Christian Brothers 2014-04-21 07:40:43 News
ഫൊക്കാനയുടെ രണ്ടു ബിഷപ്പുമാരുംകൂടി അയച്ച അനുഗ്രഹം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടന്ന് നോക്കാട്ടെ!
വിദ്യാധരൻ 2014-04-21 07:30:30 News
കൊല്ലുന്നവരുടെ ക്രൂരതയും കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ നിസ്സഹായതയും യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളും ക്രൂശുമരണവും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ സ്നേഹമെന്ന നൂലിൽ കോർത്തിണക്കി ഈ അനീതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം കാട്ടി തരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ പാത പിന്തുടരുന്നവർക്ക് പീഡിപ്പിക്കലിന്റേയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടലിന്റെയും ആവശ്യം ഉതിക്കുന്നില്ല. കവിയിത്രി വളരെ ശക്തിയായി ഈ ഭാഗം കവിതയുടെ ആദ്ധ്യഭാഗത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയമാണ് പ്രവർത്തിയുടെ സമയമല്ല. പൊള്ളയാ ജീവിതത്തിന്റെ സമയമാണ് (നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ പൊള്ളയായ കവിതകളും കഥകളും അതിനനുസരിച്ച് ധാരാളം ഇറങ്ങുന്നു) . ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് മനുഷ്യരും അവർ സൃഷ്‌ടിച്ച മതങ്ങളും അവരുടെ കാവൽക്കാരും.. ഇതാണ് കവിയിത്രി രണ്ടാമതായി കവിതയിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മധ്യാപാനവും അമിതമായ ഇറച്ചി തീറ്റയും സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ദുഷ്ക്കരമാക്കുകയും ചെയൂം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിറ്റഴിയുന്ന ദിവസമാണ് പുനരുദ്ധാനദിവസം. ഇതിന്റെ കെടുതികൾ അറിയണം എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇതും കൊച്ചു കവിതയിലൂടെ ധ്വനിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. "ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്‌ ആ രാജ്യം അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്താനത്തിനത്തിലാണ്" (ഗാന്ധിജി). നല്ലൊരു കവിതയ്ക്ക് കവിയിത്രി തികച്ചും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു.
vaayanakkaaran 2014-04-21 06:53:49 News
 ‘ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാത്ത ബലിമൃഗങ്ങളു’ടെ കഷ്ടകാലം പണ്ടുപണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ്. 1500 ബി. സി. യിലെഴുതപ്പെട്ട ഋഗ്വേദം മൺധലം 1, സൂക്തം 162 ൽമൃഗബലി നടത്തേണ്ട വിശദ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
James Thomas 2014-04-21 05:51:07 News
ഒരു സംശയം... കലണ്ടർ കൃസ്തുവിന്റെ ജനനം തൊട്ടോ അതോ മരണം തൊട്ടോ> രണ്ടായിരം വര്ഷം മുംബ് ക്രൂശിക്ക്പ്പെട്ടോ അതോ ജനിച്ച് 33 വര്ഷം കഴിഞ്ഞ് ക്രൂസ്സിക്ക്പ്പെട്ടോ?
Jose Nirappalil 2014-04-21 05:43:57 News
കൊല്ലാൻ പോകുക യാനെനറിയാതെ പാവം മൂരികൾ ചിലപ്പോള മുക്രയിട്ട് നടക്കുന്നു. അവരക്കെന്തരിയാ ഇരച്ച്ചിവേട്ടുക്കാരന്റെ മനസ്സിനെപ്പറ്റി.
Tom Mathews 2014-04-21 03:44:58 News
Dear Soya: Don't be bothered by the negativity in the minds of some people who refuse to appreciate beauty surrounding us and Nature itself. To me, your poem is symbolic of the cruelty we see daily of man against man , even in the distant land of Ukraine. Readers, don't take Soya's poem literally. Tom Mathews, New Jersey
Vimarsakan 2014-04-21 02:52:13 News
In my knoeledge the kaviyatri is a non vegetarian. A writer must be an example! She don't have any right to criticise others eating habit.
Jacko Mattukalayil 2014-04-20 19:57:15 News
അനേകായിരം കോടി രൂപ വില വരുന്ന ഈ ദ്രവ്യ സ്വത്തുക്കൾ രാജ-ഭരണകാലത്ത് നാനാരീതികളിൽ കൊള്ളയടിച്ചും, പിടിച്ചുപറിച്ചും, കയ്യേറ്റത്തിലൂടെയും കൈവശപ്പെടുത്തിയ സ്വത്തുക്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. കയ്യൂക്കുള്ള മറ്റൊരുത്തന്റെ ആക്രമണത്തോടെ അവ താമസിയാതെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു പിന്നീടുള്ള ഓരോ രാജാവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കരിങ്കൽത്തുരങ്കങ്ങളും അറകളും പണിതു അതിനുള്ളിൽ അവകൾ ഒളിച്ചുവെച്ചു. അതിനു വേണ്ടിവന്ന വമ്പിച്ച കരിങ്കൽപ്പണികൾ ക്ഷേത്രം പണിതതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ - ശത്രുവിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ - ശ്രീ പത്മനാഭനെ അതിനു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ചു ക്ഷേത്രവുമു ണ്ടാക്കി. പെട്ടെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനും, കവർന്നെടുക്കാനും പ്രയാസമുണ്ടാവും വിധമുണ്ടാക്കിയ അറകളിലെ സ്വത്തു വിവരങ്ങൾ ക്രമേണ പുതിയ തലമുറ രാജാക്കന്മാർക്കും പരിചിതമല്ലാതായി വന്നിരിക്കാം. ഒരു മുടിയനായ പുത്രനുണ്ടായ  തന്ത-രാജാവ് വിവരങ്ങൾ പൊന്നുമോന് നല്കുവാൻ മടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ തങ്ങൾക്കു തന്നെ തുറക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം അറകൾ ഇക്കാലമത്രയും കിടന്നതുകൊണ്ട്  ഭാരിച്ച ധനശേഖരം നഷ്ടപ്പെടാതെയും ആരുടേയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെയും അതിജീവിച്ചു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ അതു വന്നു വീണിരിക്കുന്നത് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാഡു സമൂഹത്തിന്റെ, ട്രഷറിയുടെ ചരടു വലിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന - പണത്തിനു പരതി നടക്കുന്ന, പരാക്രമികളായ മന്ത്രി-ഉദ്യോഗസ്ഥപ്പടകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും, സാധാരണക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ സ്ഥാനവും ബന്ധവും കാണിച്ചു കയ്യിട്ടുവാരാൻ അറയുടെ താക്കോലും കൈവശമാക്കി ശ്രീപത്മനാഭാ കാത്തുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചന്ദനവും തേച്ചു കാലിച്ചാക്കുമായി അറകൾ തപ്പുന്ന രാജകുടുംബത്തിന്റെയും മുന്നിൽത്തന്നെ! ആർക്കും ഊഹിക്കാവുനുള്ളതെയുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന കാര്യം!

കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ നിധികൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാവില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഏഴാം കടൽ കടത്തി അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷിപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീപത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിൽ കരിങ്കൽ മുറികളിൽ പാത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണനിധി എത്രമാത്രം  സുരക്ഷിതമാണ്?

Truth man 2014-04-20 18:30:09 News
Dear writer I agreed with vayanakkaran. Jesus said don,t kill
human being .Let me tell you ,for example  your mother killed by a snake .You must kill that snake, otherwise your father also will by that snake. That is not sin.According to Jesus we can kill fish
and eat.But do not kill human being. Listen what you write
vayanakaran 2014-04-20 17:46:27 News
മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യരുതെന്ന് കർത്താവ്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധനല്ലെ
പറഞ്ഞത്. നല്ല ഭക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത്
അല്പ്പം ഇറച്ച്ചിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതല്ലേ.
മൃഗങ്ങൾ ഉയർതെഴുന്നെറ്റൽ മനുഷ്യര്ക്ക് വയർ
ശസ്ത്ര് ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
Mony kodumon 2014-04-20 09:40:12 News
Where you aunty long time .......very good
Tom Mathews 2014-04-20 04:37:40 News
Dear Ms.Kalam: Beautifully written on a subject of universal appeal, 'LOVE' despite differing religious beliefs. Your message of tolerance and understanding of man-made concepts in light of the 'supreme sacrifice' of Christ's crucifixion symbolizes the finest emotion, a human being may possess. I will whole-heartedly endorse your message of love to anyone seeking peace in these troubled times. Well done and THANKS Tom Mathews, New Jersey
josecheripuram 2014-04-19 21:13:09 News
If you believe in god you have endless hope,if you don't believe you have a hopless end.
josecheripuram 2014-04-19 21:06:13 News
Mosses,Jesus,Mohamed are the sons of Abrham.Then what is the difference,why we hate each other?
Cyriac 2014-04-19 16:41:04 News
Very discerning and spiritually intriguing article.