Truth man 2014-04-18 12:25:38 News
The poet is still doubt about second arrival of him.

Truth man 2014-04-18 12:19:22 News
I support zid.some people some time criticize  too much
Why...... If you don,t like somebody,s poem or story do not read
Somebody write ....pls write.   If they want award give them
vaayanakkaaran 2014-04-18 10:53:32 News
 അവാർഡ് ഖ്യാതി വേണം 
എഴുതുന്നവന്  
കൊടുക്കുന്നവന്  
എല്ലവരും ഹാപ്പി 
നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ. 
Jack Daniel 2014-04-18 10:37:55 News
I don’t care about Good Friday. But, I care about Good Sunday; the day I will be spiritually up lifted.
വിദ്യാധരൻ 2014-04-18 10:30:03 News
ഇൻഷുറൻസ്കാരനും, ശവപ്പെട്ടി വില്ക്കുന്നവനും കുഴിച്ചിടാൻ സ്ഥലം വില്ക്കുന്നവന്മാണ് സാഹിത്യ കൃതികൾക്ക് അവാര്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പണി ചെയ്യട്ടെ. സാഹിത്യത്തെ വെറുതെ വിടട്ടെ1
Raju Poonthonnil 2014-04-18 10:25:42 News
"....There are a few theories about why Good Friday is called Good Friday, but only one seems to be supported by linguists and by historical evidence.

The first of these theories is that Good Friday is called Good Friday because, Christians believe, there is something very good about it: It is the anniversary, they say, of Jesus suffering and dying for their sins. “That terrible Friday has been called Good Friday because it led to the Resurrection of Jesus and his victory over death and sin and the celebration of Easter, the very pinnacle of Christian celebrations,” the Huffington Post suggests. Perhaps this logic has helped the name stick—it is certainly how many Christians today understand the name—but it is not where the name originally comes from...."
Read more:
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2014/04/18/why_is_good_friday_called_good_friday_the_etymology_and_origins_of_the_holiday.html

vaayanakkaaran 2014-04-18 10:22:32 News
 ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം:

http://www.slate.com/blogs/browbeat/2014/04/18/why_is_good_friday_called_good_friday_the_etymology_and_origins_of_the_holiday.html
Anthappan 2014-04-18 10:19:59 News
For many reason Jesus was a defining force in history. For some people he was son of God and a savior to save them from their sin and give them a new direction in life. For some, he was a reformist and revolutionist. I believe the latter. Tolstoy wrote, ‘Kingdom of Heaven is within you’ and it was suppressed by the orthodox Christian religious groups in Russia. M.K. Gandhi read Tolstoy’s book several times and got inspired by it in his freedom fight for India (Ref: My experiment with truth). If you look at the history of freedom fight, you will find the life, teachings, and actions of Jesus spurring its leaders. In any case something good came out of his life on earth. I don’t want to sit down and cry for what happened to Jesus that Friday rather gets fired up by his life and teaching and move forward. So it is a Good Friday for me.
Jacko Mattukalayil 2014-04-18 10:16:17 News
എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും എഴുതാനും പറയാനും അറിയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പറയാൻ എന്നപോലെ കേൾക്കാനും ആളു വേണം. അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ സദാസമയവും ഇത്തരത്തിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിശബ്ധത വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാവാമല്ലോ. മറ്റു ജോലികൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ മൗനമായിട്ടിരിക്കാം! അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ നോക്കിയിരിക്കാം. ആകാശമൊ ഭൂമിയോ പരിസരങ്ങളോ നോക്കി രസിക്കാം.    ആരോടെന്നില്ലാതെ  പലതും ഓർത്തു സ്വയം ചിരിക്കാം, നെടുവീർപ്പെടാം, പരിതപിക്കാം, കരയാം. പലവിധത്തിൽ നമുക്ക്  ചിരിക്കാനും, കരയാനും, പല്ലിറുമാനും കാരണങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള കാലമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളതും! ഫൊക്കാന പോലെ വേദികൾ ഉണ്ടായതും വാ തോരാതെ പറയാനും കേൾക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായതും അതുകൊണ്ടു തന്നെ. പരസ്പരം അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എല്ലാവരുംതന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതു മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇൻഷ്വറൻസു വിൽക്കുന്നവർ മുതൽ ശവപ്പെട്ടി വിൽക്കുന്നവർ വരെ ഇതിനു മദ്ധ്യേ കടന്നു കൂടുന്നതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും. എഴുതാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർ എഴുതട്ടെ, അതുപോലെ പറയാനുള്ളവർ പറയട്ടെ. ക്ഷമയോടെ വായിക്കാം, കേൾക്കാം, അറിയാം. അറിയിക്കാം.
James Thomas 2014-04-18 09:01:41 News
ലോകത്തിലെ പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ ചെയ്ത കുറ്റം സ്വയം സ്വീകരിച്ച് കുരിസ്സിൽ മറിച്ച് ഉയരത്തെഴുന്നെറ്റത്കൊണ്ടാണു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡെയ് എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ബാലിയാടാകുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലത് എന്നര്ത്തം വരുന്ന ഗുഡ്. ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വ്യാഖാനം മാത്രം.
വിദ്യാധരൻ 2014-04-18 08:09:08 News
അവാർഡ് കൊടുത്ത് എഴുത്തുകാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള മിക്ക സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നത്. നല്ല എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും അർഹരായവരെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവാർഡു തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവാർഡു കിട്ടേണ്ടവർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മറ്റിയാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഇ-മലയാളി ചെയ്യുന്നതുപോലെ വായനക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവാർഡു കൊടുക്കട്ടെ. അമേരിക്കയിൽ ഉപഭോക്തക്കളുടെ സംഘടനകൾ ഉപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണ നിശ്ചയത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ വായനക്കാരാണ് എഴുത്തുകാരുടെ സ്രിഷിട്ടിയുടെ ഗുണം നിസ്ചയിക്കന്ദതു. "വല്ലവരും അവാർഡു മേടിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ചേതം" എന്ന് സംഘടനയുടെ പിണിയാളിനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പെർമിറ്റില്ലാതെ ഏതു വണ്ടി ഓടിച്ചാലും കൈകാണിച്ചു തടഞ്ഞു നിറുത്തി ചിലപ്പോൾ പൗര സംഘടനകളും ഇടപെട്ടെന്നിരിക്കും. അതിൽ നീരസം കൊണ്ടിട്ടു കാര്യം ഇല്ല. ഇവിടെ ഒത്തിരി മലയാളി വണ്ടികൾ പെർമിറ്റില്ലാതെ ഓടുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊരു എഴുത്തുകാരി പറഞ്ഞതുപോലെ കള്ള നാണയങ്ങളുടെ വിളയാട്ടം! ദയവു ചെയ്യുത് വായനക്കാര്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക
zid 2014-04-17 20:34:21 News
സുഹൃത്തേ ,

നിങ്ങൾകെന്താ  വല്ല  അസുഖവും  ഉണ്ടോ ?  ആരെങ്കിലും  എഴുതി  അവാർഡ്‌  നേടുന്നതിനു   സഹായം  ചെയ്തില്ലങ്കിലും  ഉപദ്രവിക്കല്ലേ .  നിങ്ങൾക്ക്  ഇഷ്ട്ടമില്ല  എന്ന് കരുതി  ലോകത്തുള്ള  എല്ലാം  ചീത്ത  ആകണമെന്നില്ല .  ആർക്കറിയാം  നാളെ  ഒരു നല്ല  രചന  ഇവിടെ  നിന്നും  ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് . വഴിയെ  പോകുന്ന എല്ലാ  ബസ്സിനും  കൈ  കാണിക്കല്ലേ !
Ajesh 2014-04-17 20:00:49 News
Excellent informative article..
Truth man 2014-04-17 18:16:38 News
The president of Amma always support mumooty  and mohanlal
We do not need anymore white color acting .God is supporting
now poor people .How innocent can  stand for poor people now
Thilakan said everything before his death......Amma..........
Do not misuse that  valuable word Amma for everything
Aniyankunju 2014-04-17 17:48:04 News
........രാമു കാര്യാട്ടിന്റെയും പി ഭാസ്കരന്റെയും എം ടിയുടെയും അരവിന്ദന്റെയും അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയും ഒക്കെ പ്രതിഭയുടെ പ്രകാശമേറ്റു വളര്‍ന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തുപറ്റി? മൗലികവും സര്‍ഗാത്മകവുമായ സൃഷ്ടികള്‍ ഉണ്ടാവാത്തതാണോ? ഉണ്ടാവുന്നവയുടെ മികവ് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ ജൂറി പാനലില്‍ മലയാളത്തിന് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തതാണോ? അതോ ചലച്ചിത്രകലയെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം ഗ്രസിക്കുന്നതാണോ? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി മലയാള ചലച്ചിത്രലോകം ഉറക്കെ ചിന്തിക്കട്ടെ. അലക്കിത്തേച്ച വടിവില്‍ വന്നുനിന്ന് അലക്കിത്തേച്ച ഡയലോഗുകള്‍ പറയലല്ല അഭിനയം എന്നത് സലിംകുമാറിനുശേഷം സുരാജ് കൂടി ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തതു നന്നായി. പി ജെ ആന്റണിയുടെയും ഭരത്ഗോപിയുടെയും ഒക്കെ പൈതൃകം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഡോ. ബിജു, അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍, ഡി യുവരാജ്, ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്, രാജേഷ് ടച്ച് റിവര്‍, സാബു ജോസഫ്, രാജീവ് രവി, ക്രിസ്റ്റോ ടോമി, ഗൗതംനായര്‍ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ കേരളീയ സംസ്കാരമറിഞ്ഞു വളര്‍ന്നുവന്നവരാണ്. ആ അര്‍ഥത്തില്‍ അവരുടെ നേട്ടം കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്.