John Varghese 2014-07-20 09:47:27 News
അമേരിക്കയിലെ മിക്ക എഴുത്തുകാരും ഇവിടുത്തെ സംഘടനകളുടെ അടിമകളാണ്. അവർ നൽകുന്ന അവാർഡുകളിൽ ആനന്ദംകൊണ്ട് സ്വന്തം കഴിവുകളെ വളർത്താത്തവർ. വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞത് നൂറു ശതമാനം ശരിയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്തുതിച്ചും അവാർഡുകൊടുത്തും ചില ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞുറങ്ങുന്ന അലസന്മാരെപ്പോലെ. Excellent comment.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-20 09:38:30 News
ത്രേസ്യാമ്മ നടാവള്ളിയുടെ തന്റേടത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു . ത്രേസ്യാമ്മ എന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം രോക്ഷകുലയാകുന്നത് എന്ന് ശശികല ടീച്ചറും അരുന്ധതി റോയിയും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രബുദ്ധരായ വായനക്കാർക്കറിയാം അതല്ല സത്യം എന്ന്. ഹൈന്ദവരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വഴിയരികിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് മരിക്കാൻ കിടന്ന പുരോഹിതനെ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിച്ച മതർ ത്രേസായും, ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലികൊടുത്ത ഗാന്ധിയും, ദാഹിപ്പവന് കുടിക്കാനും നഗ്നനെ പുതപ്പിക്കാനും ആഹാരം ഇല്ലാത്തവന് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പാനും പറഞ്ഞ യേശുവും മതങ്ങളുടെയും വർണ്ണങ്ങളെയും ജാതി വ്യവസ്ഥകളെയും മറികടന്നു മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്. ഒരു സാഹിത്യകാരനും സാഹിത്യകാരിയും മനുഷ്യ 'സ്നേഹം' എന്ന പരമസത്യത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം. അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും ആന്തരികമായ ഉൾക്കാഴ്ച്ചകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില സത്യങ്ങളേയും മലീമസമാക്കികൂട. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് പതനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ശശികല ടീച്ചർക്കും അരുന്ധതി റോയിക്കും "ഏതു പടിക്കലും തൂറാം എന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കുന്നു" ഈശ്വരാ രക്ഷിത് എന്ന് പറയാനല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പറയാൻ.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-20 08:58:55 News
പ്രവാസ സാഹിത്യം എന്നൊന്നില്ല എന്ന ലേഖികയുടെ വാദത്തോട് യോചിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രാവാസ സാഹിത്യം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. മലയാളികൾ എവിടെപ്പോയാലും അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെയും അതിനെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യ മലയാള സാഹിത്യം തന്നെയാണ്. ബനിയാമിന്റെ 'ആടുജീവിതം' പോലെ. പിന്നെ പ്രവാസ സാഹിത്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഒന്നികിൽ അത് ഒരു ഗൂഡാലോചനയുടെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം ഇല്ലായ്മയുടെ ഫലം. ഗൂഡാലോചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ കൃതികൾക്ക് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവും, എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിച്ചു പക്ഷെ എന്തിന്റെയോ കുറവ് കാണുന്നു അത് പേരും പ്രശസ്തിയുമാണ്‌, പക്ഷെ ആ പേരും പ്രശസ്തിയും വെറും ഒരു പ്രശസ്തിയായിരിക്കരുത്, അത്, ഒരു 'ബുദ്ധിജീവി' (ജോണ്‍ മാത്യു) എന്ന് വിളിപ്പേരിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നില്ക്കുകയും വേണം. അതിനു പറ്റിയത് 'പ്രവാസ സാഹിത്യം' എന്ന ഈ ജാര സന്തതിയാണ് നല്ലത്. അണ്ടനും അഴകോടനും അവാർഡു കൊടുക്കുന്ന പന്നികുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പെറ്റു പെരുകുന്ന സംഘടനകൾ പ്രവാസ സാഹിത്യം എന്ന ഈ ജാര സന്തതിയെ അമേരിക്കയിലെ തിന്നു ചീർത്തു വീർത്ത ചില തടിയന്മാരെപ്പോലെ ചീർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലമോ? ഒരു ചീഞ്ഞ ആപ്പിള് മറ്റുള്ള ആപ്പിളിനെയും ചീയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ, നല്ല ചില എഴുത്തുകാരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരന് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജിവിത ഗന്ധികളായ കഥകളിൽ പാരീസിലെ വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലത്തിന്റെ ഗന്ധം മാത്രമല്ല വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൽ വിയർപ്പിന്റെ നാറ്റം ആകാം, വരുന്ന തലമുറകളെയും സമൂഹത്തേയും നേർവഴിക്കു നയിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ കഥയാവാം, മനസ്സ് തലർന്നിരിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻപോരുന്ന കവിതകളാവാം അങ്ങനെ എന്തും ആകാം. പക്ഷേ ജിവിത ഗന്ധിയായിരിക്കണമെന്നു മാത്രം. മലയാള സാഹിത്യം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എം കൃഷ്ണൻ നായരെക്കുറിച്ച്‌ . അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിമർശനം വ്യക്തികൾക്ക് നേരെയായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് മലയാള സാഹിത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ മണ്ടയിൽ കടന്നു കൂടുന്ന ചെല്ലികൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു/. വ്യാജന്മാർ ഏതുകാലത്തും ഉണ്ടാകും. അവരുടെ നീക്കങ്ങളെ അത്ര സുഗമമാക്കികൂടാ. ഇത്തരം ചെല്ലികളെ ഇപ്പഴേ നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ അത്യന്താധുനിക പ്രവാസ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ശവത്തിനിട്ടുള്ള കുത്ത് നല്ലതല്ല. ജോസഫു മുണ്ടാശേരിയുടെയും , മാരാരുടെയും, എം . കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും നിഴലുകൾ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിയെന്നിരിക്കും പക്ഷെ അവരാരും കുഴിയിൽ നിന്ന് എഴുനേറ്റു വന്നു നമ്മളുടെ കഴുത്തിനു പിടിച്ചും, ചാരമായി പറന്നു മൂക്കിൽ കയറി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും കൊല്ലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാസ സാഹിത്യം വിട്ടു നല്ല കൃതികൾ എഴുതി എഴുത്തുകാർ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗം ആകുക. -മലയാളമെന്നു കേട്ടാൽ അഭിമാന പൂരിതമാകട്ടെ അന്തരംഗം. സാഹിത്യ കൃതികൾ വായിച്ചു ജനം ഉദുബുദ്ധരായിടട്ടെ-
Vinu M.N. 2014-07-20 00:01:09 News
കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ സായിപ്പും മദാമ്മയും - ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കയറിയവർ - അടുത്ത  'റോ'യിലുള്ള സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു. അത്ര വെളുത്തിട്ടല്ലാത്ത, ഷേവ് ചെയ്യാത്ത, നരച്ച രോമങ്ങൾ ഉള്ള മുഖം. മദാമ്മയും ഏതാണ്ട് നോർത്തിണ്ട്യൻ പോലെ. പാറിയ നീണ്ട മുടി. അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷു പറയുന്നത് കേട്ടു 'സായിപ്പു വർഗ്ഗം' എന്നു മനസ്സിലായി.
തിരുവനന്തപുരത്തു ചെന്നു പെട്ടി പൊക്കി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മേപ്പടി സായിപ്പ് ഒരു കൈലിയും, കൂട്ടുകാരി ഒരു കോട്ടണ്‍ സാരിയും ഉടുത്തു മലയാളി കളെപ്പോലെ കയ്യിൽ ബാഗുമായി ബസ്സ് പിടിക്കാൻ ലയിനിൽ നില്ക്കുന്നു. അമ്പേ, സായിപ്പ് നമ്മളെയും കടത്തി വെട്ടി ലോക്കൽ ഡ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു അതിശയിച്ചു. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാൻ വീട്ടുകാർ വന്നിരുന്നതുകൊണ്ടു
ഞങ്ങൾ കാറിൽ വീട്ടിലേക്കും പോന്നു. 'അമ്പടാ സായിപ്പേ...' എന്നോർക്കുകയും ചെയ്തു, സായിപ്പിന്റെ അസാധാരണമായ നാടൻരീതി കണ്ട്!
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ചെന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ  'തൊഴീൽ' കഴിഞ്ഞു ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ, മുടി പാറിച്ചും തലയ്ക്കു കൈവെച്ചും പഴയ കൈലിയും ഉടുത്തു വളരെ മുഷിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ  ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പടവും മുമ്പിൽ വെച്ചു തുണിയും വിരിച്ചു രണ്ടു പേരും കൂടി ഇരിക്കുന്നു. വളരെ ദയനീയമായിത്തന്നെ. കറുത്തിട്ടുള്ള  മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി മറ്റാരുമല്ല, മേൽപ്പടി സായിപ്പും മദാമ്മയും തന്നെ. തുണിയിൽ കിടക്കുന്ന കളക്ഷനിൽ പത്തിൽ കുറഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ഇല്ല. 'Pl.Help' എന്നു കട്ടിക്കടലാസ്സിൽ മാർക്കർ വെച്ചു എഴുതിയതും ഉണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൂടുതൽ പേരും ഇവർക്ക് നോട്ടുകൾ ഇടുന്നു (അനേകം പേരുള്ള നിരയിലാണ് ഇരിപ്പ്). അവിടെയും അനുഭാവം ഇന്ത്യാക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സായിപ്പിനു തന്നെ!

Chandra Kumar 2014-07-19 20:57:40 News
Really, Iam very proud of you people .iam doing my own business  iin Dubai and settled in Trivandrum .My hearty wishes.
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-19 13:41:52 News
 
 വലിയ വിലയുള്ള വക്കീലന്മാർ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലേ ?
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-19 13:27:28 News
 
 അവർക്ക് നോക്കുകൂലി കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനിക്കാർ mechine ഇറക്കിയാൽ പിന്നെ കഥയില്ല ! ഏതായാലും പറഞ്ഞതൊക്കെ നാട്ടിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് !
 അവർക്ക് നോക്കുകൂലി കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനിക്കാർ mechine ഇറക്കിയാൽ പിന്നെ കഥയില്ല ! ഏതായാലും പറഞ്ഞതൊക്കെ നാട്ടിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് !
Truth man 2014-07-19 04:24:33 News
Our deepest condolence to their family. It is a big lost to Indian
Community.
pappy 2014-07-18 22:12:45 News
ഇതു വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് പള്ളത്തു കറിയാച്ചന്റെ കാര്യം ഓർത്തു. കറിയാച്ചന്റെ കസിൻ 'പയിലൊച്ചൻ' എന്റേയും സുഹൃത്തായി. കറിയാച്ചനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും വർത്തമാനിക്കയും സമ്മേളിക്കയും ഒക്കെ പതിവായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ 'പൗലോസേ' എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കറിയാച്ചൻ  എന്നോടു പറഞ്ഞു, "എടാ പാപ്പി, അവനെ ഞങ്ങൾ പയിലോന്നാ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നേയെങ്കിലും ചങ്ങനാശ്ശെരിൽ അവനെ 'പൗലോവ്' എന്നാ അറിയുന്നെ. പൗലോസേന്നു വിളിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് കൊറവാ അവർക്ക്, അവന്റെ ബന്ധക്കാരെല്ലാം റഷ്യാക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ളവരാന്നാ പറയുന്നേ, അതുകൊണ്ടവനെ അവരുടെയൊക്കെ മുൻപിൽ വെച്ചു 'പൗലോവ്' എന്നേ വിളിക്കാവൂ കേട്ടോ", എന്നു പറഞ്ഞു. "ഓക്കേടാ"ന്നു ഞാനും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാൻ പയിലൊച്ചനെ 'പൗലോവ്' എന്നു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കറിയാച്ചാൻ പയിലോന്നും പയിലോച്ചാന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ തുടരുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി ഞാനും പയിലോച്ചാന്നു വിളിച്ചു പോന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം പോലെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും ഓർക്കുക.
കഥ തീർന്നില്ല. പയിലോച്ചന്റെ മകള് ലിസി, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കു മ്പോഴെ ഞാനറിയും. പൊക്കിയെടുത്തു തോളത്തു ഇട്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ (സമപ്രായക്കാരൻ) മകനെക്കൊണ്ടേ നിന്നെ കെട്ടിക്കത്തുള്ളടി എന്നൊക്കെ കൊച്ചിലെ പറഞ്ഞു, സ്വന്തം മോളെപ്പോലെ കൊണ്ടു നടന്നതാ. അമേരിക്കയിൽ പോയി, നേഴ്സായിട്ടു. പിന്നെ ഒത്തിരി നാൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടില്ല. അടുത്ത കാലത്തു ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരാശുപത്രിയിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സും വെച്ചു ഒരു മദാമ്മയും സായിപ്പും കുടയും ചൂടി എതിരേ നടന്നു വരുന്നു. മദാമ്മ എന്നെ ഒന്നു നോക്കിയിട്ട്, എന്റെ മുമ്പിലോട്ടു കേറി, "പാപ്പിച്ചായാ... അറിയ്യോ?", എന്നൊരു ചോദ്യം. മൂന്നു സെക്കണ്ട് ഞാൻ തരിച്ചു നിന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്റെ ലിസിമോളാന്നു. കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തലയിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തു. അവൾ സായിപ്പിനെ നോക്കിപ്പറഞ്ഞു, "എന്റെ ഹസ്ബന്റാ, പേരു 'സുക്കറോവ്', റഷ്യനാ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇവിടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ". മിടുക്കനൊരു അമേരിക്കൻ പയ്യൻ, റഷ്യൻ ഒറിജിൻ പക്ഷെ ന്യൂയോർക്കിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പയ്യൻ. "ഹലോ" പറഞ്ഞു, വീട്ടിലോട്ടു വരാനും പറഞ്ഞു. മടങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചു, 'എത്ര അത്ഭുതം! ലിസിമോളെ കണ്ടതും, അവൾ വീണ്ടും റഷ്യൻ കുടുംബം ആയി മാറിയതും! കറിയാച്ചാൻ പത്തു കൊല്ലം മുൻപ് മരിച്ചു പോയത്രെ. അവൾ അതു പറഞ്ഞതു എന്നെ ദുഖിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ കാലത്തിന്റെ പോക്കും സംഭവവികാസങ്ങളും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലലോ എന്നും തോന്നി.                                

Thomas T. Oommen, President, Indian Christian Forum 2014-07-18 20:13:51 News
We are deeply saddened by the passing away of our beloved Major Daniel K. David (Babuchayan). We will truly miss beloved Babuchayan.  With heartfelt condolences.
മൈക്കിൾ 2014-07-18 19:34:35 News
മിക്കവാറും രാഷ്ട്രീയ്ക്കാരുടെ മക്കൾ ജനിക്കുന്നത് വായിൽ മൈക്കുമായിട്ടാണ്
Truth man 2014-07-18 17:55:20 News
Spiritual leaders should not involve politics .They mess up their
own religion.But if they have to help the poor people like mother
Theresa ,that is understandable 
SK Pazhayampalliyil 2014-07-18 17:16:02 News
An exclusive interview with facts and concerns about High range Samrakshana samithi. A job well done.
vayankaran 2014-07-18 14:13:25 News
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില നടക്കും. അതിനു ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതീട്ട് എന്ത് ഗുണം. ആരും നാട്ടില തിരിച്ച് പോകണ്ട എന്നാ സന്ദെശമാണോ ഈ കഥ. എന്തായാലും അക്രമം തന്നെ. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവര്ക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ വിജയിച്ചു.
സംശയം 2014-07-18 11:27:38 News
വായിൽ സ്വർണ്ണ കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വായിൽ മൈക്കുമായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടില്ല. ചില സമ്മേളനങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ പടം വരുന്നത് വായിൽ മൈക്കുമായിട്ടാണ്!