Ninan Mathullah 2014-12-18 07:26:31 News
Mrs. Ponnu Pillai from Houston deserves this recognition for her contributions in public service. When most of us just concerned about our self or family or church, she love people and spent her time and energy serving the people irrespective or religion and race. Best wishes
Ninan Mathullah 2014-12-18 07:12:05 News
For those who have darkness inside, it is not possible to see Christ. If this article can't open the eyes of individuals like Anthappan and Vidhyadharan, what will help them see the light.Thanks Rev. Dr. Sebastian
vayanakaran 2014-12-18 05:36:44 News
അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മലയാളി
എഴുത്തുകാർ ഒന്നും കഥയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നില്ലെന്ന്
അക്ബര് കക്കാട്ടിൽ ഇനിയും പറയും. കാരണം
അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുതുകാരക്ക് വായനകാരില്ലല്ലോ.  മക്കൾ അന്യ നാട്ടുകാരെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ മലയാളി മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോലാഹലമില്ലാതെ ദൈവ വചനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഒരു വിവാഹം മംഗളമായി നടക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരിയുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
കഥയില്ലെങ്കിലും, കഥ കഴിച്ചാലും, കഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രവാസികളുടെ കുടുംബ്പരവും
സാമൂഹ്യപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ശാന്തമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രതിവിധികൾ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന കഥകളുമായി സരോജ വീണ്ടും വരിക.
Ninan Mathullah 2014-12-18 05:21:23 News
Again Mr. Anthappan is repeating the old baseless arguments. When he comes to a dead-end, he changes subjects. When asked to define ‘good’ he acted as if he didn’t see it and changed to the same old subject. He is an expert to close eyes and make it dark. Such people can’t be brought to light. All the evidence for the presence of God is there in nature. Bible says the heavens (skies) proclaim the glory of God. Nothing comes from nothing and there must be a reason for everything. Anthappan’s arguments are not based on anything or any evidence other than his desires or wishful thinking. People who want to lead a sinful life prefer to think that there is no God. People who want to manipulate others to accomplish certain things through them try to take the faith in God away. It becomes easy to manipulate now as there is no fear of consequences in the afterlife. Science could not prove anything. Big Bang theory and evolution are just theories. They do not come under science in the strict sense of the term science as it needs to be proved. Nothing is proved here. These are just wild imaginations of a few, and influential media and others were there to support these theories and give publicity to it. So it ended up in school text books us science. They do not see the opinions of eminent scientists like Einstein, or distort the words of these God believing scientists. Readers must have noticed that Anthappan has criticism only for Christianity and Islam. He generally does not touch his own religion. His RSS agenda is evident here. Others that comment here under Christian names or fictitious names, it is possible that some of them are just Anthappan using a different email address to put comments.
വരട്ടച്ചുംബി 2014-12-18 04:45:32 News
ഇന്ത്യാവിലെ 'ചുംബന പരട്ടകൾ' മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം....
പടിഞ്ഞാറ്റിലെ 'വെള്ളേച്ചരന്മാരുടെ' വിനോദത്തിനുണ്ടാക്കിയ വിദ്യ ആയിരുന്നു തെരുവിലും തുണിയുടുക്കാത്ത സുന്ദരിമാരെ ഇറക്കുക. അതിനവനുണ്ടാക്കിയ വരട്ടു വിദ്യകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പെണ്‍പിള്ളേർക്കു ബിക്കിനി ഫാഷനാക്കിയത്. അവന്റമ്മയും പെങ്ങളും അതിൽപ്പെട്ടിട്ടും നിറുത്തിയില്ല. ഇപ്പോൾ മടുത്തു. അവനെ നോക്കി വായും പൊളർന്നു കുറേ 'കറുത്ത സായിപ്പു'മാർ ഇന്ത്യയിൽ 'വെള്ള' കളിച്ചതാണ് ബിക്കീനി കേറ്റി പെരുംഞ്ചന്തി തള്ളിത്തേമ്പി നടക്കുന്ന കുറെ കോലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായത്. പട്ടികളെപ്പോലെ പരിസരം നോക്കാതെ പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ പിടിച്ചുവലിച്ചു മരത്തേലും മതിലേലും ചാരി നിറുത്തി വായിക്കകത്തു നക്കുന്നതു ഫാഷനാക്കി. അമേരിക്കയിലെ പോലെ 'ചുംബിക്കുവാ'ത്രെ! അംഗീകാരവും നേടി!  അന്നേ പെടലിക്കടി കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെപോലെ വൃത്തികേടാവില്ലായിരുന്നു. പത്തെണ്ണം കിട്ടിയപ്പോൾ നിറുത്തിയതു കണ്ടല്ലോ? അതു തന്നെ മരുന്ന്. ചൂരലു വെച്ചു ബിക്കിനിക്ക് പുറകിൽ പെരുക്കണം. അപ്പോഴതും നിൽക്കും.

വിദ്യാധരൻ 2014-12-17 20:40:47 News
"ക്രിസ്തുവിൻ മുഖത്തിനു മാതൃക തേടി, ഗ്രാമ 
പത്തന പ്രാന്തങ്ങളിലലഞ്ഞു നടന്നൂ ഞാൻ 
കൽക്കുരിശുകൾ കണ്ടു കാലവറി മല കണ്ടു 
മുൾക്കിരീടങ്ങൾ കണ്ടു മാലാഖമാരെ കണ്ടു 
ബറാബാസിനെ, പീലാത്തൊസിനെ , ജൂഡാസിനെ
മേരിമഗ്നലനയെ ക്ളാഡി യസിനെ കണ്ടു 
നിതി ദുഖിതർക്കായി സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ട 
ക്രിസ്തുദേവനെ മാത്രം കണ്ടില്ലീ പ്രപഞ്ചത്തിൽ " 

(കൈത്തിരി കരിന്തിരി -വയലാർ )
CID Mosa 2014-12-17 20:19:00 News
I haven't seen Truth Man though.  I can see his finger prints here! You can run but you can not hide.  I am watching ...............you
വിദ്യാധരൻ 2014-12-17 20:13:47 News
എഴുത്തുകാരി പെട്ടന്ന് കഥകഴിച്ചതുകൊണ്ട്  വായനക്കാരന് അങ്ങനെ  തോന്നിയതായിരിക്കും 

നാരദർ 2014-12-17 20:05:38 News
എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭയം  മോനസിയുടെ 'പാവം' ഈ കവിതയെ കുറിച്ചല്ല.  എന്റെ ഭയം ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ മോനിസിക്ക് അവാർഡ് തരുമോ എന്നുള്ളതാണ്.  അമേരിക്കയിലെ സംഘടനകളിലെ സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിന്റെ വിവരം കെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു  സെക്രട്ടറി  നല്ല കവിതയ്ക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ  അവാർഡോ ത്രൈമാസിക അവാർഡോ  തന്നാൽ അത് താങ്കളെ തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചു വലിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളി ഇടുമോ എന്ന ഭയം എന്നെ പിന്തുടരുന്നു.  അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളുടെ നടപടികൾ വായന്ക്കാരുടെം എഴ്ത്തുകാരുടെം ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന ഭയം ഇല്ലാതില്ല.  കാരണം ആ വിദ്യാധരനും 'വായനക്കാരനും ' ആരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. അവർക്ക് തോന്നുന്നത് വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങ് വരും.  ചിലപ്പോൾ ഇവനെയൊക്കെ ഞെക്കി കൊല്ലണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആരാന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു വേണ്ടേ?   ചിലപ്പഴത്തെ ' ഇവന്മാരുടെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചുള്ള ചില എഴുത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് കുറുക്കനെ പിടിക്കാൻ ഇറചിക്കകത്ത് ഏറു പടക്കം വയ്യിക്കുന്നത് പോലെയാണ്.  ഇറച്ചികൊതി കേറി കടിക്കുമ്പോളല്ലേ തല തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നതു. അതുപോലെയാണ്. ചിലപ്പോഴത്തെ അവന്മാരുടെ എഴുത്ത് കണ്ടാൽ അവന്മാര് നമ്മളുടെ കൂടെയാണന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുമ്പോളാണ് മനസിലാകുന്നത് ഏറു പടക്കം ആണെന്ന്. എന്തായാലും ഇവന്മാരെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പല എഴുത്ത്കാരും കവികളും അകാലത്തിൽ ചരമം അടയും എന്നുള്ളതിന് സംശയം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേത പറ്റു. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം.

വായനക്കാരൻ 2014-12-17 19:52:19 News
 അന്തപ്പനും മാത്തുള്ളയും അങ്കത്തട്ടുകൾതോറും പയറ്റിനടക്കുന്നടത്തോളം കാലം കമന്റുകളുടെ എണ്ണവും എഴുത്തിന്റെ മേന്മയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മോൺസി. ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.
അവിശ്വാസി 2014-12-17 19:41:58 News
വിശ്വാസി ആവശ്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് തലയിട്ട് ശ്വാസം പോകാതെ നോക്കണം!
Viswaasi 2014-12-17 19:10:25 News
This Viswaasi believes that God is love and Jesus promoted love of others. Merry Christmas. Monci is really shocked to see so many commets. Just take it easy.
വായനക്കാരൻ 2014-12-17 18:46:01 News
 കഥയിൽ കുറച്ചുകൂടി കഥ വേണമായിരുന്നു.
MONCY KODUMON 2014-12-17 16:26:27 News
I written a simple poem about Jesus to show the simplicity of God
in Christmas time.I got about 12 comments but very diffrent way.
He said love your neighbor like you.Not kill or disturb anyone.
Dear friends love can solve all the problems in the world.
Jesus is God or not that is not a subject.God is Love
Shaji M 2014-12-17 13:49:37 News
Kompundennanu adehathinte vijaram!