വിദ്യാധരൻ 2014-06-26 13:25:50 News
കൊന്ത ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുദി അകത്തുകിടക്കുന്ന കുരിശുലൂടെ കയറി ഒരു ആഘാതം ഏറ്റു മരിക്കാൻ സാദ്ധ്യത വളരെകൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് റിഹേർസൽ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏതായാലും അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാനും വഴിയില്ല. കാരണം ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള അറിവ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സൃഷ്ടി നടന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചു അപകടത്തിൽ ആക്കുന്ന ഈ കൊന്ത ഉരുട്ടി കുരിശു തൂക്കിയിട്ടു നടക്കുന്നവർ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് പാതാളത്തിലേക്ക് ഒരു ടിക്കെട്ടു കൂടി ബുക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ പാതാളത്തിൽ വലിയ തിരക്കാണെന്നാണ് അറിവ്.
സാഹിത്യ തിലകൻ 2014-06-26 13:06:31 News
ഇങ്ങനെ ബഹളം വയ്യ്ക്കാതെ എന്റെ സത്യവാനെ. അവര് എല്ലാ വിവരവും പുറത്തു വിടും. ഓരോത്തോരും നേടിയ മാർക്ക്, അവര് എഴുതിയ കൃതികൾ എല്ലാം പുറത്തു വരും. സത്യവാൻ വല്ലതും എഴുതി സമർപ്പിചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ ഒരെണ്ണം സമർപ്പിചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത ഗാർബേജു കണ്ടയിനറിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ ആൾബാലോം പരിചയോം പണോം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലെ ഒരു അവാർഡു ഇട്ടുകയുള്ള്. ഈ മലയാളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വിദ്യാധരനെപ്പോലുള്ളവർ പുറത്തു വാളുമായി നില്ക്കുകയല്ലേ കൊല്ലാൻ. എന്നെന്റെ മോഹം സഫലീകരിക്കും? എന്നെന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ നെഞ്ചുയർത്തിനിന്ന് പറയാൻ പറ്റും എനിക്കും അവാര്ഡ് കിട്ടിയെന്നു. എല്ലാം പണക്കാരായ എഴുത്തുകാർ നശിപ്പിക്കും എന്നാ തോന്നുന്നത്
Truth man 2014-06-26 11:07:20 News
Congrats to all winners.
We would like to know the judges.The fomma  must publish their 
names and pictures .
വിദ്യാധരൻ 2014-06-26 08:56:08 News
'സംശയം' ചോദിച്ചതിൽ കാര്യം ഇല്ലാതെയില്ല. ഫോർവേഡ് സുകുമാരാൻ എന്ന് ആദ്യം കാണുന്നത്കൊണ്ട് അത് അനിയൻ കുഞ്ഞിന്റെയാണോ അതോ സുകുമാരന്റെയാണോ എന്ന സംശയം വായനക്കാരന് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രിൻസ് മാർക്കോസ് ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിലും ശൈയിലിയിലും നീതി പുലർത്തിയിരിക്കുന്നു മലയാള ഗദ്ധ്യശൈലി 'ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം' എന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ "ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീക്ഷയും മഷി ഉണങ്ങാത്ത പൊൻ പേനയും വാണിക്കായി ഉഴിഞ്ഞു വച്ച്" മലയാള ഭാഷയെ വിദേശ ഭാഷയുടെ മേല്ക്കൊയിമയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച കേരളവര്മ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനെപ്പോലെയുള്ളവർ കേരളത്തിനു ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിര്ഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ അത് പഴം കഥ. മാസങ്ങൾ മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ടീവി അവതാരകൻ എന്റെ ഭാഷയെ മുപ്പതു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പുള്ള ഭാഷയോട് തുലനം ചെയ്യുത് എഴുതുകയുണ്ടായി. നേര് പറയട്ടെ മുപ്പതു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പുള്ള ഭാഷ തരുന്ന സുഖം ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകാർക്ക് തരാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കരുത്തവന് തൊലി വെളുത്തവനെ കാണുമ്പോൾ ഏതോ ഉന്നത കുലത്തിൽ പിറന്നവനെന്നോ സംസ്ക്കാര സമ്പന്നൻ എന്നോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അവൻ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തോക്ക് കൊണ്ട് കൂട്ടകുല നടത്തുംപോലാണ് നമ്മള്ക്ക് മനസിലാകുന്നത് ഇവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആംഗലേയ ഭാഷയെ കാണുമ്പോൾ പല മലയാളി സാഹിത്യകാരന്മാരും കവാത്ത് മറക്കാരുണ്ട്. അതിനു കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടായെക്കാം അത് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. മറ്റു ഭാഷകളെപ്പോലെ മലയാള ഭാഷക്കും കാലാകാലങ്ങളിലൂടെ സംസ്കരിച്ചു എടുക്കപ്പെട്ട ഔര് വ്യാകരണ സമ്പത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര പേർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി നോക്കാറുണ്ട്? എത്രപേർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പണ്ട് പ്രോഫെസ്സർ. ഡോക്ടർ ജോയ് കുഞ്ഞാപ്പു വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യപഞ്ചാനന്മാർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നതല്ലാതെ ഒരു കമെന്റും എഴുതി അതുകൊണ്ട് അരിശം കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ മലയാളി ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് (ജോണ് മാത്യുവിനോട് കടപ്പാട്) മനസിലാകാത്ത സമസ്യകൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സ്വരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, സ്ഥാനഭേടം, (അക്ഷരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏതേതു സ്ഥാനത്തു നിന്നാൻ ധ്വനി പുറപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് അക്ഷരങ്ങളെ കണ്ഠിയം, മൂർദ്ധന്യം, താലവ്യം ദന്ത്യം, കണ്‍ ട്യംതാലവ്യം കണ്ടോഷ്ട്യം എന്നിങ്ങനെ തരിച്ചിരിക്കുന്നു) കൂടാതെ സന്ധി (ആട്ടെ, ആതെ, ഊടെ, ഉടെ ഇവയന്ത്യം കളഞ്ഞുമാം ഹൃസ്വം നീട്ടാം ബലത്തിനായി തള്ളാം പ്രാധാന്യഹാനിയിൽ) സമാസങ്ങൾ (വിഭക്തിക്കുറി കൂടാതെ പദയോഗം സമാസമം" ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വ്യാകരണവും ശൈലിയും ഒക്കെ നമ്മളുടെ പൂർവികർ നമ്മൾക്കായി സംമ്പാതിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പൊടിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവാർഡുകൾ നല്കുന്ന സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാഹിത്യപണ്ടിതന്മാരാന് അമേരിക്കയിലുള്ളത്‌. അവർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ബനിയാമിനെപ്പോലെയും ശ്രീധരന്ണ്ണിയെപ്പോലുല്ലവരുടെ സന്ദർശനം ഉപകരിക്കും. 'കഷ്ട'പ്പെടാതെ ഒന്നും സാധ്യം അല്ലല്ലോ പരമേശ്വരാ?
Thomas Kurian 2014-06-26 08:19:03 News
Congratulations for the Vicar and members.
Truth man 2014-06-26 04:59:11 News
You must publish the judges photo like fokkana did.
Public should know who is the judges .
Panoor Parameswaran 2014-06-25 21:35:45 News
എന്തൊരു കഷ്ടം! ഭാഷയിലൂടെ അഭിപ്രായം അവരുടെ പ്രത്യേക 'സ്റ്റൈലിൽ' രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിൻസ് മർക്കോസ്സും, അനിയൻകുഞ്ഞും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളെപ്പറ്റി അറിവുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽക്കൂടി അനിയൻ കുഞ്ഞു അതു ഭംഗിയായി വിപുലമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ പാടില്ല, സ്വന്തം പോംവഴികൾ നല്കി സംശയം തീർത്തു തൃപ്തരാക്കാൻ കമന്റെഴുത്തുകാർക്കു കഴിയണം എന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നതിൽ നീതിയുണ്ടോ? കമന്റെഴുതുന്നവർക്ക് എല്ലാം അതു സാധ്യമാണോ?
 
ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള, അറിവുള്ള വ്യക്തികൾക്കു എഴുത്തിന്റെയും വർത്തമാനത്തിന്റെയും നാനാ രീതികൾ കാട്ടിത്തരാൻ (ഇതുപോലെ) കഴിവ് എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അങ്ങനെ ആവിശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ന്യായം കാണുന്നില്ല.  "ഇംഗ്ലീഷു-101" മുതൽ 'ഓർവെല്ലിനെ'ക്കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷു ഭാഷാ പഠനം കോളേജുകളിൽ ഉണ്ടോ? നല്ല മാതൃകയും, എഴുത്തും, പ്രസംഗവും തന്നെ ആരും എവിടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആരുടേയും സംശയം തീരത്തുമില്ല.

"ഈ- മലയാളിയിൽ" ഇത്രയും നന്നായി കമന്റെഴുതുന്നവർ ചുരുക്കം. എന്നിട്ടും അതിൽ കുറ്റം പറയുന്നവരോട് പരിതപിക്കാനെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

RAJAN MATHEW DALLAS 2014-06-25 21:21:17 News
 
 അവാർഡ്‌ കിട്ടിയ സാഹിത്യ രചനകൾ ദയവായി ഒന്നുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ ?
വോട്ടര്‍മാരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ 2014-06-25 20:13:55 News
വോട്ടര്‍മാരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ
തലക്കനമില്ലാത്ത, ധിക്കരമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യു.
സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് വോട്ട്
പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സമയം ഉള്ളവര്‍ക്ക് വോട്ട്
ആ കമ്മിറ്റി ചെയറും ഈ കമ്മിറ്റി ചെയറും ഒക്കെ ആയി കയ്യിട്ടു വാരാന്‍ കാത്തിരിക്കുനവര്‍ പിന്നിലുള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കരുത്
വര്‍ഗീയക്കാരെ അടുപ്പിക്കരുത്.
Thomas T Oommen 2014-06-25 20:01:10 News
Thanks dear A.C George for this rather thought-provoking article.  Your efforts organizing and conducting the debates are commendable. Wish you all the best.
Thomas T Oommen
Chairman
FOMAA Political Forum 
വർക്കി ഉതുപ്പ് 2014-06-25 17:05:01 News
നാട്ടിൽ ചിക്കൻ ഗുനിയ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇലക്ഷൻ ജ്വരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോക്കുപോയാൽ കുറെ കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കും എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല. ഈ മലയാളിയിൽ ഇതല്ലാതെ വാർത്തകൾ ഒന്നും ഇല്ല. എന്റെ മലയാറ്റൂർ മുത്തപ്പാ ഇത് എന്താ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത്?
Aniyankunju 2014-06-25 14:09:20 News
The article fails to mention Philipose's [C.P.Philip] oratorical skills in Marathi language. Philip used to deliver speeches in Marathi in public meetings conducted in the remote towns of Maharashtra State while working as AE in MSEB in 1980s. What baffles me is 'how he finds time to prosecute all these multi-tasking activities'!
Rev. Koshy 2014-06-25 13:16:30 News
ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്‌. ഫോമയും ഫൊക്കാനയും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങൾ ഒരു ചെകുത്താന്റെ വിളയാട്ട സ്ഥലമായി മാറിയേനെ. പണ്ടൊക്കെ പള്ളിയിലെ ഇലക്ഷന്റെ ദിവിസം കത്തികുത്തു നടക്കുമോ എന്ന ഭയം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. അതിനു സംഘടനകളോട് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ബിഷപ്പുമാരെ ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പഴാണ് ഇവന്മാരുടെ വിധം മാറുന്നെത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല
Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum 2014-06-25 12:30:52 News
We are proud of you
Congratulations go to  Dear: Korah Abraham, George M. Mathew (Kunju)George Mathew, our President, Gladson Varghese, our General Secretary, Varghese Philip, our Treasurer, Captain Raju Philip our Vice President, Reni Poulose our Joint Secretary, Sajeev Velayudhan, our Joint Treasurer and all our Philadelphia leaders. Excellent Team Work. We are thankful to you. May God continue to bless your efforts.  
With Warm Regards,
Thomas T Oommen 
Chakot Radhakrishnan 2014-06-25 12:27:47 News
Excellent information Jose