വിദ്യാധരൻ 2013-11-29 16:41:04 News
എഴുത്തുകാർക്ക് ദിശാബോധം നല്കുന്ന, പക്വതയാർന്ന നിങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിനു ആദ്യമേ നന്ദി.  എഴുത്തും എഴുത്തുകാരും വിമർശിക്കപ്പെടണം. എഴുത്തുകാരന്റെ നന്മക്കു സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മക്ക്. ക്രിയാത്മക വിമർശനം പക്ഷെ അത് എഴുത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. താങ്കൾ പറയുന്ന പൊങ്ങച്ച നിരൂപണം,  പൊങ്ങച്ച സാഹിത്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളും നിരൂപകരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണ്.  അമേരിക്കയിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും കൂടിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള മിക്ക സംഘടനകളും ഇതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യ മാഫിയകളാൽ നിറഞ്ഞതും അവരാൽ  നിയന്ത്രിക്കപെടുന്നവയാണെന്നു അമേരിക്കയിൽ ദീർഘകാലമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാകും. അതിനു ആറാം ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അഥവാ മനസിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ മനസിലാക്കി കൊടുക്കണ്ട കടമ വായനക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്‌.  
1. മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക തലങ്ങളുമായി സംവദിക്കാത്ത രചനകളിലൂടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിനും അതിലൂടെ നല്കുന്ന  സുഖത്തിനും വേണ്ടി സാഹിത്യകാരന്റെയും കവിയുടെയും വേഷം അനിഞ്ഞും, ആധൂ നികവും അത്യന്താധൂ നികവും ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറക്കി വിടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ചില വായനക്കാരുടെ പെരുവിരൽ മുതൽ ചൊറിഞ്ഞു കേറും അവരുടെ രക്തം തിളക്കും, പ്രതികരിക്കും. കള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ കപട വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു ഓടുന്നത് വരെ. ഇത്തരക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാഫിയാ സംഘടനകളെയും ഞങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിർക്കും,
 2.  ഇവരുടെ അംഗീകാരത്തിനു നാട്ടിലെ യാചകർ ചില പ്രമാണിമാർ നല്കിയ, " ഈ വ്യക്തിയെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണെന്നും, ഇദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാവുന്നതും ആണെന്നുള്ള" സമ്മത പത്രത്തിന്റെ വിലയെ ഉള്ളു. 
2.  പൊങ്ങച്ച സാഹിത്യ കാർന്മാരെ ജനം തിരിച്ചറിയണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് . ഇവരുടെ കൃതികൾക്ക് നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെ ആമുഖം കാണും (മുൻപേ പറഞ്ഞ യാചക സർട്ടിഫിക്കറ്റ്പോലെ ).  അതുപോലെ നാട്ടിൽ ഇവര വരെവേപ്പുകൾ നടത്തിപ്പിക്കുകയും പ്രമുഖരായ പല സാഹിത്യ കാരന്മാരുടെ സാനിധ്യത്തിൽ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ അവർക്ക് അമേരിക്ക ചുറ്റി അടിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ചെയ്യുത് കൊടുക്കും. ഇവിടുത്തെ അവാർഡുകൾ നിർലോഭം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകളിലെ അവാർഡ്‌ സൈക്കിളിൽ ഇവരുടെ പേരും കാണും . അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാക്കുകളും പല പൊന്നാടകളും കാണും .

ഇവിടുത്തെ പൊങ്ങച്ച സാഹിത്യത്തെ ചീർപ്പിക്കുന്ന ചില ദുഷിച്ച പ്രവണതകളെ, ലേഖകന് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടി ഒര്മിപ്പിചെന്നെയുള്ള്,  ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതഗന്ധികളായ കഥകളും കവിതകളും ഉണ്ടായേപറ്റു, അതിനുള്ള അനുഭങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതെഴുതാനുള്ള ഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് മനുഷ്യർക്ക്‌ മനസിലാകുന്ന നവരസങ്ങളുമായെങ്കിലും അത്തരം സൃഷിട്ടികൾ സംവദിച്ചിരിക്കണം.  അമേരിക്കയിൽ ജോസഫു മുണ്ടാശ്ശെരിയെപ്പോലയോ, എം പി പോളിനെപ്പോലയോ, എം കൃഷണൻ നായരേപ്പോലയോ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് ഞാങ്ങലെപോലെയുള്ള വായനക്കാരുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ ഉള്ള എളിമത്വമെങ്കിലും കാണിക്കണം. അതെല്ലെങ്കിൽ മൂക്കത്ത് അരിശം വരാതെ വിമർശകരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മസംയമനം കാണിക്കണം. 


 

Vinod Rajan 2013-11-29 11:44:49 News
STONE AGE is one of the greatest land mark of human civilisation.humans used stone to build homes for protect themselves from natural calamities and wild animals and even use stone as their tool for the survival .we build idukki dam which is one of the worlds greatest engineering marvel from stone of kruvan and kuritimala .but still kurvan and kurithimala do not hurt by1/10000 th even using stone of them .It is a live witness if you use nature for our progess .Its pathatic in the kasturiragan report not to mine or use any stone which means we have to completely stop our infrastructure projects where stone is the backbone for even a mud house
Vinod Rajan 2013-11-29 11:41:32 News
  •  STONE AGE is one of the greatest land mark of human civilisation.humans used stone to build homes for protect themselves from natural calamities and wild animals and even use stone as their tool for the survival .we bui...See More
  • Vinod Rajan Scientifically there is no relation between rain and forest .we know that while travelling in plane at a height of 10000 feet the temperature display shows as -60 degree in the dash board .so the water vapour get coole...See More
  • Carbon  emissions  are  increasing  every  year  .but  the  temperature  is  steady  after  2004.so  not  so  much relation  between  CO2 and  global  warming  according  to  recent  research and  statistics.Major  areas  of  idukki  and  other  parts  are  rubber  plantation  which  absorbs carbon .The heavy  landslides  occurs  because  of  heavy  rain  concentrated  on  one  particular  area .Man  cant  prevent  natural  phenomenon such  as  earth  quake  sunami  etc .Moreover  most  parts  of  the  earth  were forest  in  the  past  .kuttanand   ,allapuza  and  cochin  are  more ecologically  sensitive  than  idukki and  western  ghats 
Korah Cherian 2013-11-29 10:12:58 News
Dear Ponnamma, Good article. Really God helped you for recovering your phone from Highway. Happy Thanks Giving
Chandran P{illai 2013-11-28 15:25:01 News
Vidyadharan did not prove his credentials to be a good critic, he very subjectively praise some writings and ridicule some other writings, he uses illicit type of language, not acceptable for normal Malayalam literate level people. That is why good writers abstain to write in Emalayalee, substandard writers always writes with their pre K level Malayalam and get the image as writers. We have to stop this hijacking, their leader is Vidyadharan. Even some of Lana people also in the same quality of Vidyadharan. Chandran Pillai
andrews 2013-11-28 15:10:03 News
to: anti-vidhyadaran group

He never criticized good writers. Instead he praised and encouraged them.

Bad writers must be criticized. That is the only way they may try for improvement or stop writing for good. He is doing a fantastic job. Educated and civilized people support him.

My hats up salute to you Vidhyadharan for your courage, humor & beautiful presentation.

 

E-malayalee editor too is doing a great job. We have to admire his tolerance. Remember he has the right and freedom to publish what ever he wants in his paper. He published anti- vidhadahran group’s trash too. No one has the right to bully him and threaten to leave or stop reading E-malayalee. If you are courageous and capable start a news paper.

We like E- malayalee and we support him.

Long live –E-Malayalee and Vidhyadharan.

Moncy kodumon 2013-11-28 14:53:52 News
Very nice .  You said thanks to everyone through your poem
Especially this country given a lot of chance to everyone without
religion color  age and treated very good  to get a good job
and education and become a good position.
സാഹിത്യ തിലകൻ വിക്രമൻ 2013-11-28 11:43:17 News
പല സാഹിത്യകാരന്മാരുടേയും സംഘടനകളുടെയും സ്വൈര്യം കെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ ആരാണ് വിദ്യാധരാ? ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു ഒന്ന് കാണം. എന്റെ ചിരകാല അഭിലാക്ഷമായാ ഒരു സാഹിത്യം സൃഷ്ടി ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. എന്ത് വേണങ്കിലും ചെയ്യാം


Mathew Varghese, Canada 2013-11-28 11:33:34 News
നമ്മുടെ കൈൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം ചീത്തയാണെങ്കിൽ തട്ടാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതു   ചീത്തയായതിനു  ഈ മലയാളിയോ വിദ്യാധരനയോ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട്ല കാര്യം ഇല്ല.  ചിലർക്ക് എഴുതണം അത് എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നല്ല അഭിപ്രായം കേൾക്കുകയും വേണം. ചിലരോട് എത്ര നന്നാകാൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസിലാകുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനു പറ്റിയ ഒരാളാണ് വിദ്യാധരൻ. അമേരിക്കയിലെ ചില പഴയ താപ്പാനകൾ (കാനഡായും)  ചില സംഘടന ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, കിംഗ്‌ മേയിക്കേഴ്സ് ആയി, മലയാള സാഹിത്യത്തെ അവരുടെ ഇഷ്ട പ്രകാരം രൂപാന്തരപെടുത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് ശരിയല്ല.  അത് കാരണം വിദ്യാധരനേം ഈ മലയാളിയേം ചീത്ത വിളിക്കാതെ അവനവന്റെ കഴിവിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് വായനക്കാരനെയും വിദ്യാധരനെയും ഒക്കെ ശാന്തരാക്കും.  പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നാം ട്രാഷ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ,  വിളിക്കുന്നവർ മറന്നു പോകുന്ന ഒന്നുണ്ട് അവരും ആ ട്രാഷിന്റെ ഭാഗം ആണെന്നുള്ള കാര്യം 
John Varghese 2013-11-28 10:03:48 News
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയ ശക്തിയാണ് ചെകുത്താൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഏതോ സംഘടനയിൽ നിന്ന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോയ ആളായിരിക്കണം വിദ്യാധരൻ 
P K S Nair 2013-11-28 09:42:05 News
The responsibility belongs to emalayalee editor.  They are not editing the comments.  They may be getting money from Vidyadharan.  Emalayalee is the worst and spoiled publication among American Malayalees.  They publish any garbage in their publication.  This publication is completely a trash.  This is a publication of trash writers and commenters.
Moncy kodumon 2013-11-28 09:07:44 News
My friends ,if you people don,t like vidyadharan , he will change
his name but he will come back with other name like Kerala
Bend change like harthal
sara reji 2013-11-28 08:05:26 News
super true life story.I read it many times.keep writing.May God bless you both with long happy life.
വിദ്യാധരൻ 2013-11-28 07:31:41 News
അർബുദം പോലെ മാരകമായ  രോഗത്തിന്റെ അന്ത്യം മരണം ആണെന്ന് അറിയാം ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷ്വറൻസു കമ്പനികൾ അവർക്ക് പൂർവ്വകാല  രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒബാമ കെയറ അത്തരം മരണകരമായ പൂർവ്വകാല  രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ   ഇൻഷ്വറൻസു നിരസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം കൊണ്ട് വന്നു   പാവം ടർക്കികൾക്ക് ആര് ഏതു നിയമം ഏർപ്പെടുത്തിയാലും പാരമ്പര്യമായി വിധിച്ചിട്ടുള്ള മരണം തീർച്ചയാണ്. ഗസ്റ്റ്‌ ഒരു എഴുത്ത് കാരനായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നും അർഥം മനസിലാകാത്തത്. കൂടുതൽ അറിയണം എങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി 
 
siraj amran 2013-11-28 05:59:26 News
ഈ വിടിയാഥരനെ എന്തിനിങ്ങനെ ഉന്മത്തനായി വിടുന്നൂ , ഇത്~ സാംസ്കാരിക അമേരിക്കൻ മലയാളത്തിൻ~ വിനകളാണ്‍~ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത്~; മേല്വിലാസം പരത്തുന്ന ഏതു പുലമ്പലുകാരനും ചിലയ്ക്കാനുള്ള വേദിയാണോ ഈ മലയാളി? സിറാജ് അമ്രാൻ