Annamma Philipose 2017-09-18 16:39:13 News
He did fight a good fight,finished his course, and kept the faith. He had gone to receive the crown of righeousness from the Righteous Judge (Lord Jesus). He read the koran and read the Bible with his friends at college (American friends) and realized that Bible is right.He accepted Jesus as his Savoir,and lived as a fighter towards the kingdom of Heaven until his last breath.My condolesnes towards his loving wife and daughter.
J.Mathew 2017-09-18 13:26:22 News
ജിമിക്കി കമ്മല് അപ്പൻ കട്ടോണ്ടു പോയി.അപ്പന്റെ ബ്രാണ്ടി കുപ്പി 'അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തു.എന്തൊരു സന്തുഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബം!.ഇത്രയും നാൾ കരുതിയത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പറ്റുഎന്നായിരുന്നു .എന്നാൽ ഖര രൂപത്തിലുള്ളതും കുടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പനച്ചൂരാൻ തെളിയിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള "ഗാനങ്ങൾ " കേൾക്കാൻ മലയാളികളുടെ  ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി.      
Johny 2017-09-18 12:59:14 News
ശ്രീ പപ്പു, ഏതു ഒടയ തമ്പ്രാനെയും വിമർശിക്കാൻ സ്വാതന്ത്യം ഉള്ള നാടാണിത്. അതുകൊണ്ടു ശ്രീ ജോസഫ് എന്ത് എഴുത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനത്തിലും ആരെയും വേദനിപ്പിന്ന തരത്തിൽ എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ല. 
പിന്നെ ഈഴവരുടെ ചരിത്രത്തെ കുറച്ചു എഴുതാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം ഉണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ (എന്റെ) പൂർവികർ ഈഴവർ ആയിരുന്നു എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അക്കാലത്തു നിലനിന്ന വർണ വെറിയുടെ ഇരകൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ. അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം രാജാക്കന്മാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ പരിഗണന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നിരിക്കും അവർ അക്കാലത്തു പാതിരിമാർ പറയുന്നത് കേട്ട് മതം മാറിയത് എന്നാണു എന്റെ ഒരു ഇത്. ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല  
PRG 2017-09-18 12:20:02 News
ന്യൂ ഡഹി, ഗുർഗാവ് റിയാ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളി സെപ്തംബ 8നു നടന്ന ദാരുണ കൊലപാതകം നമ്മ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ്. ഇന്ത്യയി കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി പുതിയൊരുനിയമം പ്രൊട്ടക്ഷ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം  സെസ്ക്ല്വ ഒഫൻസ്സ്  ആക്ട് 2012  (POCSO) നിലവി വരികയുണ്ടായി.  എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗിക ആക്രമണം ഇന്ത്യയി കൂടിവരുകയാണ്. കാരണം നിയമം ഉണ്ടായാ പോരാ. അത് ശക്തമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലുള്ള പാളിച്ച ഒരു കാരണം  ആണ്. കുറ്റം നടന്നു എന്നു കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ,  കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ചാ തന്നെ പിന്നെ എന്തു ചെയ്തു  എന്ന് നമ്മളാരും അറിയുന്നില്ല. ഒന്നുകി പണം ഒഴുക്കി അവ പുറത്തു പോരും. അല്ല എങ്കി ശിക്ഷ വിധിക്കാ
Rev. Dr. Abraham 2017-09-18 08:59:31 News
Religious fundamentalism leads to error, terror. Note
That religion leads us to maturity in life, balancing 
Values. Life without upholding some.values belongs
To these sexist atheists.You know epicurean chaotic
Thinking. Science also contributes to terror and error.
Balance your Mind, Body and Spirit. Neither Buddha, nor
Jesus, nor Gandhi nor Mother Theresa promoted terror.
Humanity without religion is calamity.
andrew 2017-09-18 06:14:19 News

Religion is mass terrorism. The faithful in the religion; directly or unknowingly support terrorism and i.e. why terrorism exist. Fear of the unknown that dominated the primitive man still dominate the modern man. Religion exploits this weakness & promises good things for those whom they can control and eternal torture for whom they cannot control. There is no heaven or hell after death, after death you decompose to different elements. Soul is just a product of human imagination. The moment your brain die, soul dies too. But your attitude & deeds can create heaven and hell in you while living and if you are an egocentric you spread it in the family and to the rest of the society. If the faithful can start thinking rationally; they will come out of religion, when the religion become weak terrorism will deteriorate.  Do not get fooled by the propagandists, they do so because it is their means of being rich without hard work. There is no peaceful religion in this earth. So, get rid of them all, then there will be peace.

abraham 2017-09-17 22:03:31 News
രണ്ടു വര്ഷമായിട്ടു നാടകം കളിച്ചു. ഇനി എന്തോന്ന് നാടകം?  വാർത്ത ഉണ്ടാകുന്ന നാടകം  ഇതു വരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു തൊലിക്കട്ടി? 
നാരദന്‍ 2017-09-17 18:52:06 News
super is short form for superstitious 
George V 2017-09-17 17:38:02 News
ശ്രീ ജോസഫ്,  ചരിത്രത്തിൽ അറിവ് പകരുന്ന വളരെ നല്ല ലേഖനം. ശ്രീ പാപ്പു, ജോസഫ് സാറിന് എല്ലാം അറിയാമെന്നു  ആരും കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും താങ്കൾക്കോ എനിക്കോ അറിയില്ല.  ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ എഴുത്തുകാരനെ ഒരു മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ കാണുന്നത് ശരിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ ജോസഫ് നെ. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമര്ശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തു മതത്തിലെ കൊള്ളരുതായ്മകളേ ആണെന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. 
UMMA ഉമ്മ 2017-09-17 17:00:07 News
ഹൂസ്ടനിലെ  വെള്ള പൊക്കത്തില്‍  ദുരിദം അനുഭവിച്ച മലയാളികളെ  സഹായിക്കുവാന്‍  ഇതാ  നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി  ഒരു പുതിയ സംഘടന - ഉമ്മ -
 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍  ഉടന്‍ തന്നെ .
Joseph 2017-09-17 13:22:59 News
മിസ്റ്റർ പാപ്പു, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സസ് പാപ്പു, എഴുതാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കയാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യം. അടുത്ത എന്റെ ലേഖനം നായന്മാരെപ്പറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. മഗ്ദലന മറിയത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയതിന് ശ്രീമതി രതി ദേവിയുടെ ഉത്തരം 'അവർ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു'. നിങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പ് പലപ്രാവശ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിമുകളെയും ആക്ഷേപിച്ച് ഇവിടെ സന്ദേശമിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ടയായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ തീവ്ര ചിന്തകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
pappu 2017-09-17 12:52:00 News

Mr. Joseph Padannamakken

You think that you know everything. Last time you wrote  about, nairs, budha, etc.  why coun;t you write about yr own religion christanity. Leave all other religion. keep writing on yr own religion

Observer 2017-09-17 10:52:06 News
വായനക്കാരന്റെ കത്തില്‍ അസൂയ ഇല്ലേ? ഞങ്ങള്‍ താണ ജാതി. ക്രിസ്ത്യാനിയും താണ ജാതി എന്നു വരുത്തണം.
കേരള ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു കാലത്തും ഈഴവര്‍ ഉയര്‍ന്ന ജാതി ആയിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ സവര്‍ണ വിഭാഗത്തിലാണു ചരിത്രപരമായി കണക്കായിട്ടുള്ളത്. അതിനൊക്കെ തെളിവുകളുമുണ്ട്. പോര്‍ട്ടുഗീസുകാര്‍ വന്ന ശേഷമാണു ക്രെസ്തവര്‍ ദളിതരെയും മറ്റും അംഗങ്ങള്‍ ആക്കാനൊരുങ്ങിയത്. (അതു വരെ എന്തു ക്രിസ്തുമതമാണു അവര്‍ പിന്തുടര്‍ന്നതെന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം. വെറുതെയല്ല ക്രിസ്തുമതം ഇന്ത്യയില്‍ വലരാതിരുന്നത്)
എന്തായാലും അമേരിക്കയില്‍ ജാതി വേണ്ട. കേരളീയരല്ലാത്തവര്‍ അമേര്‍ക്കയില്‍ ഒന്നാം തരം വര്‍ഗ്ഗീയക്കരാണെന്നതും വസ്തുത. 

Vayanakaaran 2017-09-17 09:58:10 News
ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയതിനു അത് പ്രസിദധീകരിച്ചതിനു ശ്രീ ജോസഫ് പടന്നമാക്കലിനു നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്പൂതിരി മതം മാറിയതാണ് കൃസ്ത്യാനികൾ എന്നും തങ്ങൾ സവര്ണരെന്നു മറ്റു സൊ കാൾഡ് ജാതികളും ഇവിടത്തെ ഈഴവരെ തരാം താഴ്ത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ സത്യം എന്തെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ലേഖനം ഉപകാരപ്രദമാകും.  അബ്രാഹം എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ ആൾ ചോവൻ എന്നെഴുതി സ്വയം വലിയവൻ എന്നും ചോവൻ എന്നെഴുതിയാൽ അത് ആക്ഷേപമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കയായിരിക്കും. എന്തായാലും ജാതികളുടെ പിതാവിന്റെ പേരുള്ള അദ്ദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യത്ത് വന്നു ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയ വിശാലത വർധ്ധിപ്പിക്കണം.  ബ്രാഹ്‌മണ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് വരുന്നവർ റേഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിട്ടി കാണിക്കയാണ്. അത് അപകര്ഷതാബോധമാണ്.  ശ്രീമാൻ മാത്തുള്ള അവര്കളും ആ വഞ്ചിയിൽ തുഴയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു കൊഞ്ഞനം കുത്തല്ലേ? അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാളെ ഉള്ളു ഇവിടെ ശ്രീമാന്മാർ ആൻഡ്രുവും, അന്തപ്പനും.  അവർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ.  
Tom abraham 2017-09-17 08:24:22 News
Only one thing to be said, how to prevent robbery or looting from areas evacuated
Since it is reported here a pawn shop, jewelry store were broken in during the storm .
Curfew in city but no officerss responded to Alarm that reached police dept. Also, electric lines must be under the ground. Private company fails to be fast in resuming 
Electricity. Wi-Fi lost for days now. Fuel shortage issues, even water. 
' water, water everywhere but not a drop to drink '