Trouble Man 2014-07-21 10:07:16 News
ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രൂത്ത്‌ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോക്രട്ടറീസിന്റെ പ്രേതം ആയിരിക്കും. ജോസ് മാത്യു സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ഫോമായേം ഫോക്കാനെയും നിരന്തരം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നാകില്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അടികോല്ലുന്നവൻ നന്നാകും അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുന്ന ആൾ നാന്നാകും.
Jose Mathew 2014-07-21 09:24:41 News
Everyone looking for who said rather than what said. This is the problem. If anything good in this article take and use it. Otherwise leave it. See, no one has right name here, including Truth Man. Now he is looking for the name of the author to respond. FUNNY.
Neena 2014-07-21 07:47:24 News
Congratulations, Thelma, t born to be FAMOUS !!!!!!!
jep 2014-07-21 05:13:43 News

ഒരു സാമൂഹ്യ അമേരിക്കൻ മലയാളീ പ്രശ്ന മാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് .അത് ആരായാൽ എന്താ ,അഭിപ്രായം എഴുതുക . എപ്പോഴും അപ്രിയ സത്യാങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് നേരേ ആണ് ആണന്നു മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, ബിനാമി വച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് .രണ്ടായീ പിളര്ന്ന  നാഷണൽ സംഘടനകളും  ഏതാണ്ട് കാരം ഇല്ലാത്ത ഉപ്പു പോലെ ആകുകുകയാണ് .കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടന സമ്മേളനം
അമേരിക്കയിൽ നടത്തുന്നു എന്ന വിത്തിയാസം.

jep 2014-07-21 04:50:30 News

കേരളത്തില നിന്നും കയറ്റി വിട്ട എല്ലാ കോണ്ഗ്രസ്പരധീണംഗലും ,പെൻഷൻ പറ്റിയവരും ഇനി  കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കൊളം ആയ ഇവിടം  മുതു കൊളമാക്കും .ജനത്തെ സേവിക്കാൻ ഇവരുടേ ഒക്കെ ഒരു ആർത്തി!കഷ്ടം കേരളത്തിനു ഇതേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ .മാവേലി നാട് വാണ കാലം ഓർത്ത് സർക്കാർ ചെലവിൽ എന്നും ഓണം ആഘോഷിക്കാം. ഓണം ആഘോഷം ഒരുമാസം എന്നുള്ളത് ഒരു വര്ഷം ആക്കണം !

Jose Sebastian 2014-07-21 04:01:34 News
Ms. Annakutty I am from Idukki and seen that how people has been misleaded .
Sudhir Panikkaveetil 2014-07-21 03:19:46 News

http://www.emalayalee.com/admin/pdf/55989_Ramayanam_Killippattu.pdf

To read Ramayanam in Malayalam, kindly go the above link. Thanks
Varughese N Mathew 2014-07-21 03:11:36 News
I am not supporting the tobaco company. It is clearly written in the cigerette package that it is harmful to health. Irrespective of this warning, if someone use it, that person hiself is responsible for the consequences. I don't know what stupid jury system America is having. I know that the smae jury system has given a lady millions of dollars for spilling hot coffee on her legs. Such verdicts are a shame for the jury system of this Super power!!
Roychengannur 2014-07-20 22:40:55 News
Our organization ROMA  always will support convention every 2 year 
പന്തളം ബിജു തോമസ്‌ 2014-07-20 18:58:57 News
ഈ വിമര്‍ശകന്‍ ഏതെങ്കിലും കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ പങ്കെടുത്തതായി വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല...  പേര് വെയ്ക്കാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എങ്കിലും  പ്രസാധകര്‍ ദയവായി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലങ്കില്‍ ഇവയെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. 
ഭാർഗവൻ ചിങ്ങവനം 2014-07-20 18:31:16 News
ഈ പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വന്ന ഓരോ മലയാളിയും കഷ്ട്പ്പടുകളിലൂടെ അവൻ വരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെയും, നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളുടെയും, തകർന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെയും കഥ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ധാരാളം മതി നല്ല കൃതികൾ ഇവിടെയുണ്ടാകാൻ. ഒബാമയുടെ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അമ്മ വളർത്തിയ മകനാണെന്ന് പറയുന്നതിനോ, ക്ലിന്റണ്‍ന്റെ പിതാവ് മദ്യപാനിയെന്ന് പറയുന്നതിനോ, ബിൽ ഗിട്ടിന്റെ ആദ്യശമ്പളം എഴു ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നതിനോ ഒന്നും അവർക്ക് മടിയില്ല. പക്ഷെ മലയാളിക്ക് "ൻറെ ഉപ്പാപ്പെക്ക് ഒരാന ഇന്റാർന്നു' എന്ന മനോഭാവമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ മലയാള സാഹിത്യം ശരിയാകുമെന്ന്പറ. എന്ന് അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾ സത്യം സത്യമായി എഴുതുന്നോ അന്നേ അവരുടെ കഥകൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ സംഘടനകളുടെ ചില്ലകളിൽ വാലിൽ അവാർഡു കൾക്കായി തൂങ്ങി ആടിക്കളിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം!
സംശയം 2014-07-20 16:36:44 News
അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും കൊഞാണ്ട്ൻ, മണ്ണൂണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരെയും കാരികളേയും ശുംഭൻ, ശുംഭി, ജളൻ, ജളി, കാലമാടൻ കാലിമാടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൂടാ ?
സാഹിത്യം സുകുമാരൻ 2014-07-20 16:31:05 News
ഫോമാ ഫൊക്കാന സമ്മേളനങ്ങൾ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവാർഡു കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകും
Truth man 2014-07-20 15:50:13 News
This is unknown article........at least mention who written this .
Then we can response 
vayanakaran 2014-07-20 11:51:30 News
കാലമാടന്മാർ, തല്ലിപൊളികൾ, ജളസമൂഹങ്ങൾ,
ശുംഭ്ന്മാർ ഈ അവാർഡുകൾ കൊടുത്തത്
സംഘടനകളോ എഴുത്തുകാർ തമ്മിൽ തമ്മിലോ?
അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർ ഹാസ്യ
കഥാ പാത്രങ്ങൾ ആകുന്നുവെന്നു അവർ അറിയുന്നില്ല.  എന്തായാലും അമേരിക്കയിലെ മുഴുവൻ
എഴുത്തുകാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കാലമാടന്മാർ, തല്ലിപൊളികൾ, ജളസമൂഹങ്ങൾ, ശുംഭന്മാർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് എന്നെയല്ല എന്ന് സമാധാനിച്ച് കഴിയും. ആരേയും പേരിടെത്ത് പറയാതെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തഗതിയോടെയുള്ള വിമർശനം അതും
അമേരിക്കൻ മലയാളികളിൽ മാത്രം കാണുന്ന സഹോദര സ്നേഹം.