vayankaaran 2018-04-08 13:59:50 News
എന്ത് വായിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തർ തീരുമാനിക്കും.  നിങ്ങൾക്ക് പി.എച്. ഡി ഉണ്ടെന്നു കരുതി ഇവിടെയുള്ള വായനക്കാരെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്നു
കരുതുന്നത് ഭോഷത്വമല്ലേ ഡോക്ടറെ...ഓർക്കുക വ്യക്തി വൈരാഗ്യം നിരൂപണത്തിനുപയോഗിക്കരുത്. വിദ്യാധരൻ സാർ ആ കാര്യത്തിൽ ക്ളീൻ ആണ്. എത്ര വർഷമായി
അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. കൃതികളെക്കുറിച്ച് മാത്രം.  ജ്യോതിലക്ഷ്മിയോട് രാമായണം വായിക്കാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കൊച്ചാ കു കയാണ്. ലജ്‌ജാവാഹം. അമേരിക്കൻ മൊല്ലാക്ക നിങ്ങൾ അറിവിന്റെ വന്മല എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ആ അഭിപ്രായക്കാരല്ല.   ജനം തരുന്ന ബഹുമാനം കളഞ്ഞകുളിക്കരുത്.
നിത്യകാമുകൻ 2018-04-08 13:47:47 News
ഉണ്ടെൻറെ ഉള്ളിലും കാല്പനികൻ 
ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചുറ്റും നോക്കിടുന്നു 
സുന്ദരമായെതെന്തുമെന്റെ 
അന്തരം മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും
സുന്ദരിമാരുടെ സാമീപ്യത്താൽ
പെരുമ്പറകൊട്ടും എൻ ഹൃദയം 
കണങ്കാൽ മുട്ടുന്ന കാർകൂന്തലും 
കടമിഴികോണാലുള്ള നോട്ടം 
മുഗ്ദ്ധ മനോഹര കവിൾത്തടങ്ങൾ 
തളിരുപോലുള്ള മൃദുലാധരങ്ങൾ 
ഏതോ പുരുഷന്റെ ഹസ്തങ്ങളിൽ 
ഞെരിഞ്ഞമരാനുള്ള മോഹവുമായി 
പൊന്തി ഉയരുന്ന മാറിടങ്ങൾ 
നമ്മളെ വലിച്ചാഴ്ത്തിടാനായി 
ചുഴലുന്ന ചുഴിപോലുള്ള നാഭിയും 
നിഴൽ നാടകത്തിൽ എന്നപോലെ 
നേരത്തുള്ള ചേലയിൽ നീങ്ങുന്ന നിതംബങ്ങളും 
ഏതോ ശില്പി കടഞ്ഞെടുത്ത കാലുകളും 
കൽപ്പനേ നീ എന്തിന് ഈ മലയാളിയിൽ വന്നു കേറി 

വിദ്യാധരൻ 2018-04-08 13:43:49 News
ഡോ. ശശിധരൻ 'പ്രാകൃതം' എന്നതിനെ  വിശദീകരിച്ചതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.  "എന്റെ പുറത്തെ ചൊറി ഒന്ന് ചൊറിയെടി  ശാന്തേ"  എന്ന് സുനു എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വിധത്തിലൊന്നും അല്ല അയാൾ ചിന്തിച്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധരണക്കാർക്ക് മനസിലാകും .  പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആശയം വിശദമാക്കാൻ അയാളെ ഒരു ക്ഷാമാപണ ത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തെറ്റ് ധരിച്ചു . നിങ്ങളുടെ പേര് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ 'ചൊറിച്ചിൽ' വരുത്താവുന്ന അപകടത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത്  വായനയുടെ ലോകം ഒരു സാഗരംപോലെ വ്യാപ്തിയുള്ളതല്ലേ ? അത് ഈ ജന്മത്ത് സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല .  വായിച്ചതുകൊണ്ടാരും രക്ഷപ്പെടില്ലെങ്കിലും 'ഗ്രാമസൗഭാഗ്യം' വായിച്ചു രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും 
Vijaykumar,Jackson Height, NY 2018-04-08 13:25:06 News
Very ideal and experienced literate team.  Congratulations and best wishes for the utmost VICTORY
of Mr. Madhavan Nair's ""PANEL" on the forthcoming election which will be "BENEFICIAL/BRIGHT FUTURE" of FOKKANO. 
PT Kurian 2018-04-08 13:18:00 News

I never find a an aspiring, young man with a vision, in FOMA AND/OR IN FOKHANA.who has a
dream to do somethig in American politics. This guy can be an asset to FOMA to inspire young
Indians to acheive that goal.  All others are just a big Zero . so far. By the way I don'nt know
him.
ഡോ.ശശിധരൻ 2018-04-08 13:07:40 News
വിദ്യാധരൻ ആദ്യം തന്നെ വായനയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല. സാഹിത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റുവും ശുദ്ധമായ സാഹിത്യമാണ് പ്രാകൃത സാഹിത്യം .പ്രാകൃതമെന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സിദ്ധമാണ്.ഏറ്റുവും ശുദ്ധമായ സാഹിത്യത്തിൻറെ ആദ്യരൂപം.ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹാലൻ (ശാതവാഹനരാജാവ്) എഴുതിയ സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറച് കവിതൾ വള്ളത്തോൾ ഗ്രാമസൗഭാഗ്യം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ അതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ. (ഡോ.ശശിധരൻ)
Atheist 2018-04-08 12:57:08 News
More younger generation is abandoning religion in Kerala . Lakhs of youngsters declined to write down the religion in the application for school admission and that is a good sign. 
വിദ്യാധരൻ 2018-04-08 12:50:18 News
ശില്പിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ യക്ഷിയുടെ നിതംബത്തിലാണ്  കേന്ദ്രികരിച്ചിരിക്കുന്നത് .   ഇതൊക്കെ പോയിക്കണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഓരോ മന്ത്രിമാരും എംപി മാരും പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ചന്തിക്കു കുത്തുന്നതും പിന്നെ മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളിൽ സരിതമാരെ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതും, സൂര്യനെല്ലി പൂക്കളെ ഇറുക്കുന്നതു

നാരീസ്തനഭര നാഭിദേശം 
ദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ മോഹാവേശം 
ഏതാന്മാംസവസാദി വികാരം
മാനസി വിചിന്തയ വാരം വാരം (ശങ്കരാചാര്യർ -ഭജഗോവിന്ദം )

സ്ത്രീകളുടെ സ്തനവും ജഘനവും കണ്ട് കാമവിവശനാകാതിരിക്കുക. മാംസത്തിന്റെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും രൂപ ഭേദമാണ് അവയെല്ലാം എന്ന് കൂടെകൂടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക 

Thankachan 2018-04-08 12:46:53 News
Great team.Looks like FOKANA is committed to make change.All the best.
andrew 2018-04-08 11:59:46 News
മതത്തിന്‍ ചങ്ങലയും വിഡ്ഢികളുടെ പറുദീസയും !!!!!!
Religion is in totalitarian control of human life even before the birth of an individual. Religion is ordering what time to mate, how to mate, what goes into the vagina and so on. The problem is not new, it began with the birth of Semitic religions. The primitive barbarian gods in the old testament bible demanded the circumcision of males to 10 commandments to 800+ commandments. It is sad to see when liberated intelligence is searching life in other planets, religion is covering women in sacks. Parents, teachers, relatives, society; all are pushing the humans into the quagmire of religion.
I was always hopeful that the young generation will ‘abandon’ religion and be free to enjoy the real heaven of daily life. But when you see what is going around and more and more are lured into the tarpit of religion, optimism is withering. Let us hope, more and more will escape the clutches of the slavery of religion and enjoy the only heaven humans can enjoy. Religion can give you only a ‘fool’s paradise’.

ആർത്തവ കുമാർ 2018-04-08 11:37:02 News
യക്ഷിക്ക് ആർത്തവ വിരാമം.  വയസ് 50 ആയി 
വിദ്യാധരൻ 2018-04-08 11:26:57 News
ശശി ഒന്ന് 'ചൊറിഞ്ഞു' തന്നതിനാൽ 
മലയാളം പ്രാകൃതം ആകുകില്ല 
മലയാള പ്രാകൃതം ആണെന്നാൽ 
പിതാമഹരും   പ്രാകൃതർ തന്നെയല്ലേ?
മക്കൾ തലതിരിഞ്ഞു പോയതിന് 
അച്ഛനെ എന്തിനു പഴിച്ചിടുന്നു ?
കേരളഭാഷയും സംസ്കൃതവും 
ചേർന്നൊരു ഭാഷ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു 
ആദ്യ കവിത മണിപ്രവാളത്തിൽ 
തോലൻ എന്ന 'പ്രാകൃതൻ' രചിച്ചിരുന്നു 
ചമ്പുക്കളും സന്ദേശ് കാവ്യങ്ങളും 
നിരണം കവിതകൾ കൃഷ്ണഗാഥ 
ഭക്തികാവ്യങ്ങൾ ആട്ടക്കഥകൾ 
കുഞ്ചൻ  കൃതികൾ , കുചേലവൃത്തം
വർഷങ്ങൾ   സാഹിത്യം പിന്നെ നിശ്ചലംതാൻ 
സാഹിത്യ വികാസത്തിനായി 
പാശ്ചാത്ത്യർക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു  
കേരളവർമ്മ,  രാജരാജവർമ്മ 
ഉള്ളൂരും  ആശാനും വള്ളത്തോളും 
ചങ്ങമ്പുഴ, ജി, കെകെ രാജ, വെണ്ണിക്കുളം 
ബാലാമണിയമ്മ, പി കുഞ്ഞിരാമൻ 
ഇടശ്ശേരി, എംപി അപ്പൻ വൈലോപ്പള്ളി 
എന്നിങ്ങനെ പല 'പ്രാകൃതരും'
മലയാള കവിതയെ പോഷിപ്പിച്ചോർ 
എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ പ്രകൃതമാം 
ആധുനിക കവിതകൾ എഴുതിക്കൂട്ടു 
അതുകൊണ്ടു മലയാള കവിത മുഴുവൻ 
പ്രാകൃതം ആകില്ലെന്നോർത്തിടേണം 

Yakshan 2018-04-08 11:11:59 News
യക്ഷിക്ക് കൗപീനം ഇട്ടത് ഗംഭീരം 
sunu 2018-04-08 09:59:32 News
അറുപതു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിറുപിറുക്കും. എഴുപതിനോടടുക്കുംബം പതിനേഴുകാരികളെ സ്വപ്നം കാണും. ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരിമാരെ താക്കോൽ ധാരത്തിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ടു ദാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കൽ ഒരു സുഖമാണ് മാഷെ. ഇന്ന്‌ തലേം , മൊലേം, മുടീം എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടും ആ പണ്ടത്തെ പ്രാകൃത സാഹിത്യം. കടമ്മനിട്ടക്ക് ഒരു പാരഡി. "എന്റെ പുറത്തെ ചൊറി ഒന്ന് ചൊറിയെടി  ശാന്തേ"
andrew 2018-04-08 05:31:07 News
This Earth is big enough for everybody to be happy, to enjoy at least a little bit of joy every day.
Some claims to be something, something better or bigger 
Some even think they are a big event.
Learn & Develop the attitude to ignore or eliminate them from your life. They are in fact trying to control you by trying to impose on you 'I am holier than you'.
They can & they will find something wrong with you. And that is all they are good at, to inject 'guilt feeling' in you.
Well, we don't need those type of people. They are a burden to the Society in the wider spectrum.
Yes! learn to ignore them, don't follow them.
Enjoy! Celebrate!
Your Life is Yours. Do not let anyone control you.