എസ്കെ 2015-01-29 04:19:08 News

എല്ലാ കള്ളന്‍മാരെയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അവരുടെ മതനേതാക്കളുടെ കടമയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഒരു സാമൂഹ്യസംഘടനയുടെ നേതാവ് തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോള്‍ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 

A S Prakash 2015-01-28 20:00:06 News
Very good
S S Prakash
പീഡിതൻ പത്രോസ് 2015-01-28 19:26:52 News
ദൈവത്തിനു ചുമ്മാ ഇരുന്നു കുടുകുടെ ചിരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ? ഒരിക്കൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പകരം വീട്ടിയതാണ്  ഒരുത്തിയെ പിടിച്ചു കയ്യിൽ തന്നത്.  ഒരു റ്റെക്സ്റ്റൈൽ സ്ടോറിലും അവളെ കേറ്റാൻ കൊള്ളത്തില്ല. ഒള്ള തുണി എല്ലാം മേടിച്ചു കൂട്ടും.  ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തുണി ഇല്ലാതെ നടന്നപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.  
വായനക്കാരൻ 2015-01-28 19:06:54 News
“ഞെട്ടി വെരുണ്ടവൻ മനുഷ്യന്റെ  
വൃത്തികെട്ട മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ” 
ഒരുകാര്യം സ്പഷ്ടം 
എന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം 
അവനെന്നെ പുനസൃഷ്ടിക്കും 
എനിക്കാരു മാപ്പുതരും? 
ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല   
വീരപ്പൻ 2015-01-28 18:10:38 News
എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ 

"ഞെട്ടി വെരുണ്ടവൻ  മനുഷ്യന്റെ 
വൃത്തികെട്ട മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ "

'ദൈവം അവന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു 
കുടുകുടെ ചിരിക്കുമ്പോൾ''
Anthappan 2015-01-28 14:35:00 News
Very thought provoking poem Vidyaadharan.  
Moncy kodumon 2015-01-28 14:17:27 News
Spiritual leaders should not involve in the politics.Why they want to involve in the politics.They showing the gratitude about the Abhaya case ..............
വിദ്യാധരൻ 2015-01-28 12:52:01 News
സൃഷ്ടികെളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം 
സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ ഇടം തേടി അലയവെ,
പൊന്തി വന്നു പല വിധ  ആശയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ' 
ചിന്തിച്ചു മല മുകളിൽ ഒളിക്കുവാൻ ആദ്യം 
ഞെട്ടി തന്റെ സൃഷ്ടിയാം മനുഷ്യനെ ഓർത്തപ്പോൾ 
എത്തിപ്പിടിക്കും അവർ അവിടെ നിസംശയം 
"ഇല്ല തരില്ല സ്വസ്തയവർ മലമുകളിൽ 
എന്റെ പേരിലവർ പള്ളികൾ തീർത്തിടും 
കൂടാതെ മോസ്ക്കുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേറെയും " 
ഓർത്ത്‌ ദൈവം ആഴിക്കടിയിൽ മുങ്ങുവാൻ 
ഞെട്ടി വെരുണ്ടവൻ വീണ്ടും  മനുഷ്യന്റെ 
വൃത്തികെട്ട മുഖം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ
എത്തിടും അവർ മുങ്ങാം കുഴിയിട്ടവിടെയും  
ചിന്തിച്ചു ദൈവം മുഴു ഭ്രാന്തനായി മാറി 
പർവ്വതം പുകഞ്ഞു അഗ്നി നാളങ്ങൾ നീണ്ടു 
പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ചുടു ലാവയൊഴുകി 
എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ ചുറ്റി കറങ്ങി ദൈവം 
ഒടുവിലവൻ കണ്ടെത്തിയൊരിടം 
മനുഷ്യർ ഇന്നേവരെ എത്തിനോക്കാത്ത 
മനസിന്റെ ഉള്ളറക്കുള്ളിൽ 
സ്വസ്ഥനാണവൻ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നേവരേ 
ഇന്നും മനുഷ്യൻ തിരയുന്നു ദൈവത്തെ 
മലകളിൽ സമുദ്രത്തിൽ, കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുന്നങ്ങു-
ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 
കണ്ടെത്തും ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ 
ഒരിക്കലെങ്കിലുംമെന്ന  പ്രത്യാശയുമായി.
ദൈവം അവന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു 
കുട്കുടെ ചിരിക്കുമ്പോൾ 

Mathew 2015-01-28 12:23:36 News
എല്ലാ മതങ്ങളും മാനുഷരെച്ചുഴനം ചെതെട്ടുണ്ടേ . മതമില്ലന്കിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും
Tom abraham 2015-01-28 12:05:03 News
Congratulations to Mr Tharoor. The lady had a real problem ! 

വായനക്കാരൻ 2015-01-28 11:31:26 News
‘ഉപ്പില്ലാ പണ്ടം കുപ്പയിലേ‘ 
എന്ത് തമിഴില് ഒരു സൊല്ലിരിക്ക് 
സറിയല്ലേ സാറേ? 
ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കറി 
പിന്നെ എന്നാത്തിനു കൊള്ളാം? 
അതും ഉപ്പിനു കാരമില്ലെങ്കിലോ? 
പക്ഷെ കറിക്കെല്ലാം വാരി വാരിയിട്ടാലോ? 
ഉപ്പു കറിയുണ്ടാക്കിയാലോ?  
അന്തപ്പന്റെ കമന്റുകറികളെല്ലാം  
മാത്തുള്ളയെന്ന ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടിയോ?
Ninan Mathullah 2015-01-28 10:52:03 News
All these concerns raised here already answered in previous posts. If you are partially blind then you can’t see the whole picture. Anthappan see only the hundreds of children abused. He doesn’t see the billions of children brought up as productive children useful to self and family and society so far. He doesn’t see the millions of children church involve in its activities to bring the best out of them. He can’t see the religious leaders helping to solve problems in family through counselling, and those who get involved with the problems of individual church members with their problems to help them. Most of the problems in the world are due to selfishness, it can be traced to a lack of faith in God. Looting plunder and killing and politics are due to lack of faith in God. If you know God can take care of your future, you do not need to kill or steal. These problems are because some parents didn’t raise their children with religion. Religion is helping people to shine. Anthappan only see the extremists that are the exceptions here. They do extremism in the name of religion to tarnish the image of religion. They need to be dealt with the law. Anthappan doesn’t see the millions of children religious charities are helping to stand on their own feet. Anthappan is not paying to religious leaders for them to live in mansions. He is injecting poison and jealousy into people’s mind against them. To me Anthappan is hopeless and he is misleading many as he is already blind to see the truth. Governments all over the world understood that politicians alone can’t solve the problems in the society. That is the reason Bush advocated government to go hand in hand with faith based organizations to help people stand on their own feet. Govornment give tax exempt to religious organizations because of the good work they do in society. Antappan see only the exceptions here and there, and make them the rule. I am also sad to see him using this forum to propagate his special agenda.
ഷിജു ജോണ്‍ 2015-01-28 10:44:42 News
kollam
വയനാടന്‍ 2015-01-28 10:36:14 News
മതങ്ങള്‍ മൂലം ഈ ലോകത്തില്‍ നാശങ്ങളും മരണങ്ങളും സംഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനു ദൈവത്തെയല്ല ഞാനും നീയും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് പഴിക്കേണ്ടത്.
Vayanakkaran 2015-01-28 09:53:46 News
I am assuming they all were invited due to Obama's presence there. But, what can they do, they were busy with the conference. Probably they send a regret letter to PM. Don't be surprised if we happen to see pictures of our leaders with Obama.