കണ്ണിലെ കോല്‍ 2019-02-05 15:25:47 News
ആദ്യം സഭയില്‍  തന്നെ ഉള്ള സ്ത്രികള്‍ ക്ക്  മാന്യത കൊടുക്കുക. കന്യാസ്ത്രി പീഡനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിട്ട് പോരെ ലോക സമാദാനം- നാരദന്‍ വിശ്വാസി  
oru pushpam 2019-02-05 12:49:20 News
ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെന്‍ പൂങ്കുലയില്‍ നിര്‍ത്താം ഞാന്‍
ഒടുവില്‍ നീയെത്തുമ്പോള്‍ ചൂടിക്കുവാന്‍
ഒരു ഗാനം മാത്രമെൻ‍ - ഒരു ഗാനം മാത്രമെന്‍
ഹൃദയത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കാം
ഒടുവില്‍ നീയെത്തുമ്പോള്‍ ചെവിയില്‍ മൂളാന്‍ 
avivahitha 2019-02-05 11:36:33 News
വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടിയുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നിയമം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ 'അമ്മ മേരി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടിയുണ്ടായ അമ്മയാണ്. അനാഥശാലയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് എത്രയോ അച്ചന്മാർ വൈദികവൃത്തിയും ജോലിയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കന്യാസ്ത്രികളും. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന റോബിൻപോലും ഇന്നും വൈദികനാണ്. 
P R Girish Nair 2019-02-05 10:23:35 News
ശ്രീ ശങ്കർജി നല്ലൊരു വിഷയം കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വാസ്തവത്തിൾ ശൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ  കൈയിലെ ഒരു ചെറിയ നൂൽ പാവ മാത്രം നമ്മൾ. ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭിന്നനല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അതിനാൽ നാം അഹങ്കരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
നളിനി 2019-02-05 09:46:13 News
പാവം ലളിത ഗാനം "ശഠന്മാർ അതിൻ  
"ലാളിത്യം " പാടെ കവർന്നുവല്ലോ 
ഹാ കഷ്ടം പാരിൽ മനുഷ്യരിങ്ങനെ 
ഹിതാർത്ഥ മായ് 
"വാമലീല "തുടരുന്നതാം വിധി 


Principal hood 2019-02-05 09:39:19 News
My students get wrong messages from this teacher. 
Valentine s day is ahead. Cupid s arrow would strike
All these teenagers here. What all things might happen.

Member 2019-02-05 09:22:18 News
Same old wine re-cycled to new bottle for how long???
Thomachen 2019-02-05 08:33:09 News
47 years! A homeless association! Can you believe that. A paper association for nothing!!!
ഗോപിക 2019-02-05 08:08:05 News
കട്ടുറുമ്പിന് വിദ്യാധരൻ മോക്ഷം കൊടുത്തെന്നാ തോന്നുന്നേ . ഇനിയെങ്കിലും കടികൊള്ളാതെ കണ്ണനുമായി ക്രീഡയിൽ മുഴുകാമല്ലോ .
ഗുരൂവായൂർ അമ്പല നടയിൽ ഒരു ദിവസം ദിവസം പോകും ഞാൻ ഗോപകുമാരനെ  കാണാൻ ...

  
എന്തിനാ ഇ പരാക്രമം 2019-02-05 07:45:08 News
എന്തിനു ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹിര്‍ദയത്തില്‍ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് ഇടുന്നത്. അത് ഒരു അവകാശ വാദം അല്ലേ!.
 നിങ്ങളെ ഒരു കുറിയ കയര്‍ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടാല്‍ എങ്ങനെ തോന്നും. ആരും ആരുടെയും സൊന്തം അല്ല.
സൊന്തം എന്ന പദത്തിന് എന്ത് അര്‍ത്ഥം......
എല്ലാം വെറും നീര്‍ കുമിളകള്‍ അല്ലേ!- നാരദന്‍ 
CRIME FAMILY 2019-02-05 06:35:24 News

Federal prosecutors in New York on Monday delivered a sweeping request for documents related to donations and spending by  Trump’s inaugural committee, a sign of a deepening criminal investigation into activities related to the nonprofit organization.

SDNY prosecutors are investigating Donald Trump’s inaugural committee for crimes related to:

 Mail Fraud
 Wire Fraud
 False Statements
 Money Laundering
 Conspiracy to defraud the United States

Mother hood 2019-02-05 06:19:31 News
Motherhood is a woman's right. No religion has the authority to control the Womb. It is an absolute choice of a woman. When will the male-dominated religion, politics, & society stop enslaving women?-andrew
EVIL SLAVERY & DISCRIMINATION 2019-02-05 06:11:10 News

   Slavery is one of the worst things that can happen to any human. The sad part is, slavery is justified by religions. The creation story gave birth to several superiority claims. Socially & economically advanced groups used their accidental privileges to enslave less privileged. The Industrial Revolution is also to be blamed for spreading Slavery. Living in rhythm with Nature became primitive & ever since those who thought to be superior to others exploited the less privileged and polluted this Holy Earth with Racism & industrial waste making the slow death of humans and other animals imminent.

  White skin is a disease & black skin is natural. Light skin was misnamed as white and it gained superiority all over the World. Even the brown-skinned Palestinian became white. Literature about the white Jesus justified Slavery. Even though humans evolved and progressed from Africa, the white man regarded dark skinned as sub-human & inferior and rounded them together like cattle and brought them to America in chains. Those Africans were forced to admit & suffer the injected inferiority. Many of them committed suicide. Women were raped and here it is, the mixed population of American Blacks. The end is worse, the Africans lost their land to the whites in exchange for a book of lies justifying slavery- the bible.

 The evil impact of Slavery will infest & induce inferiority on an individual for generations. Even Bishop Desmond Tutu suffered the pangs of Slavery which he has recollected in his Biography. The Aircraft that he was travelling was flown by a Native African. Tutu was restless until the plane landed. It was the impact of slavery which drained the rationality from a human.

 The foundations of this great Nation of America are deeply bedded in the blood & sweat of Slavery. Respect those men and women, try all you can to uplift them. Volunteer & serve them. The other privileged; the whites, the brown, the yellow, the olive & yellow; all are exploiting the fruits of their Labor. Yes, there are many violent groups and people among them. That is what Slavery can do to humans. Now in America, they are a mixed group. It may be very hard to find a pure African if their ancestors were slaves. Yes, the African Americans are a mixed group fathered by the slave owners. Evil can never stop another evil. Help them to get better education & social and economic progress.

·        It is also worth thinking and acting how the Natives in India are treated. Even in Kerala, the privileged took their land and drove them away. There too religion justifies discrimination  – think about it – dear E- Malayalee readers! – andrew.

 

വിദ്യാധരൻ 2019-02-05 03:37:43 News
അന്നുപോയ വഴിയിലൂടെ
ഇന്നെൻ കളത്രമൊത്തു പോയിടുമ്പോൾ
വന്നെന്റെ സ്മരണയിൽ  
അന്ന്  കാമുകിയുമൊത്തതുവഴി പോയകാര്യം 
വന്നെൻറ് ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരി പൊടുന്നനെ 
ഇന്നേവരെ കണ്ടിടാത്ത പുഞ്ചിരി എന്തിതപ്പോൾ  
പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ പറയുക ഉടനെ തന്നെ
എന്തിനേറെ പറയണം ഏറെയിപ്പോൾ 
തന്തക്ക് വിളി തെറി കാര്യം വഷളുമായി 
കളത്രം ഇടഞ്ഞു കളികാര്യമായി 
കളത്തിൽ പിടിച്ചു തള്ളി തല്ലുമായി   
ഇല്ലിനി ഇതുവഴി പോകുകില്ലിനി മേലിൽ
പൊല്ലാപ്പിനില്ല സ്മരണ പുഞ്ചിരി ഒന്നുമില്ല 

വിദ്യാധരൻ 
കാമദേവൻ 2019-02-05 03:18:04 News
എന്തിനാണ് വിദ്യാധരൻ മാഷേ നിങ്ങൾ അപ്രിയ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത്?