andrews-Millennium bible 2014-02-26 20:09:20 News
When religion, morality and politics fails and corrupt- nature will take over. Hope there won't be any more females born in this earth- to be raped and abused.
വിദ്യാധരൻ 2014-02-26 19:06:53 News
"സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്പര്‍ശത്തില്‍നിന്നും വളര്‍ച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്രവ്യക്തിത്വമുള്ള മനുഷ്യര്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ജീവശാസ്ത്രകാരന്മാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം വ്യക്തിവികാസത്തിന്‍െറ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വന്നുചേരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍, സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്‍െറ ഉത്തരവാദിത്തം അമ്മയെ ഏല്‍പിച്ച് അവരില്‍ അഭയം തേടുകയാണ് നവയുഗ മലയാളി ശിശുക്കള്‍ ചെയ്യുന്നത്. "

നവയുഗ മലയാളി ശിശുക്കൾ മാത്രമല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരും ബുദ്ധിജീവികളും ജീവിതത്തിന്‍െറ ഉത്തരവാദിത്തം അമ്മയെ ഏല്‍പിച്ച് അവരില്‍ അഭയം തേടുകയാണ്.  ഈ അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലയിൽ സാധരനക്കാരെനെ ബന്ധിച്ചിട്ടു രാഷ്ട്രീയക്കാർ, വൻകിട വ്യവസായികൾ, മറ്റുമതസ്ഥർ എന്നിവരല്ലാം വൻതോതിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയാണ്. അടിമകൾ ഒരിക്കൽ ഇത് തിരച്ചറിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം 

"സത്നംസിങ് എന്ന ബിഹാറുകാരന്‍െറ അസ്വാഭാവിക മരണത്തില്‍ വിശുദ്ധയായ അമ്മക്ക് പുത്രദു$ഖമോ മറ്റു മാനുഷിക വികാരങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല."  

പ്രസിവക്കാത്ത സ്ത്രീക്ക് (നമ്മളുടെ അറിവ് വച്ച് ) പുത്ര ദുഖം എങ്ങനെ മനസിലാകും?

എന്തായാലും മാധ്യമത്തിൽ വന്ന ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ-മലയാളിക്ക് അഭിനന്ദനം  
കുഞ്ഞാപ്പി 2014-02-26 18:49:30 News
അത്രേം കുറച്ചല്ലേ ബാലസംഗം ചെയ്യപെടുകയുള്ള് ! ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം.


sudhir panikkaveetil 2014-02-26 18:23:14 News
ഖുശി സെ കോയി ജീത ഹേ തോ ഖുശി സെ ഉസേ ജീനെ ദോ.. ജീനെ വാലെ സോച് ലെ യെഹി വക്ത് ഹേ പൂരി കർലെ ആർജൂ
Sudhir Panikkaveetil 2014-02-26 18:17:21 News
മത വൈരാഗ്യത്തിന്റെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മനുഷ്യത്വം കൈവിടുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ലെന്ന് കവി വിവരിക്കുന്നു. ഇത് കവിയുടെ ഒരു വിലാപമാണ്‌, ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാനു. കവിയെ ആര് കേൾക്കും ദൈവമോ മനുഷ്യനോ? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നും കവിതക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കവി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫലമില്ലെന്ന് കവി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും.പീറ്റർ സാർ താങ്കൾ എന്നും നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നില്ക്കുന്ന കവിയാണ്‌. അത്കൊണ്ട് സുധീരം എഴുതികൊന്ദെയിരിക്കുക.
sudhir panikkaveetil 2014-02-26 18:08:20 News
നന്നയിട്ടുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ !
John Paul, Houston 2014-02-26 12:43:23 News
Most of the leaders are kiked out of the house by their spouse
andrews-Millennium bible 2014-02-26 12:00:59 News

Why so many so called leaders?

Energy is in constant motion. Like hunger, sex urge is also very strong. Modern humans are sex starved. Most of the women are employed now a days. So they are not readily available. Plus most of them believe sex is sin. Plus they have lent. See how many. 50+25+15+8+3 Mon+wed+Fri+ sat night +Sunday+5 days a month= apx. 336 days. So what is left is Tue and Thu. Now what about this suppressed sex energy. It has to flow or turn into some other form of energy. Some of them found a quick release. Aha! Here it is. Be a leader, some kind of a leader, leader of any thing. Even if there is no followers they become the one man kingdom,king and army. Now where ever this leader goes he or she pours out the trapped energy. They have an opinion about every thing. They show their ego like the monkey king.

Anthappan 2014-02-26 11:21:22 News
By refusing to look into the alleged crime committed in the Amarathamai Madm , Kerala Government is cooperating with such criminals those who are accused of committing it. Kerala government must be fired and put Kerala under presidential rule.
George Parnel 2014-02-26 10:28:13 News
While most countries export goods, India exports brains per Jesse Jackson. What a wonderful compliment for Indians. But the poverty and inequality in India is a challenge to its youth. Many parts of India is still experiencing severe poverty. Hope and pray Indian brains will be used to eradicate poverty in India soon. 
Prince Thomas 2014-02-26 09:02:18 News
Great Show. Waiting for that melodious and harmonious night. Keep it up.
Peter Neendoor 2014-02-26 07:42:03 News
Such write-ups will help to improve literary works.
vincentemmanuel 2014-02-26 07:03:49 News
one things I can tell. This guy is genuine. He is friendly and helps other people in need. I have seen it. Vincent emmanuel
Varughese Mathew 2014-02-26 06:43:09 News
Congrats  Mr.Vinson, you deserve this position.
With all supports from" US Tribune"

Varughese N Mathew.
Pravasee malayalee 2014-02-26 02:37:18 News
I think you too much worried about malayalee association. Let them continue whatever they can do for the community . Do something for social work better than nothing to do . Anyway please take the good things from the association and foget bad things and we can work together for our people. Thank you .