യേശു 2017-10-27 23:37:31 News
 മോനെ ജോണി കുട്ടി നിന്റെ അറിവ് എത്ര ശുഷ്ക്കമായതുകൊണ്ടാണ് നീ പറയുന്നത് ബാബു പോൾ അറിവിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയാണെന്ന്.  ബാബുപോളിന്‌ മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.  നീ എന്നെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുക. ഞാൻ നിന്നിലും ഉണ്ട് .  നീ മറ്റൊരാളുടെ അറിവിൽ ഊറ്റം കൊള്ളാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അടിമ ആയി ജീവിക്കാതെ നിന്റെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കൂ. ആ അറിവ് നിന്നെ സ്വാതന്ത്രനാക്കും. ഇപ്പോൾ നീ നുകത്തിൻ കീഴിലാണ്. മതത്തിന്റെ അതിന്റ പ്രചാരകരാ ബാബു പോളിനെ പോലുള്ളവരുടെ . നീ ഐ എ സും, ഐ പി സും കണ്ട് ചാടരുത്. അത് അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയല്ല.  അത് ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രം.  അദ്ദേഹത്തിന് ചെരിപ്പും ജുബായുടെ ബട്ടൻസും ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരുന്നു . അത് നിനക്കും വരും . ചാടണ്ട! നിനക്ക് ആരോ മതവിഷം തന്നിരിക്കുകയാണ് . അത് ശർദ്ദിപ്പിച്ചു കളയൂ . നീ സ്വാതന്ത്രനാകും .  നിന്റെ അന്ധകാരം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു മിഡിജിറ്റാണെന്ന് മനസിലാകും .  അറിവിൽ നീ ഒരു മിഡിജിറ്റാണ് ബാബുപോളിനെപ്പോലെ എന്നെപ്പോലെ .  എനിക്ക് പോലും ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാവിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് .  പരിശുദ്ധാതമാവ് ഹോളി ലാൻഡിൽ പോയതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല.  അതിന് ഉള്ളിൽ സ്നേഹം വേണം . മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പടിക്കണം.  അതില്ലാതെ ഏതോ മിന്നലാട്ടം കണ്ട് ചാടുവുകയാണ് നീ .  അതികം ചാടണ്ട . നിനക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല . രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിൽ നീ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വളർത്തുക . അത് നിന്റെ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കാൻ സഹായിക്കും 

Johny 2017-10-27 22:24:36 News
ശ്രി ജെ മാത്യൂസ്, ജോസഫ് ജോർജ് കത്തനാർ (പുരോഹിതരെ ബഹുമാനത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ്) എന്നിവർക്കു ആധികാരികമായ (ചരിത്ര പരമായ)  മറുപടി എഴുതിയ ശ്രീ ആൻഡ്രൂസിന് നന്ദി. 
Johnykutty 2017-10-27 21:54:12 News
റബറാൻ ദോക്തുർ സാം ജോൺസൻ വീണ്ടും ജനിച്ച പാസ്റ്റർ, ഇത്രയും വലിയ പേര്, അത് വേണ്ട ശശി എന്ന് വിളിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ശശി പാസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ശശി അത് മതി. എന്റെ ശശി, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവന്റെ ...       .ഞാൻ അതൊന്നു മാറ്റി പറയട്ടെ ശ്രീ ബാബുപോളിന്റ ചെരുപ്പിന്റെ വാര് പോയിട്ട് ജൂബയുടെ ബട്ടൻസ് ഇടാൻ യോഗ്യത ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്ററും മലയാളിയിൽ ഇനി ജനിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. 
andrew 2017-10-27 20:47:55 News

BC & AD – has it got anything to do with Jesus?

It is a fraud created by Christian Mythmakers.

So far there is no proof when was Jesus born or if he ever lived.

Christian historians are of opinion that if Jesus lived as a real person he would have been born in the years between BC 10 – 4.

BC= before Christ & AD = year of the Lord was a myth fabricated in the later century. Modern historians have trashed the terms BC &AD and use the terms BCE = before the common era and CE= common era.

Roman emperors believed that they were incarnations of god. Stone inscriptions were common during their time to use the words the year our lord and saviour was born…  The unknown author of the gospel of mark gave it a sugar touch to begin his gospel as the beginning of Jesus and copied the same words.

Christ is a very different concept of the Israelites literature. Southern Judea literature regarded Christ as king from the David family and the Northern literature regarded Christ as a Teacher.

 The whole myth of Jesus is a quagmire, the more you step into it you are pulled into fallacious fiction.

 

Rev. Dr.Sam Johnson, Born Again Pastor 2017-10-27 18:22:47 News
Anyone can ask questions, but the wise choose to answer 
നാരദന്‍ 2017-10-27 18:20:00 News

മിര്‍ഗങ്ങള്‍ നാലു കാലില്‍ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിഒഴിക്കുന്നതുപൊലെ സുനകനും മൂത്രം ഒഴിക്കാന്‍ സാദിക്കും എന്നാലും അവന്‍ കാല് പൊക്കി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ആണ് ചില മനുഷര്‍. അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെകാല്‍ മിടുക്കന്‍ എന്ന് കാണിക്കാന്‍ കുറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ എറിയും, എന്നിട്ട് വെല്ലുവിളി നടത്തും മറുപടിക്കായി.

 ആദ്യം സൊന്തം ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എഴുതുക, ശരി ആണോ എന്ന് വായനക്കാര്‍ പറയും.  

യേശു 2017-10-27 15:32:50 News
മത്തായി- ചുങ്കക്കാരനും പാപിയും ആയിരുന്ന നീ മാറിപ്പോയി എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് . എന്നാൽ നിനക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. നിനക്ക് പഴയ കുരുട്ടു ബുദ്ധി തന്നെ. എന്നെ നിനക്ക് പിന്തുടരണം എങ്കിൽ നിന്റെ പല സ്വാഭങ്ങളും മാറ്റെണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബി.സി യും എ .ഡി യും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പാണ്ഡ്യത്ത്യം വെളുപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നീ നിന്റെ ശത്രുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും പശ്ചലത്തേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അവരെ നീ നിന്നെക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നു.  നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ നീ എന്നെ ശരിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല . നീ പത്രോസിനെപ്പോലെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വാളെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ നീ ഒന്ന് മനസിലാക്കുക. എന്റെ ലോകം ഐഹികമല്ല . ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിന്റെ ഒരു കരണത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ  കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ  നിനക്ക് എന്നെ പിന്തുടരാനോ എന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശി ആകോനോ കഴിയില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ പാപിയാണെങ്കിലും മാനസാന്തരംകൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം. അതുകൊണ്ടു നിന്റെ മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നീ ആരെന്നും ഞാൻ ആരെന്നും എന്റെ വചനങ്ങളുടെ അർഥം എന്തെന്നും മനസിലാക്കുക .  നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ  നീ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യം അനുഭവിക്കുകയില്ല .  കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല .   .ഇതിന്റെ പേരിൽ നീ വൈദ്യനെ കാണണ്ട നിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക  കാഴ്‌ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് . അറിയാം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് -

തിയോളജിയനും ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രതറും എന്റെ മക്കൾ. നിന്നെപ്പോലെ ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ദൈവം എന്നറിഞ്ഞുകൊൾക 
വായനക്കാരൻ 2017-10-27 15:24:44 News
വിദ്യാധരൻ  മാസ്റ്റർ  താങ്കൾ  ശരിയാണ് . നമ്മൾ എല്ലാം  ഈ വിഷയത്തിൽ  ഒറ്റത്തട്ടിൽ  തന്നെയാണ് .  മേൽകാണിച്ച ലേഖനത്തിൽ ചുമ്മാ  അതുമിതും  കുറിച്ച്  സംഗതി  കുഴക്കുന്ന.  ഈ വായനക്കാരൻ  ഇതിനു  പ്രതികരണമായി  ഇന്നലെ ഇതിന്റ  അടിയിൽ  എഴുതിയതാണ്. " റിമാർക്  successfully  posted  എന്നും  വന്നതാണ്.  അത്  ഫുൾ  ആയിട്ടു  ഇവിടെ പോസ്റ്റ്  ചെയ്തു  കണ്ടില്ല. കുറച്ചു  വെട്ടിച്ചുരുക്കി  അൽപ നേരം  കണ്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ  ആരുടേയോ  സമ്മർദം  കൊണ്ടോ  മറ്റോ  അത്  പൂർണമായി  എടുത്തു  കളഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം എത്ര  പേരുടെ  നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ  പോയി  എന്ന്  ആർക്കറിയാം.  ഏതു തന്നെ വരുമോ  എന്നറിയില്ല. വളരെ  മാന്യമായി  റൂളുകൾ  പാലിച്ചു  കൊണ്ട്  കുറിച്ചാലും  പലതും  പോസ്റ്റ്  ചെയ്യുന്നില്ല  എന്ന്  പലരും  പറയുന്നു.  സത്യത്തിൽ     ഇത്തരം  പോസ്റ്റുകൾ  ആണ്  ഇ, മലയാളിയുടെ  ശക്തിക്കും  പോപ്പുലാരിറ്റിക്കും  കാരണം. ഞാൻ ആദ്യം , പിന്നെ പല പ്രവിഷ്യവും  പ്രതികരണ  കൊളമാണ്  വായിക്കുന്നത്. അത് ഇമലയാളീ കൂടുതൽ  ജനകീയവും  പോപുലരും  ആക്കുന്നു.   ആരുടേയും  സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും, കൂലി എഴുത്തിനും, വൃക്തി പൂജ നിർഭരമായ  കൃതികൾക്കും കൂടുതൽ പ പ്രാമുഖ്യം  കൊടുത്തു   പ്രതികരണ  കോളം  ശുഷ്ക്ക  മാക്കുകയില്ല എന്ന  പ്രതീക്ഷയോടെ  ഇമലയാളീക്കു  എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും  മംഗളങ്ങളും  നേരുന്നു. ഈ പ്രതികരണ  കോളം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ  ഇങ്ങനെ  വിദ്യാധരൻ  മാസ്റ്ററുടെ  മഹത്തായ  കുറിപ്പുകളും  അറിവുകളും  നമക്ക്  ലഭിക്കുമായിരുന്നു.  എന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ  പോസിറ്റീവ്  ആയി  എടുക്കണം.
Johny 2017-10-27 14:54:53 News
Rev. Dr Joseph George ബാബു പോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു ബല റോഹോ കാദീശോ എന്നാൽ എന്താണെന്ന്? ഇതിലും നല്ല ചോദ്യം പോപ്പിനോട്  കുർബാന ചൊല്ലാൻഒക്കെ  അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ബാബു പോൾ ഫാൻ അല്ല എന്നാലും എന്റെ അറിവിൽ ബൈബിളിനെ  കുറിച്ചും സഭ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനയെ കുറിച്ചും ശ്രീ ബാബു പോളിനുള്ള അറിവ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി വൈദികനോ മെത്രാപ്പോലീത്തയ്ക്കോ കാതോലിക്കക്കോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് പലതും എഴുതിയത് തന്നെ എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സഭയുടെ ഒരു  നല്ല പിള്ള ചമയാൻ എന്നും ശ്രമിക്കുന്ന ആളും ആണെന്നത് ശരിയായിരിക്കാം.
AD 525 ഇൽDionysius Exoguus എന്ന  പണ്ഡിതൻ ഒരു കണക്കങ്ങു കൂട്ടി ആണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നേക്ക് 525 വര്ഷം മുൻപ് യേശു ജനിച്ചു എന്ന്. യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത് അഞ്ഞൂറ് വര്ഷം ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണീ എ ഡി & ബി സി സംവിധാനം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നു സ്വയം ചിന്തിക്കുക 
GEORGE V 2017-10-27 14:33:05 News
ശ്രീ ജോസഫ്, Great Job. തുടർന്നും എഴുതുക. ചരിത്രം അന്വഷിക്കുന്നവർക് താങ്കളുടെ രചനകൾ ഒത്തിരി സഹായം ആണെന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല. വരും തലമുറ താങ്കളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. 
J.Mathew 2017-10-27 11:31:33 News
BC എന്നാൽ BEFORE CHRIST.AD എന്നാൽ ANNO DOMINI അഥവാ ക്രിസ്തുവർഷം.ക്രിസ്തുവിനു മുൻപും പിൻപും അന്നാണ് ചരിത്രത്തെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സാംസ്‌കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റു പേരുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു.അത് അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ്.ക്ഷീരം ഉള്ള അകിട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോര ആണ് അവർക്കു വേണ്ടത്.മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ളവന് എല്ലാം മഞ്ഞ ആണ്.എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ ആണെന്ന് ഈ വിഡ്ഡികൾ ധരിക്കുന്നു.അവിടെയാണ് പ്രശനം.വ്യാജ നാമധാരികളായ വികല മാനസർ എന്ത് എഴുതിയാലും സത്യവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യ്യും.സത്യാ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കൻ ചക്രവർത്തിമാർ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല.തഴച്ചു വളർന്നതേയുള്ളു.മദ്യത്തിന്റെ ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ മുൻവിധികൾ മാറ്റിവെച്ചു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ബൈബിൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും യേശു ആരാണെന്ന്.
വിദ്യാധരൻ 2017-10-27 10:21:08 News
എവിടെപ്പോയി കവികളെ നിങ്ങളെല്ലാം 
നിങ്ങടെ തൂലിക വരണ്ടുപോയോ ?
ആശയം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാം 
മാനത്ത് നോക്കി ഇരിപ്പതാണോ?
അവാർഡ് കവിത രചിപ്പതാണോ  
പൊന്നാട-കഥയുടെ എഴുത്തിലാണോ ?
മതഭ്രാന്തർ രാഷ്ട്രീയ കള്ളവർഗ്ഗം 
കൂടാതെ അഭിപ്രായ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം 
എവിടെപ്പോയി മറഞ്ഞവരൊക്കെയിന്ന്? 
ഒരുപക്ഷെ പാരകൾ  പണിവതാവാം
സമവാക്യ കവിതകൾ രചിപ്പതാവാം 
കേട്ടില്ലേ ഷെറിൻ കുഞ്ഞിൻ മരണവാർത്ത 
കേൾക്കാത്ത പോലെ നടിപ്പതാണോ?
ഇന്ത്യൻ സമൂഹം രണ്ടു തട്ടിലെന്നു 
തട്ടിപ്പുകാർ പറഞ്ഞു പരത്തിടുന്നു
എവിടെയാ നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരെ 
ഏത് തട്ടിലെന്നു വ്യക്തമാക്കു?
വിടരാൻ വെമ്പിയ പൈതലിനെ 
അടർത്തികളഞ്ഞവർ ആരെന്നാലും 
അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തേണം 
അതിനായി ഏവരും ഒന്നുപോലെ 
ഒരുത്തട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിടേണം 

വിദ്യാധരൻ 2017-10-27 07:04:00 News
ഇവിടെ തട്ടുകൾ രണ്ടില്ല ഒന്ന് മാത്രം
അവിടെ 'ഷെറിൻ' അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല  
വെറുതെ കഥകൾ മെനഞ്ഞീടേണ്ട
മലയാളി സമൂഹം ഒന്നു  തന്നെ 
ആ കുഞ്ഞു തനിയെ  പൈപ്പിനുള്ളിൽ
പോയി കിടന്നു മരിച്ചതാണോ ?
ക്രൂരമായി കുല ചെയ്‌തു കൊണ്ടിട്ടതാണോ ?
കുറ്റവാളിയല്ലാരും കുറ്റം തെളിയുംവരെ 
എന്നാൽ ഷെറിന് നീതി കിട്ടിടേണം 
ഇനിമേലിൽ ആരും ഇതുപോലെ ചെയ്‌തുകൂടാ 
അതിനായി ഏവരും ഒന്നു തന്നെ. 
 
Observer 2017-10-27 06:40:01 News
നല്ല സുഹ്രുത്തുക്കളോ സാമുഹിക ബന്ധമോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ വെസ്ലിക്കു ഇതു സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു അത്യാഹിതം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നാം അവരുടെ ഉപദേശം തേടും. ഇവിടെ അതുണ്ടായില്ലെന്നു കരുതുന്നു.
എല്ലാം പള്ളിയും പള്ളിക്കാരും ആയാലുള്ള കുഴപ്പമാണിതെന്നു കരുതുന്നതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ? 

വിദ്യാധരൻ 2017-10-26 22:09:00 News
കണ്ണിൽ മയക്കം കയറിടുമ്പോൾ 
വന്നവൾ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽപ്പ് 
പൂമുല്ല പോലത്തെ പല്ലുകാട്ടി 
പുഞ്ചിരി പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നു 
ഇല്ല കളങ്കമാ പുഞ്ചിരിയിൽ 
പീയുഷം പോലത് പരിശുദ്ധമാ 
കൊച്ചു ചിറകുകൾ ഉണ്ടവൾക്ക് 
നിശ്ചയം അവളൊരു മാലാഖയാ 
ഒന്ന് തൊടുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു 
എങ്ങോ പറന്നവൾ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു 
പെട്ടെന്നു ഞെട്ടി ഞാനുണർന്നു 
ചുറ്റിലും കൂരിരുൾ മാത്രമത്രേ 
കട്ടപിടിച്ച നിശബ്ദതയും.
എവിടുന്നോ കേട്ടൊരു ശബ്ദമപ്പോൾ 
"വേണ്ട തൊടേണ്ട നിങ്ങളാരും
കാപട്യമാണ് ലോകമെങ്ങും,
പോകുന്നു ഞാനങ്ങു വിണ്ണിലേക്ക് 
എന്റെ സൃഷ്ടാവിനരികിലേക്ക് 
അവിടില്ല കാപട്യം ലേശം പോലും 
അവിടെ ഞാനെന്നും സുരക്ഷിതയാ "
ആത്മാർത്ഥമാമൊരു ഹൃദയമാവാം  
എൻ പരാജയ ഹേതു പക്ഷെ 
മതി മതി നിങ്ങടെ സ്നേഹവായ്പ് 
മതിയാക്കൂ ഇനി എന്നെ  വിളിച്ചിടേണ്ട ' 
എവിടെ പോയി നീ പൈതലേ ചൊൽ 
ഏകനാക്കി എന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ നീ
എന്റെ വേദനകൾ സാരമില്ല 
മതി നീ സുരക്ഷിത അയാൽ മതി 
എവിടെയാണേലും പൊൻകുടമേ 
ജീവിക്കൂ സുസ്മേരവദനയായി നീ