THE KERALA CENTER, NEW YORK 2018-02-18 18:33:05 News
Our hearty condolence for the bereaving family
Elcy Yohannan Sankarathil 2018-02-18 18:22:34 News
Hearty congrats Benny & Sany ! Reminisce the old glory and live happily and peacefully, love, pryrs, 
വിദ്യാധരൻ 2018-02-18 17:48:05 News
ഇല്ല കൊടുക്കില്ല വിട്ടു കൊടുക്കില്ല
ഞമ്മടെ ഉള്ളിലെ ഞമ്മടെ ചൈതന്യം
വിട്ടു കൊടുക്കിലൊരുത്തനും മൊല്ലാക്കാ
ഇങ്ങള്   വിളിച്ചോളിൻ ഇങ്ങടെ അള്ളായെ 
ഞമ്മടെ തലേൽ വയ്ക്കാമെന്നോർക്കണ്ട
മത ഭ്രാന്തു കേറി മത്തു പിടിച്ചോരെ 
പൂട്ടണം കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ടു പൂട്ടണം
ഇങ്ങള് നിസ്കാരം നിറുത്തീട്ടു കൂടുക
ഒന്നായി നമ്മക്ക്  'മത' യാനയെ  പൂട്ടിടാം
ഇല്ലിവന്മാർ ഒതുങ്ങില്ലങ്ങനെ മുറിപത്ത
ലല്ലേ തെറിക്കുത്തരം മൊല്ലാക്ക
ഇങ്ങള് നിസ്കാരം നിറുത്തീട്ടു കൂടുക
ഒന്നായി നമ്മക്ക്  'മത' യാനയെ  പൂട്ടിടാം

sunu 2018-02-18 15:27:35 News
ഞാൻ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി മത്സരിക്കുന്നു. മത്സരണത്തിന്റെ മാമ്പഴക്കാലം. ഒരു കന്നി മാസ നായ്ക്കളുടെ ഉത്സവകാലം പോലെ അമേരിക്കൻ മലയാളികളിക്കിടയിൽ  'ഞാനാണ് നേതാവ്, ഞാൻ ആണ് നേതാവ് , വലിയ കുടുമ്പ പേരും വച്ച് ജനിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ.  ഈമലയാളിയോട് ഒന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സഹിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം ആണ്. പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ    ഞങ്ങൾ പാവം മലയാളികൾ ഇതു സഹിച്ചോളാം.............
വെടിയടി 2018-02-18 15:23:56 News
വെടിയടിച്ച് വെടിയടിച്ച് കതിനക്കകത്തുകേറിയും വെടിയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ?
Amerikkan Mollaakka 2018-02-18 15:03:38 News
പടച്ചോന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തല്ലു കൂടരുത്. ഇമ്മടെ ജയൻ സാഹിബ് ദൈവത്തിനെ കണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ പറഞ്ഞൊട്ടെ. ഞമ്മള് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളും കണ്ടില്ലാന്നു പറയും. ഞമ്മള് ഇസ്‌ലാം ആണ്. കള്ളു കുടിക്കില്ല പുകവലിയില്ല അത് ഇസ്‌ലാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടെന്നുമല്ല. ഞമ്മടെ തടി എന്തിനു കേട് ബര്ത്തണം. ഞമ്മന്റെ ജാതിലുള്ള  കുറെ പേരുകൂടി ഒരു സിലിമയിലെ പാട്ട് പിൻവലിപ്പിച്ചു. അവരൊക്കെ നബിയുമായി ദിവസേന സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ പിടിവാശി പിടിച്ചാൽ ഞമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും. വിദ്യാധരൻ സാഹിബ്ബ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സമയം കളയുന്നത്. ജയൻ സാഹിബ് ഓ നു ഇഷ്ടമുള്ളത് എയ്തിക്കോട്ടെ. ഞമ്മള് കണ്ടില്ലാന്നു വച്ചാ പോരെ. അല്ലാണ്ട് ഒനോട് ബഴക്കിനു പോയാൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നു. ഞമ്മള് നിസ്കരിക്കട്ടെ. അതും വേണ്ടാന്നു ജയൻ സാഹിബ് പറയുമായിരിക്കും. ഞമ്മക്ക് ഞമ്മടെ വഴി. എല്ലാ ബായനക്കാരും സുബക്കത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഞമ്മ പടച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥഹിക്കാം.
Jose Nedumkallel 2018-02-18 14:32:00 News

Our hearty condolence and prayers for the bereaving family

വിദ്യാധരൻ 2018-02-18 12:35:05 News
എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കുറിച്ചാലും 
പൊന്തിടും നീയൊരു വിഘ്നമായെപ്പഴും
നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗ്ഗേ കിടക്കുന്ന 
ദൈവമേ നീ അങ്ങ് മാറിക്കിട ശട
അദ്ധ്വാനിക്കും ജനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ  
ഏതൊരുത്തന്റെ തലയിൽ പിറന്നു നീ ? 
ആക്കി നീ ശത കോടിജനങ്ങളെ  
അടിമകളാക്കി മാറ്റി  ഭയങ്കരം!
ചുറ്റി നടക്കുന്നു കിങ്കരന്മാർ നിന്റെ 
ലോകമെങ്ങും 'റഷ്യൻ' ചാരന്മാരെപ്പോലെ
മസ്തിഷ്ക്ക ക്ഷാളനത്താൽ അജ്ഞരെ 
വട്ടം കറക്കുന്നു ഇട്ട് തുള്ളിക്കുന്നു 
കഷ്ടപ്പെടും ജനത്തിന്റെ അദ്ധ്വാന ഫലം 
ഇഷ്ടംപോലടിച്ചവർ ചീർത്തു തടിക്കുന്നു 
ലോകത്തിൽ മർത്ത്യർ നേടിയ ഉന്നതി 
നിൻ അനുഗ്രഹമെന്നവർ കള്ളം പറയുന്നു 
ആരെങ്കിലും എതിർത്തു പറയുകയിൽ 
അഹങ്കാരി ആക്കി മാറ്റുന്നവർ ഉടൻ
നിൻ  വിടുവേല  ചെയ്യുവാൻ  ഉണ്ടിങ്ങ്
കൂലി കവികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ 
ഇല്ലമനുഷ്യരിൽ ലീനമാം ശക്തിയെ 
കണ്ടെത്താനവർ  അനുവദിക്കില്ലൊരിക്കലും
തിരുവായിക്ക് എതിർവായെന്നത് പാപമെന്നും 
പാപത്തിൻ ശംബളം മരണമാണെന്നും, 
അല്ലേൽ എറിഞ്ഞിടും നരകാഗ്നിയിലെന്നും
പുനർജനിപ്പിക്കും പട്ടിയും പൂച്ചയുമായിട്ടെന്നും
കന്യകമാരില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം ബോറാക്കുമെന്നും 
ഇല്ലാ പൊളിവചനം കുറിച്ച് വിടുന്നിവർ 
ഇല്ല വിട്ടുതരില്ലൊരുനാളും ഞങ്ങൾ 
കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ 
ഇല്ല തരില്ലതിൻ മഹിമയും കീർത്തിയും
ഇല്ല അത് ഞങ്ങടെ കർമ്മഫലമത്രെ
എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കുറിച്ചാലും 
പൊന്തിടും നീയൊരു വിഘ്നമായെപ്പഴും
നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗ്ഗേ കിടക്കുന്ന 
ദൈവമേ നീ അങ്ങ് മാറിക്കിട ശട

Critic 2018-02-18 12:09:53 News
മനുഷ്യന് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കു.
ex - Congress man , now BJP 2018-02-18 06:07:25 News
തനി    congress സംസ്‍കാരം .  ഇവന്റെയൊക്കെ പാർട്ടിയെയാണ് വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ  കയറ്റേണ്ടത് . UP യിൽ അല്ല. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ.  victim ന്യൂനപക്ഷവും അല്ല.  പ്രതി ന്യൂന പക്ഷക്കാരൻ.  articles എഴുതുന്ന ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് എവിടെ ?
CID Moosa 2018-02-17 23:24:58 News
അന്ധന്റെ കാടടച്ചുള്ള വെടി . ഇവന്റെ കണ്ണ് എവിടാണെന്നാ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം

പൊട്ടൻ 2018-02-17 23:21:26 News
അന്ധനാണേലെന്നാ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഉന്നം ഭയങ്കരമാ
Abraham 2018-02-17 21:43:59 News
Boby Varghese,
Cars are used for day to day travel needs. Trucks are used for transporting goods. If you own a car or truck you have to carry liability insurance for any damages caused by them. What is the use of carrying an assault weapon? Do their owners carry liability insurance?
Nedumkallel 2018-02-17 19:22:02 News
I fully appreciate the transparency and seasoned convictions of Mr. Joseph in his articles. You try your best to put your thoughts and assessments from your experience from childhood to present day life. As a good writer, you are ready to take criticism on the chin and never fail to say Thank you for their helpful feedback. In this context, I have a few reflections to tell you. When we are dealing with abstract subjects like God, Nature, Universe, Religion, Science, Technology, and principles of Good and Bad, our views might be interpreted by each reader differently and perhaps adversely.  As long as you are truthful to your writing stick with it, no matter what happens.   

josechertpuram 2018-02-17 19:20:57 News
Idon't know when we will start abandening our"Pogacham".This show off was in kerala where majority is poor,here who cares wheather you are millonaire or not.