പാപ്പൻ 2014-07-16 12:26:17 News
നമ്മൾക്ക് ഇത് പിളർക്കണം ചേട്ടാ. ഫോമയുടെ തലവെട്ടി ഫൊക്കാനയുടെ നാട് വെട്ടി നമ്മൾക്ക് അല്ല്പം കള്ളടിച്ചു 'ഫൊക്കാട്ടെ' എന്ന സ്മ്ഘടനയുണ്ടാണം . പ്രസംഗിക്കാനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായും കറങ്ങി നടക്കുന്നവരും, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാർ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ളവരം ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കണം. പത്തു മിനിട്ട് എന്ന് പറഞാൽ പതിനഞ്ചു മിനിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകണം. തെറി പറഞ്ഞാൽ മുരിപത്തൽകൊണ്ട് ഉത്തരം. കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ തുണി പൊക്കി കാണിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ കാണാം
JOE 2014-07-16 11:44:31 News
If somebody doesn't get invited they talk garbage all are same stay with your family
Sreekumar Purushothaman 2014-07-16 11:26:24 News
Well said...
Koshy Mathew 2014-07-16 09:38:33 News
You are right Rajan. Title is also so funny "Idukki's Role Model" NSS Gen. Secretary and SNDP leader are also role model for them. Not others.
dont be stupid 2014-07-16 09:07:56 News
Who is this Joseph Mathew? a super judge? The case was heard by a jury. Martoma was represented by good lawyers. Yet he lost. Now this guy says some big things af if new. These things were argued before a jury, but lost. Now, just ask for lenience of the judge rather than creating meaningless noise.
Saju 2014-07-16 08:56:58 News
അവാർഡ് കിട്ടിയവരെ അംഗീകരിചില്ലെങ്കിലെന്താ, ബെന്യാമിനെ അവഗണിച്ചാലെന്താ, നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നെളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻന്റമാരടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭിക്ഷാംദേഹികളെ വേണ്ടവിധം സല്ക്കരിക്കാനും പിന്നെ വേദികളിൽ "നിറഞ്ഞു" നില്കാനും ഭാര(പാര)വാഹികൾക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലൊ. "കനവും നിനവും" എന്ന കഥ വായിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
Teresa Antony 2014-07-16 06:34:30 News
A good review of the poems of Kumaran Ashan. Very informative for those who have not read or forgotten about the poems they learned in high school. Thanks for keeping the poems alive 
Don Fernandez 2014-07-15 23:22:38 News
Nothing great. Atleast for India. They are spoiling the chances for poor families
കള്ളൻ പത്രോസ് 2014-07-15 19:36:38 News
ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത പ്രൊഫസറിനറിയാം കള്ളനെ നമ്പിയാലും കുള്ളനെ നമ്പെരുതെന്നു . ഹോ ! നെപ്പോളിയൻ ബോണപാർട്ടെന്നു പറഞ്ഞ ആ കുരിപ്പു എത്ര എണ്ണത്തിൻറെ ജീവിതം തുലച്ചത് ? ആ പ്രൊഫസറെ എനിക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ?
opinionator 2014-07-15 19:03:45 News
Timur, who attacked and killed lakhs in India was a desecendant of Genkis Khan. Babur was an offspring of Timur. Virtually the Genkis Khan's descendants ruled India till 18th century.
Nebu Cherian 2014-07-15 18:13:38 News
Very nice and informative article. Many people ignore the history for a purpose, but the past is so closely connected to the present and the future. Thank you very much.
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-15 15:58:01 News
 
 കഷ്ടം ! ഒരു കോണ്‍ഗ്രെസ്സ്കാരൻ എന്ന് പറയാൻ നാണം തോന്നുന്നു ...ഈ പാവങ്ങൾ ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്‌  !
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-15 15:19:17 News
 ഇടുക്കിയിലെ പാവങ്ങളെ തെറ്റിദ്ദരിപ്പിച്ചു വോട്ടു നേടി എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം ? ഏലത്തിനു ഇടുന്ന എൻഡോ സല്ഫാനും മറ്റു കീട നാശിനികളും രാസവളവും ഒരു മഴ പെയ്യുബോൾ, താഴെയുള്ള പുഴകൾ മുഴുവൻ വിഷമയമാക്കും എന്ന് ഏതു കൊച്ചു പില്ലാർകും അറിയാവുന്നതാണ്... മണ്ണ് , മണൽ, മരം, പാറമട മാഫിയാകൾ ...ഒരുമിച്ചു കൂടി , ഇടുക്കിയെ ഇല്ലയിമ ചെയ്യാൻ... 
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-15 14:35:36 News
  
  ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ! 
ഒരു സംശയം ...ജർമ്മനി മൂന്നു ഗോളെഗ്ഗിലും അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നായിപ്പോയി ! സരിത ജർമ്മനി ക്കിട്ട് പണിതോ ?
Ninan Mathullah 2014-07-15 13:03:49 News
Thanks for the research, and the informative blog. When you read the history written by western writers, you have to take it with a pinch of salt. People generally get carried away by their own self importance, and their historians try to despise other empires by other races. You might wonder why Alexander is extolled as 'Alexander the Great' though he was not any less in killing people. No doubt it is from the prejudices of people. Histoy is written by the winning group. Now western culture is ruling and so the history written by western media gets acceptance. If Hitler had won second world war, the history weread would have been different.