വിദ്യാധരൻ 2018-10-06 23:55:31 News
എന്താണമേരിക്കൻ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരെ 
എന്താണ് നിങ്ങടെ തൂലിക ചത്തു മലച്ചുപോയോ ?
അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 
സ്ത്രീകൾക്കിനി അയ്യപ്പനെ പോയി കണ്ടിടാന്ന് ?
ഇവിടെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്യം ചവുട്ടി മെതിച്ചിടുമ്പോൾ 
നിങ്ങളൊക്കെ കിച്ചണിൽ കൂക്കിങ്ങാണോ ? 
അതോ നിങ്ങടെ കണവന്മാർ തെരുവീഥികളിൽ 
കോടതി വിധിയെ എതിർത്തു തിരികെ എത്തിടുമ്പോൾ 
അവർക്കായി രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്കയാണോ  
എഴുതണം കഥയും കവിതയും ലേഖനവും 
അതുപോലെ എഴുതണം അനീതിക്കെതിരായും ശക്തമായി 
ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പിഞ്ചോമനകൾ 
നിഷ്ടൂരം കടിച്ചു കീറ പെട്ടിടുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണോ എന്തേലും അവാർഡിനായി ?
നിറുത്തുക അവയൊക്കെ ഉടനെതന്നെ 
എടുക്കുക തൂലിക ഇവിടെ നടമാടും അനീതിക്കെതിരായി 
മനുഷ്യൻ തെരുവിൽ മരിച്ചിടുമ്പോൾ 
സ്ത്രീകൾ ബലാൽക്കാരത്തിനിര ആയിടുമ്പോൾ 
അധികാരിവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യിതിടുമ്പോൾ 
എന്താണ് നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ഉൾവലിഞ്ഞിടുന്നെ ?
നിങ്ങൾ വെറും കാമ ശാന്തിക്കുള്ള വസ്തുവല്ല 
നിങ്ങൾ വിഴുപ്പലക്കാനുള്ള യന്ത്രമല്ല
നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൻ ജന്മഗേഹമാണ്
നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പുരുഷനില്ല 
നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ദൈവങ്ങൾ ആരുമില്ല 
'പുരുഷനില്ലാതെ"  ജനിച്ച ദൈവ പുത്രൻ പോലും 
അവതരിച്ച പുണ്യസ്ഥലമാ നിൻ ഗർഭാശയം 
നിൻ ആർത്തവ രക്തത്തെ വെറുക്കും 
വിവരം കെട്ട ജന്മങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ 
അറിയുന്നില്ലവന്റെ ജന്മത്തിനായി നിന്റെ 
ഗർഭാശയം  ഉണർന്നു സജ്ജമായനേരം 
അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നതാണ് ആ രക്തമെന്ന് 
ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങടെ  അറിവില്ലായ്‌മ നിങ്ങൾ 
എന്നാലും അടിച്ചുകേറ്റാൻ സമയമായി ഇവന്മാരെ 
നിങ്ങടെ ശ്കതമാം തൂലിക ചൂലിനാലെ 

MeToo 2018-10-06 23:11:53 News
നിറുത്തിടുക വിലകുറഞ്ഞ എഴുത്തുകൾ 
നിറുത്തി നീ ഒരാർത്തവ കൊടിയുമേന്തി വന്നിടു 
സമയമായി സമയമായി സമര കാഹളം മുഴങ്ങുന്നു 
കാരത്തിലെന്തി വരിക ആർത്തവ കൊടിയുമായി 

 
Santhsoh Pillai 2018-10-06 23:09:58 News
അനേകം മെഡിക്കൽ എപ്പിസോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് ചാനലുകളിൽ നിരന്തരം വിളമ്പി എന്നവകാശപെട്ട വേറൊരു ഡോക്ട്ടർക്ക്, ന്യൂ യോർക്കിലെ ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി കണ്ട്  അസൂയ മൂത്ത്  ശർദ്ദിൽ വന്നായിരുന്നു. ശർദ്ദിൽ മാറിയോ എന്തോ?
വിദ്യാധരൻ 2018-10-06 22:45:33 News
ഇവിടെ കാപട്യം നടമാടിന്നു 
ഇവിടെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നിടുന്നു 
ഇല്ലില്ല അത്ഭുതം ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല  
ഇവിടെ കാമ തിമിരം ബാധിച്ച കശ്മലർ 
തിന്നാൻ ശ്രമിപ്പതിൽ അവരുടെ വിളവ് തന്നെ 
അന്നാ തണുത്ത ജനുവരിയിൽ 
ഹിമാലയത്തിൻ താഴ്വരയിൽ 
ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി 
ബലാൽക്കാരം ചെയ്ത  വാർത്തയിന്നും 
എൻ കാതിൽ നിന്നു മുഴങ്ങിടുന്നു 
ഇവിടിന്നു പീഡകർ വിലസിടുന്നു 
അവരൊക്കെ അധിക്കാരം വഹിച്ചിടുന്നു 
എംപി ആയി, പ്രിസിഡണ്ടായി, ന്യായാധിപരായി  
അവർക്കൊക്കെ സ്തുതി പടാനുണ്ടിവിടെ
സ്ത്രീകളെ കാമോപകരണമായി കണ്ടിടുന്നോർ 
അവരുടെ ദുർഗന്ധപൂരിത ലേഖനങ്ങൾ 
അതിലും ജീർണ്ണിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ 
വായിച്ചാൽ ശർദ്ദിച്ചു ശർദ്ദിച്ചു ചോരതുപ്പും   
ഇല്ല മറന്നിട്ടില്ല സൂര്യനെല്ലി പെൺകുട്ടിയെ 
ഇല്ല മറന്നിട്ടില്ല ജോയ്‌തി സിംഗിനെയും 
ഇല്ല മറന്നിട്ടില്ല ബെറ്റി ഫോർഡിനെയും
ഇവരുടെ ബാല്യത്തെ  ഉന്‍മൂലനം ചെയ്തവന്മാർ 
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ പേരിലെങ്ങും 
എന്തൊരു ദൈവമാണിവരുടെ ദൈവമെന്ന് 
ചിന്തിച്ചിട്ടൊരെത്തും പിടിയുമില്ല 
ശിശുക്കളെ പോലെയാകുന്നില്ലേൽ 
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പൂകുകയില്ലായെന്ന് 
ആചാര്യൻ യേശു പറഞ്ഞതോർത്തിടുന്നു 
പകൽ മുഴുവൻ സുവിശേഷം ഘോഷിച്ചിടും 
പാതിരാ നേരത്ത് കന്യാസ്ത്രി മഠം തപ്പിടുന്നു 
സ്വയം കാമം നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യാത്ത അയ്യപ്പന്മാർ 
സ്ത്രീകളെ അടിച്ചിരുത്താൻ നോക്കിടുന്നു 
തലമണ്ട പോയ ചില സ്ത്രീകളാണേൽലത് 
അവരുടെ വിധിയായി കരുതി തല കുനിച്ചിടുന്നു 
പറുതയ്ക്കുള്ളിൽ  സ്ത്രീയുടെ തലകയറ്റി 
കറങ്ങുന്നു ചില ഭ്രാന്തന്മാർ ലോകമെങ്ങും
ഇല്ലില്ല അത്ഭുതം ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല  
ഇവിടെ കാമ തിമിരം ബാധിച്ച കശ്മലർ 
തിന്നാൻ ശ്രമിപ്പതിൽ അവരുടെ വിളവ് തന്നെ  
                     **********
യേഷാം ന വിദ്യ ന തപോ ന ദാനം 
ജ്ഞാനം ന ശീലം ന ഗുണോ ന ധർമഃ 
തേ മർത്ത്യലോകേ ഭുവി ഭാരഭൂതാ 
മനുഷ്യരൂപേണ മൃഗാശ്ചരന്തി   (ഭർത്തൃഹരി )

ആർക്കാണ് വിദ്യയില്ലാത്തത്, തപസ്സിലാത്തത്, ദാനമില്ലാത്തത്, അറിവും സൽസ്വാഭാവവും ഗുണങ്ങളും ധർമവുമില്ലാത്തത്, അവർ മനുഷ്യലോകത്ത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് 
Francis Thadathil 2018-10-06 22:20:58 News
Very good article 
ചിന്ന വീടിന്‍ സുഖം 2018-10-06 21:20:10 News

ഓ എന്തിനാ ജെസ്സി മോളേ  ഇങ്ങനെ ഒക്കെ !

ചിന്ന വീട്  തമിഴകത്തു തന്നെ അല്ലല്ലോ

എന്തിനാ മലയാളി അച്ചായന്മാര്‍  ഇടക്കിടെ നാട്ടില്‍ പോകുന്നത് ?

തിരുമല്‍ , ഉഴിച്ചില്‍ , കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ , സഭ സിന്ടു , മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു

അങ്ങനെ പല  ട്രിക്ക്സ് .

പൊക്കോട്ടെ , എന്‍റെ അച്ചായന്‍ പോകുമ്പോള്‍  ഞാനും ഒരു കൊച്ചു ചിന്ന വീട് ഇവിടെ അങ്ങ് ഒരുക്കും.  അല്ല പിന്നെ

സരസമ്മ
vayankaaran 2018-10-06 20:09:18 News
നംപൂതിരി രക്തം സിരകളിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ
തെക്കേമുറിക്ക് എങ്ങനെ മുറിക്കകത്ത്
ഇരിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവ പിതാക്കളുടെ
ആചാരങ്ങളെ  സംരക്ഷിക്കാൻ ബാദ്യസ്ഥനാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ  പേരിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മ ഉണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ
ആ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ട്
താങ്കൾ ബ്രഹ്മദത്തൻ നംപൂതിരി ആണ്.
താങ്കൾ താങ്കളുടെ പൂർവികാരോടുള്ള കർത്തവ്യം
പാലിച്ചു . സവർണ്ണ രക്തം ഒഴുകുന്ന ഓരോ
നസ്രാണി സഹോദര രും   താഴമൺ
കുടുംബത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുക.
ആർത്തവ രക്ത കൊടിയുമേന്തി ഒരു
ജാഥ ആരെങ്കിലും നടത്തണം.

Jessy 2018-10-06 16:12:12 News
In Tamil Nadu, bigamy is pretty much institutionalised and even has a name - Chinna veedu, which translates as 'small house' or second home. It is an age-old tradition surviving to this day despite its illegality
Annamma Philipose 2018-10-06 13:33:26 News
Esthamilla achicu thottathellam kuttam!
Boby Varghese 2018-10-06 11:17:02 News
An accusation with no corroboration should remain just that; an accusation. Here, the accuser, when she was only 15 years old went to a party of senior boys of a different school. She was under age to drive. Who drove her to the party? " I can't remember". Who drove her back to her house? " I can't remember" When did it happen? Some time in mid 1980's.Where did it happen? Not sure. She named 4 sometimes 5 attendees of the party. They all say that never was such a party. These kind of unfounded accusations will do a big disservice to the ones with legitimate allegations.

Tawana Brawly, a black beautiful girl , about 20 years ago, accused the district attorney and his assistant, both whites, of abducting her for four days and repeatedly raping her. There were demonstrations all over the country in support of her. Al Sharpton was her leading attorney. Millions of money flowed to her. Mike Tyson gave her a Rolex watch worth $30,000. The life of those two men were destroyed. After a year she admitted it was a hoax.

Three white boys were dismissed from Duke University as a black stripper accused them of raping her. The allegation was nothing but a hoax.
വീനസ് 2018-10-06 08:59:55 News
നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്നും രക്ഷയില്ല
ഞാനാണ് സ്നേഹം, പ്രേമം. പ്രണയത്തിൻ 
ഞാനാണ് സ്വവർഗ്ഗസംഭോഗത്തിൻ  
ഞാനാണ് ലൈംഗികോല്പാദനത്തിൻ,
ഞാനാണ് അവിവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ 
ഞാനാണ് ബീജസംയോഗ സങ്കലത്തിൻ 
സൗന്ദര്യദേവാംഗന വീനസ് ദേവതയാൾ 
എന്റെ കടാക്ഷത്തിൻ കാന്തിക വലയത്തിൽ 
അയ്യപ്പനും കൃഷ്‌ണനും ബുദ്ധനും യേശുവിനും 
എന്തിനു പറയുന്നു ഫ്രാങ്കോയിക്കും രക്ഷയില്ല 
എത്രെത്ര ബ്രഹ്മചര്യഷണ്ഡ മാമുനിമാർ 
വെട്ടിയിട്ട മരംപോലെ കടപുഴകി വീണു 
എത്രയെത്ര വേദാന്തവേദപുസ്‌തക വിശാരദന്മാർ 
എന്റെ മനോഹര മനോജ്ഞമാം സൗന്ദര്യത്തിൽ 
പെട്ടുഴറിയാടിയുലഞ്ഞു നിലംപരിചായി 
ദൈവഹൃദയ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ 
ദാവീദു പോലും എന്റെ നോട്ടത്തിൽ വഴുതിപ്പോയി  
അന്ന് ഞാൻ ബദ്ഷേപയായി ഓലമറപ്പുരയിൽ
നഗ്‌നയായി നിന്ന് കുളിച്ചു രസിക്കുന്നേരം 
പിന്നിൽ നിന്നു വന്നവൻ എന്നെ കടന്നു പിടിച്ചു 
ഞങ്ങടെ  രതിക്രീഡവിലാസ ലഹരിയിലല്ലേ നിന്റെ 
സോളമൻ രാജകുമാരൻ പിറന്നു വീണേ 
അവന്റെ കാമസൂത്രത്തിൻ സംഗ്രഹമാണ് 
നീയൊക്കെ രഹസ്യമായി  രസിക്കും  ഉത്തമഗീതം
സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവ രക്ത നടുക്കടലിൽ 
മുക്കിഞാൻ അയ്യപ്പനും മുക്തി നൽകും തീർച്ച
ആ മനോഹര ശബരിമലയിലെ പർണ്ണാശ്രമത്തിൽ 
ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കും മകരമാസ പൗർണ്ണമിയിൽ  
ഇല്ലില്ല മോചനമില്ല എന്നിൽ നിന്ന് ഒറ്റയാൾക്കും
 ഞാനാണ് സ്നേഹം, പ്രേമം. പ്രണയത്തിൻ 
ഞാനാണ് സ്വവർഗ്ഗസംഭോഗത്തിൻ  
ഞാനാണ് ലൈംഗികോല്പാദനത്തിൻ,
ഞാനാണ് അവിവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ 
ഞാനാണ് ബീജസംയോഗ സങ്കലത്തിൻ 
സൗന്ദര്യദേവാംഗന വീനസ് ദേവതയാൾ 

Jyothylakshmy Nambiar 2018-10-06 06:00:59 News
അഭിപ്രായം എഴുതി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
Vayanakkaran 2018-10-06 03:05:07 News
What is that you are trying to say? Some bla bla senseless words. Make your message clear and simple.
രാഷ്ട്രീയ വീഷകൻ 2018-10-06 02:57:53 News
ഇതു  തെറ്റായ  പള്ളി നടപടി  ആണ് . പള്ളി  രാഷ്ട്രീയ  പ്രചരണ  വേദിയോ , രാട്രീയ  യുദ്ധക്കളമോ  ആക്കരുത് .  ചർച്ചും  സ്റ്റേറ്റ്  സെപറേഷൻ  മസ്റ്റ്  ബി  ദർ . 
ചർച്  ഡെമോക്രാറ്റിക്‌  പാർട്ടി  പ്രചരണ  വേദിയാക്കിയത്  തെറ്റ് . ഇത്  പാരിഷ്  കൗൺസിലിലും  രൂപതയിലും  ചർച്ച  ചെയ്യണം . നടപടി  സ്വീകരിക്കണം . നിങ്ങൾ  എന്താണ്  റിപ്പബ്ലിക്കൻ  പാർട്ടിക്ക്  അനുമതി  കൊടുക്കാത്തത് ?
ദൈവം 2018-10-05 23:32:38 News
എന്തിനാ സ്കെഡ്യുൾ കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 
വേണ്ടാത്തത്‌ എഴുതി വിട്ടിടുന്നെ 
കപ്പ്യാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ 
ചീത്ത വിളിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ 
കപ്പിയാര് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ 
എന്റെ  കാര്യം വെള്ളത്തിലായി .
ഞാൻ നിങ്ങടെ ദൈവംമല്ലേ 
നിങ്ങളെപ്പോലെ വികാര വിചാരമില്ലേ 
കാപ്പിയാര് ധൂപകുറ്റി വീശിടുമ്പോൾ 
കപ്പ്യാരുടെ  ഭാര്യ സാറേടെ  ഗന്ധംപോലെ
എത്ര അവിവിഹിത ബന്ധം കണ്ടവനാ ഞാൻ 
എത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടവനാ ഞാൻ 
എത്രത്ര കുമ്പസാരം കേട്ടവനാ ഞാൻ 
അവിവിഹിത ബന്ധവും ആത്മീയവും  
ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിച്ചിടണം 
ക്ഷമിക്കണം ഏഴല്ല എഴുപത് വട്ടം നിങ്ങൾ
നിങ്ങളിൽ കുറ്റം ഒട്ടും ഇല്ല എങ്കിൽ 
നിങ്ങടെ ഭാര്യയെ തല്ലികൊള്ളു
ഇവിടെ നടക്കും  അവിവിഹിത  വേഴ്ചയുടെ 
കണക്കു സൂക്ഷിക്കലല്ല എനിക്ക് ജോലി 
കാപ്പിയാരുടെ ഭാര്യേടെ പ്രാർത്ഥന വന്നിടുന്നു 
ഞാൻ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയിടട്ടെ 
കാപ്പിയാര് പള്ളീന്ന് എത്തും മുൻപേ 
സാറേടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നല്കിടണം 
ഞാൻ നിങ്ങടെ പ്രിയ  ദൈവമല്ലേ 
ആരോടും ഇക്കാര്യം ചൊല്ലിടല്ലേ 
സ്കേദ്യുൽ കാസ്റ്റിന്റെ പ്രിയ പുത്രനല്ലേ 
നിന്നെ ഞാൻ അപ്പർ ക്ലാസ്സാക്കി അനുഗ്രഹിക്കും