ഓർത്തഡോക്സ് തിരുമേനി 2017-07-10 13:34:43 News
പുത്തന്കുരിശുകാരൻ തിരുമേനിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുരിശുമലകൾ, സ്വർണ്ണ കുരിശ് സ്വർണ്ണ അംശവടി ഇതെല്ലാം സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.

CID Moosa 2017-07-10 13:24:42 News
Nobody is guilty until proven
Thiru 2017-07-10 13:19:35 News
 ലളിത ജീവിതം നയിച്ച നസ്രായന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ച ചട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരി കോടികൾ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ വകീലാന്മാർക് കൊടുത്തിട്ടു വിധി വരുമ്പോൾ അതനുസ്സരിക്കാതെ ആടുകളെ റോഡിൽ ഇറക്കി തറ വേലകൾ കാണിക്കുന്നതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം.  ഈ മത്തങ്ങാ തൊപ്പിയും മുപ്പതു മീറ്റർ തുണികൊണ്ടുള്ള കുപ്പായവും മാന്ത്രിക വടിയും ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. മുന്തിയ കാറിൽ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നു അഡമ്പര ജീവിതം നയിക്കാൻ ഉള്ള വിദ്യ ആഭാസം ആണ് ഇവർക്കുള്ളത്. 
Politico 2017-07-10 12:47:32 News

ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്കയെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധണ്ടനെയാണ് അമേരിക്കയിലെ വിവരം ഇല്ലാത്ത കുറെ ജനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രസിഡണ്ടാക്കിയത്  (എല്കെട്രൽവോട്ട് എന്ന ഒരു ഏടാകൂടം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശല്യം ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ വരില്ലായിരുന്നു). സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിതം ഗ്രെറ്റാക്കാം എന്ന് വിഷ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൂരകാഴച എത്രമാത്രം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനസിലാകും. പണമുള്ളവൻ (എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടായി എന്നത് പ്രശനമല്ല) എല്ലാം ബുദ്ധിമാൻമാരും ബാക്കിയുള്ളവർ വിഡ്ഢികളും എന്ന് ധരിക്കുന്നവർ തികച്ചും കിഡ്നിയാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് കരുതുന്നവരാണ്.  അമേരിക്കയുടെ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രംപിനെപ്പോലെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലായെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും.   ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ രാഷ്ട്രങ്ങളും ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പുരോഗതിയുടെ മാർഗ്ഗം തേടുമ്പോൾ വിഡ്ഢിയായ ഇയാൾ സ്വന്ത രാജ്യത്തിന്റെ താത്‌പര്യത്തേക്കാൾ സ്വാർത്ഥമായ അയാളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തികരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല നാളെ പറയുന്നത് നാളെ പറയുന്നതല്ല മറ്റെന്നാൾ പറയുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിന് സ്വന്ത സ്ഥാപനത്തെപ്പോലും വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കിയില്ല. എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചില പമ്പര വിഡ്ഢികളായ മലയാളികൾ ചാടിവീഴും അയാൾ വിജയശ്രീലാളിതനായ ഒരു ബിസിനസ്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കറിയാം അയാളുടെ പണത്തിന്റെ പിന്നില്ലെ ഊടുവഴികൾ? അയാൾക്കും അയാളുടെ കാബിനെറ്റിലുള്ളവർക്കും റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും സംശയാസ്പതമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഇലക്ഷൻ റഷ്യൻ ചാരന്മാർ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് അവഗണിച്ചു പൂട്ടിനെന്ന അയാളുടെ ബോസ്സിന്റെ മുന്നിൽ അയാൾ എന്തിന് വിധേയത്തോടെ നിന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ട് മടങ്ങി?

ഉച്ചകോടിയിൽ ഇയാൾ അമേരിക്കയെ അപമാനിച്ചു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ ലോയൽറ്റി റഷ്യയോടാണ്. കാരണം അയാളുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഒരു പക്ഷെ പൂട്ടിന്റെ കൈയിലായിരിക്കും. അത് പുറത്തുവിട്ടാൽ അയാളുടെ പച്ച കള്ളങ്ങൾ പലതും പുറത്തുവരും. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ടാകാൻ  യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവെനെന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ നിഗമനത്തോട് യോചിക്കുന്നു .  ട്രംപിനെ  തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ വിവരക്കേടിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പാസാകാതെ കിടക്കുന്ന റിപ്പീൽ ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഒബ്‌മാമ കെയർ. ഒബമാകെയറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൈപ്പറ്റി ട്രംപിന് വോട്ടു ചെയ്യത ഒരു പറ്റം പമ്പര വിഡ്ഢികൾക്ക് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പിളർപ്പിക്കുണ്ടാക്കി, അഹോരാത്രം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒബാമ കെയർ .

ഇവന് ഉച്ചകോടിയല്ല ഉച്ചഭ്രാന്താണ്, അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്ടാറിക്ക് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ

മതവും രാഷ്ട്രീയവും സാധാരണക്കാരന്റെ രക്തം കുടിച്ചു ചീർക്കുന്ന രക്ത അട്ടകളാണ്. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവനെ രാജാവാക്കു എന്ന് ഒരു നിമിഷവും ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറയുന്ന നിരുപദ്രവികളായ പമ്പര വിഡ്ഢികളും

Johny 2017-07-10 12:17:36 News
ദൈവത്തിനെ അറിയാവുന്ന ഒരു മനസ്സിനെയും ലോഹക്കുള്ളിൽ/കളർ ലോഹക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയില്ല. അന്വഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും  എന്ന ക്രിസ്തുവചനത്തെ പ്രമാണമാക്കി, എഴുപതു വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷെ കണ്ടെത്തിയില്ല. പകരം ഇവർ നാട്ടിയ കുരിശിൽ ഇവർ കയറ്റിയ ക്രൂശിതന്റെ വിലാപം സദാ ഞാൻ കേട്ടു, ഇന്നും കേട്ടു,, ഇനിയും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും (ശ്രീ സാമുവേൽ കൂടൽ) 
ORTHODOX VISWASI 2017-07-10 11:53:53 News
പണ സഞ്ചി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ യൂദാസ് ആണ്.യൂദാസ് മത്തായിയെ കൂട്ട്  പിടിക്കേണ്ട.ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച പണം പുത്തൻ കുരിശിൽ ആണ് ഉള്ളത് .അവിടെ പോയി  ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.അവിടെ ഒന്നിനും കണക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഉടൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് .കേഫാ ഗുണ്ടകളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രം.കൂടാതെ ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധ ഏൽക്കാതെ നോക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ .
Orthodox faithful, Nalunnakkal 2017-07-10 11:47:41 News
നാലുന്നാക്കല്‍  ആദായി  പള്ളി  ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌  കാരുടെ വക അല്ലേ  തിരുമേനി  ?
കരിപ്പാല്‍ വലിയ മാത്യു  വക  സ്ഥലം , കരിപ്പാല്‍ - മറുകുംമൂട്  കുടുംബ  വക . അതു അങ്ങ്  തിരികെ  കൊടുക്ക്‌ . അടുത്ത  കാതോലിക്ക ആകാന്‍ ഉള്ള ശ്രമം എന്ന്  കരുതട്ടെ . വിവരവും  വിദ്യയും  ഇല്ലാത്ത  ശ്രേഷ്ടന്‍  കുഴിയില്‍ ചാടിക്കും .
Probe 2017-07-10 11:38:23 News
ഇനിയെങ്കിലും മൂത്തകള്ളന്മാ൪ ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിക്കുമോ???മെഗാസ്ററാ൪സ്... ആനക്കൊംബ് മോഷണം...

 
വഴിപോക്കർ 2017-07-10 11:32:29 News
എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ജോലിചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം? ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ജീവിക്കുകയും പിന്നെ അവരുടെ തലമണ്ട കാർന്ന് തിന്നുകയും ചെയ്യതതുകൊണ്ടാണ് താനോക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാവ കണക്കെ വായിൽ വരുന്നതൊക്കെ  വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസി.  നിങ്ങളുടെ കുടുംമ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന വഴക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചു മറ്റുള്ളവരേം വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വഴിപോക്കർക്ക് ഇടപെട്ട തീരു. അതുകൊണ്ടു അധികം കളിക്കാതെ ഈ കട അടച്ചുപൂട്ടി തൂമ്പ എടുത്ത് അദ്ധ്വാനിച്ച് വിയർപ്പോടെ അപ്പം കഴിക്കുക. അല്ലാതെ വിയർത്തു അപ്പം കഴിക്കുനനവാന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്നടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിവരം അറിയും. ഓരോ അവന്മാര് തിന്നുകൊഴുത്തു ചുവ ചുവാന്നാ ഇരിക്കുന്നെ. മുന്തിരിച്ചാറും പിന്നെ കൺഫെഷൻ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കേറി കൊഴുക്കുകയല്ലേ

thampan 2017-07-10 11:27:29 News
No, aliya, we will not learn a lesson.  We are a foolish community.  See, next week, there is whole group of hooligans are coming in the pretext of an award ceremony.  What is this?  VELLARICKA PATTANAMO?  Can the American Malayalees show some guts to boycott these kind of hooliganisms?  Shame on the so called award givers.
george 2017-07-10 11:20:37 News
By bringing these people who made the money?  Ignorant people go and see their stupid show.  Some achayans profited too... what a scam... 
thampu 2017-07-10 11:18:15 News
American malayalees should learn their lesson here.  Don't bring these criminals for show here? 
ORTHODOX VISWASI 2017-07-10 08:33:47 News
മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന "അസുഹം " ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം മഞ്ഞയായി തോന്നും.അത് മാറാൻ നല്ല നാട്ടു മരുന്നു കഴിച്ചാൽ മതി.ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരും നല്ല തറവാടുകളിൽ പിറന്നവരും ആണ്.അവർ സ്വയം ആ സ്ഥാനത്തു വന്നവരല്ല.അവർ ആ സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞുടുക്കുന്നത് ആണ്.അവർ അഹോരാത്രം സഭക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആണ്. അവരെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ സഭയിൽ സംവിധാനം ഉണ്ട്.വഴിയേ പോകുന്നവർ അതോർത്തു വിഴമിക്കേണ്ട.  
യേശു 2017-07-10 08:11:18 News

പത്മാനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയതിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ സാമഗ്രികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലും കയ്യിലും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇനി എത്ര കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം.


യൂദാ മത്തായി 2017-07-10 07:34:43 News
'അമ്മ സംഘടന ഉടനെ പിരിച്ചുവിടണം
അമേരിക്കയിൽ ദിലീപിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ പണം പിടുങ്ങിയ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികൾ ജനനങ്ങൾക്ക് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം (ഇപ്പോൾ പാത്രീയിക്കീസ്കാരെ പറ്റിച്ച പണവും നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചതും കൂടി ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടല്ലോ?