Sudhir Panikkaveetil 2018-10-07 19:00:59 News
സമകാലിക  വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും   ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ  എന്ന 
എഴുത്തുകാരനെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് . കവിതയായും  ലേഖനമായും 
അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു. വളരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി 
വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കവിത എന്ന മാധ്യമം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 
കാണാം.   തന്റെ നാടിനു  നേരിടേണ്ടി വന്ന 
പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വിലപിക്കുകയാണ്  അദ്ദേഹം. അതേസമയം 
അതിനുത്തരവാദിയായവർ അവിടത്തെ നിവാസികൾ തന്നെയെന്ന് 
മനസ്സിലാക്കി അവർ പശ്ചാത്തപിക്കേണമെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു. കാരണം ദൈവം 
ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ പശ്ചാത്താപമാണ് . എന്നാൽ കവിതയുടെ 
അവസാന വരികൾ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു നർമ്മത്തിൽ 
വായനക്കാരനെ എത്തിക്കുന്നു. സമാധി ദൈവവുമായി ഒന്നുചേരുന്ന 
ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിനു ധ്യാനവും, ഏകാഗ്രതയുമാവശ്യമാണ്. കവി 
പറയുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ മ്ലേച്ഛതരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ദൈവമോ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണോ, മാപ്പു കൊടുക്കണോ 
എന്നൊക്കെ ആലോച്ചിച് സ്വയം സമാധിയിലാണ്ടുപോകയാണ്. 
അതായത് ജനം നന്നാകാൻ പോകില്ലെന്ന് ഒരു സൂചന. 

ഗുരുവായൂരപ്പൻ 2018-10-07 18:10:54 News
ശ്രീഗുരുവായുരപ്പനും കൃഷ്ണനും 
രണ്ടല്ലലൊന്നെന്ന സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും 
വിഡ്ഢികൾ നിങ്ങളെന്നെ ജപിക്കുവാൻ 
കാരണമാരാഞ്ഞത്ഭുതം  കൂറുന്നു 
അയ്യപ്പൻ സ്ത്രീകളെ ദർശിച്ചാലെന്താണ് 
സംഭവിപ്പത് ചൊല്ലുമോ ആദ്യമേ ?
വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപികമാരോത്ത് 
ക്രീഡയിൽ ഞാനേർപ്പെട്ടതും പിന്നെ 
പതിനായിരത്തെട്ടു ഭാര്യമാരൊന്നിച്ച് 
രതിക്രീഡയിൽ ഏർപ്പെട്ടതുമൊക്കെ 
അറിയാത്ത ജനങ്ങളില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ 
അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ കരുവാക്കി 
തന്ത്രിമാർ കാട്ടും തന്ത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ 
വിഡ്ഢികൾ ചെന്ന് വീണത് കഷ്ടമെ ! .
എന്നെ പൂജിക്കും തന്ത്രിമാർ കള്ളന്മാർ 
ഉണ്ടവന്മാർക്കും ബഹുഭാര്യമാർ നിശ്ചയം 
പൂജയ്ക്കു പോകും നാട്ടിലവർക്കൊക്കെ 
അച്ചികൾ വേറെ ഉണ്ടെന്നറിയുവീൻ
ആവാം ഇവർക്കൊക്ക തോന്നിയവാസങ്ങൾ 
സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രം ഒന്നുമേ പാടില്ല
സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാതെ ഭൂതലം ശൂന്യമേ 
സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാതെ ശാസ്താവ് അപൂർണ്ണനും 

(എന്റെ ഭക്തനായ പൂന്താനം രചിച്ച ജ്ഞാന പാനയുടെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുനന്നത് 
                                    "മതമത്സരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു 
                                    മതികെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ" (പൂന്താനം) 
ഗുരുവാരപ്പനെ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർ കാണുന്നത് . അങ്ങെനെയുള്ള എന്നോട് അയ്യപ്പനെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തരം അതുഭുതം തന്നെ 
Mathew V. Zacharia, New Yorker 2018-10-07 16:31:38 News
Baby Varghese exemplified the facts . Chuck Schumer was defeated. Thank God.
Mathew V. Zacharia, New Yorker
Amerikkan Mollaakka 2018-10-07 14:39:26 News
അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡോക്ടർ നന്തകുമാർ സാഹിബ്
ഇങ്ങളാ  കബിതയിൽ ഉടയോനെകൊണ്ട്ട്
സംശയിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച്
ഞമ്മടെ അഭിപ്രായം  അവന്മാരെയൊക്കെ
ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. കാടും പടലവും
വെട്ടിവെളുപ്പിച്ച് പുഴയും വറ്റിച്ച്  പ്രളയം
വരെ വരുത്തിയ ഇബി ലീസുകൾ. അവന്മാര്
പരശുരാമനെയൊക്കെ ബിളിക്കുന്നത് കൊള്ളാം
ഓൻ  അവന്മാരുടെ കയ്‌തു ആ മഴുകൊണ്ട്
വെട്ടിയെടുക്കണം. എന്തായാലും അമേരിക്കയിൽ
ഇരുന്നു ഇങ്ങള് നാട്ടിലെ പ്രളയത്തത്തെക്കുറിച്ച്
എയ്തിയ കബിത അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാണ്. മാളിക
പുറത്ത് കയറി നിലം തൊടാനാവാഞ്ഞ അവർക്ക്
നിലത്തേക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതായി. സാഹിബ് , നന്നായി
എന്ന് ഞ്ഞാമ്മന്റെ ചെറിയ അറിവിൽ തോന്നുന്നു.
നമ്മുടെ വിദ്യാധരൻ സാഹിബും , ശശി സാഹിബും
ആധികാരികമായി അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന്
ആശിക്കാം. നല്ല വരികളിൽ ഒന്ന് " നിർദ്ദയം പ്രളയ
കരാളമാം കയ്യുകൾ".
Victor Mahesh 2018-10-07 13:42:22 News
Please donate DIRECTLY to the real needy Recipients, if so, we can guarantee that the said money
reach at the right hands.  
Victor Mahesh 2018-10-07 13:37:40 News
Please donate DIRECTLY to the real needy suffering people , if so ; GUARANTEED that money will reach at the right hands. 
Vijay Kumar 2018-10-07 13:31:55 News
Please don't give "" flood relief donation "" to these visiting KERALA MINISTERS;   and in stead of giving them, WHY CAN'T WE COLLECT THE SAID DONATIONS AND HAND OVER DIRECTLY 
(repeat: DIRECTLY) to the really needed RECEIPIENTS who are still suffering, if not , what is the guarantee that these money will reach at the hands of the real needed people. 
vayanakaaran 2018-10-07 12:52:16 News
വിദ്യാധരൻ സാറിനു നമസ്കാരം. പേഴ്‌സണലായിട്ട് 
പറയുവാ.. (വർഗീയത അല്ല)  ഇവിടെ അവർണ്ണ 
സ്ത്രീ എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടോ?  മാർക്കം കൂടിയ 
നമ്പൂതിരിമാരും, പിന്നെ സവര്ണരുമല്ലേ 
എഴുത്തുകാർ.  അവർ കോടതിയെ അനുകൂലിച്ച് 
എഴുതി കഴിഞ്ഞു. .    ചിലർ പ്രതികൂലിച്ചിരുന്നു 
അവരുടെ ജാതിയറിയില്ല. കോടതിവിധിയെ 
അനുകൂലിക്കുന്നത് സവര്ണരാണ് വിദ്യാധരൻ 
സാറേ. പിന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്  athu സവർണ്ണരുടെ 
അടിമകളായ അവര്ണരും കോടതി വിധിയെ 
പ്രതികൂലിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിവരംകേട്ടവർക്ക് 
അറിയുമോ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
അവര്ക് നിരത്തിലിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. 
ഈ തമ്പ്രാക്കൾ അവരെ തല്ലി ഓടിച്ചിരുന്നു. 
Roy Abraham 2018-10-07 12:04:47 News
Anand John is a criminal.  You want to save  abusers and criminals?
That is what JFA wants to do?
പുലിവാല്‍ പിടിച്ച ഫോക്കാന 2018-10-07 11:47:28 News
സഫെര്‍നില്‍  പിണറായിക്ക്  സീകരണം കൊടുത്ത വെപ്രാളം പാര്‍ടികള്‍ - ഫോക്കാന ഫോട്ടോ തൊഴിലാളികള്‍  വാലും പൊക്കി  ഓടുന്നു എന്ന് കേട്ടു. മന്ത്രിമാര്‍ വരുമ്പോള്‍ പണം കൊടുത്തില്ല എങ്കില്‍  എയര്‍ പോര്‍ട്ട്‌ മുതല്‍ ഇടി കിട്ടും.
സ്ത്രി വിരുദ്ദന്‍ 2018-10-07 11:42:37 News
എന്തോ സാരമായ തകരാറ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. മുതു പ്രായത്തില്‍ ഉള്ള കറുത്ത ഡൈ എല്ലാം വാരി തേച്ചു  അതിലെ വിഷം തലച്ചോറില്‍ കയറി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇ സ്ത്രി വിരുദ്ദന്  വീട്ടില്‍ നിന്നും കഞ്ഞി കിട്ടുമോ ?- സരസമ്മ ഡാലസ് 
THOMAS KOOVALLOOR 2018-10-07 11:39:29 News
CONGRATULATIONS TO THE NEW LEADERS OF JFA. WE ARE PLANNING TO MAKE JFA ONE OF THE BEST HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS IN THE U.S.
Abraham Mathew 2018-10-07 07:59:50 News
ആദ്യം, പ്രവാസികൾ നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്  പരിഹാരമുണ്ടാകുക.
നാട്ടിൽ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങിയാൽ അത് മുടിയും. ചുവന്ന കോടി ആദ്യം പൊങ്ങും.  നാട്ടിലെ  സംസ്കാരം മാറാതെ  ഒന്നും ശരിയാവില്ല സഖാവേ .  സ്വതന്ത്രരായി വഴിയേ നടക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ.
ലാന എസ് . പൂനാ 2018-10-07 03:16:26 News
അതി  ഭയങ്കര   ലാന - ആന  സമ്മാളനം  എന്ന  കാടിളക്കി  തുടര  തുടരെ  വാർത്ത കേട്ട്  ലാനക്  എത്തി . അവിടെ കണ്ടത്  ആനയുമല്ല  ചുമ്മാ  പുന  മാത്രം . ചുമ്മാ  കടലാസ്  പുലി  വാർത്ത മാത്രം .  പടങ്ങൾ  നോക്കുക  വേദിയിൽ  തിരികത്തിക്കാനും, വേദിയിൽ   ഇരിക്കാനും  മാത്രം  ആളുകൾ .  കാണാനും  കേൾക്കാനും  എംപ്റ്റി  ചെയർകൾ  മാത്രം . വേദിയിൽ  ചുമ്മാ  ലിറ്ററേച്ചർ  ആയി  വലിയ  ബന്ധമില്ലാത്ത  ആളുകളുടെ  ഒരു കൂട്ടം . അവരുടെ  വിഷയം  വിട്ടുള്ള  കാടുകയറിയ   ബ്ലാ  ബ്ലാ ജല്പനങ്ങൾ . മറ്റുള്ളവർ  ബോറടിച്ചു  ഉറങ്ങുന്നു .  എന്നാൽ  കുറച്ചു  വിവരമുള്ളവർ  ഉണ്ടങ്കിലും  അവരെ  അടിപ്പിക്കുകയുമില്ല . അവരെ  പിടിച്ചു  പിറകിൽ  ഇരുത്തി  അൺ  ഇമ്പോര്ട്ടണ്ട്  ആളുകളാക്കി  മാറ്റി . 
asooya 2018-10-07 01:04:27 News
എഡോ ഡോക്ടർ മേത്താലേ ,  കാർഡിയോളോജിസ്റ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക്  മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാം. 
അതായത് അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോവുന്നത് നമ്മെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഉയർത്താനാണ്. spiritual ആയിട്ടും മനസികമായിട്ടും.  ആ സമയത് ബോഡി യും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.  അതയത് തൂറാൻ മുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ കക്കൂസിൽ പോവണം അല്ലാതെ അമ്പലത്തിൽ പോവരുത് .  ഇനി വയറ്റിളക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം നമ്മളെ ഉയർത്താൻ ഉള്ള പരിപാടിക്ക് ഒന്നും പോവരുത്.  നമ്മൾക്ക് അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ അര്ഥവസമയത്തെ അത് പോലെ കണ്ടാൽ മതി.  ആ സമയത് ഉയരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല.  അത് ഹിന്ദു സ്ത്രീ ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും.   പിന്നെ നിങ്ങൾ ചില സാദാ mbbs കാരുടെ അസൂയ മനസ്സിലാക്കവുന്നതേ ഉള്ളൂ