WOMEN UNITED 2018-11-28 17:35:49 News
Over 50% of women that are murdered are killed by partners or ex partners, and a majority of the time, those partners are reported to the police with little to no action against them. /DISARM DOMESTIC ABUSERS/.
ഉണക്ക മീനും പൂച്ചയും 2018-11-28 17:29:53 News

ഉണക്ക മീനും പൂച്ചയും പോലെ ആണ് സ്ത്രി സ്വതന്ത്രം. എത്ര സ്വതന്ത്രം കൊടുത്താലും റബര്‍ ബാന്‍ഡ് പോലെ സ്ത്രി തിരികെ വരും. അതായത് പോ പൂച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണക്ക മീന്‍ കൊണ്ട് പൂച്ചയെ അടിച്ചു ഓടിക്കാന്‍ നോക്കുന്നതുപോലെ. എന്നുംകൊണ്ട് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച് ഓടിക്കല്ലേ.

നാരദന്‍ 

Save yourself. 2018-11-28 17:13:07 News

Male dominance has not changed ever since the beginning of civilization. Religion, politics, society- all are under male dominance. We can point our finger direct on religion for it. Because religion controls the human from birth to death. Many educated young generations are eliminating religion from their life and are taking wise choices where the woman becomes a partner and not a slave. But the sad part is; we are brought up in the old tradition and even if they are given freedom they tend to hang on to their male. Women need to change. They must gain education and good jobs. Women need to wake up and throw away the ‘housewife’ attitude. Be a partner, a contributor – then you will gain more rights and respect.

There is no one coming from the skies to save you. Be your own leader & Savior.

andrew

Detach, be happy & free. 2018-11-28 16:55:53 News

We are living in an age which has witnessed tremendous changes in Technology, Finance, Social & political explosion. Many of us have not changed and is refusing to adapt and adopt the changed World. Traditions have also undergone revolutions. The family wealth being transferred from father to son in a domino-style has changed. Man’s wife and a woman’s husband is chosen by the family has changed. But the old generation is still in the plough & Oxen age.

 Nowadays, both husband and wife have to work to survive and they want to work. The woman being ‘housewife’ is still a leftover of male ego. Women need to go out and work so that they will be an independent individual and not a dependent pet. Parents attitude need to change too. It is not a shame or under privilege to live in a senior facility. The senior generation needs to detach from the old family value hypocrisy. Let your children have an independent enjoyment. Parents living with the young generation has created a lot of problems and several couples are ending in divorce.

When you are a senior, detach from attachments and pack up and live happy in assisted or senior houses. Let your children live free and happy too. Remember the old mother-in-law walking around like a supervisor with a big key on the waste- that attitude belongs to the Museum.

andrew

 

Anthappan 2018-11-28 16:25:30 News
Jesus really didn't want to die. But,  the Jews crucified him for interfering with their politics. 
'Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done'" (Luke 22:41-42). Matthew records Jesus as making his request of the Father twice: "Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, 'My Father, if it is possible, may this cup be taken away from me. Yet not as I will, but as you will'" (Matthew 26:39) and "He went away a second time and prayed, 'My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done'" (Matt. 26:42). Mark records his prayer in a positive way, "'Abba, Father,' he said, 'everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will" (Mark 14:36).
I don't know what kind of victory Matthulla is talking about.
Pisharody Rema 2018-11-28 13:55:16 News
Nandi
Kavitha vayichathinum
Abhiprayathinum
Joseph Padannamakkel 2018-11-28 11:50:44 News
ഇ-മലയാളിയുടെ പ്രിയങ്കര എഴുത്തുകാരനും കവിയുമായ ജയൻ വർഗീസിന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിക്കുന്നു. മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. മരണത്തെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. പരേതന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസവും പകരട്ടെ!!!
Sudhir Panikkaveetil 2018-11-28 10:45:51 News
മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനറെ സൃഷ്ടിയും ഈ പ്രപഞ്ചം അവൻ മനുഷ്യന് 
ദാനം ചെയ്തതുമാകയാൽ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ട്.    ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. "ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷമെല്ലാം പേനയായിരിക്കുകയും സമുദ്രം മഷിയാകുകയും അതിനു പുറമെ ഏഴു സമുദ്രങ്ങള്‍ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ വചനങ്ങള്‍ എഴുതിത്തീരുകയില്ല. തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു". ഈ ഭൂമിയും മനുഷ്യരും അല്ലാഹുവിന്റെ 
സൃഷ്ടിയെന്നിരിക്കെ മനുഷ്യ ന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളും അനന്തം . ഈ കവിതയിൽ 
നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയുവാനുള്ളത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ്. 
പറയുവാൻ ഒത്തിരി ഉള്ളതുകൊണ്ടോ, അപ്രിയ സത്യങ്ങളായതുകൊണ്ടോ,  പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതുകൊണ്ടോ? പക്ഷെ വരികൾക്കിടയിൽ കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയാത്തതത് കാലാന്തരങ്ങളിൽ പറയാമെന്ന ഒരു നിഗമനത്തിൽ കവി എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുക. പറയണ്ടത് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാണ് 
വാക്കുകൾ പോരാഞ്ഞിട്ടോ അതിനുള്ള   ആർജവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ? വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മതിയാവുകയില്ല കാരണം പറയാനുള്ളത് പ്രതിദിനം വർധിക്കുന്നു. മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഭംഗിയായ അവതരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ കവിത.    സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. കവയിത്രി രമ  പ്രസന്ന പിഷാരടിക്ക് അഭിനന്ദങ്ങൾ. 

Sudhir Panikkaveetil 2018-11-28 09:58:46 News
ബേബി സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധസദനം എന്ന ചോയ്‌സ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 
കൊടുക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്‌സ് മോർട്ടഗേജ്  തുടങ്ങിയ ചോയ്‌സുകൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും 
കൊടുക്കാമല്ലോ. കാഴ്ച്ചയും കേൾവിയും പരുങ്ങലിലാകുമ്പോൾ മക്കളെയും 
കൊച്ചുമക്കളെയും കണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് വാശിയും പിടിക്കരുത്. ഒരു ശരാശരി 
മലയാളി സ്ത്രീ മരണം വരെ ബേബി സിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യർ പല കാര്യങ്ങളിലും 
മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറുമെങ്കിലും മക്കളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിറം മാറും.
മൃഗങ്ങൾ കാലാകാലം മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും  സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. പരിചരിക്കപ്പെടാൻ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത് മക്കളെ 
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന്  മക്കളോട് അളവറ്റ സ്നേഹമുള്ള (അതുകൊണ്ടാണല്ലോ  പ്രശ്നങ്ങൾ) മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രശനം തീർന്നു. 
മാർട്ടിൻ വിറങ്ങോലിൽ 2018-11-28 09:56:59 News
GM മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും പൂട്ടേണ്ടിവരും. ഇതൊരു പുതിയ വാർത്തയാണോ?

അങ്ങനത്തെ ചെയ്ത്തല്ലേ കെനിയ മകൻ കെനിയ കയർ ആയി തൂക്കിയിട്ടിട്ട് പോയത്. ട്രംപ് പരമാവുധി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ കെനിയ കയർ എടുത്തുമാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല.

ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ടുപോകണമെങ്കിൽ കെനിയ കുട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന കെനിയ കയർ എടുത്തു മാറ്റിയേ പറ്റൂ 
Sudhir Panikkaveetil 2018-11-28 09:39:01 News
Heartfelt condolences. May his soul rest in peace.
Mathew V. Zacharia, New Yorker 2018-11-28 09:07:22 News
Departure of Jayan Varghese's beloved father: my condolence and prayer for grieving family members of Jayan Vagrhese with thanks for your contribution in writing.
Well wisher, Mathew V. Zacharia, New Yoorker 
Poonjar Eli. 2018-11-28 08:34:25 News
Ee vrthikettavane inium kerala niyamasabha kanikkan poonjarile
janangal athra vittiikalanennu thonnunnilla.
Tom abraham 2018-11-28 07:24:04 News

Black outfit only one day. Darkness of Mind every day. What a Pity,  Palai PC !!

Boby Varghese 2018-11-28 06:41:42 News
For the last 30 years, GM proved that it is not a great company. It could have filed for bankruptcy in 2008-2009. But President Obama gave them about $ 78 billion to avoid bankruptcy. Of that money, $50 billion went to the auto union  to cover their pension obligations. Obama claimed credit that he saved the auto industry and was always criticizing the Republicans who opposed that move. It was a token of thanks from Obama to the union as he got re-elected with the huge support of the trade union.  It was the auto trade union, which is destroying the company. Ford motor is struggling too. If Trump is a true conservative, he will not go after these companies with gifts from the treasury.
In capitalism you have an opportunity to succeed as well as a right to fail.
There are several industries in which America is a true leader. But auto industry is an exception. If we cannot compete with Japan and Germany, we will fail.