RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-09 11:38:43 News
 ഇത്രയും വിവരിച്ചു എഴുതിയപ്പോൾ, അവിടത്തെ ടിക്കറ്റ്‌ ചാർജും കൂടി എഴുതാമായിരുന്നു ! തിരുവല്ല - EKM ടിക്കറ്റ്‌ ചാർജു - എക്സ്പ്രസ്സ്‌  രൂപ  50.00. ($ 1.00) passenger   രൂപ 20.00. ലോകത്ത് എവിടെഗ്ഗിലും ഇതിൽ കുറവുണ്ടോ ? diesel ഇറക്കുമതി ചെയ്തു, ഈ ചാർജിൽ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചാൽ എത്ര നഷ്ടം വരും ? എങ്ങനെ പുതിയ പാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ? നല്ല ബോഗികൾ ? നല്ല stationukal ? അപ്പോൾ യദാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ് ? ജനത്തിന് എല്ലാം വെറുതെ കിട്ടണം ! പക്ഷെ എങ്ങനെ സാദിക്കും ? 
soman john thomas 2014-07-09 07:56:44 News
his name is Sim Bhullar
annakutty.O.J. 2014-07-09 07:48:44 News
എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . വളരെ നല്ലത്.ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ . ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും .
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-07-08 22:06:50 News
http://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=80351 കവിതയും നവമാധ്യമങ്ങളും ജോസഫ്‌ നമ്പിമഠം
Mathew Varghese, Canada 2014-07-08 19:38:53 News
A tribute to Kumaranashaan, one of the greatest poets of Kerala probably India by Mr. Sudheer Panikkaveettil and Mr. Vidyaadharan.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-08 17:37:32 News
മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യവിഹായസ്സിൽ ഒരു ജ്യോതിസ്സായി വിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന മഹാകവി കുമാരനാശാൻറെ കവിതകളായ ലീല, നളിനി, ദുരവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കവിതകളിലൂടെ ഒരു ഓട്ടപ്രതിക്ഷണം നടത്തി സഹൃദയരായ വായനക്കാരുടെ ചിന്തയെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കു തിരിച്ചു വിട്ടതിന് ആദ്യമായി ശ്രീ . സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിനു നന്ദി.കവി കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞെങ്കിലും കവിതയ്ക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കാതെയും പുതുമ നശിക്കാതെയും ഏതുകാലത്തിനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ആശാന്റെയും അതുപോലെയുള്ള കവികളുടെയും കവിതകൾ ഇന്നും തുടരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും വേദങ്ങളിലേയും, ഗീതയിലെയും, സംങ്കീർത്തനങ്ങളിലേയും കാവ്യശകലങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും ഉരുവിടുകയും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ. പണിക്കവീട്ടിൽ പറഞ്ഞത്പോല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ 'കാമ' വിമുക്തമായ വശത്തെ വളരെ അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച കവിയാണ്‌ ശ്രീ. കുമാരനാശാൻ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതകൾ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏതു വായനക്കാർക്കും മനസ്സിലാകും. "സ്നേഹമാണഖില സാരമൂഴിയിൽ", "ബ്രഹ്മംതൊട്ടണ് ജീവിയല്ല പരമാണുക്കൾക്കും ഉൾക്കാമ്പതിൽ ചെമ്മേ നില്പതഖണ്ഡമായ് വിലസിടുന്ന സ്നേഹമല്ലോ സഖേ' "സ്നേഹവ്യാഹതി (നാശം)തന്നെ മരണം" എന്നൊക്കൊയുള്ള കവിത ശകലങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാദത്തെ സംശയമെന്യ ന്യായികരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരും ചില കവിതാ പണ്ഡി തന്മാർ എന്ന് സ്വയം ഉദുഘോഷിച്ചു നടക്കുന്നവരും അതിനു അവരുടെതായ ഭാഷ്യം കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കും. ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഷീല നൽകിയ വ്യാഖാനത്തിനു ഞാൻ എന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരു വലിയ കള്ളനോ കല്ലിയോയാണ്. അവസരത്തിനൊത്തു അത് ചാഞ്ചാടും. കാമപൂർത്തി (ആഗ്രഹം ) ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇണയെ ചീത്ത വിളിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കും. എന്തായാലും ആരെയെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം ആയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഷീല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്' അല്ലെങ്കിൽ കുമാരനാശാന്റെ ആണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്തു കോഞ്ഞാണ്ടൻ. മണ്ണൂണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയും? കേരളത്തിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കിതിനു ചങ്കൂറ്റം തോന്നുകയില്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള, പേരിന്റെ അറ്റത്തു ഒരു വാല് കണ്ടാൽ ഉടനെ കവാത്ത് മറക്കുന്ന മലയാളി സായിപ്പിന്മാരായ കൊഞ്ഞാണ്ടന്മാരും, മണ്ണൂണികളും അവാർഡുകൾക്ക് പുറകെ ചെത്തില പട്ടികളെ പോലെ പായുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക്‌ ഇത്രയും മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കാണും. ഇത്തരം എഴുത്തുകൾ കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ച് കേട്ടില്ലാത്ത ചില പുത്തൻ എഴുത്ത്കാരെയും വായനക്കാരെയും വഴി തെറ്റിക്കാനെ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു. കൂടാതെ യെശ്ശശരീരനായ മഹാകവി കുമാരനാശാനോട് ചെയ്യ്ത കടുത്ത അപരാധവും. എന്തായാലും സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ ആ കവിയുടെ മാനം കാത്തു . നന്ദി നമസ്ക്കാരം. "ഉള്ളത്തിൽ കനിവൊട്ടുമെന്ന്യെയതി നീചത്വത്തൊടും നല്ല തേൻതുള്ളിക്കൊത്ത മതൃത്തെഴും മൊഴിയൊടും നഞ്ചൊത്ത നെഞ്ചത്തൊടും കള്ളം തന്നെ നിറഞ്ഞു നേരകലെയായി തന്നെഭരിപ്പാൻ സ്വയം തള്ളിക്കേറുംമൊരുത്തനാകിലിവിടെ സൗഖ്യം നിനക്കും സഖേ " (ഒരു എഴുത്ത് -ആശാൻ )
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-07-08 17:25:23 News
"വികാര നിർഭരമായ ഹൃദയം നിയതമോ അനിയതമോ ആയ താളത്തിൽ, ഭാഷയിലൂടെ ആവിഷ്ക്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് കവിത.(Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words)" ഇത് ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാരും ആംഗലേയ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞ നിർവചനമാണ്‌.ഇവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റ്, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാരും കവിത എഴുതണം എന്ന് ചില വിവരദോഷികൾ കവികളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. കവിതയെപ്പറ്റി നിരൂപണം നടത്തും മുൻപ്. കവിത എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുക അതിന്റെ ചരിത്രം മനസിലാക്കുക.
Babu Thekkekara 2014-07-08 17:05:46 News
But where is the prize?  Nobody got anything!
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-08 16:57:20 News
 എങ്ങനെയാണ് വകുപ്പ് നന്നാവുക ? താഴെയുള്ള ജോലിക്കാർ അനുസരിക്കില്ല ! നടപടി എടുത്താൽ രക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വരെ ഉണ്ടാവും ! പോലീസിലും union ! ഐ എ എസ്, ഐ പീ എസ് ഉന്നതർക്  'ഗോഡ് ഫാദർ' ! രാജു നാരായണ സ്വാമി വളരെ മിടുക്കനാണ് ...ഒന്നാം റാങ്ക് ...ജെ സീ ബീ യുമായി ഇടുക്കിയിൽ ചെന്നാൽ രക്ഷപെടില്ല എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി , വീ എസ്സിനെ ഉപദേശിക്കാൻ സാദിച്ചില്ല...ശക്തനായ മണിയുടെ അടുക്കൽ രക്ഷയില്ല എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടില്ല.......    
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-07-08 16:27:39 News
താഗ്ഗളുടെ നിരീക്ഷനഗ്ഗളോട് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നു ! ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു !വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ദൗത്യം ഇത്രയും വിജയകരമാക്കിയപ്പോൾ, സീ എമ്മിനെയും ഭാര്യയേയും കാനിക്കാനാനെഗ്ഗിലും, രണ്ടു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്, അത്ര ഗുരുതരമായ തെറ്റാണോ ? 
  വിമതർ സഹായിചെഗ്ഗിലും, അഞ്ചു മണിക്കൂർ ബസ്‌ യാത്രയിൽ, എതിർ കഷിക്കാർ ആക്രമിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്, തീർച്ചയായും ലോകത്തെഗ്ഗുമുള്ള മലയാളികളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് !  
thomas thomas 2014-07-08 15:46:22 News
same people and a different  stage. it is not change the community of socieity .waste of time to read and watch. Must change to new attitude. thanks;
PLEASE NOTE 2014-07-08 14:42:39 News
People who write bad things, use ugly language or personally attack or insult others will have no place on emalayalee forum. We will block their IP address. We cannot analyze each sentence and edit it. The writers should show maturity.
EEDITOR, emalayalee.com
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-07-08 13:52:36 News
"യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിത അല്ല മരിക്കുന്നത്,അതിന്റെ പഴയ രൂപങ്ങളാണ്, എന്ന് കവിതയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകും.മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയായ കവിത,മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തോടൊപ്പം പരിണാമം പ്രാപിച്ചു,പുതിയ രൂപ ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്‌ കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു."
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-07-08 13:19:36 News
ക്ഷ്രീരമുള്ളോരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ(വിദ്യാദരനു)കൊതുകിനു കൌതുകം. നല്ലത് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നത്.എന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ നന്മ കണ്ടെത്തി കുറിപ്പ് എഴുതാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയ വിശാല മനസ്സിന് നന്ദി. Thank You Mr പരമേശ്വരൻ
വിദ്യാധരൻ 2014-07-08 13:00:49 News
ആദ്യമായി ഞാൻ പരമേശ്വരനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടി കെട്ടണം എന്ന വാശിയിൽ നിങ്ങളും വായന തുടങ്ങിയല്ലോ? അത് നല്ല കാര്യം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ 'അവിടെ നിന്നും ഇവിടെനിന്നും മോഷ്ടിച്ച് എടുത്തു എഴുതുന്ന പൂച്ച സാഹിത്യകാരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം നിങ്ങളും ഒരു പൂച്ച സാഹിത്യകാരനായി. നിത്യചൈതന്യയതി പറഞ്ഞതുപോലെ എതോരുത്തൻ വേറൊരുത്തനെ പൂച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവൻ പൂച്ചയായി മാറും. പക്ഷെ വായനക്കാരന് എവിടെനിന്നും ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എഴുത്ത്കാരന് അത് പറ്റില്ല. വായന അവന്റെ ഭാവനയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലാത്തത് സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയില്ല. ( ശ്രി. ജോണ്‍ മാത്യുവിന്റെ ലേഖനം ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരുടെ ചില രോഗ നിർണ്ണയം നടത്തുന്നു) നംമ്പിമഠം ലേഖനത്തോടു നീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭാരതസാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം അദ്ദേഹം എഴുതി എഴുതി " വാറിൽ പൂ വച്ച്" (ഇംഗ്ലീഷു കവിത -വെബ്മലയാളി) പിന്നെ എന്താണോ മല്ബ്രികൂസ്- അല്ലെങ്കീൽ വൃഷണം ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വളര്ന്നു വലുതാകും എന്നൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ കവിതകളെ ന്യായികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ എന്ന് തോന്നി പോകും. അമേരിക്കയിലെ നല്ല ശതമാനം എഴുത്തുകാരും അവാർഡു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഓരം ചേർന്ന് നിന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെ ഓടിക്കാൻ വായനക്കാർക്കെ കഴിയു. ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.