പൂരപ്പെരുമയുടെ രാജാധിരാജന്‍ (ഫ്രാന്‍സിസ് തടത്തില്‍) - പൂരങ്ങളുടെ നാടായ തൃശൂരിലെ പൂരപ്പെരുമ അറിയാത്തവര്‍...
അമേരിക്കന്‍ ക്‌നാനായ സമുദായ - ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളിലെ തമ്മിലടി തെരുവിലേക്ക് (ഫ്രാന്‍സിസ് തടത്തില്‍)- ന്യൂജേഴ്‌സി: കലര്‍പ്പില്ലാത്ത രക്തബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഒരുമയുടെ മാതൃകയായിരുന്ന...