ഉടക്ക് വാസു 2013-06-04 03:42:27 News
"മലയാളികള്‍ എന്നും രഞ്ജിനി ഹരിദാസിനെ പോലുള്ളവരെ അടിച്ചമര്‍ത്താനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പില്‍ ആളാകുക എന്നുള്ളത് മലയാളികളുടെ രക്തത്തില്‍ അലിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്."
മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പുരുഷന്മാരെകുറിച്ചുള്ള അടിച്ചമർത്തപെട്ട രോക്ഷത്തിന്റെ ചില തീപ്പൊരികൾ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക്, രണ്ജനിയും ബിനോയിയും, നിങ്ങളുടെ അമർഷം രേഖപെടുത്താൻ കണ്ട ഉരു മാർഗ്ഗം എന്നല്ലാതെ ആരോടും വലിയ കടപ്പാട് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക 


Jack Daniel 2013-06-04 03:31:16 News
ജീവിതം മടിത്തിട്ടു ചാകാൻ എടുത്തു ചാടുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി രണ്ടാം വയസിൽ എന്ത് സാഹിസികത?
thomas chacko 2013-06-04 03:24:17 News
we appreciate your courage and determination. You can file few more cases against this lady if she is planning to fight.. there are many IPC numbers that can go against her.
A.C.George 2013-06-03 23:14:59 News

  Mr. Binoy, We applaud your courage of conviction. Millions of Swadeshi and Pravasi people are behind you. The CCTV and the bystanders at the airport at that time speak the truth. You are the victim and you got arrested for nothing at all. Your vacation plans were ruined. You are accompanied with your wife and two small daughters. Where do the women activists stand now. In Binoy’s side also there were three females including two small girls. Then what is there to speak about women’s issue. Here the question is who is right. Just making the false stories are immaterial and they are not supported by any facts.

 

Barking by any kind of super star will not make any sense at all. The real culprit was set free. Never got arrested or never done any alcoholic test. Again, the culprit is after you, challenging you, challenging pravasis, the just people. There must be justice. Justice for all “There we stand”. In India the rich, powerful, influential and famous most of the time get away with many wrong doings.

 

 This particular case only microscopic few, movie star, or channel friends support the other side of the story. That too made up stories we can easily realize the validity and fairness of the facts or myths. About this incident I hope some of you might have read my Malayalam article published about 10 days ago.

 

abraham 2013-06-03 22:00:26 News
Thought provoking!
വിദ്യാധരൻ 2013-06-03 20:13:51 News
ചെകുത്താന്റെം കടലിന്റേം നടുക്ക് അകപെട്ട മലയാളിയുടെ കപട  ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച 


VN 2013-06-03 19:34:16 News
Interesting perspective!
Sudhir Panikkaveetil 2013-06-03 19:30:47 News
പ്രവാചകാ പറയു.. പ്രഭാതം അകലെയാണോ?
sedunath prabhakar 2013-06-03 19:20:34 News
congrats binoy.. go ahead
വിദ്യാധരൻ 2013-06-03 17:10:41 News
മലയാളികളിൽ അധികം കാണാത്ത സ്വഭാവവിശേഷത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നിങ്ങൾ. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായിമയും ഭീരുത്വവുമാണ്  പലപ്പോഴും പലരേയും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടും അതിനെ എതിർക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോടോപ്പം ചേർന്ന് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല ശതമാനം മലയാളികളും അങ്ങനെയാണ്. അല്പ്പം തൊലിവെളുപ്പും ചുണ്ടത്തു ഒരു പുഞ്ചിരിയും ഇടയ്ക്കു അല്ല്പം കൊരഞ്ചിയും സംസാരിക്കകൂടി ചെയ്യതാൽ പല പുരുഷന്മാരും, കൂട്ടിലിട്ട  വേരുകിനെപോലെ അവളുമാരുടെ ചുറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങും. ദയവു ചെയ്യുത് അമേരിക്കയിലെ നാണം കെട്ട  സംഘടനകളുടെ കൂട്ട് പിടിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്തത്തിനു ക്ഷതം എല്പ്പിക്കരുത്.  പാപ്പച്ചയനും ഇളയച്ചനും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു പോരാളി എല്ലായിപ്പോഴും അവന്റെ സ്വന്തം ഉള്ക്കാഴ്ച്ചകളെ നമ്പികൊള്ളുക 


p t paulose 2013-06-03 16:30:16 News
Happy to know that atleast some malayalees in New York have now realised the need of a Malayalam Drama Amature Samity. All my good wishes for this new attempt. p t paulose
Kpk 2013-06-03 16:26:58 News
പല കേരള സമാജംങ്ങളും ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നുനടിച്ചു!!രഞ്ജിനിഉടെ മാത്രം പ്രസ്താവനകള്‍ക്ക് ലൈക്‌ഉം-ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, ഇവിടെ നീതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരുടേയും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു!ഈ നേതാക്കള്‍ക്ക്‌ ഇതില്‍ എന്താണ് "ലാഭം"!!??
p t paulose 2013-06-03 15:56:41 News
Right time for you to take risk. You can not make an omlet unless you break an egg. Congrats Mr. Benoy ... p t paulose
Cyriac 2013-06-03 15:44:44 News
Renjini is the by-product of cultural manipulation and subsequent globalization.i would like to know what our nationalist organizations feel about her.
P.P.Cherian 2013-06-03 15:23:35 News
ബിനോയി, താങ്കളെ പോലുള്ള ധീരന്മാരെ സമൂഹത്തിനു ഇനിയും ആവശ്യം ഉണ്ട് . അനീതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം തുടെരൂ. പി.പി.ചെറിയാൻ .