Philip 2014-12-12 09:33:16 News
ഷോളി എഴുതിയത് അതെ പടി അന്ഗീകരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല...മാണി പഴയ മാണി അല്ല...ഒന്ന് അന്വേക്ഷിച്ച്ചു നോക്ക് ...എന്നിട്ട് വിശുട്ഥൻ ആക്കാം....
Pious 2014-12-12 09:24:38 News
When you steal many many times one day you will get caught .
This is what happened to Mr.mani .
പരേതനായ കള്ളൻ തോമാച്ചൻ 2014-12-12 08:34:57 News
ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ന്യാവിധിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നൂല് ബന്ധം ഇല്ലാതെ നില്ക്കണം.  മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സാധനം അതുപോലെ ഇഷ്ടം ഉള്ള സാധനം ഒന്നും കൊണ്ട്  അങ്ങോട്ട്‌ പോകാൻ പറ്റില്ല.  ആത്മാവായിട്ടാണ് നില്ക്കണ്ടത്.  കേരളത്തിലെ പോലീസുകാരുപോലും നാണം മറക്കായ്ൻ എന്തെങ്കിലും തരും  പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല.  വാതിലിൽ വിശുദ്ധനായ പോളെന്ന പറയുന്ന ഒരു പഴേ താപ്പാന ഇരിപ്പുണ്ട്.  ഇയാളുടെ കഥ ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങള്ക്കരിയാവുന്നതാണെല്ലോ? സ്റ്റീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അയ്യാളുടെ വസ്ത്രം വരെ അടിച്ചു മാറ്റി.  പിന്നെ ഇയാൾ യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ ഓടിച്ചിട്ട്‌ പിടിച്ചു കൊല്ലുമായിരുന്നു (ഒരു പക്ഷേ അവന്മാരുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കും) എന്തായാലും ന്യാവിധിക്കായ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നതിനു മുന്പ് ഇതുപോലെയുല്ലവന്മാരെ വെട്ടിച്ചു വേണം അകത്തു പോകാൻ. ദൈവവും ആള് വെന്ദ്രനാണ്, കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് താക്കോൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്തപ്പന്റെം മാത്തുള്ളേടം അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ്‌. ന്യാവിധിക്ക് എത്തികിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം ദൈവത്തിനു കള്ളന്മാര്, വ്യഭിചാരികള്, ഭ്രാന്തന്മാര്, ചുങ്കക്കാരു, പാപികള് ഇവരോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യക മമതയുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്കാവാറും അത്തരക്കാരാണ്.  നല്ല പിടിപാടില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല.  എന്റെ കൂട്ടുകാരാൻ, ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കിടന്ന കള്ളനോട് ഇങ്ങൊട്ട് വരുന്നതിനു മുന്പ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അവൻ ദൈവത്തൊട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പോളിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ മാത്തുള്ളെ പ്പോലുള്ളവരും അന്തപ്പനെപോലുള്ളവരും ഇല്ല. കള്ളൻ വാസു, വെടി അമ്മിണി, മഗ്ന്നലക്കാരി മറിയ, ജുദ്ദാസു ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാർ . അതുകാരണം വെറുതെ ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെം   മതത്തിന്റെം പുറകെ നടക്കാതെ അല്ല്പ്പം പോക്രിത്തരം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങള്ക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം.  ഞാൻ പറയാനുള്ളത പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം 

പാസ്റ്റർ മത്തായി 2014-12-12 07:23:44 News
മാത്തുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം അന്തപ്പൻ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിക്കറിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കു
പോള്‍ ചാക്കോ 2014-12-12 06:31:47 News
കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ അവലോകനം വളരെ നന്നായി ഷോളി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ സുഹൃത്തേ.
Ninan Mathullah 2014-12-12 06:09:12 News
Anthappan is again beating around the bush, and stray away from the subject. Time will prove the Truth. By then it will be too late. Will Anthappan stand straight on judement day without his knees vibrating for misleading so many people with his baseless arguments?
jep 2014-12-12 05:45:08 News

മാണി യേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി രൂപകൂട്ടിൽ വെക്കല്ലേ  , അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇറങ്ങി ഓടും !

മാണി മറുകണ്ടം ചാടാൻ പദ്ധതി ഇട്ടപ്പോൾ കോണ്ഗ്രസ്പണിത  ഒറ്റാലാണ് പൊറാട്ട് നാടകം . കോണ്ഗ്രസിന്‌, യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഇക്കണ്ടാതെല്ലാം   സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടു   മറു കണ്ടം ചാടുന്ന   പണി വേണ്ട എന്നേയുള്ളുഅല്ലെങ്കിൽ കോണ്ഗ്രസ്കാരെല്ലാം മരിയാദ രാമന്മ്മാർ ആണന്നു  ആരെങ്കിലും വിശുഅസിക്കുമോ?   ഇതോടേ ഇടതും, ബി ജെ പിയും  മാണിക്ക്  നീട്ടിയ പാലം വലിച്ചു .കോണ്ഗ്രെസ്സു കാര് ഉണ്മ്മൂല നാശം ചെയില്ല ,എന്നാൽ ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ നിർത്താൻ ബഹു മിടുക്കന്മ്മാര !

 

Anthappan 2014-12-12 05:25:43 News

Matthulla – Probably, if you get out of your closed mind, you will see the beauty of this world and everything in it.  But you are limiting it by giving the credit to this one person God and shutting your mind.  You are very paranoid too with all these Judgment day and other crap.  The one damage religion did to many people is instilling fear into the mind of people by telling them about sin.  There are people out there who cannot enjoy martial life properly because they were taught that sex is a sin.  There are people out there who were taught that looking at a girl is a sing and the eyes of such people should be plucked out and thrown.   There are hundreds of bad things I can quote trapped good people because their brain power was taken away by these religious people.  When you become overzealous about and religious, ask one of your friends to watch and tell him to stop you otherwise you are heading towards trouble.   Einstein’s God- Whether embracing the beauty of his gravitational field equations or rejecting the uncertainty in quantum mechanics, he displayed a profound faith in the orderliness of the universe.  This served as a basis for his scientific outlook- and also hid religious outlook.  “The highest satisfaction  of a scientific person, “ he wrote in 1929, is to come to the realization “ that God Himself could not have arranged these connections any other way than that which  does exist, any more than it would have been in His power to make four a prime number.”  (Einstein- His life and Universe-Walter Isacson-Page 385)

വിദ്യാധരൻ 2014-12-11 21:20:41 News
                തപസ്സ് 

മരാളകന്യകമാരുടെ നടുവിൽ 
മനസ്സരസ്സിൻ കടവിൽ 
തപസ്സു ചെയ്യുകയല്ലോ ഞാനീ 
താമരവള്ളിക്കുടിലിൽ 
നിരഞ്ഞുപോട്ടും നീർക്കുമിളകളിൽ 
നിന്ന് തുടിച്ചു കാലം 
മനുഷ്യ്നാരംഭിച്ച തപസ്സിൽ 
മയങ്ങി വീണു ദൈവം 
വികാരമൂർച്ഛയിലുൾതൃഷ്ണമൂലം 
വിയർത്തിരുന്നു മോഹം 
മനസ്സിൽ വിശ്വപ്രകൃതിയെ നിർത്തി 
മണിക്കിരീടം ചാർത്തി 
അപാരതാരാന്തര വീഥികളിൽ 
തപോനല ദ്യുതി വീശി 
തപസ്സിരുന്നിടും എന്നെക്കാണാൻ 
തനിച്ചു വന്നു ദൈവം 
പറുദീസയിൽ നിന്നും എന്നെ ഇറക്കിയ 
പാശ്ചാതാപവുമായി
പറഞ്ഞു ദൈവം "പണ്ടേ തമ്മിൽ 
പിരിഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ "
നമ്മുടെ ഇടയിൽപ്പുരോഹിതന്മാർ 
കന്മതിൽ കെട്ടി ഉയർത്തി 
പറഞ്ഞകറ്റി വൈദികർ നമ്മെ 
പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി 
അവർക്ക് ജീവിതശ്വാദ്വല -മല്ലൊരു 
ശവ പ്പറമ്പേ വേണ്ടു 
പ്രപഞ്ച ജീവിത സത്യാന്വേഷണ -
തപസ്സിനിടയിൽ പ്പോലും 
ചലിച്ചു ഹൃദയം ; ചൊല്ലീ ഞാനാ 
ചൈതന്യത്തിനൊടേവം 
"മനസ്സിലാകുക നമ്മൾ പരസ്പരം 
എനിക്കതൊന്നെ മോഹം "  (വയലാർ )

Ninan Mathullah 2014-12-11 19:17:16 News

Mr. Anthappan, there must be a basis for our arguments. I noticed that you believe only certain things Jesus said for your convenience. You can believe whatever you want to believe. Nobody question that right (to stay in a well). But I believe everything Jesus said. I didn’t say Jesus and God are the same. I said Jesus is God as there is only one God (singular). My words about Kings and Politicians and wars are based on Bible and not my opinion. If God can choose prophets to convey his messages of things to come through them, God can choose scientists to reveal secrets of nature. The best known of those scientists, Einstein’s quotes on God Anthappan do not want to take. These are Einstein’s quotes. I want to know God's thoughts; the rest are details." "I am convinced that He (God) does not play dice (means what you see didn’t happen by chance. This means Einstein didn’t believe in Big bang and evolution)." "God is subtle but he is not malicious." "Science without religion is lame. Religion without science is blind." "God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically." "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind." (Copyright: Kevin Harris 1995 may be freely distributed with this acknowledgement) Einstein had a humble spirit to acknowledge God. Anthappan act like God with his all knowing pride as there is nothing to know more, and whatever he believes is all that need to know. It is pride that does not let a person acknowledge God. Heaven proclaim the glory of God. Nothing comes from nothing and there must be a reason for everything. God is the reason behind everything. Bible clearly states that. We can deduce from Bible that soon the whole world will be under a super power. This superpower or the Beast or Antichrist of the Book of Revelation will rise from USA, as he will hijack the military of USA. Certain other countries will side with him. The established church also can side with him as the false Prophet. Things are moving in that direction. Atheists and Gays and Lesbians will be their supporters. He will receive authority for a short time. He will even get authority to give life to the clones of the Beast. This shows that soon man will be able to develop a human being from a cell of the body. Stem cell research is trying to accomplish this. All these things are foretold in the Bible. One needs special grace to understand this. When Anthappan stand on Judgment day, how he will answer the question as to why he didn’t see the reason behind sky and stars and Earth, and acknowledged God and gave respect to Him.

Vini Sebastian 2014-12-11 12:15:43 News
Jain,
Thanks for the article... really enjoyed...keep writing...good luck!
Anthappan 2014-12-11 11:38:17 News

 Jesus and God are same, God writes History, His finger print is everywhere, God place and remove Politicians, God allows war, God allows people to be killed by other people when they get pissed off for no reason, and these are all written in the Bible and that is the reason for Mr. Matthulla to conclude, beyond doubt, that there is a God somewhere up in the sky, sitting in a thrown and controlling every events taking place.  And, he sees all that power is culminated in Jesus.  I am pretty sure this includes all the scientists and their hard work they do, to unravel the mystery of the universe we live.  (Otherwise they would have been a threat for Matthulla).  Istead of getting engaged in critical thinking and have clash with other minds with different opinion and find out the truth, he is sticking with his gun.  He is also, in his own word, beating the bush and avoid the genuine questions of the people those who are zealous about finding the truth.   He has few weapons in his arsenal to use against such people and those are, atheist, people who cannot understand the concept of God, distractors, and so forth and so on.   He doesn’t care about the billions of non-christens whose blue print of the birth is the same as the so called, and specially called by God,  to live with him in heaven for thousands of years with King Jesus. Otherwise the notion is, Jesus doesn’t like what is happening in this world so he created another place for these special people and have fun.   There is another implication for this argument and that is the specially selected people are lazy asses who don’t want to take any responsibility but want to have fun and good life even if rest of the people go to hell (Sounds like Republican Party).   Yes,  Matthulla; there is a big difference between your and my understanding about Jesus.   I always respect the spirit in every living being than the projected body.   Human beings   fashioned in a way to think freely, logically, rationally, and make the choice and decision and Jesus understood this better than anyone and clarified it for the benefit of the other fellow beings through his teaching during his life on earth.  And, thus he became part of the history.  There are some very big differences between the Human Gods and Jesus as the   author has depicted in his article.  I had a chance to visit Poona when Rajneesh was living there like a God with pomp and proud (Like Matha Amarthamai). Meditation, fee sex and sexual orgies were interrogated into their life style.  Now what is the difference between his life style then and the life style of the people modern priests, Bishops, sages, and saints?  Jesus, according to my understanding, was hopping and envisioning a society where people are treated equally, justly and enjoy life and die according to the natural law.   He was humanist who interested in the welfare of the fellow beings not a God.  

വിദ്യാധരൻ 2014-12-11 09:43:36 News
കഥയെഴുതുവാനുള്ള (ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പ്പികവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തവരും എന്ന് കരുതുന്നു ) അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു ബഹളം വയ്ക്കുകയും അക്ബർ കട്ടിക്കലിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരും തീർച്ചയായും ഈ കഥ വായിച്ചിരിക്കണം.  നാം അടങ്ങിയ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടി ചേർത്തു കഥാകാരി ഒരു കഥ മെനഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുവാചകന് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നു.  കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ളതാണെന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം.  കഥാകാരി പറഞ്ഞതുപോലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കൊടുമ്പിരികൊള്ളുമ്പോൾ  യേശു എന്നും പുറത്തു തന്നെ . അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം വെളിയിൽ നിന്ന് കേഴുന്നത്, "ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തു വരികയും നിങ്ങളോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും" (എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തുള്ള ക്ഷമിക്കണം)  മിക്കവാറും ക്രൈസ്തവരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ  താങ്ക്സ്വിംഗ് പാർട്ടിയിലും ക്രിസ്തുമസ് പാര്ട്ടിയിലും , സ്പിരിറ്റ്‌ കുടിച്ചു ആത്മാവ് ഇല്കിയാടുമ്പോൾ ചത്തുപോയ അച്ചന്മാരും തിരുമേനിമാരേം, ജീവിചിരിക്കുന്നവരെയും ചീത്ത വിളിച്ചു മൂന്നു മിനിട്ടുകൊണ്ട് ഉയരത്ത് എഴുന്നെല്പ്പിക്കും. ഞങ്ങളുട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും മോശമല്ല.  ഞങ്ങൾക്ക്  എല്ലാത്തിനും ഓരോ ദൈവങ്ങൾ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തുവേണമെങ്കിലും പറയാം.  പരദൂഷണം പറയുമ്പോൾ നാരദർ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട് (അദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഈ -പേജിലും കാണാം ). ഇത്തിരി കുഴ്ഞാട്ടം മാണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷണ ഭഗവാൻ,  ദേഷ്യം വന്നാൽ ശിവൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു അവരുടെ പട്ടിക. നിങളുടെ കഥ ആസ്വദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എഴുതിയത്.  അഭിനന്ദനം. 

വിദ്യാധരൻ 2014-12-11 09:14:11 News
ലാൽ സലാം സദാചൊരൻ!
sadachara kumaran 2014-12-11 08:41:37 News
sadaachoran says, akram ningalkkaavaam.... pl tell which religion indulged in violence in Kerala? Even Mopla lahala was not religious violence. But we saw institutional violence against dalits, keeping them sub human