ലിയോൺ 2018-01-17 18:22:04 News
നടവയൽ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ആ പെൺസിംഹത്തിനെ(leon = lion) കണ്ടത്.
rajanmon 2018-01-17 17:42:46 News
ഹിജാബ്  കള്ളം ആകുമ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം വാർത്ത ആകും . ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ തല പോയാൽ പോലും വാർത്ത ആകില്ല.ഏതായാലും ചീറ്റിപ്പോയി 
sunu 2018-01-17 17:22:29 News
സണ്ണി ലിയോണിനെ ഇയാൾ ലോകത്തിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. കേരളത്തിലെ ഓരോ സെൽഫോൺകാരും ആൺപെൺവ്യതാസമില്ലാതെ അവളുടെ ബനാനജൂസ് മേക്കിങ് കണ്ടാണ് ആ പണി പഠിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളി   എത്രയോ   പുറകിൽ .
American Malayalee 2018-01-17 16:51:03 News

Leon Panetta: The world needs to know that Trump is not who we are

 The President of the United States recently made a vulgar and disparaging remark about immigrants to our country from poor and impoverished areas of the world. The remark is unsurprising -- it came from a President who seeks to close our country off from the rest of the world.He has proposed imposing travel bans on visitors from some Muslim-majority nations, building harmful walls, deporting thousands of immigrants from Honduras and El Salvador, and even ending protections for hundreds of thousands of law-abiding recipients of the Deferred Action for Childhood Arrivals programs -- known as Dreamers -- living within our borders.

It is important that the world knows that, although he may be President, Donald Trump does not speak for the overwhelming majority of Americans. This is not who we are.I am the son of Italian immigrants who came to this country from an impoverished area of Italy. Like millions of other immigrants, they came because they believed they could give their children a better life in this country. That is the American dream. That is who we are.
That promise is enshrined on the Statue of Liberty: "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door!" That is who we are
As Secretary of Defense, I saw proud men and women from families from across the world who volunteered to serve this nation in uniform and were willing to fight and die for America. That is who we are.
We are a land of immigrants. The diversity this confers on America is our strength because immigrants live the American Dream. They and their families are part of our communities, our schools, our businesses, our workforce. We all pledge allegiance to the same flag -- to "one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all." That is who we are.
Orthodox , Queens.NY 2018-01-17 15:22:32 News
Let us start this from St>George Orthdox church in SatanIsland. The guys are very rich, they come dressed in $800 Suits.They have a lot of energy. Let us do it.
Observer 2018-01-17 15:07:45 News
ടോമി ശരിക്കും തീട്ടകുഴിയിലായി . ഓരോ അവന്മാര് ചെന്ന് വീഴുന്നതെ 

Reader 2018-01-17 13:59:43 News
Tony 
Why can't you go and find a job rather than enjoying the fruit of wife's labor.  The readers can easily make out that you are an uneducated person who sometimes post this kind of comment without thinking.  This is what happens when you follow a leader who tells lie.  No wonder Andrew and Anthappan constantly attack Trump and his policies.  I 100% agree with them. Americans are dragged through the shit by this crooked President.
Russian Partner 2018-01-17 13:59:17 News
എൻറെ കാര്യോം അങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെ ടോമി മോനെ. വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ മേല, 'മേൽ അനങ്ങീ വല്ലോ പണി  ചെയ്തു ജീവിച്ചുകൂടെ' എന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യമാ. 

പങ്കാളിടെ ജോലി സ്ഥലത്തു എല്ലാരും പറഞ്ഞൂന്നു, അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോ തൊഴിലില്ലാത്തവർ, തൊഴിൽ എടുക്കാൻ മടിയുള്ളവർ മാത്രമാണെന്ന്. ദുഷ്ടര്, അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയാമോ?

എനിക്കാണെങ്കിൽ വിയർപ്പിൻറെ അസുഖം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു 'മുങ്ങി കപ്പലിൽ കള്ള വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന റഷ്യക്കാർ, തിരിച്ചു നാട്ടിൽ പോകാതെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്, ഉള്ള നേരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു നേരെ വീട്ടിൽ പോരെന്ന്'. ആരോടും മിണ്ടേണ്ടന്നു

പങ്കാളി അത് വിശ്വസിച്ചു. തൽകാലം ഇതാണെന്റെ പിടിവള്ളി.
Anthappan 2018-01-17 13:30:55 News
Trump is a borne liar with 2000 lies in one year to his credit  and he is dangerous for democracy.  See the fellow GOP senator publicly denounced this 'shit-hole' who undermines this country stands for. In him there is a 'Joseph Stalin' hiding.   I know many of of the weak and uneducated Trump supporters those who are happy with a pay raise and a small bonus good enough to survive this winter . His Christian supporters who crucified Jesus are also happy to see that he is torturing the 'naked, hungry, thirsty and refugees"  

Republican Sen. Jeff Flake, a frequent critic of President Donald Trump, took to the Senate floor Wednesday morning to rebuke the President for his repeated attacks on the truth as well as his colleagues for failing to be a check on Trump.

"No longer can we compound attacks on truth with our silent acquiescence. No longer can we turn a blind eye or a deaf ear to these assaults on our institutions," Flake said in his speech. "An American president who cannot take criticism -- who must constantly deflect and distort and distract -- who must find someone else to blame -- is charting a very dangerous path. And a Congress that fails to act as a check on the President adds to the danger."
Flake also compared Trump's attacks on the news media to the rhetoric of late Soviet dictator Joseph Stalin and highlighted the longstanding consequences for Trump's attacking the truth.
  "For without truth, and a principled fidelity to truth and to shared facts, Mr. President, our democracy will not last," Flake said.
  Tomy K Vettiyathu 2018-01-17 12:40:26 News

  I have a different opinion. This Trump is making life miserable for me and for many of my commenting friends.

  My spouse is telling me, job market is very hot, everybody is landing in some good job, go and find a work. What a pity, I wish to sit idle and through mud at Trump.

  This guy Trampy should resign immediately for making life tough and making us work. 

  വിലസൽ 2018-01-17 12:32:56 News
  സോഷ്യൽ മീഡിയിയൽ കുറച്ചു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയ ശാരദക്കുട്ടി അധികം വിലസാതെ. കലാമൂല്യത്തിൽ  കമലിന്റെ അടുത്തെത്താൻ കെല്പുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ?
  JOHNY KUTTY 2018-01-17 12:27:35 News
  ശ്രി ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേലിനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ മെത്രാന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സഭയുടെ കുഞ്ഞാടാണ്. ശ്രി ബാബു പോൾ താങ്കൾ ആരെയാണ് പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഒരു നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അല്പം ബഹുമാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് 
  അമേരിക്കൻ അച്ചായൻസ് 2018-01-17 12:25:05 News
  ആളൊഴിഞ്ഞ സമയം നോക്കി അമേരിക്കൻ അച്ചായൻസ് സ്റ്റേജിൽ കയറി പടം പിടിച്ചു.
  Wilson Maprathu 2018-01-17 11:59:22 News

  ME TOO So PROUD of our President Trump.


  Stock Market is doing very well & all time high

  Unemployment especially African-American unemployment rate is very low

  A long due TAX Reform is completed in record time

  My hard earned money, need not be given FREE to Insurance Companies

  Happy Citizen 2018-01-17 11:52:36 News

  All are HAPPY under our President Trump.

   

  Working Class getting more salary, they are HAPPY

  Employees getting Bonus and Wage hike, they are HAPPY

  Business Tax is comparable to other countries, so Employers HAPPY

  Elderly feel more secure and safe country, they are HAPPY

  Job market is doing amazingly well, so those job-seekers are HAPPY