Mahakapi Wayanadan 2013-11-12 11:06:42 News
വളരെ മനോഹരമായി, സത്യം, വിദ്യാധരന്‍ മാഷ് തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമായി.
<മഹാകപി വയനാടന്‍)

വിദ്യാധരൻ 2013-11-12 07:34:23 News
ഇരുണ്ടു കേറും മേഘം 
ഉയർന്നു പൊങ്ങും തിരകൾ 
അലമുറവിളികൾ മാത്രം 
വിദ്യാധരൻ 2013-11-12 07:14:34 News
"ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെപഴയ ഭൂപടങ്ങള്‍-അവയില്‍ ഹിമാലയത്തിലെ ഗിരിനിരകള്‍ലോലമായ രേഖകളാണ്. വളഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന
അതിരുകല്ലുകള്‍മഞ്ഞച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ പ്രസാധനം
ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെപഴയ ഭൂപടങ്ങള്‍-അവയില്‍ ഹിമാലയത്തിലെ ഗിരിനിരകള്‍ലോലമായ രേഖകളാണ്. വളഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന
അതിരുകല്ലുകള്‍മഞ്ഞച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ പ്രസാധനം
ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിന്റെപഴയ ഭൂപടങ്ങള്‍-അവയില്‍ ഹിമാലയത്തിലെ ഗിരിനിരകള്‍ലോലമായ രേഖകളാണ്. വളഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന
അതിരുകല്ലുകള്‍മഞ്ഞച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ പ്രസാധനം"

ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിപുറത്തു കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ പണ്ട് ചില കാഴ്ച കാണാം. വരാന്തയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു, പരീക്ഷക്ക്‌ സാമൂഹ്യപാഠം കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ. ഇത് കവിത ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ചില അതികാര മുഷുക്കു കൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കവിതയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് , ഇത് കവിതയാണെന്ന് പുകഴ്ത്തി സ്തുതി പാടുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളികളും. കഷ്ടം! കഷ്ടം!


വിദ്യാധരൻ 2013-11-12 07:02:00 News
മൗലിക വാദികളും പോത്തട്ടകളും ഒരുപോലെയാണ്.  അവർ പോത്തിന്റെ രക്തം വലിച്ചു കുടിച്ചു ചുവന്നു തടിച്ചു ഹൃദയ സ്തംഭനം വന്നു താഴെ വീണു മരിക്കുന്നു. പാവം പോത്തുകൾ (ജനം ) ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തോ?


som panicker 2013-11-12 02:03:22 News
അതി  മനോഹരം  !  ഓര്മയും എഴുത്തും  !
shareef kooleri 2013-11-12 00:58:12 News
hai meetu good
M T 2013-11-11 21:09:33 News
Dear Council member, There is no vicar named as Thomas Mammen in Los Angeles. Thanks…
Old friend 2013-11-11 19:30:46 News
Mammachen sir is 84! Cannot believe it!
And Madhu sir commenting!
old colleague George
vaikom madhu 2013-11-11 19:26:44 News
Ah good. Best colourful story. You said what you should really have said of him.

Vaikom Madhu
Anthappan 2013-11-11 18:14:31 News

John Keats, Shelly, Wordsworth, and many writers in western world and their family life were screwed up pretty good.  But at least they were transparent about their life as we read it from the history.  But, the writers from Kerala and many parts of India and their family history are dubious and never match with the ideology they present in their work.    When there is transparency on the writer’s life, it gives the reader freedom to choose or reject the work of that writer based on the moral beliefs of the reader.  Some comments here are thought provoking.   

vaayanakkaaran 2013-11-11 17:58:21 News
മത്തായീ,
മത്തി വെറും മത്തിയല്ല
കടൽ കടഞ്ഞെടുത്ത കവിതയാണ്
അമേരിക്കൻ കവിത പോലെയല്ല
ഭാര്യക്ക് അറിയാം വ്യത്യാസം.

vaayanakkaaran 2013-11-11 13:37:38 News
യെസ് സാർ!

പക്ഷെ, ഭംഗിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാധരൻ 2013-11-11 10:21:26 News
ലോകത്തിലെവിടെയും ഉള്ള സാഹിത്യകരന്മാരുടെയും കാരിമാരുടെയും ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരേം ഭർത്താക്ക്നമാരേം ഉൾപെടുത്തിയാൽ, ഇവര് എഴുതുന്നതുപോലെയാണോ ജീവിതവും എന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്നും അല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യേ കായേറ്റം ചെയ്യിതില്ലല്ലോ? തടി തപ്പുന്നത് നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പൂർവ്വാ കാല ചരിത്രങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു നാറ്റിച്ചു നാറാണകല്ല്‌ പിടിപ്പിച്ചേനെ
സാഹിത്യ സാമ്രാട്ട് മത്തായി 2013-11-11 09:38:57 News
വിധ്യാദരൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് . എന്റെ ഭാര്യ മത്തി വെട്ടുന്നത് അമ്രിക്കയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളും വർഷങ്ങളോളം ചിലവഴിചെഴുതിയ കഥയുടെയും കവിതയുടെയും പുറത്ത് ഇട്ടാണ്. അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങള്ക്ക് മൂന്നു നേരവും കേറ്റിയിട്ട് കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയെന്ന്. ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മലയാളിയിൽ കണ്ട മത്തി സൂഷിയുടെ റെസപ്പി കൊടുത്തിട്ട് അവള് അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കുന്നില്ല കാവ്യാ ബോധം ഇല്ലാത്തവരെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങെൽക്കെന്നാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയതെന്ന്. ഏതായാലും സംഗതി കൂടുതൽ നാറ്റികേണ്ട എന്ന് വച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും തടി തപ്പി.
Jack Daniel 2013-11-11 09:20:44 News
It is not a good analogy Doc.