യേശു 2018-04-16 11:59:44 News
മാത്തുള്ള ജെ.മത്ത്യൂസ് ഇവരൊന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റ വാതിൽ കാണുകില്ല . അവർ ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരം വെറുതെ കളയുകയാണ്.  നഗ്നരെ ഉടുപ്പിക്കുകയും, വിശക്കുന്നവരെ തീറ്റിപോറ്റുകയും, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാതെയും വെറുതെ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗം സ്വപ്നം കണ്ട് വൃഥാ സമയം കളയുന്നു. എന്റെ സ്വർഗ്ഗം ഭൂമിയാണ് .  ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ വ്യാജൻ, ആന്ധ്രായോസ്, ജോസ് ചെറിപുരം ഇവരുമായി യോജിച്ചു ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കാതെ എന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് . നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം!
j. Mathews 2018-04-16 10:56:24 News
Sincere condolences!!!
Share the sorrow with the family.Sincerely,
J. Mathews
കപ്യാർ 2018-04-16 10:19:34 News
തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങിനെ ആണ് മലയാറ്റൂർ കുരിശു മുടിയിൽ പാറയുടെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാട് കാണുന്നത്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി ആ കാൽപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഹൈന്ദവർ അടക്കം ആ പുണ്യ സ്ഥലത്തു പതിനായിരങ്ങൾ ആണ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ വെറും വിഡ്ഢികൾ ആണെന്നാണോ ഈ കമന്റ് എഴുത്തുകാർ പറയുന്നത്. 
J.Mathew 2018-04-16 09:51:13 News
അഞ്ജനം എന്നത് എനിക്കറിയാം അത് മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജൻ മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലഎന്നാൽ തലയിൽ പിണ്ണാക്കുമായി നടക്കുന്ന വ്യജന്റെ അറിവിനായി: ബൈബിൾ ഒരുദിവസം കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം അല്ല.അത് വിവിധ കാല ഘട്ടങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളാൽ  എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആണ്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നേരിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ നിയം.യേശുവിന്റെ കാലത്തു ശിഷ്യൻമാർ യേശുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആവിശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു.ശിഷ്യൻമാർ മരിക്കുന്നതിനുമുന്പ് നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സുവിശേഷം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്.എല്ലാ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്കു കഴിയില്ല.എല്ലാം അറിയുന്നത് ദൈവം മാത്രം.ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായി വെളിപ്പെടുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനുഷ്യന് അറിയാൻ കഴിയൂ.
NEWS for you at 9 AM 2018-04-16 09:44:13 News

1] Adult-film actress Stormy Daniels will attend a court hearing in New York on Monday for  Donald Trump's personal lawyer, Michael Cohen, who gave her 130000 hush money  to hide the relation with trump; Daniels' lawyer said on Sunday.

2] Just 4.3% of workers will get a one-time bonus or pay hike tied to the Trump tax cuts... businesses got 9X more in cuts than what they passed on to their workers & companies spent 37X as much on stock buybacks than they did on bonuses and increased wages. Trump’s tax cut did not benefit  middle class or workers, it made the rich more richer.

3] I have serious differences with James Comey over his handling of the email investigation, but on two points, I am in solid agreement: Donald Trump does not reflect the values of America and is morally unfit to be President. -Adam Schiff.

4] Fox & Friends worries about federal raid of Michael Cohen: What if Trump's tax returns were seized? Trump wants to see what FBI seized.

5] Trump’s U.S. businesses have received at least $15,100,000 in revenue from political groups and federal agencies since 2015, according to a new report obtained by McClatchy. The number of impeachable offenses has now reached over 8,000,000! Whoo hoo!

6] Former FBI director James Comey slams Trump in a new interview by USA Today released this morning. Last night, his first major interview since the president fired him 11 months ago, Comey said he thinks Trump is “morally” unfit to be president cbsn.ws

7] Today in History: slavery is abolished in the District of Columbia by President Abraham Lincoln, 1862

8] Protesters enter Philadelphia Starbucks where two black men were arrested and chant "Starbucks coffee is anti-black." starbucks.

9] My wife and girls marched in the Women's March the day after President Trump's inauguration...At least my four daughters, probably all five of my kids, wanted Hillary Clinton to be the first woman president.” abcn.ws/2J1SfnZ #Comey

 

 

 

J.Mathew 2018-04-16 09:04:20 News
കറിയാച്ചാ താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം നടപ്പില്ല.കാരണം രണ്ടായിരം വര്ഷങ്ങളായി പലരും  ആഗ്രഹിച്ചതാണത്. ആദ്യം യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചവർ ആഗ്രഹിച്ചു.ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു പലർക്കും പല പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ കല്ലറയിൽ നിന്നും അവന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു.പട്ടാളക്കാർ മുദ്ര വെച്ച് കാവൽ നിന്നിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല.എത്ര വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചാലും അതിന്നെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു ഉയർത്തെഴുനേൽക്കാൻവേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത്.അത് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം ആണ്.ക്രിസ്തുവിൻറെ അനുയായികൾ അത് വിശ്വസിക്കും.ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ ക്രിസ്ത്യൻ നാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം.ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പന അനുസരിച്ചു എല്ലാശിഷ്യന്മാരും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി.അങ്ങനെ തോമാശ്ലീഹാ ഇന്ത്യയിൽ എത്തി.അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ  ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്കി.അതൊരു ചരിത്ര സത്യം ആണ്.    
Shameless 2018-04-16 08:08:42 News
Soman who has been a shameless self-promoter and critic of other writers, for many years, deserves the treatment he's getting from Manoj and others even more.
Simon 2018-04-16 07:33:36 News
സംസ്ക്കാര ശൂന്യമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന നിരക്ഷരനിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കാണുന്നില്ല. ആയാളും എവിടെനിന്നെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്തതായിരിക്കണം. ഒരു എഴുത്തിൽക്കൂടി പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാതെ എഴുതുന്ന ഇദ്ദേഹം മലയാളത്തിലെ സംസ്ക്കാര പദങ്ങളെ വരെ ബലി കഴിക്കുന്നു.

മാന്യമായി പത്ര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഈമലയാളിയെ തരം താഴ്ത്തുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വിഡ്ഢി സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. എടോ, താൻ എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ അയാളുടെ മാനസിക നിലയെയും സംസ്ക്കാര ശൂന്യതയെയും കാണിക്കുന്നു.

കാരൂർ സോമൻ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം വളരെ മനോഹരമാണ്. ഗാംഭീര്യവുമാണ്. ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു രചന സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് കോപ്പിയാണെന്നു നിരക്ഷരന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? 

അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ Alex Haley എഴുതിയ വേരുകൾ (Roots) കോപ്പി ചെയ്തതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുത്തുകൾ നിർത്തിയില്ലായിരുന്നു. കാരൂർ സോമന്റെ നല്ല കൃതികൾ വന്നാൽ വായനക്കാരൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. സംസ്ക്കാര ശൂന്യമായ ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള നിരക്ഷരൻ അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടു കാര്യമില്ല. 

കോപ്പിയടിച്ചെങ്കിൽ കോടതികളിൽ പോയി പരിഹാരം കാണൂ. എഡിറ്ററേയും സോമനെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. 
വളച്ചൊടിക്കൽ 2018-04-16 07:27:12 News
വായനക്കാരൻ ഒരു വളച്ചൊടിക്കൽ വിദഗ്ദ്ധൻ തന്നെ
Menon,Chenganoor 2018-04-16 07:22:00 News
Congra to my old Neighbours and classmate.  How many people are in Roma. Wish you the Best. Will visit you when i come to US.
നാരദന്‍ 2018-04-16 07:18:16 News
എന്തിനാ വായനകാര വെറുതെ വാശി പിടിച്ചു വാല്‍ ഇളക്കുന്നത് ?
സോമന്‍ ഇതിനു മറുപടി തരട്ടെ  
Zacharias Nedumkanal FB post 2018-04-16 05:11:57 News
അങ്ങനെ വർഗീസ് മാർ കൂറിലോസിനു പിന്നാലേ അവസാനം CBCI വക്താവ് ഫാ.തേലക്കാട്ടും ചില ചരിത്രസത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു - തോമാശ്ലീഹാ ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ വന്നിട്ടില്ല; ആദ്യ കേരളക്രിസ്ത്യാനികൾ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നില്ല; ഇങ്ങനെ ഏതാനും സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലേ സഭയിൽ കുറേയെങ്കിലും വിശ്വാസികളെ പിടിച്ചു നിറുത്താനാകൂ എന്ന് മനസ്സിലായിവരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ഈ സത്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഇന്നലെ വീണുകിട്ടിയതല്ല. ഒരു വിധം വിവരമുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ പണ്ടേ അറിവുളളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വായനാശീലമുള്ള ജിജ്ഞാസുക്കളായ വൈദികർക്ക്. കാർൾ റാനറും ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങും മാത്യു ഫോക്സും പോപ് ഫ്റാൻസീസും പോലെ ആയിരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പോൾ തേലക്കാട്ടും, അക്കൂടെപ്പെടുന്നു.

ഇനി വേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ശുഷ്ക്കമായ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.

ഉദാ: ത്രിത്വം, ഉത്ഭവപാപം, ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ എന്ന രക്ഷകൻ, രക്ഷകന്റെ അമ്മ മറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം, നിത്യകന്യാത്വം തുടങ്ങിയ ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും ഉപകരിക്കാത്തതും കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്തതുമായ "വിശ്വാസരഹസ്യങ്ങൾ".

അപ്പോൾ സംഭവിക്കന്നത് ഊഹിച്ചോളൂ: കല്ലിന്മേൽ കല്ലില്ലാതെയുള്ള ഒരു പീഡനപർവ്വത്തിന്റെ തകർച്ച. അതുണ്ടാവണം. അത്ര വലിയ മനഷ്യക്കൊലകളാണ് (ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും) ഈ അന്ധകാരസൗധത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു സഹസ്റാബ്ദങ്ങളോളം നടന്നിട്ടുള്ളത്.

ഞാൻ കണ്ണടക്കും മുമ്പു് ഇതൊന്നു സംഭവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു.

വായനക്കാരൻ 2018-04-16 01:50:21 News
കാരൂർ സോമൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെ. സാഹിത്യ / ആശയ ചോരണം (plagiarism) എന്നത് ചെയുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ ഒന്നുമല്ല  കാരൂർ സോമൻ. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലും, മലയാള സാഹിത്യത്തിലും പലരെ പറ്റിയും ഈ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു സോമനും ചെയ്യാം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഡാൻ ബ്രൗൺ, ജെ കെ റൗളിങ്, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിംഗ് ബാരാക് ഒബാമ ...... അങ്ങിനെ നീണ്ട ഒരു പട്ടികയിലെ ഒരു  ചെറിയ കണ്ണി മാത്രമാണ്  ഈ കാരൂർ സോമൻ. കുറേക്കാലമായി ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന പുരപ്പുറത്തു നിന്നെല്ലാം ഇങ്ങിനെ വിളിച്ചുകൂവുന്നതു കേട്ട് മടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും എഴുതിയത്. താങ്കൾ നിയമപ്രകാരം നീങ്ങി, തീർത്താൽ പോരേ. ഈ വിഴുപ്പ;ലക്ക് നിറുത്തിക്കൂടേ? സോമൻ എഴുതുന്നിടത്തെല്ലാം ചെന്ന്  കൂവിത്തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബാലിശമാണ് കേട്ടോ! ഈ മലയാളിയെ നാലാം കിട പോർട്ടൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചതും പോരാ, മാതൃഭൂമിയെയും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിനെയും ഒന്നും ഭയക്കാത്ത
 മഹാനത്രെ ഇദ്ദേഹം. കാരൂർ സോമനോട് തോറ്റതിന്  ഈ മലയാളിയോടാണോ തീർക്കേണ്ടത്? 
വിദ്യാധരൻ 2018-04-16 00:15:02 News
 യുക്തിയുടെയും ഭാവനയുടെയും സമഞ്ജസ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംഗീതാത്മകമായ ചിന്തയാണ് ഭാവഗീതം . സുന്ദരമായ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളും സുരുചിരകല്പനകളുംകൊണ്ട് ഹൃദയവികാരസംവർദ്ധകങ്ങളായി വിനർഗ്ഗളിക്കുന്നു കാവ്യ കല്ലോലിനിയാണത് .  ഭാവഗീതങ്ങളിൽ വികാരത്തിനാണ് പരമപ്രാധാന്യം. തീവ്രവികാരം ക്ഷീണവികാരം, സാഹിത്യവികാരം, കപടവികാരം, എന്നിങ്ങനെ നാലു വികാരങ്ങൾ 

"കാൽപ്പനികതയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ" പെടാത്തവർ ആരാണുള്ളത് ? 

മലൊരൊളിതിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ 
മഴവിൽക്കൊടിയുടെ മുനമുക്കി 
എഴുതാനുഴറി കല്പന, ദിവ്യമൊ -
രഴകിനെ -എന്നെ മറന്നൂ ഞാൻ 
മധുരസ്വപ്‍ന ശതാവലി പൂത്തൊരു 
മായാലോകത്തെത്തി ഞാൻ 
അദ്വൈതാമലഭാവസ്പന്ദിത -
വിദ്യുന്മേഖല പൂകി ഞാൻ (ചങ്ങമ്പുഴ -മനസ്വിനി -തീവ്രവികാരം )

കാളിദാസാദികളുടെ കവിതകളിൽ എവിടെ തപ്പിയാലും ഭാവഗീത സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രേണുക്കൾ പുരളാതിരിക്കില്ല .  മലയാള മഹാകവിത്രയങ്ങളിൽ ഭാവഗീത രചനയിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത് വള്ളത്തോളാണ് . തൊട്ടടുത്ത് ആശാനും . കാല്പനികത വളർത്തിയത് പാശ്ചാത്ത്യരെങ്കിലും 'ഓമന തിങ്കൾകിടാവോ -നല്ല കോമളത്താമരപ്പൂവോ " എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാവഗാനത്തിന്റെ ലയസൗന്ദര്യം പാശ്ചാത്ത്യ കാല്പനിക കവിതകളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല 

സ്വല്പപുണ്യയായേൻ ഞാനോ 
തോഴിയെൻ മൊഴി കേൾക്ക 
സുപ്രസന്നവദനം രമണം കാണ്മതെന്ന് 
കാമകോടി സൂക്ഷ്മം ?
വിരഹമോ  കഠോരം 
കടലിങ്ങ് വീതഗാഥ പാരം 
വിധുരവിധുരമതിൽ വീണുഴന്ന് 
വിഷമെമെന്നുറച്ചു വേദന പാരം 
വിരവിനൊടെന്നാൽ നീയിദാനീം 
വീര്യപൂമാനെ കാണാനായി വേല ചെയ്യേണം 

ഭാവഗീതയുഗംപോലെതന്നെ വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം നേടിയ ഒരു ദർശന വിശേഷമാണ് കാല്പനിക യുഗം . കാല്പനികതയുടെ വിജയവൈജയന്തി പാറിച്ചത് ചങ്ങമ്പുഴയാണെങ്കിൽ ധന്യാത്മകമായ ഭാവഗീതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റ അനന്തരഗാമികൾക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ 

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവഗീത രചയിതാവായ മഹാകവി ജി . ഭാവഗീതത്തിനു നൽകുന്ന വിവരണം 

"നുരയായ് വ്യർത്ഥമായിയിരമ്പമായ്കാല-
ത്തിരകൾ മേൽക്കുമേൽ തകരുന്ന ദിക്കിൽ 
അലകളിൽ വെട്ടി തിളങ്ങി മുങ്ങിപ്പോം 
ചിലനിമിഷത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ 
അലസമായ് സൂക്ഷമസ്വരങ്ങളാലൊരു 
വലത്തുന്നിക്കൊണ്ടു വരികയാണു ഞാൻ "

കനക മത്സ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ കവി മാത്രമല്ല വായനക്കാരും കൂടി അറിയാതെ ഒഴുകിപോകുന്നു.  

ഭാവംശത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ മറ്റൊരു കവിത 

"വിശ്വസുന്ദരി ഹൃദയനർത്തകി 
നിന്റെ മുത്തുപതിച്ച ചിലങ്കളൂരി 
കടലിന് കൈകളിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കു 
നിന്റെ ചുരുളിരുൾമുടിയിൽ നിന്ന് 
നൃത്തകലവിയിൽ അഴിഞ്ഞൂർന്ന് 
തകരുന്നു ചിതറുന്നു മുല്ലമാലകളും 
മുക്താസരങ്ങളും 
ആ ആകാശാഞ്ചലത്തിന്റെ 
വിദൂര നീഹാരികകളിൽ അഴിച്ചു വയ്ക്കൂ " (വിശ്വസുന്ദരി -ജി )

മഹാകവി വൈലോപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകളും ഭാവഗാനത്തിന്റെ ശ്രുതിലയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു 

ഏതോമാത്ര ഹിതത്താൽ കൂടിവി -
ട്ടേഴലയാഴികൾ നീന്തിമുറിച്ചീ -
യേഴിലമലർകളമെഴുതിയ നാട്ടി-
ലണഞ്ഞൊരുനാളിൻ മധുരസ്‌മൃതിയും 
അങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടുമുറങ്ങി 
സ്വപ്നം കണ്ടേൻ പിന്നെ പുലരിയി -
ലങ്ങു പുഴുക്കളെ റാഞ്ചിയെടുത്തൊരു 
വണ്ണാത്തിക്കിളി മാത്രം പാടി"

മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ 

"ഇരുട്ടിലാകെ മൂടി 
പ്രഭാതം വിരാചിക്കുവാൻ 
ഏകാന്ത ഗൂഢമാർഗ്ഗത്തിൽ 
തപ്പിതപ്പി നടപ്പൂ ഞാൻ 
ഉടച്ചു വാർക്കുകൊന്നൊന്നെ 
നീലവാനിൽ വിഭാതമേ 
ചിറകേകു തുറക്കൂ നിൻ 
ധ്രുവ നക്ഷത്ര ഗോപുരം ."

കവിപൂജയോ? കഷ്ടം 
അന്ധവിശ്വാസം! ചൊൽവൂ 
കവിയും പുച്ഛത്തോടെ 
മാന്യനാം വിമർശകൻ. 
"കവിയെ കശക്കുക 
ഞെക്കുക പിഴിയുക 
കനിവെന്നിയെ ചണ്ടി 
കുപ്പയിലെറിയുക 
വാള്മായിടാം, ചിന്ത;-
യ്ക്കുണങ്ങിൽകത്തിച്ചിടാം
വളവും തീയും മാത്ര
മല്ലയോ ശക്തിപ്രദം 

എന്നിങ്ങനെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഭാവൈകതാനതയോടുകൂടി ശ്രീ. എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആസ്വാദകരുടെ അന്തർ നേത്രങ്ങളെ തുറന്ന് സൗന്ദര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഭാവഗീതങ്ങൾക്കും കാൽപ്പനിക കവിതകൾക്കുമുള്ള കഴിവ് ഇതര കാവ്യങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല 
 
കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ 
കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും 
വിദ്യതന്നെ മഹാദനം .  

ഡോ. ശശിധരനുമായുള്ള സംവാദം   കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില തലങ്ങളിലേക്ക്  വായനക്കാരെ എത്തിച്ചതല്ലാതെ മറ്റു ദോഷങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല  .  ' അനന്തം അജ്ഞാതം അവർണ്ണനീയമായ" ഈ സാഹിത്യഗോളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാത്ത എത്രയോ കഥകളും കവിതകളും കാണും  . ഈ മലയാളി പ്രതികരണകോളത്തിലെ ഓരോത്തരും ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരാണ് . അവരെ ഞാൻ മനസാ നമിക്കുന്നു .  അവരെല്ലാം നമ്മളുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായി സരസ്വതി ദേവി അയച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു .  
Sanuj 2018-04-15 22:11:35 News
വായനക്കാരാ : താൻ സോമന്റെ ഡ്യൂപ്പ് ആണോ അതോ സോമൻ തന്നെയാണോ ? റോഡിലിരുന്നു പിച്ചയെടുക്കുന്നവന് ഇതിനേക്കാൾ മാന്യതയുണ്ട്.