P R Girish Nair 2019-07-06 10:46:50 News
പുസ്തക നിരൂപണ സാഹിത്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു തികഞ്ഞ മുതല്‍ക്കൂട്ട് തന്നെയാണിത് ശ്രീമതി ജ്യോതി ലക്ഷ്മിക്ക്  തീര്‍ച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം. 

ഇതുപോലെയുള്ള അഭിനന്ദനീയമായ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ശ്രീമതി സരോജ മാഡത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും വിരചിതമാകട്ടെ!
വയറ്റാട്ടി സരസു 2019-07-06 09:53:59 News
കാള പെറ്റു എന്ന് വയറ്റാട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ പലരും പാല്‍ വാങ്ങാനും വരും 
കാള പ്രസവിച്ചു 2019-07-06 08:49:18 News
കാള പ്രസവിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത പ്രധാന കമന്റർമാർ കയറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
observer 2019-07-06 08:06:48 News
ശുദ്ധ സാഹിത്യം ഒന്നാസ്വദിക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ 
അടിമകളും അതിന്റെ വക്താക്കളും സമ്മതിക്കില്ല 
ഇവനൊന്നും മത ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല 
സർഗ്ഗവേദി ഒരു പള്ളിയോ അമ്പലമോ ആക്കുക 
പ്രൊഫസ്സർ പ്രധാന പൂജാരി ആക്കുക 
True Democrat 2019-07-06 08:01:14 News
Those who adore dictators (Trump, Putin, Kim) cannot see the value of democracy.   Why are you worried about Kamala Harries and Biden ?  They will sort it out.  You go and do your dirty work for Trump bro. 
Boby Varghese 2019-07-06 07:36:46 News
Kamala Harris should be ashamed to picture Biden as a racist. Biden served with Obama for 8 years. If there is an ounce of racism in Biden, Obama will never consider him as his vice-president.

Biden will not win the primary. The Democrat party moved to the far far left. The party stands for no border, medicare for all, unlimited number of illegal entry into the country, free health care for all illegals, reparation for blacks and homosexuals etc. If John F Kennedy or Hubert Humphrey try today to become the candidate of the party, they will lose.
Like Chains & Balls 2019-07-06 05:36:54 News
 Religion & Faith are not different from Politics. The Devotee is in chains & balls imprisoned in dark cells. Only hard working truth seekers can emancipate from the Slavery of religion & politics. -andrew 
Easow Mathew 2019-07-06 00:18:34 News
It is indeed great encouragement to get appreciative comments from respected writers Jyothylakshmy, Sudheer, and Vidyadharan. Thanks a lot! Regards, Dr. E.M. Poomottil
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 2019-07-05 23:29:43 News
ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ
ആയിരം പേർ വരും
കരയുമ്പോൾ കൂടെക്കരയാൻ
നിൻ‌ നിഴൽ മാത്രം വരും
നിൻ‌ നിഴൽ മാത്രം വരും
സുഖം ഒരു നാൾ വരും വിരുന്നുകാരൻ
സുഖം ഒരു നാൾ വരും വിരുന്നുകാരൻ
ദുഖമോ പിരിയാത്ത സ്വന്തക്കാരൻ
ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ
ആയിരം പേർ വരും
കരയുമ്പോൾ കൂടെക്കരയാൻ
നിൻ‌ നിഴൽ മാത്രം വരും
നിൻ‌ നഴൽ മാത്രം വരും
കടലിൽ മീൻ പെരുകുമ്പോൾ
കരയിൽ വന്നടിയുമ്പോൾ
കഴുകനും കാക്കകളും പറന്നു വരും
കടൽത്തീരമൊഴിയുമ്പോൾ
വലയെല്ലാമുണങ്ങുമ്പോൾ
അവയെല്ലാം പലവഴി പിരിഞ്ഞു പോകും
അവയെല്ലാം പലവഴി പിരിഞ്ഞു പോകും
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരൾ തളർന്നു
ഞാനുറങ്ങുമ്പോൾ
കഥ പറഞ്ഞുണർത്തിയ കരിങ്കടലേ...
കരിങ്കടലേ
കനിവാർന്നു നീ തന്ന കനകത്താമ്പാളത്തിൽ
കണ്ണുനീർ‌ച്ചിപ്പികളോ നിറച്ചിരുന്നൂ
കണ്ണുനീർ‌ച്ചിപ്പികളോ നിറച്ചിരുന്നൂ
ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ
ആയിരം പേർ വരും
കരയുമ്പോൾ കൂടെക്കരയാൻ
നിൻ‌ നിഴൽ മാത്രം വരും
നിൻ‌ നിഴൽ മാത്രം വരും
നിൻ‌ നിഴൽ മാത്രം വരും (ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി )

RAJAN MATHEW 2019-07-05 23:00:49 News
 The MLAs are sincere, but they can do nothing... the government workers have unions... if anybody come against their bribes, red tapes... they join together and work against the MLA in the next election... Pravasis have no votes or union... Kerala is no good place for creative, productive  business... only good for Gold, cloth, food and some other retail business... things come from other states and sell here... they feed the politicians... and cheat the customers...
ബിന്ദു ടിജി 2019-07-05 22:23:07 News
Thanks ജ്യോതിലക്ഷ്മി 
വിദ്യാധരൻ 2019-07-05 21:58:46 News
നന്മ അധികമായാലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല .  'പാമ്പിനെപ്പോലെ ജാഗ്രതയും പ്രാവിനെപ്പോലെ നന്മയും' മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരിക്കണം .  ഇന്ന് മതം നന്മ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് .  യേശു ഹെരോദാ രാജാവിനെ കുറുക്കാ എന്ന് അഭിസംഭോധന ചെയ്തപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ കുറുക്കന്മാരെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് .  മത രാഷ്ട്രീയ  നേതൃത്വങ്ങളിൽ  ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാരെ ജനങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തികൊടുത്ത്  സംസ്ക്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് .  ദൈവം പുറത്തല്ല ഹൃദയത്തിലാണെന്നും സ്നേഹം ആ ദൈവത്തിന്റ ഉദാത്ത ഭാവമാണെന്നും സമൂഹത്തെ എഴുത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കികൊടുക്കേണ്ടതാണ് . 

"ഞാനും ജഗദ്‌ഗുരുവതാം ഭഗവാനുമന്തർ -
ജ്ഞാനത്തിലേകരസമൊരു ശുദ്ധബോധം 
മാനംവെടിഞ്ഞ മാനതാരിലുദിച്ചുപൊങ്ങു -
മാനന്ദവാരിധിയിലാഴുവതെന്നഹോ ! ഞാൻ " (ശിവയോഗിപഞ്ചകം -ആശാൻ )
അരപ്പിരി ഇളകിയാതാർക്കാണ് 2019-07-05 19:04:23 News
ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് മത പ്രസംഗം നടത്താൻ പോകുന്ന സാഹിത്യകാരനും ആതിഥേയരെപ്പോലെ കുറ്റവാളിയാണ്.  

"പണമാം മുന്തിരി കൊടുത്താൽ കാണാം 
മനുഷ്യകുരങ്ങന്റെ ചാട്ടം 
അരപ്പിരി ഇളകിയാതാർക്കാണ് 
എനിക്കല്ല എല്ലാർക്കും എല്ലാർക്കും പിരിയിളക്കം
വിദ്യാധരൻ 2019-07-05 18:33:55 News
"മോഹം രുണദ്ധീ, വിമലീ കുരുതേ ച ബുദ്ധിം 
സുതേച സംസ്കൃതപദ വ്യവഹാര  ശക്തിം
ശാസ്ത്രാന്തരാഭ്യസനയോഗ്യതയായുനക്തി 
തർക്കശ്രമോ നതനുതേ കിമിഹോപകാരം" 

മോഹം (ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള മോഹം ) അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു . നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാക്കുന്നു . മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത ഇണക്കുന്നു .  എന്തിനേറെ താങ്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ മോഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാം ഉപകാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് 
 
സർവ്വ മംഗളങ്ങളും 
Sudhir Panikkaveetil 2019-07-05 18:06:34 News
ഡോക്ടർ പൂമൊട്ടിൽ എപ്പോഴും നന്മയുടെ കവി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എങ്ങും ഈശ്വര 
കാരുണ്യം. സാറിനു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നു .