soman sunder 2013-04-21 22:49:53 News
God bless you helping hands. 
JACOB MATHEW 2013-04-21 21:06:55 News
സുഗതകുമാരി തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു .അവിടുന്ന് വിമാനം കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നു വായില തോന്നുന്നതൊക്കെ പറയുന്നു.കന്നുരിലോ കോഴിക്കോട്ടോ അഭിപ്രായം പറയാൻ ചെന്നാൽ അവര് ഓടിക്കും .വിമാനത്താവളം വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്ക്ക് വേഗത്തിൽ കുടുംബതെതം .എല്ലാത്തിലും അഭിപ്രായം പറയുന്ന സ്വോഭവം നിര്ത്തണം .അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ വിമാനം ബസ്‌ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാളവണ്ടി യുഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം
വിദ്യാധരൻ 2013-04-21 19:36:35 News
എന്തുവില കൊടുത്തും കാക്കണം 
ആറു മുളയിൻ പൈതൃകം കൂട്ടരെ 
സ്വന്ത മക്കൾ തന്നെ അലറി അടുക്കുന്നു 
പോറ്റി പുലർത്തിയ നാടു മുടിക്കുവാൻ 
കാടുകൾ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചും 
തോടുകൾ നിരത്തിയും 
കർഷകർ തന്നുടെ കൃഷി നശിപ്പിച്ചും 
നാടു നന്നാക്കുവാൻ എന്നുള്ള ഭാവേന 
എത്തുന്നു ലോകത്തിൻ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും 
ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പിന്റെ കട മുറിക്കുവാൻ 
കയ്യകളിൽ കത്തിയും കീശയിൽ കാശുമായി 
സമ്പന്നരാം പ്രവാസികൾ കശ്മലർ 
കള്ളു കൊടുത്തും പെണ്ണ് കൊടുത്തും 
കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത 
രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂട്ട് പിടിച്ചും 
 സ്പന്ദിക്കും നാടിന്റെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ടു 
കൈരളി തായേ നിന്റെ  മാറു  പിളർക്കുവാൻ
എത്തിപോയി എത്തിപോയി 
പ്രവാസികൾ നിന് മക്കൾ നിന്നെ ത്യജിച്ചവർ 
ഒന്നായി നിന്ന് എതിർക്കുക 
ശ്വാസം നിലക്കും വരേയും 
സ്വന്ത നാടിന്റെ പൈതൃകം കാക്കുവാൻ 
ഭാവുകങ്ങൾ ഏവർക്കും 
നേതൃത്വം എകും സുഗതകുമാരിക്കും 


യേശു 2013-04-21 19:01:30 News
"കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു പുതുതായൊന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. പക്ഷെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുമോ...?? " നാശം എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയും ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷമാണ്. ഇതു നിമിഷവും വസ്തുക്കൾ നശിക്കുകയും പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരങ്ങളിലെ കോശങ്ങളെ നോക്ക് അത് നശിക്കുകയും പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശസ്ത കവി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ " ഒന്നിനും ഇല്ല നില ഉന്നതമായ കുന്നുമെന്നല്ല ആഴിയും നശിക്കും ഓർത്താൽ"  പക്ഷേ ഇവിടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറാൻ ലോകം നശിക്കണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ലേഖകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭയ രഹിതമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ആവശ്യമാണ്‌.  ആ ചിന്തയിൽ സഹജീവികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ആദ്യം നിങ്ങൾ സത്യം മനസിലാക്കു ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രം ആക്കും.  അത് നിങ്ങളെ പരീശന്മാരിൽ നിന്നും മതഭ്രാന്തുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി, നിങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കും. വർണ്ണത്തിന്റേയും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും  വെലികെട്ടുകൾ പൊളിച്ചു എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. കാഴപാടുകൾ മാറുകയും  ഒരു പുതിയ സംസ്ക്കാരം നാമ്പിടും.  ഇതായിരുന്നു എന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദ്യശിയം.  പക്ഷേ പലരും അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചു വ്യഖ്യാനിച്ച് കുഴപ്പത്തിലാക്കി.  എന്റെ ജെന്മവും നിങ്ങളുടെതുപോലെ മനുഷ്യ ജന്മം ആയിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കംമ്യുനിസ്റ്റു ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ എന്നെ ദൈവ പുത്രനാക്കി കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റി.  നിങ്ങള്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്ന് കാണാത്തവരെ പോലെ പെരുമാറി. എന്തിനു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ആ ഗോൾഗോത്ത മലയില കള്ളൻമാരോടൊപ്പം ക്രൂശിച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും കയ്യാഫസിനെക്കാളും പരിശന്മാരെക്കാളും നല്ലവരായിരുന്നു.  ഭീരുക്കളായ മനുഷ്യർ എന്ന് മതത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നോ അന്നേ അവർ ഭൂമിയില സ്വര്ഗ്ഗം അനുഭവിക്കുകയുള്ള്.  മരണാനന്തര ജീവിതം മതത്തിന്റെ ഒരു ഊരാകുടുക്കാണ്.  അതിൽ പെട്ട് പോകാതെ നിങ്ങൾ ഈ ലോക ജീവിതം സ്നേഹത്തിൽ ധന്യമാക്കു. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരണാന്തര ജീവിതം  ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷ്വരൻസു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ പോലെ സുരക്ഷിതം ആയിരിക്കും. 

MM 2013-04-21 15:46:53 News

ഈ മനോഹരമായ ലേഖനത്തിന് അനുമോദനങ്ങൾ. ദൈവം ഒരിക്കലും ആരുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു എതിരല്ല. എല്ലാവരെയും സ്വതന്ത്രരായി തന്നെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്.. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടി.. ആവശ്യമില്ലാത്ത നീയമങ്ങൾ അവനുണ്ടാക്കി. അത് അവൻ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേല്പ്പിച്ചു. അതിനു ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 
ഇപ്പോൾ മതങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിറ്റു കാശാക്കുന്നു, ദൈവ ദൂഷണം ചെയ്യുന്നു.ഏതാണ് സത്യം, ശരി... മുതലായവകൾ മനുഷ്യന് അറിഞ്ഞുകൂടാ... അവന്റെ കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ കേട്ടത് പഠിച്ചത് അവൻ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നു. ആര്ക്കും ഒരുവനെയും അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത്തരം മതപരമായും സാമുദായികപരമായും ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു പുതുതായൊന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. പക്ഷെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുമോ...?? 
നല്ല ലേഖനം തുടര്ന്നും എഴുതുക............ 
mallu 2013-04-21 12:04:19 News
Sugatha Kumari playing in he hands of communal forces. This is bad. She should keep her secular credentials.
Mr. Suspeciouss 2013-04-21 10:13:57 News
ഇയാളുടെ അറിവ് ശരിയായ അറിവാണോ എന്നാണു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം
john California 2013-04-21 08:19:09 News
ദൈവം ആരെന്നു ശരിക്കും അറിയാത്ത ചിലരുടെ ചിന്തകള് ... ദൈവത്തെ അവർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കോണിൽ നിന്ന് മാത്രം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് .... ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ താങ്കളുടെ ചിന്തകള് കൊള്ളാം... പക്ഷെ ഇടമറുക് മാരെ ദൈവമായി പ്രതിഷ്ടിച്ചുള്ള ഇത്തരം ചിന്തകള് ലോകത്തിനു തന്നെ അതിന്റെ സംതുലനാവസ്ഥക്ക് തന്നെ ആപത്താണ് .... 
അലസൻ ലാസർ 2013-04-21 07:53:34 News
മരണാന്തര ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അലസമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്.  വിയർപ്പോടെ അപ്പം കഴിക്കണ്ട. പണി ചെയ്യണ്ട, തൊഴില്ലില്ലാ വേദനത്തിനു അപേക്ഷിക്കണ്ട, സോഷ്യൽ സെക്ക്യുരിട്ടി വേണ്ട . പ്രത്യേകിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്‌ ബലാൽസംഗം പേടിക്കണ്ട.  ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടു വേണ്ടേ ബലാൽസംഗം ചെയ്യാൻ. എന്തൊരു സുഖം ആത്മാവായി ചുമ്മാ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നാൽ മതി. 


KRISHNA 2013-04-21 07:03:19 News
Very good article.
John 2013-04-21 06:56:20 News
I agree with the comments of Manoj. Rule is Rule-Law is law and Speculation is speculation
Anthappan 2013-04-21 06:29:18 News
The concept of God is an invention by human being. Christianity an offshoot of Judaism propagate this on earth and misguide the laymen from having a free life on earth.  Jesus was a human-being like anyone else.  He lived like any other people and advocated a new social life by loving and treating your neighbor as yourself. His ideology of life revolves on the principle of love. There is no cure for the cancer of religion other than practicing love in our day to day life. Kudos to the writer
ദൈവം 2013-04-21 06:13:59 News
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രൊജ്ജ്വലിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഞാനാണ് .  ഞാൻ ഹിന്ദുവല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല മുസ്ലിമും അല്ല. നിങ്ങൾ മറ്റു സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്തുതിക്കപെടുന്നു.  അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗം ആക്കി മാറ്റുക.  മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുമെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ. അല്ല മരണാന്തര ജീവിതം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സഹോദരനിട്ടു പാര പണിയാനാണ് പരിപാടി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഞാൻ നരകം ആക്കും. അതായത് ഇന്ന് രൊക്കം നാളെ കടം.  
"നമുക്ക് നാമേ പണിവതു നാകവും നരകവും ഒരുപോലെ " എന്നുള്ള ആപ്ത വാക്യം ഒരു മന്ത്രമായി ഉരുവിടുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ലത് .  അന്ത്രയോസ് എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞാൻ അവനിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു 


Babu Parackel 2013-04-20 21:39:52 News
Congratulations to Kalasree! They are the one who saved Suresh Gopi's program, 'American Dreams'. If you take Kalasree kids and Suraj from the stage, it was nothing but a big 'O'!!
Manoj M. 2013-04-20 20:42:38 News
1.
 "...എന്നാല്‍ 50 കഴിഞ്ഞ ഒ.സി.ഐ എടുത്തവര്‍ പുതുക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ്‌ തന്റെ അറിവില്‍ മനസിലാകുന്നതെന്ന്‌ ദഹിയ പറഞ്ഞു..."
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവനുസരിച്ചല്ല  വേറൊരുത്തൻ  നിയമം പറയുന്നത്. "അമ്പതു കഴിഞ്ഞാൽ പുതുക്ക
മെന്നാണ്‌ എന്റെ അറിവ്", എന്നായിരിക്കും അയാള് പറയുക. എന്തിനാണ് പലർക്കും പല തരത്തിൽ പറയാവുന്നപോലെ നിയമം എഴുതി വെക്കുന്നത്?  ചക്ക എന്നും മാങ്ങാ എന്നും പ്രത്യേകം പറയാൻ എന്താണ് പ്രയാസം?
2.
"...20 വയസിനുമുമ്പ്‌ ഒ.സി.ഐ കാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചവര്‍ പുതിയ അമേരിക്കന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട്‌ കിട്ടുമ്പോള്‍ ഒ.സി.ഐ കാര്‍ഡ്‌ വീണ്ടും ഇഷ്വു ചെയ്യിക്കണം. പത്തൊമ്പതാം വയസിലാണ്‌ ഒ.സി.ഐ കാര്‍ഡ്‌ എടുത്തതെങ്കിലും പുതുക്കണമെന്ന നിയമം നിലനില്‍ക്കും..."

ഇത്തരത്തിലുള്ള 'ഉളുമ്പ്' നിയമങ്ങളാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പറ്റില്ലാന്നു പറയാൻ, തക്കതായ കാരണം പറയണം. അല്ലാതെ, "പുതുക്കണമെന്ന നിയമം നിലനില്‍ക്കും", എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ഇയാളാണോ അതു നിശ്ചയിക്കുക?
3.
"...നിയമത്തില്‍ ചില ആവശ്യകതകളും പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന്‌ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു..."
ഇദ്ദേഹം
മ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നിയമം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മാറ്റി എഴുതണം.
4.
"...എന്നാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനും കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാനും കോണ്‍സുലേറ്റ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സദാ സന്നദ്ധരാണ്‌."

അതുകൊണ്ടല്ലേ മാസം തോറും ചെക്കായിട്ടോ,  കാശായിട്ടോ,  ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോ രൂപായോ ഡോളറോ കൈപ്പറ്റുന്നത്?

ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന വിടുവാക്കുകൾ വലിയ വാർത്തയായി അടിച്ചു  അവരുടെ പ്രീതി നേടുകയല്ല ലക്‌ഷ്യം. 'പൊളി' നിയമങ്ങൾ മാറ്റി ഗസറ്റിൽ എഴുതി വരണം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുകൂലമായി നില്ക്കില്ല കാശു കിട്ടുന്നില്ലാ യെങ്കിൽ. മന്ത്രിമാർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ പൊളിക്കും എന്നു കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈവക കാര്യങ്ങള്ക്ക് പരിഗണന നല്കൂ. പ്രവാസികൾ ഒന്നിച്ചാൽ അതു സാധ്യമാണ്. അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.