Varughese N Mathew 2014-09-26 04:20:17 News
When Jesus is coming, only those who are prepared can go with him, that number may be very less !!

Varughese N Mathew, US Tribune News Paper.
vayanakaran 2014-09-26 03:55:26 News
സുധീര് പണിക്കവീട്ടിലിന്റെ "എഴുത്തുകാരുടെ
ശല്യം" എന്നാ ഹാസ്യം ഇയ്യിടെ ഇമാലയളിയിൽ
വായിച്ചിരുന്നു. ഇത് അതിന്റെ ഒരു  അനുബന്ധം പോലെ
വായിക്കാം.
Vinu M.N. 2014-09-25 22:50:52 News
ഇതൊരു പുതിയ ചിന്താഗതിയല്ലാ, പുറം നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു വിദേശ പൗരന്മാരായിത്തീർന്നവരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട അമേരിക്കയിലും, കാനഡയിലും ബ്രീട്ടനിലും ഉള്ളവരുടെ ഒരു സംഘടിത ശ്രമം അടുത്ത കാലത്തും നടന്നു പരാജയപ്പെട്ട വിഷയമാണിത്.  ഇത്തരത്തിൽ വിദേശികളായവരുടെ  മനസ്സിൽ ഉതിർന്ന 'ഇരട്ട പൗരത്വം' എന്ന ചിന്താഗതി വലിയ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടും ഫലപ്രദമാകാതെ ഇന്നും ശ്രമം തുടരുന്നതാണ് കാണുന്നത്.

മറ്റൊരു ദേശത്തെങ്കിൽ ഇതു പണ്ടേ നിയമമായിക്കഴിയുമായിരുന്നു, ഇതിനുവേണ്ടി നടന്നിരിക്കുന്ന ശ്രമവും പൊളിറ്റിക്സും, പണച്ചിലവും അത്ര അപാരമാണ്!  ഇന്ത്യയിൽ ഇതു നടന്നു കിട്ടാൻ തീർത്തും വിഷമമാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഓ.സി.ഐ. എന്നൊരു പുതിയ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായതു തന്നെ. "ഓവർസീസ് സിറ്റിസൻ" എന്നൊരു പേരു ചേർത്തു (ഒരു 'കളിപ്പീരു' രീതിയിൽ) ഏതാണ്ടു സിറ്റിസൻ പോലെ, കാര്യങ്ങൾ നടത്തിപ്പോവാൻ കഴിയുംവിധം ഉണ്ടാക്കിയ ഓ.സി.ഐ. വ്യവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പരിഹരിക്കയും ചെയ്തു.  ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയ ഒരാൾക്ക്‌ ക്രമേണ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തിരച്ചു കിട്ടാൻ ഓ.സി.ഐ. സഹായിക്കും. 'ഇരട്ട പൗരത്വം' ഇല്ല എങ്കിലും, മറ്റൊരു പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഓ.സി.ഐ. ആയേ തീരു.

എന്തുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ ഇരട്ട പൌരത്വം ഭാരതത്തിൽ പറ്റില്ലാ? പാക്ക്-ബംഗ്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയൊരു ജനസംഖ്യ ഒരു പ്രശ്നമാവുന്ന പലവിധ രാജ്യസുരക്ഷിതാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലോകമൊട്ടാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മോശമായ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിടുള്ളവരെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം കുറച്ചു പേർക്കായി ഇരട്ട പൌരത്വം കൊടുക്കാനാവില്ല. എല്ലാവർക്കും നൽകിയാൽ വന്നു ചേരാവുന്ന വിദേശ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വരവും അവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള കഴിവും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുമെന്നു  വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ നിരസിച്ചാൽ നിയമ പരമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അനേകം ചുരുളുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്‌ അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം.

ഭാരതീയതയും, ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾക്ക് രാജ്യത്തോടു ധാർമ്മികമായുള്ള ബന്ധവും കടപ്പാടും മറ്റൊന്ന്. ഭാരതം വിട്ടു ഏഴാം കടൽ കടന്നു പോവുന്നതു മതപരമായി അനുവദനീയമല്ലെന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഭരതനും ശ്രീരാമനും കൃഷ്ണനും ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി പട പൊരുതിയവർ. നീതിയും ധർമ്മവും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ദൈവങ്ങൾ നേരിട്ടു ഇടപെട്ടു രക്ഷിച്ച രാജ്യം! ഇതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, ഐ.എ.എസ്സ്. ലെവലിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന കടുത്ത വിശ്വാസം തന്നെ!  അങ്ങനെ നാടുവിട്ടു വളർന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കുന്നതും അവർ രാജ്യത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ പങ്കുചേരുന്നതും കാണാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇരട്ട പൌരത്വത്തിന് അനുകൂലമല്ല മഹാഭാരതത്തിൽ, ഒരിക്കലും. 174 ഒപ്പു  കിട്ടി എന്നതു  അതിശയം എന്നേ പറയാനാവൂ.        

Pravasi makayaker 2014-09-25 22:40:13 News
Mr Narendra modi coming about 20000 people will come but I have a question that If Jesus coming how many people will come II think  nobody will come . That's the world. Think about mr Raju Philip.
Vinu M.N. 2014-09-25 21:08:43 News
വളരെ ശരിയായ നിരീക്ഷണം. പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെയും പുതുപ്പണക്കാര്നറെയും  മാനസികാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ള മുരളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കൾക്കു മാത്രം ഉണ്ടായതല്ല, ഞാനുൾപ്പടെ  അനേകം പേർ  ഇതു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരിതന്നെയെന്നു ഈ എഴുത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കി.  അതെ..., അതൊരു സത്യം തന്നെ!  ഭാഗ്യത്തിനും അവസരങ്ങൾക്കും കൊതിച്ച അനേകം അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കു അപ്രതീക്ഷിതമായി അതനുഭവിക്കാൻ ഇടവന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിസ്സഹായവസ്ഥയാണ് ഇതിലെ പ്രമേയം!  ഒന്നുകൂടിപ്പറയാം, അതു ശരിതന്നെ, സത്യവും!  നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെയാവണം!  അസ്സൂയകൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് എന്നു കരുതിയിരുന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ പരാതി പറയുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ, അങ്ങനെയുരു 'ട്രെണ്ട്' ഉണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതോടെ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിതന്നെ!
Vinu M.N. 2014-09-25 20:14:00 News
ഇ- മലയാളിയുടെ മോഡരേറ്ററെക്കൊണ്ട് മടുത്തു. എഴുതുന്നവനെ വിഡ്ഢിയാക്കുകയാണ് ഈ ഒടുക്കത്തെ കട്ടിങ്ങ് കൊണ്ട്!  നമുക്ക് നാടൻ ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ വയ്യാത്രെ? ഏതു ലോകത്താണിവർ ജീവിക്കുന്നത്?
Soya Nair 2014-09-25 19:20:52 News
Thank you For that encouraging comment Mr.Vidhyadharan
and Soji John.
വിദ്യാധരൻ 2014-09-25 18:46:02 News

                                 അണ്ഡബീജ സങ്കലനം

                                     ജീവിനില്ലാ  പിണ്ഡം

                                                മണ്ടൻ

Jose 2014-09-25 18:16:24 News
Uപന്നി പെറ്റു പെരുകുന്നതുപോലെ സംഘടനകല് ഉണ്ട്ടാക്കി ധ്വ ദ്വ യുദ്ധം നടത്തുന്ന മലയാളിക്ക് പരസ്പരവിശ്വാസം ഉണ്ടങ്ങിലല്ലേ
ഏതു ദിശയിലാണ് തങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളു . പിന്നെ  അക്ഷര ജ്ജാനമുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അവാർഡുകളുടെഘോഷയാത്രെയും പൊന്നാടകളുടെ വരവേപ്പും . നൂറു പേരുടെ  യോഗത്തിൽ അൻപതു പേർക്കും ബഹുമതി കൊടുത്തേ പറ്റു. അല്ലങ്കിൽ അന്നുവരെ പ്രവവരത്തിച്ചിരുന്ന സംഘടന പൊളികുകയോ അതിനെട്ടു പാരവെക്കാനും മടിക്കുകയില്ലഅവാർഡിനുഹര്ഹതയുള്ളവരുടെ
അവാർഡുകൾ വെറും പരിഹാസമായി മാറുന്ന ദയനീയമായ കാഴച .  പിന്നെ നൂറിൽ അന്പതുപെരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെകിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരെ  എങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയും . കർമ്മവും ധര്മ്മവും കോർത്തി ണ ക്കാൻ  കഴിയാത്ത വരുടെ ചുമട് താങ്ങികളായി ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മൾ രാഷ്ട്രിയ , സാമൂഹിക , സാംസ്‌കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ  ഇതിന്റെയെല്ലാം മറ്റൊരു പതിപ്പായി മാറുന്നു . കഷ്ടം . എന്റെ സ്നേഹിതൻ സ്റീഫൻ വിഷമിക്കരുത് . ഇത്  മലയാളികളായ നമ്മുടെ വിധിയാണ് 
Truth man 2014-09-25 16:13:35 News
Mr. Raju you written some of them is good but why Mr. Modi
was greedy for a long time to get visa to arrive in America.
And also all ministers are coming every year here.Why they don,t
want to go to Uganda ,Somalia Ethiopia ,Haiti .I agreed with Mr.
Vinu m.n .We are carrying them with our shoulders and taking
photos to show and shine infront of the malayalees.
What is the benefits of this shit,where is O.C card. Be carefull.
Deeply we must think about our poor people in India.All Gujarati
are very rich in America.Modi want to see them and this is their
Personnel issue but it is not helping our poor people.
So think about that way Mr.Raju ok. That is the truth . Thank you
Anthappan 2014-09-25 16:08:18 News
Even with money, pomp, and proud many Malayaalees are wandering around with empty mind. As, Mr. Vidyaadharn said; many people believe that the success of life is measured by the wealth, association to different organizations, religious leaders, and political leaders. When religious leaders and political leaders sensed the weakness of the Malayaalee society, they took every step to cater the quest of the malayaalees by offering positions in the churches and organizations. It got further escalated into epidemic proportion with the advent of Electronic Medias. To undo the damage, the Malayaalee community did to themselves is not that easy to correct. A real rehabilitation is needed through thinking process to correct it. The chances are very slim due of the damage of the brains cells occurred to most of the older generation people. A very good article.
JOHNY KUTTY 2014-09-25 12:37:54 News
People of India given a mandate to Shri Modi and BJP for 5 years.  Let them rule for 5 years.  Why Congress and their overseas branches so much worried.  People of India will call you after 5 years, if they don't like Modi's regime.  Be patient dear INOC (I) (A) (O) etc. etc 
P.P.Cherian 2014-09-25 11:42:59 News
റോസ്‌മേരി കവിതയുടെ സൗഹൃദമുദ്ര; 28 ന്‌ സര്‍ഗവേദിയുടെ അരങ്ങില്‍ Story Dated: Thursday, September 25, 2014 11:49 mangalam malayalam online newspaper എന്തെഴുതിയാലും, വായനക്കാരുമായി, പൊടുന്നനെ സൗഹൃദം സ്‌ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രചനാ രീതിയാണ്‌ റോസ്‌മേരിയുടേത്‌. ലളിതവും, സൗമന്യവും, ദീപ്‌തവുമായ പദാവലി സഹൃദയനെപൊടുന്നനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു.നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത്‌ വന്ന്‌ തോളത്ത്‌ കൈയിട്ട്‌ കൂട്ടികൊണ്ട്‌ പോകുന്ന പ്രതീതിയാണ്‌ ഇവരുടെ രചനകള്‍ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്‌. വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട്‌ പുകമറ സൃഷ്‌ടിച്ചു വായനക്കാരില്‍ ദുരാഗ്രഹതയുടെ തേര്‍വാഴ്‌ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്ത്‌ റോസ്‌മേരിയുടെ രചനകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്‌ തികച്ചും സുഖകരമായ ഒരനുഭവമാണ്‌. കവിതയാണ്‌ റോസ്‌മേരിയുടെ തട്ടകം. ലളിതവും സുതാര്യവുമായ പദങ്ങളിലൂടെ അടിവച്ച്‌ നീങ്ങുന്ന ഈ കവിതകള്‍ വായനക്കാരുമായി പെട്ടെന്ന്‌ സൗഹൃദം സ്‌ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിനോട്‌ തന്റെ ആത്മരഹസ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ചുവടാണ്‌ ഈ കവിതകള്‍ക്ക്‌ പൊതുവെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പശ്‌ചാത്തലമായി പ്രകൃതി സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മലകളും, പുഴകളും മരങ്ങളും, ചെടികളും, പക്ഷികളും, പൂക്കളും, പൂമ്പാറ്റകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ സാന്നിധ്യം വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അനുഭവപ്പെടും. കാറ്റും മഴയും, മഞ്ഞും വെയിലും ഈ കവിതകളില്‍ മാറി മാറി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മഹാ പ്രതിഭാശാലിനി ആയ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചൈതന്യം ഇവരുടെ രചനകളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നമുക്ക്‌ അനുഭവപ്പെടും. റോസ്‌മേരിക്ക്‌ ഗദ്യവും നന്നായി വഴങ്ങും എന്നതിന്‌ തെളിവാണ്‌ അവരുടെ അനുഭവ കുറിപ്പുകളും ഓര്‍മ്മകളും താന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന നാടും അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും, സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും, എല്ലാം എല്ലാം ഈ കുറിപ്പുകളില്‍ അനായാസേന കടന്നുവരുന്നു.ബാല്യകാല സ്‌മരണകളിലെ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണങ്ങളും, ബാല ലീലകളും അതീവ ഹൃദ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയും പ്രകൃതിയുടെ പശ്‌ചാത്തലം സജീവമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്‌. ഈ രചനകളിലും വായനക്കാരുമായി എളുപ്പം സൗഹൃദം സ്‌ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നു. റോസ്‌മേരി മലയാളത്തിലെ പല പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാരുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ഇവര്‍ ബൈബിള്‍ കഥകള്‍ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. വി.കെ.കൃഷ്‌ണന്‍ മേനോന്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക്‌ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്‌ റോസ്‌മേരിയാണ്‌.സെപ്‌റ്റംബര്‍ 28 ന്‌ ഈ അനുഗ്രഹീത എഴുത്തുകാരി സര്‍ണ്മവേദിയുടെ അരങ്ങില്‍ അതിഥിയായി എത്തുന്നു. മനോഹര്‍ തോമസ്‌ അറിയിച്ചതാണ്‌ ഇത്‌. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ : മനോഹര്‍ തോമസ്‌ 917 501 0173.
Vinu M.N. 2014-09-25 10:40:06 News
എന്തിനാ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിലോട്ടു വരുന്നേ? ഒന്നു സ്വോതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചേ, പാർട്ടിയുടെ ചെണ്ടക്കൊലാവാതെ. മന്ത്രിയാവുന്നതുതന്നെ അമേരിക്കയിൽ വരാനോ എന്നു  തോന്നും പോലെയല്ലേ മന്ത്രിമാർ  ഓരോരുത്തരായി ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യമെന്ന് നമ്മളെക്കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്നു  അമേരിക്കാ കാണാനെന്നു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ പണമുപയോഗിച്ചു പരിവാരസമേതം നിരന്തരം വന്നു പോവുന്നത്? 

എന്തു നേട്ട നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആ നാടിന്?  ഇനി, ഓർത്തുനോക്ക്, 'വിസ ഇല്ലാ,  പൊക്കൊ' എന്നു  പറഞ്ഞു മോഡിയെ ആട്ടിയോടിച്ച നാടാണ് അമേരിക്കാ!  ഒന്നൂടെ ചിന്തിക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ പച്ചപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഗുജറാത്ത്. അവിടെ മുഖ്യാനായിരുന്നിട്ടും അമേരിക്കാ, ' നോ വിസാ ഫോർ യൂ ', എന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ ഒബാമ സൗഹൃദം പറഞ്ഞു നിലപാടു മാറ്റി, 'വരുന്നോ, ദാ വിസാ...', എന്നു പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോഴേക്ക്‌ തുള്ളിച്ചാടി സന്തോഷിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്തു തിരിച്ചു കിട്ടിയവനെപ്പോലെ രണ്ടുകയ്യും നീട്ടി എത്തുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടു പുളകം കൊള്ളാനാവു. രാജ്യത്തെ മുടിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരു തന്നല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും പുരോഹിതരും എല്ലാം അമേരിക്കാ കാണാൻ വരുന്നതു സാമ്പത്തികവും, സ്വന്തനേട്ടവും നോക്കിത്തന്നെ.

ഫോമാ, ഫോക്കാനാ, തൊപ്പി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ക്യാമാറാ നോക്കി നടക്കുന്നവരും ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല. മന്ത്രിയുടെ കൂടെ നിന്നു പടമെടുക്കാൻ എങ്ങനെ അവസരമുണ്ടാക്കാമെന്നേ അവരും നോക്കൂ...

വിദ്യാധരൻ 2014-09-25 10:39:31 News
ഓർമ പുതുക്കിയത്തിനും നല്ലൊരു കവിതക്കും അഭിനന്ദനം