Truth man 2014-11-16 22:21:57 News
Sir   ,you are telling the truth.  You want to get an award.
Kissing is not a sinn . That is the symbol of love .
Oman chandi is an Ooman.He must resign
Devin mathew 2014-11-16 20:43:47 News
പുല്ലാട്  കുബനാട് സംഗമം വൻ വിജയമാകട്ടെയന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ..................  
വിദ്യാധരൻ 2014-11-16 20:43:02 News
എന്താണ് സ്നേഹിതാ ഈ ലേഖനത്തിൽ 
ഇത്ര കാര്യമായുള്ളത്?
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തക്ക് തീപിടിക്കാൻ 
തക്കതായി ഉള്ളത്?
ഗേകളേം ലസ്ബിയന്സിനേം 
നിങ്ങളുടെ വെറുപ്പിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ 
ദഹിപ്പിക്കാൻ വെമ്പുവതെന്തേ സ്നേഹിതാ?
നിങ്ങളുടെ കക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വച്ചും നടക്കും 
വേദപുസ്തകം തുറക്കുക 
വെളിപ്പെട്ടു വരും സത്യം ഉടൻ തന്നെ 
കേള്ക്കാം രണ്ടായിരം വര്ഷത്തിനപ്പുറം 
സ്നേഹിക്ക നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെയെന്ന് 
അരുളിയവന്റെ ദിവ്യ ശബ്ദം 
ഇല്ല നിങ്ങള്ക്കാവില്ല അതിനെ ഉൾകൊള്ളുവാൻ 
ഉള്ള് പൊള്ളയായ നിങ്ങൾക്കാവില്ല 
അതുൾകൊള്ളുവാൻ 
കപടഭക്തരും പരീശരുമായ 
നിങ്ങൾക്കതാവില്ലല്ലോ
കള്ളന്മാർക്കും വേശ്യകൾക്കും 
സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നിട്ട 
ക്രിസ്തുവിൻ കുരിശേന്തുവാൻ 
നിറുത്തുക നിങ്ങളുടെ 
ജല്പ്പനം കീടങ്ങളെ കൃമികളെ 
Babu Thomas Thekkekara 2014-11-16 19:44:51 News
A well deserved recognition for Prince Markose. He is the only person always on the forefront of promoting Malayalam literature among the vast Kerala community in the US. Since he is not after any awards he was sidelined all these years.
Ninan Mathulla 2014-11-16 16:12:28 News
Thanks Blesson for the thought provoking article. A decision supporting Gays and Lesbians can lead to many people leaving the church. I read in a Time article once that representatives from American continent is influencing decisions with their money power.
Ninan Mathullah 2014-11-16 16:01:02 News
Beware of the tactics used here. Lots of propaganda going on to create division in communities and to come to leadership positions. They are injecting poison into the mind of innocent people with a hidden agenda to create communal violence.
ബോധവർദ്ധനൻ 2014-11-16 12:43:28 News
അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാരെ ഓ .വി വിജയനോടും , എംടിയോടുമൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശോച നിയമാണ് . അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ അരിഷ്ടതാവസ്തയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികൾക്ക്, അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലും നല്ല ഒരു ശതമാനം വായനക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പരാചയം. (അതിനു പല കാരണങ്ങളും കാണും. അതെന്താന്നു വച്ചാൽ എഴുത്തുകാർ മനസിലാക്കി തിരുത്തണം). രണ്ടാമത് വക്ര മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. വക്രമാർഗ്ഗം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ചും പ്രോപ്പഗാണ്ടാ മിഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചും താനൊരു ഭയങ്കര എഴുത്തുകാരനാണെന്നു വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം. മൂന്നാമത് മലയാള സാഹിത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. പ്രവാസ സാഹിത്യം എന്നൊന്നില്ല. പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രചനകൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണണം. അല്ലാതെ പുതിയൊരു സാഹിത്യ വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ വലിയൊരു സാഹിത്യകാരൻ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ വക്രമായ ഒരു മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ്. നാലാമതായി നമ്മളുടെ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ സംഘടനകളും അതിലെ പുരുഷ കേസരികളും ശ്രമിക്കണം. അവരെ പെണ്‍ എഴുത്തുകാർ എന്നല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്യണ്ടത് സാഹിത്യകാരികൾ എന്നാണു. അമേരിക്കയിലെ വിധി കര്ത്താക്കളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. വായനക്കാരുടെ സ്പന്ദനങ്ങളെ അറിഞ്ഞു വേണം വിധികർത്താക്കൾ അവരുടെ തീർപ്പിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എന്നുള്ള ശ്രി. വിധ്യാധാരന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പലരും ഇവിടെ പറയാറുള്ളതുപോലെ എഴുത്തുകാർ മാത്രവും വായനക്കാർ മാത്രവുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ സുതാര്യമായ ഒരു തീർപ്പ് വിധികർത്താക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ 'പുറം ചോറിയുന്നവ്ർ ക്ക് എന്നും അവാർഡുകൾ കൊടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്കു വായിച്ചു 'പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബു ചിലർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ് കൊടുത്ത് എന്ന് . അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അവാർഡാണെന്ന് അറിയാതെ ഈ ഉള്ളവൻ വിഷമിച്ചു. പിന്നെ ചിന്തിച്ചു എല്ലാർക്കും അവാർഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി വന്നത് സ്പെഷ്യലായി ചിലർക്ക് കൊടുത്തതാണെന്ന്. ഇതെല്ലാം മാന്യന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അഭ്മാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഇത്തരം നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയാൽ വായനക്കാരനും വിദ്യാധരനും തിന്നു ചീർക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രയോചനം ഇല്ല.
Indran 2014-11-16 10:34:56 News
It is true that the Indian freedom struggle attracted leaders and cadres from all religious communities but naturally the predominant participation continued to be of Hindus as they constituted more than 80 percent of the Indian population. Indian National Congress (INC) when was formed, it was formed under foreign rule with the intention to achieve greater share in government for educated Indians. It was not formed to oppose British. This congress ranged from the moderate to the radical and after World War One was led by the likes of Gandhi and Nehru. The declining sections of society, Muslim and Hindu landlords and kings also decided to came together to oppose the all inclusive politics of Congress, which in due course became the major vehicle of the values of freedom movement. These declining sections were feeling threatened due to the social changes. To hide their social decline they projected as if their religion is in danger. Muslim elite formed Muslim league in 1906, while in parallel to this the Hindu elite first formed Punjab Hindu Sabha in 1909 and then Hindu Mahasabha in 1915. These communal formations argued for Muslim Nationalism and Hindu nationalism. INC was a pro Hindu party while they maintain their egg shell with ‘secularism’. If they were that secular, then, why Gandhi and Nehru NEVER allowed Jinnah to be the first Prime Minister of India? Why Muslim League regarded Congress as a Hindu party? Congress beginning with Gandhi refused to acknowledge the political objectives of Islam and Christianity and therefore resolutely refused to see that both Abrahamic cults and their adherents had only one political objective for their religion –to Islamise and Christianise the Hindu nation. The Indian National Congress from after the death of Lokmanya Tilak refused to respect Hindu religious sensitivities - as demonstrated by Gandhi when Bengal’s Hindus were burning in jihadi fire, by Nehru who refused to ban cow slaughter by law and over rebuilding the Somnath temple. Congress from the days of Gandhi has subverted the idiom of political discourse on nation and nationhood. The Congress did not protect Hindus and the Hindu nation in 1946-47; Nehruvian secularism has failed to protect Hindus and the Hindu nation from jihad in J&K, in West Bengal, in Gujarat, from Pakistan,from the Generic Church and its geopolitics, and from the unfettered right given to the Church for religious conversion. INC today is only a political party, that works to obtain power, that is all. Hindu community in India is very much liberal in social and economic outlook but many tend to be skeptical of their declining demographics with respect to other religion. India faces civilization challenge from west Asia & Pakistan. Rise of political Islam cant be taken lightly.
നാരദർ 2014-11-16 07:46:50 News
അല്പ്പം എരിവും പുളിയും ചേർത്തപ്പോൾ സംഗതി ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് വിദ്യാധരാ
Ponmelil Abraham 2014-11-16 06:42:45 News
Excellent article with lot of valuable and intelligence information as regards Pandit Jevaharlal Nehru, the First Prime Minister of India and his qualities as a great scholar, administrator, freedom fighter, social reformer and architect of modern India in the wake of freedom obtained from the British Rule. Chachaji Jevaharlal Nehru will ever be remembered as a great national leader and countryman of India.

Ninan Mathulla 2014-11-16 04:49:12 News
Like to see more and more of such articles that see both sides instead of biased and stereotyped opinions.
Sunil M S 2014-11-16 04:23:36 News
തൃശൂര് കുറേക്കാലം കഴിയേണ്ടി വരികയും സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ പതിവായി ‘കറങ്ങേണ്ടി’ വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഈ ബ്ലോഗിലെ തൃശൂർ ഭാഷ ഹൃദ്യമാകും. സൈമൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതു പോലെ “കേട് വന്നാ വലിച്ചെറീം, പുദീദ് വാങ്ങും”. ഈ പ്രവണത സൈമൺ ചേട്ടനെപ്പോലെ ചെരിപ്പുകട നടത്തുന്നവർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിലും, “എന്നാലും പണം ധൂർത്തടിയ്ക്കണ കാണാൻ നമ്മക്ക് ഇപ്ലും ഇഷ്ടല്യ” എന്ന സൈമൺ ചേട്ടന്റെ തന്നെ വാക്കുകളോട് പഴയ തലമുറക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ യോജിപ്പുണ്ടാകും. ഓരോ വസ്തുവും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം. രണ്ടു ചെരിപ്പുകടകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു താരതമ്യപഠനം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗിന്നാധാരമെങ്കിലും സൈമൺ ചേട്ടൻ എന്ന ചെരിപ്പുകടക്കാരൻ കാതലായ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഏതുവിധേനയെങ്കിലും വിൽപ്പന നടത്തുകയല്ല കച്ചവടക്കാരന്റെ ലക്ഷ്യമാകേണ്ടത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭിരുചിയ്ക്കനുസൃതവും ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നു വാങ്ങുന്ന പണത്തിനു തുല്യമായ മൂല്യമുള്ളതുമായ ഉല്പന്നം വേണം വിൽക്കാൻ. ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നു കിട്ടിയ മനഃസുഖം ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് പണ്ടെഴുതിയ “കുട നന്നാക്കാനുണ്ടോ” എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയതിനു തുല്യമാണ്.
keraleeyan 2014-11-15 21:40:34 News
ഫൊക്കാന പുതിയ പ്രസ് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കി! ഗംഭീരം. പിളര്‍പ്പല്‍ വിദ്ഗ്ധരാണല്ലൊ ആ സംഘടനയില്‍. പത്രം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് എന്തിനാണു പ്രസ് ക്ലബ്? ഇതെന്താ മലയാളി അസോസിയേഷനോ? നെഴ്‌സുമാരില്ലാതെ നെഴ്‌സിംഗ് അസോസിയെഷന്‍ ഉണ്ടാക്കാനാവുമോ?
Indian 2014-11-15 21:36:15 News
RSS did not fight British. They only helped them. The Congress fought British. The Jihadis are also fighting for cultural nationalism. Is it acceptable? Indran, who live in America, does he respect Christianity here?
വിദ്യാധരൻ 2014-11-15 21:19:37 News
അമേരിക്കയിലെ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരെ, ആരോ എന്തോ എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവന്നു  അമേരിക്കയിലെ അവാർഡു മാഫിയകളെ വാഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ലേഖനം എസ് കെ പിള്ള തട്ടികൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മദ്യപിക്കാതെ വായിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയാളി വായനക്കാരനും സുവ്യക്തമാണ്.  ഓരോ ദിവസവും അവാർഡ് അത് കൂടാതെ ത്രൈമാസ അവാർഡ് തുടങ്ങി പലതും മാർക്കെറ്റിൽ ഇറക്കി ഒരു അവാർഡു പെരുപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു ചില നല്ല എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളെ മുക്കി കളഞ്ഞ നാടാണ് അമേരിക്ക.  എഴുത്തുകാർക്കപ്പുറത്ത് വായനക്കാരടുങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത മറന്നു വായിൽ വരുന്നതൊക്കെ പടച്ചു വിട്ടു മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും പാവനതയും കളങ്കപ്പെടുത്തിയ വകതിരിവില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മാഫിയകൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനു നേര കണ്ണടക്കുന്നവരുടെ  കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങലെപ്പോലെയുള്ളവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഖേദകരം തന്നെ. അമേരിക്കയിലെ പല സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരും, അഴകിയ രാവണനെപ്പോലെ , അവാർഡും പൊന്നാദയുമൊക്കെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച്, 'ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര എഴുത്തുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അലറി വിളിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെക്കാൾ,  എന്തുകൊണ്ടും സാഹിത്യത്തോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തുന്നവരാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്രബുദ്ധരായ വായനക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്.   കൃതികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വിധികർത്താക്കൾ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവരുടെ കഴിവ് കേടു. എന്തായാലും അമേരിക്കയിൽ മൊഴത്തിനു മൂവായിരം വച്ച് അവാർഡു കൊടുക്കുന്ന , അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മാഫിയ വിധി കർത്താക്കളെക്കുറിച്ച് പണ്ടേ ജനങ്ങൾക്ക്‌ സംശയം ഉണ്ട്. കഥ കണ്ടാൽ കവിതയാണെന്നും കവിത കണ്ടാല നോവലാണെന്നും പറയുന്ന ചില കോമരങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ മലയാളത്തിന്റെ വിധിയെ ത്രാസിൽ തൂക്കുന്നവർ. ഇവരിൽ പലരും ഫൊക്കാന ഫോമ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലെ അധോലോകവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസിലാകാത്ത വിധം കഞ്ചാവും ചരസ്സും അടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് മാറ്റിയേര്.  എസ് കേയുടെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് ഒരു അവാർഡു കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിധികർത്താക്കളുടെ മൂഡ്‌ താങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്.  എന്ത് വിധി കർത്താക്കൾ എസ്.കെ.? ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഒക്കെ യോഗ്യത ഏതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ. വായനക്കാരേക്കാൾ നല്ല വിദ്യാകർത്താക്കൾ എവിടെയാണുള്ളത്? അവരാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എം ടി യേയും, വിജയനേയും, മുകുന്ദനെയും ഇന്ന് അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന സിംഹാസനങ്ങളിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയത്. അല്ലാതെ അമേരിക്കൻ മലയാളത്തിലെ ചില അളിപിളികൾ 'പറയുന്നതുപോലെ " ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അവാർഡിന് അർഹരാണെയെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുകയല്ല. 

"ചെറുതാമൊരു പേനാക്കത്തി കാണുമ്പൊൾ പോലും 
വെറുതെ വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ കെട്ടവർ  നിങ്ങൾ
വീമ്പടിക്കുന്നു നീളെ നാളത്തെ വസന്തങ്ങൾ 
നാമ്പിടും യുഗത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളായി 
ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കൈവശം നിങ്ങൾക്കെന്തു-
ണ്ടിന്നിനെ ജീവിക്കുന്നൊരിന്നിനെപ്പകർത്തുവാൻ ?" (വയലാർ )