JAL 2014-05-16 08:25:23 News
If they are US citizen and getting involved in another nation’s political process then they are violating the oath they have taken during the Naturalization process.
vaayanakkaaran 2014-05-16 07:47:46 News
INOC should probably shutdown, but go home? They're all most likely US citizens.
Justice at last (JAL) 2014-05-16 06:04:49 News
INOC needs to shut down the office and go home.
വിദ്യാധരൻ 2014-05-16 06:02:44 News
മരനീരുള്ളിൽ ചെന്നാൽ പിന്നെ കാലുകൾ പൊക്കും ഭാവന മെല്ലെ തുരു തുരെ കഥകൾ ലേഖനൊ മൊക്കെയും ഉതിരും കതിരവൻ മറയും വരെയും. ഇങ്ങനെ പിറന്നൊരു കഥയും കവിതയും ഹാ! വന്നു പതിക്കും നമ്മുടെ നടുവിൽ കാലും കയ്യും പോയൊരു കവിത തലയും വാലും പോയൊരു കഥയും ഉടലിനു ഭംഗം വന്നൊരു ലേഖനം വായിച്ചോടുവിൽ മുഴു ഭ്രാന്തു - പിടിക്കും അനുവാചകരും
Love India 2014-05-16 05:17:13 News
India is falling to dark days again.
When Vajpayee left, Arundhati Roy said, 'darkness has passed.' Now we have fallen to thick darkness.
All over the world religiion is losing its grip. In India religious fanatics are coming to power. Those who support these forces from America should be thrown out from here.
George Abraham 2014-05-15 21:58:13 News

George Abraham, chairman, INOC (I), USA

While we salute India for this incredible democratic process that was peacefully conducted over a month period and salute the voters for their heavy turnout to make their choices and congratulate all the winners, I hope the incoming Government will continue to safeguard the democratic and secular fabric of the nation and work towards unity and purpose where all its citizens are treated equally regardless of their caste, religion or region. 

vaayanakkaaran 2014-05-15 17:15:59 News
കഥാക്രുത്ത് ഹാസ്യരൂപേണ ഒത്തിരി സംഗതികൾ ഇതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക: കോട്ടയം അച്ചായൻ, മാർക്കം കൂടിയവന്റെ മൂഡമായ ആഡ്യത്വം, സവർണ്ണൻ, മാർക്കം കൂടിയവൻ, അവർണ്ണൻ  എന്ന മൂന്നു വർണ്ണങ്ങൾ. etc 

നാട്ടിൽ നിന്നേ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ, ജന്മസിദ്ധമായ സർഗ ശക്തിയുള്ള, പേരും പെരുമയുമുണ്ടായിരുന്ന, മുടിയും താടിയും കറുപ്പിച്ച വെപ്പുപല്ലിന്റെ വെളുത്ത ചിരിയുള്ള കഥാനായകൻ ആരാണാവോ.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ.    
vaayanakkaaran 2014-05-15 16:37:13 News
എതിരേ കതിരവനുയരും മുൻപേ
ഉരിയ മരനീർ അകമേ  ചെന്നാൽ
കുളിരാ പോരിയാ തളരാതെഴുതാം.
Vinumon 2014-05-15 14:08:58 News
ദാ, ഇതുപോലെ കുറെ എഴുത്തുകാർ നമുക്കുണ്ട്. എഴുത്തു കല അറിയാവുന്നവർ!   ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മറ്റു പതിനെട്ടു ഭാഷകളിലും ഇവരിൽപ്പലരും പുല്ലുപോലെ എഴുതും! ഇദ്ദേഹം ലേഖന പരമ്പരയിലാണ് തകർക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു, എട്ടോ മറ്റോ ആയി.  ആരെങ്കിലും പഴയത് വായിക്കാനാവാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിക്ക് ആവിശ്യപ്പെട്ടാൽ അയച്ചും കൊടുക്കും! അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ എത്രയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക!  തല ചക്കയോട് ചേർത്തു വെച്ചുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം നല്ല സ്റ്റയിലിൽ ഉള്ള 'കൂൾ' പടങ്ങൾ. അതുപോലെ, കമന്റിൽ "ഇലക്ട്രോണിക് ബീഫിംഗ്" എന്തെന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിവരണവും കലക്കിയിട്ടുണ്ട്!  ഇ-മലയാളിയോടു  അഭിനന്ദനം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
സംശയം 2014-05-15 13:22:43 News
ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല ലേഖനമോ, കഥയോ കവിതയോ എഴുതണം എങ്കിൽ അല്പ്പം സേവിക്കാതെ ശരിയാകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് വാസ്തവം ഉണ്ട്?
വിദ്യാധരൻ 2014-05-15 13:06:53 News
മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ അന്ത്യം സമാഗതമായെന്നു പറയാതെ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുഴിയുടെ വക്കിൽ കാലും നീട്ടി ഇരിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. അവാർഡു മേടിക്കാനുള്ള തിക്കും തിരക്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹം ഒന്ന് മുട്ടി സാഹിത്യം കുഴിയിൽ പോകും എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല. പിന്നെ ലേഖകൻ പറയുന്നതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പല എഴുത്ത്കാരോടു ചോദിച്ചാലും എഴുത്ത് കേരളത്തിൽ വച്ച് തുടങ്ങിയത്താണ് പക്ഷെ തിരക്കും മൂലം പ്രസിദ്ധികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന്. തെളിവ് ചോതിച്ചാൽ ഒരു വക ചുമപ്പു വീണ കടലാസിൽ മക്ഷി കൊണ്ടെഴുതിയ കവിതയോ കഥയോ എടുത്തു തരും, അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും, ഇവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ സാഹിത്യവും, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാഹിത്യവും കേട്ടാൽ അറിയാം ഇവന്റെ ജന്മത്തിൽ ശരിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളവനല്ലന്നും, വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റെ അയലത്ത്കൂടി പോയിട്ടില്ലന്ന്നും. ചിലപ്പോളവന്റെ സാഹിത്യ സംസാരത്തിൽ ലേഖകൻ പറയുന്നതുപോലെ, എന്തുട്ട്, എന്തിരെ, കിടാവ്, ഇവിടെ കീഞ്ഞു പാന്ജോലിൻ എന്നൊക്കെ കേറി വരും. അതെന്താന്നു ചോതിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ പറയും എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാതെ വരുന്നതാണ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ഹാസ്യം കലർത്തി രോഗാതുരരായ മലയാളികളെ ശ്രുഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലേഖകന് അഭിനന്ദ്നം . വേദം ഓത്തിയിട്ടു ശരിയാകാത്ത പോത്തിന്റെ ചെവിയിലാണ് ഹാസ്യം ഓത്തുന്നത് എന്ന് ഓര്ക്കുന്നതു നല്ലത്. എന്തായാലും നടക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഈ അവാർഡു ജ്വരത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ആയുസ്സ് നീട്ടി കിട്ടിയാലോ?‌
മധുസുധനൻ 2014-05-15 12:37:11 News
കള്ളു കുടിച്ചു മുടിച്ചു മുടിച്ചു പള്ള പൊറുപ്പാൻ ഇല്ലാഞ്ഞവനുടെ തള്ളയിരന്നു നടന്നീടുന്നു (സത്യാസ്വയംവരം) കള്ളു കുടി പണ്ട് തുടങ്ങിയെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കവിത. എന്തായാലും വിദ്യാധരനും വായനക്കാരനും മദ്യോൽസവത്തിനു കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുന്നു
vaayanakkaaran 2014-05-15 12:35:29 News
My phone and alarm often beep, but I've never heard them beef.
Anthappan 2014-05-15 12:20:20 News
The Catholic sex abuse cases are a series of allegations, investigations, trials and convictions of child sexual abuse crimes committed by Catholic priests, nuns and members of Roman Catholic orders against children as young as three years old with the majority between the ages of 11 and These cases include anal and oral penetration and have resulted in criminal prosecutions of the abusers and civil lawsuits against the church's dioceses and parishes. Many of the cases span several decades and are brought forward years after the abuse occurred. Cases have also been brought against members of the Catholic hierarchy who did not report sex abuse allegations to the legal authorities. It has been shown they deliberately moved sexually abusive priests to other parishes where the abuse sometimes continued. This has led to a number of fraud cases where the Church has been accused of misleading victims by deliberately relocating priests accused of abuse instead of removing them from their positions. The cases received significant media and public attention in Canada, Ireland, the United States, and throughout the world. In response to the attention, members of the church hierarchy have argued that media coverage has been excessive and disproportionate. According to a Pew Research Center study, media coverage mostly emanated from the United States in 2002, when the Boston Globe began a critical investigation. By 2010 much of the reporting focused on child abuse in Europe. From 2001-2010 the Holy See, the central governing body of the Catholic Church, has "considered sex abuse allegations concerning about 3,000 priests dating back up to 50 years" according to the Vatican's Promoter of Justice. Cases worldwide reflect patterns of long-term abuse and the covering up of reports. Church officials and academics knowledgeable about the Roman Catholic Church say that sexual abuse by clergy is generally not discussed, and thus is difficult to measure. In the Philippines, where as of 2002 at least 85% of the population is Catholic, revelations of child sexual abuse by priests followed the United States' reporting in Research and expert opinion reported in 2010 indicated that evidence does not point to men within the Catholic Church being more likely than others to commit abuse, and indicated that the prevalence of abuse by priests had fallen sharply in the previous 20 to 30 years.
James Thomas 2014-05-15 12:10:05 News
അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുക്കാർ അക്കാദമി അവാര്ഡ് ഡോളർ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ അധപതനം സമാഗതമായി എന്നർഥം. സാം നിലമ്പിള്ളി ഇതെപ്പറ്റി ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുമെന്ന് കരുതാം.