സംശയം 2014-11-06 09:03:02 News
നമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കിസ്സിങ്ങ് ദി ആസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണോ?
Dr.Mini Joseph 2014-11-06 08:50:35 News
Congratulations Thelma, Novel adipoli aakunnundu. Congratulations for the prestigious Award, you desrve it!! Mini
നാരദർ 2014-11-06 08:25:36 News
എന്താ 'വായനക്കാരാ' ഇവിടെ വിശുദ്ധ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇത്ര മൗനം? എരിതീയിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ നഷ്ടം ഒന്നും വരാനില്ലല്ലോ? ട്രൂത്ത്‌ മാൻ വരെ തന്നാൽ ആവുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു.
Anthappan 2014-11-06 08:19:30 News
Ninan Matthulla has the same argument Jews had about Jesus. They called Jesus wicked, demon possessed etc., when Jesus was pointing out their failure in practicing what was written in Torah, Ten commandments, in God’s on writing. The statement Jesus made, “I never came to destroy your law but fulfill it” refers to one of the confrontation he had with the ‘wicked’ religious leaders and their stooges. I expect some intellectual response from Matthulla to shake my understanding about Jesus and join your organized religious ideologies. (Please don't use pride and that is an unintilligent word) And, also stop recruiting Truth Man to your side by questioning and discouraging him from expressing his opinions on this page. (And, that is called wickedness)
Ninan Mathullah 2014-11-06 06:18:20 News
Anthappan's definition of history is strange to me. Bible is not considered as a history book by historians. It is true that Bibe has history in it. Bible do not allow taking materials from Bible out of context to win arguments. God ask such souls in Bible who do not believe in the Bible as the Word of God, :What right you have take my words in your mouth". Bible names such people wicked.
Ninan Mathullah 2014-11-06 03:58:10 News
The True color of Truth man is expressed here.
ജനകീയൻ 2014-11-06 03:31:24 News
വിദേശ പര്യടനത്തിൻറെ ആവിശ്യമെന്തെന്നു അന്വേഷിക്കുന്നതു നല്ലതു തന്നെ. അമേരിക്കയും ആസ്ട്രേലിയയും കണ്ടു രസിച്ചു നടക്കാനും കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും എംപി-എം.എൽ.എ-മാരും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും (കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും) ചിലവഴിക്കുന്ന വൻപിച്ച തുക ഇവെരെല്ലാവരുംകൂടി കയ്യടിച്ചു പാസാക്കുകയാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തഴഞ്ഞതാവണം, പതിവിനു വിരുദ്ധമായി, ഈ അലപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനു കാരണം. വനഭൂമി കയ്യേറി കൃഷി നടത്തുന്നതു ഒരു പതിവാക്കിയിരിക്കുന്ന മാഫിയാകളുടെ കയ്യാളായി കളിക്കുന്ന നേതാവുമാവാം. കൃഷിഭൂമി വനഭൂമിയാക്കുന്ന ടെക്കനോളജി പഠിക്കാൻ ആസ്ട്രേലിയായിലൊ അമേരിക്കയിലോ പോവേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ വനഭൂമി വെട്ടിപ്പിടുത്തം ന്യായീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിദേശ പര്യടനക്കഥ കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടും അഴിമതി തന്നെ. ഇതിനു ഒരാഴ്ചയോ, ഒരു മാസമോ ജയിലിൽ സുഖവാസം നല്കുന്നതു നിറുത്തി, ചൈനയിൽ ചെയ്യും പോലെ നിറതോക്കിനു മുന്നിൽ നിറുത്തി കഥയവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ ഉടൻ ആരംഭിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ കൊള്ള നിൽക്കാൻ പോവുന്നില്ല.
Humorous 2014-11-05 21:32:53 News
Madhavi Mathai's imagination is hilarious. The husband is a shrewd guy too and I like his autorikshaw idea. Humorous
Anthappan 2014-11-05 21:02:35 News
Matthulla is like the man who worshipped Shiva one of the Gods from Hindu trinity. He was a devotee of Shiva and Vishnu wanted to test his devotion. One day while he was in deep meditation, Vishnu switched side with Shiva. When the man opened the eyes to offer flowers, he saw Shiva sitting in front of him so he took all the flowers and offerings and went to the other side to worship Shiva. Vishnu said to him-self, “I will never be able to change the habit of this man worshipping Shiva because he cannot see the big picture.” Responding to Mr. Vidyadharan’s logical and thought provoking comment (I dropped intellectual comment) Matthulla says that Vidyadharan is making all the statement out of his pride to win the argument. People with normal sense will be wondering what the heck Matthulla is talking about. One other thing I wanted to point out to Matthulla is that the gospel of Matthew, Mark, and Luke are called the synaptic gospel and all of them are referring to the historical Jesus. Mathew, Mark, and Luke have similar accounts of Jesus’s activity and hence called historical. But John differs from Matthew, Mark and Luke and must be seen separately. John’s gospel is the churches’ memory transfigured.
Truth man 2014-11-05 20:17:36 News
Vidyadaran  said about Jesus is correct. That is the truth
Truth man
Truth man 2014-11-05 20:12:27 News
Good  Sir ...you written everything correct.You have good  courage to write like that.Kissing is not a sinn .Kissing is not a rape .That is an adjustment ,mutual understanding and love.
Some stupid people in India think diffrent way.I am an American proud to kiss with consent  of my partner in the public.   No problem kiss and kiss....   Without  shame.      ......kiss.  Kiss
That is the truth.   Truth people only kiss.  
Mr. Mathai 2014-11-05 19:51:36 News
അവാർഡിന്റെ കാര്യം മിണ്ടല്ലെ കേരളിയാ. "അത് ഞാനാ' എഴുതിയതെന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരു ഇ-മലയാളിക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എത്ര അവാർഡു കിട്ടിയാലും ഏതു തരത്തിൽ കിട്ടിയാലും കൊതി തീരാത്ത അവാർഡു കൊതിയന്മാരാ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ. ചന്തി കഥയെങ്കിൽ ചന്തി കഥ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ മതി
keraleeyan 2014-11-05 16:56:52 News
Madhavi mathai's comment is the best. we need to give an award for comments also.
Ninan Mathullah 2014-11-05 14:50:18 News
Vidhyadharan, I didn’t say Bible is written by God. Bible is the inspired word of God. Prophets wrote it with inspiration from God. No Christian theologians claim that God wrote it. Bible is not a history book. No historians accept it as a history book. You have misunderstood Bible. There is a tendency among people to believe what they want to believe, or what suit them to believe that fit for the lifestyle they are leading. To confirm their belief or to feel good that what they are doing is right and to win arguments, they look everywhere including religious books for confirmation. Bible doesn’t allow those who do not believe in it to quote from it. God asks those who do that wicked. If you do so you are doing forcefully. There can be consequences. In India it is considered ‘Mathanindha’. To me Vidhyadharan is also such a soul. A little knowledge is a dangerous thing. It can mislead innocent people. Pride is the root cause of all this- a closed mind, and there is nothing more to know or learn or whatever one believe is all the truth.
വിദ്യാധരൻ 2014-11-05 14:10:45 News
എന്തിനാ അന്തോണി ഞാൻ വന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നതു? ചാട്ടവാറുമായി പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അദ്ദേഹം കള്ളന്മാരെ അടിച്ചു പുറത്താക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരെണ്ണത്തിനെ പുറത്തു ചാടിച്ചാൽ അത്രക്കായി. വേശ്യകളുടെയും കള്ളന്മാരുടെയും കൂടെ ചിലവഴിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യ്ശുവിനെപ്പോലെ, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളെ അത്താഴവിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ച ഫ്രാൻസിസിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കാം? എന്തായാലും യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനാക്കിയതുപൊലെ പോപ്പ് ഫ്രാൻസീസ് ഒരു വിശുദ്ദനായി അവസാനം പുനുരുദ്ധരിക്കും എന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷി.