BENNY KURIAN 2018-08-01 20:48:34 News
ലില്ലപ്പൂക്കളുടെ പരിമളം അമ്മയുടെ അവസാന ശ്വാസത്തെ തരളിതമാക്കീ...
മകനേ... എന്റെ ഉദരത്തിൽ നിനക്കു വീണ്ടും ഞാൻ അഭയം നൽകുന്നു ...നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു .... മാപ്പുതരുന്നു..............

ഒരമ്മയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് വായനക്കാരിലേക്ക് പകർന്നുതരുന്നതിൽ എഴുത്തുകാരി പൂർണമായീ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു..  അഭിനന്ദനങ്ങൾ.. 
Sudhir Panikkaveetil 2018-08-01 19:02:10 News
കാവ്യഗീതം പോലെ ഒഴുകി വരുന്ന ഭാഷ. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ 
വായിച്ചിട്ട് ഇശ്ശി കാലമായി. വിശുദ്ധ  ഗ്രന്ഥാ ത്തിന്റെ 
 താളുകളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു
സംഭവത്തിന്റെ കഥാവിഷ്‌കാരം.ആദിയും 
അന്തവുമില്ലാതെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടാതെ 
ആധുനികത എന്ന പേരില്  വരുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ 
നിന്ന് ഒരു മോചനം. ആധുനിക നിരൂപകൻ ചികയുന്ന 
വകകൾ ഇതിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം . പക്ഷെ 
സഹൃദയ മനസ്സുകളിൽ വികാര തീവ്രത 
വരുത്താൻ ഈ കഥക്ക് കഴിയുന്നു. മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ 
തുടിപ്പുകൾ ദൈവനീതിയെ മാറ്റിയെഴുതുന്നു. രണ്ട് 
അമ്മമാർ എന്ന ഒരു ഇംഗളീഷ് കവിതയുണ്ട്,. അതിൽ 
പറയുന്നു സ്വർണ്ണം പാകിയ നിരത്തുകളിലൂടെ രണ്ട് 
മാലാഖമാർ നടക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ 
അമ്മമാരായിരുന്നു എന്ന് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നു.
രണ്ട് പേരും അവരുടെ ആണ്മക്കളെക്കുറിച്ച് 
നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു 
അവരുടെ മകൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി  കുരിശ്ശിൽ 
മരിച്ചു.  ഉടനെ മറ്റേ മാലാഖ മുട്ടിൽ വീണു അവരോട് ചോദിച്ചു 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശുദേവന്റെ അമ്മയാണല്ലേ. അവർ 
മുട്ടുകുത്തി നിന്ന സ്ത്രീയെ എണീപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു 
എന്റാണ് നിന്റെ മകന്റെ പേര്, എനിക്ക് എങ്ങനെ 
നിന്റെ ദുഖവും വേദനയും പങ്കുവയ്ക്കാനാകും 
അവർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജൂദാസിന്റെ അമ്മയാണ്.
ബൈബിളിൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. 
മാലിനി എന്ന എഴുത്തുകാരി അവരുടെ ഭാവനയിൽ 
രൂപം നൽകിയ 'അമ്മ ' ലില്ലി പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം 
ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകന്റെ ആത്മാവിനെ 
നിർദോഷിയായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 
ലില്ലിപ്പൂക്കൾ വിരിയുമ്പോൾ സന്തോഷം മടങ്ങി വരുന്നു 
എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.  ആ അമ്മയും ഒരു മാലാഖയായി 
ഭൂമിയിൽ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയി.കാണുമെന്നു വായനക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
അപ്പോൾ കഥാകൃത്ത് വിജയിക്കയാണ്.  

ജി . പുത്തൻകുരിശ് 2018-08-01 18:05:47 News
വേനൽകാലത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരു ചിത്രകാരവന്റെ പാടവത്തോടെ ശ്രീ സുധീർ തന്റെ തൂലികയിലൂടെ വായനക്കാർക്കായി വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു .  അഭിനന്ദനം 
ദൈവം 2018-08-01 18:01:25 News
പലരും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് . നിങ്ങളും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കരുതുന്നു .  ദൈവത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ചെകുത്താനാണ് ഭരിക്കുന്നത്.

ചെകുത്താൻ കയറിയ നാട് 
ചെകുത്താൻ കയറിയ നാട്  
ചിരിക്കാത്ത നാടത് 
ഗതി പിടിക്കാത്ത നാടത് 
ചെകുത്താൻ കയറിയ നാട് 

പൊതുജനത്തെ  കൊള്ളചെയ്‌തും 
പൊതുമുതൽ ദൂർത്തടിച്ചും 
സുഖിച്ചു നടക്കും മന്ത്രിമാർ 
ഒരു സ്ത്രീയെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയാൽ 
പീഡിപ്പിക്കും പുരോഹിതർ 
ചെകുത്താൻ കയറിയ നാട് 
ചെകുത്താൻ കയറിയ നാട് 

'തപ്ത്ബാഷ്പ താടക കടവിൽ 
തകർന്ന മൺ കുടിലിൽ 
മൗന വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കിയ 
മനുഷ്യപുത്രരിതാ '

പോയി വരൂ എന്നെ പറയാൻ കഴിയു 

Fan 2018-08-01 17:44:53 News
 a beautiful voice has come to a halt.
Skeptic 2018-08-01 17:43:42 News
ചെണ്ടമേളോം താലപ്പൊലിയും എന്തിനാണ് പ്രഭാഷണം അങ്ങ് നടത്തിയാൽപോരെ? ഇതൊക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ആത്മാര്ത്ഥമായി തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യമനസ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ പറ്റും ? താലപ്പൊലിയും ചെണ്ടമേളവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ !
CID Moosa 2018-08-01 17:39:12 News
How many innocent were sent to gallows during this time?
andrew 2018-08-01 13:10:12 News
Manohar!
You deserve all the praise and credit. I met you first time in Sargavedi & you welcomed me with great enthusiasm which never faded but increased every time I came to Sargavedi. You were a strong advocate & supporter of my efforts even before we saw each other in person. Thank you for all that you did for me.
 Wish you a very healthy happy peaceful retired life. You and CMC will have great times together.
I am not saying goodbye because we will see each other again. 
Enjoy
andrew 2018-08-01 13:01:11 News
Another beautiful narration from a talented & gifted writer. Brings out the hidden little boy in us. Inspiring like being in Nature. 
Easow Mathew 2018-08-01 10:48:31 News
Poetic, educative; a beautiful article; Congratulations to Sudheer Panickavettil! Dr. E. M. Poomottil
Mathew V. Zacharia. New Yorker 2018-08-01 10:41:26 News
Fr.Pulllelil: You opened the venue for Overseas Congress. Thank you for the Clarification. Also, noted is that this was the first meeting in New York. thereupon, John Philipose thengumcherry was the president. Mathew V. Zacharia, New Yorker.
Easow Mathew 2018-08-01 10:36:15 News
കവിത വായിച്ച് പ്രോത്സാഹന വാക്കുകളില്‍ പ്രതികരിച്ച ഗിരീഷ്  നായര്‍, വിദ്യാധരന്‍, സുധീര്‍ പണിക്കവീട്ടില്‍, എന്നീ ബഹുമാന്യ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം, ഇപ്രകാരം രചനകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും പ്രതികരണത്തിനും വേദിയൊരുക്കുന്ന ഈമലയാളിയ്ക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം!! ഡോ. ഈ. എം. പൂമൊട്ടില്‍
ഹരിദാസ്‌ തങ്കപ്പൻ, ഡാളസ്‌ 2018-08-01 09:01:51 News
വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു യാത്രയയപ്പിന്റെ വിവരണം. കഴിഞ്ഞ ലാന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചു ഒരു തവണ കണ്ടു സംസാരിച്ച പരിചയം മാത്രം എങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത ഈ വ്യ്ക്തിത്വത്തിനു് എല്ലാ ആദരവും ആശംസകളും. 

ഹരിദാസ്‌ 
Sudhir Panikkaveetil 2018-08-01 08:37:18 News

We look at the world once, in childhood. The rest is memory -Louise Gluck. Childhood memories are sweet and they are sweeter when you recollect them when you are an adult. This poem takes us back to our childhood time and make us nostalgic. Good wishes.

Fr. Daniel Pullelil 2018-08-01 08:19:12 News
I founded the Indian Overseas Congress in 1998. I contacted John Philipose and Geevarghese Abraham and discussed them about starting an organization of those who served in the Indian National Congress in India. John Philipose was the President of Law Students Union and KPCC Member. I was the KSU thaluk Secretary( Ramesh Chennithala was the KSU Thaluk Treasurer with me)and Youth Congress District Secretary. Later new organization like Friends of Indin National Congress, Indian National Overseas Congress and so many groups were organized. But the Indian Overseas Congress which was inaugurated by Oommen Chandy in1999 is still functioning.