He is shaking up the kingdoms of Catholics and the vibration is hitting all the religion, their leaders, and their life style. The blind followers of these crooks are turning into skeletons while their leaders get fattened with the comfort of life. Please read the link and see how these so called God sent Watermelon Bishops and Gurus were living. Don’t forget about Rajneesh, Sathiasaaibhaavaa, Matha Amirthamai, Pastor Yohannan, and all the Christina Bishops and Bavas are lived and living disregarding the plight of their followers for making both end meet. http://www.cnn.com/interactive/2014/08/us/american-archbishops-lavish-homes/ Thnks to the author for bringing up this kind of issue as the world is going through lot of turmoil and oridinary people getting cheated.
Anthappan 2014-08-05 09:19:56 News
Your band aid activism is not going to fix this problem Mr. Human right. Israel is the only democratic country in that part of the world and they are not the one who triggers the violence first. The main issue is that all the Palestinians believe that they are the rightful owner of the land where Israel is established and they don’t want Israel there. Israel was established in 1948 by UN General Assembly and never was accepted by Palestinians. Palestinians and all the Muslims in the world are sympathetic and support the elimination of Israel and that is causing all the hatred towards Israelites. Christians are behind the Israel because that is the birth place of Jesus. Though Christians and Muslims are brothers through their ancestors, when it comes to Israel, Muslims wants to unleash all the violence against to them. The paradox here is that the teachings of Jesus don’t fit here. Jesus was promoting peace and love beyond race and religion which conflicted with the ideology of Jewish religion. They never accepted Jesus’s claim or his follower’s assertion that he is the son of God. Hamas fighters disguised as Palestinians, and supported by Palestinians, hiding in Gaza or wherever they can and attacking Israel with barrage of rockets propelled by their hatred towards the people of Israel and European countries where the population is predominantly Christians. Israel knows better than anyone the strategy of the ruthless Hamas and they fight back. There should be a political solution first and then lasting solution for peace and love. Jesus offered the solution for all the wars and violence taking place in this world, two thousand years ago, through love but everyone rejected including Israel and the people who claim to be the followers of Christ. There is only one solution to avoid all the conflicts in the world and that is to come out of the religious labels like, Christians, Muslims, Jews and practice,’ love your neighbor as you
Sudhir 2014-08-05 08:26:27 News
ഒരു ചെറിയ സംശയം. നാരദൻ അസൂയകാരനായിരുന്നോ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേടത്തോളം മനുഷ്യനിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടത്രെ. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ന ഭാഗം. രണ്ട് നമുക്കുള്ളത്  ഉദാഹരണം : സൌന്ദര്യം, പണം,
പിന്നെ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് (അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് സമൃദ്ധമായിയുള്ളത്) ഇങ്ങനെ
അനവധി. ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണും. അതുകൊണ്ട്
താരതമ്യം എന്ന ദുർഭാഗ്യം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട്. അത് അസൂയക്കും കുശുമ്പിനും വഴി വക്കുന്നു. മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ, ദേവന്മാരെ (മനുഷ്യൻ എഴുതി വച്ച ദൈവത്തിനു അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു) വിടുവിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കുസൃതികൾ അല്ലേ നാരദൻ ചെയ്യുന്നുള്ളു. സത്യങ്ങള തുറന്നു പറഞ്ഞു നാരദൻ "നാരായണ.."
എന്ന നാമവും ജപിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് കൊണ്ട് മറൊരിടത്തെക്ക് പോകുന്നു. മനുഷ്യനിലെ അഹങ്കാരവും മത്സരവും നിറുത്തി
 അവർ മോക്ഷതിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യമല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കാണിക്കുന്നത്. നാരദനെ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ "ജ്ജേണലിസ്റ്റ് " എന്ന ആരോ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.  പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മീഡിയ സത്യങ്ങൾക്ക് പകരം
പൊല്ലാപ്പുകളാണു മിക്കപ്പോഴുമുണ്ടക്കുന്നത്.
ശ്രീമതി തെൽമ - ലേഖനം ഹൃസ്വ മധുരം, ആലോചാനമ്രുതം , അഭിനന്ദനങ്ങൾ ! നാരദനെക്കുരിച്ച് വീണ്ടും എഴുതുക.